Line Elisabeth Aune (45) har selv hatt stor nytte av alterna

Transcription

Line Elisabeth Aune (45) har selv hatt stor nytte av alterna
11. februar 2015
B Y A V I S A F R E D R I K S TA D
Åpne for det alternative
BYFOLK
23
GATEPARLAMENTET
– Foretrekker du snø
eller barkmark?
Line Elisabeth Aune (45) har
selv hatt stor nytte av alternativ tenking, og mener at flere
og flere tør å ta steget «over
terskelen».
TOM HELGESEN tekst
ELISE BYMAN foto
Aleksander Høili (21)
Fredrikstad
– Jeg foretrekker barmark,
men det er greit med snø
hvis det holder seg stabilt.
– Ja, jeg ser helt klart en utvikling i den retningen. Flere å flere
tør utforske sider ved livet og seg
selv som kan fjerne blokkeringer,
gi viktige svar og få et bedre liv,
sier hun til Byavisa.
Line, som hadde sin ungdomstid på Tindlund og bodde
mange år i Sarpsborg, er i dag
bosatt med mann og barn på
Vesten i Borge. Til daglig jobber
hun som teamleder ved Østfold
fylkeskommune bildearkiv. 1.
august i fjor åpnet hun foretaket – Det lille helsealternativet i
Fredrikstad sentrum. Her holder
13 forskjellige terapeuter hus, og
tilbyr ulike behandlinger og terapi innenfor tradisjonell behandling og alternativ medisin.
Fredrikke Fürst Aas (18)
Fredrikstad
– Jeg liker det best når det
er ordentlig vinter med
mye snø.
Det lille helsealternativet
– Her vil du finne hjelp til å roe
deg ned i en stresset hverdag, få
behandling for plager du sliter
med, eller rett og slett vedlikeholde god helse.
Line, som selv begynte å
utforske det alternative sidene
ved livet i voksen alder, har
ønske om å bygge opp et ettertraktet senter for alle som har
behov for hjelp ut over det legene kan gi. Det er mange områder de ikke strekker til, mener
hun.
– Skolemedisinen er eksempelvis god på å gi smertestillende medisiner. Men de er ikke
så opptatt av å finne årsakene,
sier hun.
Samler de beste
– Det lille helsealternativet
kombinerer skolemedisin og
alternativ medisin. Vi tilbyr det
BLOKKERINGER: Fysiske smerter har ofte en pryksik årsak. hos oss kan man få hjelp til å fjerne blokkeringer, sier Line Elisabeth
Aune. Behandlingene hos Det lille helsealternativet inkluderer alt fra coaching, mindfullness, healingmassasje yogamassasje,
kinesisk medisin, aroma- og soneterapi, enhetsterapi, rosenmetoden, yoga, psykoterapi, til Alkymistisk hypnoterapi og kognitiv
terapi.
beste fra de to retningene, forklarer Aune, som har samlet en
bred, seriøs og god kompetanse
med terapeuter og kursholdere.
– Våre terapeuter hjelper til
å forstå hvordan kropp, sinn og
ånd virker sammen i praksis.
Essensen av de mange terapeutiske metodene vi tilbyr er hjelp
til selvhjelp, å styrke vår indre
helbreder. Samtidig får vi innsikt i symptomenes språk – hva
våre plager kan lære oss, og
hvordan vi kan vokse gjennom
vansker. Vi er et sted folk kan
føle seg godt ivaretatt og hjemme, understreker Aune.
GULLUNGEN
Enhetsterapeut
Selv er hun utdannet coach hos
Bjørn Ringom, gjennom Ringom
Instituttet og
enhetsterapeut hos overlege
Audun Myskja. Enhetsterapi bygger på en syntese av medisinsk
vitenskap, energimedisin og de
mest virksomme elementene i
komplementære metoder. Aune
mener at med dagens stress trenger man å lære enkle verktøy for å
mestre hverdagen på en god måte.
– Vi har skapt et perfekt samfunn
som sliter oss ut. Utgangspunktet
for at jeg startet dette prosjektet er
at jeg ser hvordan unge og gamle
sliter med å passe inn og strekke
til. Jeg ønsker å skape noe som
er riktig og viktig for meg og har
mange planer for framtiden. Dette
er nok blitt en livsoppgave for meg,
sier hun til Byavisa.
Hun kan fortelle at hun også har
et medium innom som kan snakke
med de døde, og at mange har hatt
god utbytte av dette. – Det kan
være det ligger noe uoppgjort der
som det er godt å få lagt bak seg.
– Jeg har ikke noe problemer
med det, fastslår hun.
[email protected]
Trygve Steen Jørgensen
Erik Arntzen
Thorbjørn Olsen
f: 30.09.1923, d: 24.01.2015
f: 05.10.1948, d: 30.01.2015
f: 21.01.1932, d: 03.02.2015
Kai Arne Nilsen
Anette Mathisen
f: 24.08.1937, d: 24.01.2015
f: 29.12.1967, d: 30.01.2015
Anne Britt Gulestø
Odd Normann Thorbjørnsen
f: 15.05.1953, d: 25.01.2015
f: 23.04.1928, d: 30.01.2015
Gerd Arntzen
Irene Hansen
f: 03.06.1922, d: 25.01.2015
f: 31.01.1924, d: 31.01.2015
Hans Marius Gnolden
Jan Øivind Johansen
f: 07.08.1925, d: 25.01.2015
f: 12.01.1927, d: 02.02.2015
Betty Amy Gulbrandsen
Kai Grandahl
f: 12.01.1918, d: 26.01.2015
f: 01.12.1954, d: 02.02.2015
Ragnar Johansen
Kari Bache-Mathiesen
f: 03.04.1921, d: 29.01.2015
f: 21.10.1939, d: 02.02.2015
GUDSTJENESTER Søndag 15. februar
Kaja og Helle Ruud Solli.
FOTO: HASLIEN FOTOGRAFENE
– Jeg foretrekker snø hvis
det er stabilt.
Snakke med de døde
DØDSFALL
Kl.11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd i Borge kirke
Kl.11.00 Gudstjeneste med karneval i Gamle
Glemmen kirke
Kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd og karneval i
Glemmen kirke
Kl.11.00 Fellesgudstjeneste med dåp og nattverd i
Gressvik kirke
Karoline Star (20) Moss
Kl.11.00 Karnevalsgudstjeneste i Kråkerøy kirke
Kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp og nattverd i
Rolvsøy kirke
Kl.11.00 G udstjeneste med dåp i Østre Fredrikstad kirke
www.fredrikstad.kirken.no
Julie Skovly (21) Moss
– Jeg vil helst ha barmark.
Teodor Tomter Liland
(25) Rygge
– Jeg liker bare og rene
veier og snødekt landskap.
Litt sånn både og.