Musikkterapi for mennesker med psykiske lidelser og/eller

Transcription

Musikkterapi for mennesker med psykiske lidelser og/eller
Informasjonskurs
Musikkterapi for mennesker
med psykiske lidelser
og/eller rusproblematikk
Fredag 6. November 2015 Kl. 9.00-13.30
Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy
Møterom «Havet», oppmøte i 1. etg.
Vi inviterer:
Ledere og faglig interesserte innen både psykisk helsevern, TSB og rus- og psykisk
helsearbeid i kommuner. Statlig og kommunalt barnevern, private organisasjoner/stiftelser,
samt brukerorganisasjoner.
Musikkterapi har i løpet av de siste årene har hatt en sterk utvikling innen feltene rus og psykisk helse.
I Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser gir Helsedirektoratet
musikkterapi høyest mulig anbefaling basert på høyeste evidensnivå. Også i høringsutkastet til Nasjonal faglig retningslinje for
behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet blir musikkterapi anbefalt som behandlingsmetode.
Dette kurset har som mål å gi deltakerne informasjon om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet, og å stimulere
til etablering av flere musikkterapipraksiser i Østfold.
Foreløpig program:
08:30-09:00
Registrering, kaffe
09:00
Velkommen v/ Fylkesmannen i Østfold
09:15
Musikkterapi – Evidens og brukerperspektiv
10:15
Pause
10:30
Musikalsk innslag og brukererfaringer med MT v/ brukere
10:50
Hvorfor satser Fredrikstad kommune på MT? v/ virksomhetsleder
11:00
Musikkterapi i kommunale rus- og psykisk helsetjenester – Erfaringer fra
Fredrikstad kommune v/ Joachim Huby & Daniel L. Kristiansen
11:30
Lunsj
12:15
Implementering av MT– eksempler på musikkterapipraksiser fra psykisk
helsevern, DPS, avgiftning og langtids døgnbehandling i TSB
v/ Hans Petter Solli & Daniel L. Kristiansen
12:45
Roundtable: Spørsmål fra salen om MT
13:45-14.00
Oppsummering og avslutning
Kurset er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold, GAMUT og Fredrikstad kommune.
Om kursholderne:
Hans Petter Solli jobber som musikkterapeut ved
Lovisenberg DPS i Oslo, som førsteamanuensis ved
Norges Musikkhøgskole, og som forsker II ved
Griegakademiets senter for musikkterapiforskning ved
Universitetet i Bergen. Han har en doktorgrad i musikkterapi og nærmere 20 års klinisk erfaring fra psykisk
helsevern. Solli har publisert flere artikler og bokkapitler
om musikkterapi i psykisk helsevern, psykose og
recovery.
Daniel Løset Kristiansen er utdannet musikkterapeut med mastergrad fra Norges musikkhøgskole.
Han har etablert to musikkterapipraksiser, først innen
langtids døgnbehandling i TSB i Tyrilistiftelsen, Oslo, og
senere innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester
i Fredrikstad kommune.
Arbeider gjennom de to prosjektene aktivt med utvikling
og utprøving av musikkterapi i rusfeltet.
Han er praksisveileder ved NMH.
Joachim Huby er utdannet musikkterapeut med
mastergrad fra Norges musikkhøgskole.
Før han tok utdanningen jobbet Joachim som musikk
pedagog i i London i 6 år. Han jobbet spesielt med
ungdommer og var en del av et musikkprosjekt som ga
muligheter for voksne med psykiske helse utfordringer
muligheten til å lære, spille og utøve musikk.
Nå jobber han innen kommunale rus- og psykisk
helsetjenester i Fredrikstad kommune.
Kurset er gratis.
Vi serverer en enkel lunsj, ber derfor om påmelding innen mandag 2.november 2015
på epost til [email protected]