Her leser du referatet

Transcription

Her leser du referatet
Foreldremøte Vedafjell høst 2015 – referat fra ped.leder:
Møte på avdelingen mandag 21.september kl 19-20
17 av 25 barn representert, alle fire fra personalet tilstede: Jenny Mordal avdelingsleder 100%, Mariann
Skjolde barnehagelærer 100%, Kristine Helgeland barne -og ungdomsarbeider 100%, Lene Terland assistent
100%
Kort presentasjonsrunde rundt bordet, over 20 foresatte tilstede – takk for flott
frammøte!
Valg av representant til foreldrerådet – Åse Helen Alnes (Peters mor) stiller som
foreldrekontakt som i fjor, valgt inn ved applaus i år også. SU(samarbeidsutvalget) konstituerer seg
selv i første møte 29.sept. Foreldrekontakten er uthevet i foreldrenes e-postliste, bruk denne til
fellessaker som fremmer samarbeid hjem-barnehage.
Informasjon om planer for dette året:
Generelt om barnegruppen i år, slik vi ser det etter en måned med Team Vedafjell og alle mann på
plass; vi har valgt oss ut noen viktige fokusord som dere foreldre kan hjelpe oss å jobbe med fra
deres kant – SE – DELE – GLEDE – LYTTE – VENTE – TAKKE (konkretisering står på ytterdøren vår).
Gruppen i år har større spredning i alder enn det har vært de siste årene, og vi er nå færre voksne.
Barna merker det, og vi merker det. Vi deler gruppen mer i to, hver førskolelærer har ansvar for sin
gruppe. Gruppene er inndelt etter en tanke om best mulig lek og vennskap. Vi har ti barn der fokus
på språk er et tema, i større eller mindre grad. Vi kommer til å jobbe i mindre grupper med
tema/aktiviteter/lesegrupper.
Barnehagens satsingsområde er språk/kommunikasjon i år også. Vi vil jobbe videre med dialogisk
lesing, bruke bøker som vi dramatiserer/konkretiserer/som skal inspirere til lek.
Løveungene: 9 stk i år. Lene og Kristine er med dem på tirs. fra 10-14, dette er eget opplegg for de
som har siste år i barnehagen, fokus på å gi best mulig overgang fra barnehage til skole. For å lese
mål for Løveungene henviser vi til årsplanen på nett, eller på avdelingen. Etter jul vil vi prøve koble
de som skal til samme skole på tvers av alle de store avdelingene i skolevennegrupper (over 70 stk i
hele bhg i år).
Krabbene: de yngste, 16 stk fra 2,5-4,5 år. Har lekegrupper på tirsdager. Mariann og Jenny er med
der.Tema nå i starten har vært meg selv/følelser. Bruker mye konkretisering og bilder, bruker
kroppen, gjøre kjekke fellesaktiviteter og leker. Her vil vi også innføre faste lesegrupper.
Bursdagsmarkering: vi markerer siste fredag hver mnd. for de som har hatt bursdag siden sist.
Langbord m varmmat, sang, sende opp raketter og krone til bursdagsbarna. Om foreldre ikke
inviterer hele gruppen for å feire hjemme, alle jentene eller alle guttene, ønsker vi at de leverer ut
bursdagsinvitasjoner på hjemmeplan/bruk evt. e-postlisten (det står på listen hvilket barn adressen
hører til). Ingen av barna skal føle seg ekskludert.
Julegudstjenesten: foreldre må aktivt melde på sitt barn om d ønsker at de skal gå. Det blir likestilt
opplegg i bhg for de som ikke skal gå. Egen liste kommer før desember.
Bilder fra hverdagen på Vedafjell: lysbilder fra i høst, med informasjon om hvordan vi
jobber, og hvilke mål vi jobber for å oppnå: viste lysbilder hvor personalet fortalte til
bildene.
Eventueltsaker: matpenger – det kom ønske om det er mulig å betale evt. en hundrelapp mer i
mnd. for at barna skal kunne få all maten fra barnehagen. Stort flertall i foreldregruppen for å øke
matpengene. Foreldrekontakten tar ønsket videre til foreldrerådet.
Årets planleggingsdager: Fre. 13.nov, Man. 4.jan, Fre. 19.feb, Tirs. 29.mars – barnehagen er stengt
for barn disse dagene. Og vi ønsker oss byggematerialer og plankekapp – noen som har?