Lars Killengreen - Advokatfirmaet CLP DA

Transcription

Lars Killengreen - Advokatfirmaet CLP DA
Lars Killengreen
Advokatfullmektig
Tlf: +47 22877100
Mob: +47 940 52 041
E-post: [email protected]
Lars Killengreen
ADVOKATFULLMEKTIG
Lars Killengreen arbeider hovedsakelig med problemstillinger
knyttet til selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, men bistår
også innenfor spørsmål knyttet til generell kontraktsrett.
Killengreen har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
hvor han skrev avsluttende masteroppgave med tittelen "Analyse
av gjennomskjæringsnormen og dens anvendelse på fisjon med
etterfølgende aksjesalg - med utgangspunkt i ConocoPhillipssaken". Killengreen har også studert spesialemner ved University
of Southampton og London School of Economics. Under studiene
var Killengreen praktikant i Statoil Legal og CLP.
Bakgrunn
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP DA (2015)
Utdannelse
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)
Southampton University , United Kingdom (2015)
Medlemskap og tillitsverv
Medlem i Den Norske Advokatforening
Advokatfirmaet CLP DA
Postboks 1974 Vika
Tel 22 87 71 00
Org.no. 991 341 129
Akersgata 2
0125 Oslo
Fax 22 87 71 01
www.clp.no