kryssord sudoku quiz for store og små vriompeisen

Transcription

kryssord sudoku quiz for store og små vriompeisen
HJERNETRIM FOR DE UKE:
STORE22
Torsdag 28. mai 2015
KRYSSORD
Oppgave
1
1
2
3
4
5
6
7
DAGENS
DAGENS
KRYSSORD
Oppgave
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
20
19
21
Vannrett:
Loddrett:
1. Verslære
1. Motorene
8. Medikament 2. Endeløs (nyn.)
9. Kjøkkenredsk. 3. Sv. selskap
10. Treet
4. Like
11. Lo
5. Ensomhet
12. Kvinnenavn 6. Baljen
13. Adv.
7. Knausen
17. Dyr
14. Måne
15. Høyde
19. Fugl
16. Regne
21. Observere
18. M. navn
20. Sjøhelt
22. Hissende
Vannrett: 1. Verslære 8. Medikament
mot alkoholisme 9. Kjøkkenredskap
10. Treet 11. Lo 12. Kvinnenavn 13.
Adv. 14. Måne 15. Høyde 16. Regne
18. M. navn 20. Sjøhelt 22. Hissende
Loddrett: 1. Motorene 2. Endeløs
På
hvor3.mange
måter
kan 5. En(nyn.)
Sv. selskap
4. Like
man
skåre
62 poeng
på denne
somhet
6. Baljen
7. Knausen
17. Dyr
målskiven
man bruker
19. Fugl 21.når
Observere
VRIOMPEISEN
piler? Alle pilene må treffe
et felt på skiven.
LØSNING
Dagens Kryssord
Vannrett: 1. Metrikk 8. Aversan 9. Sil
10. Ora 11. Knislet 12. Ina 13. Att 14.
Ne 15. Ås 16. Ele 18. Jan 20. Nelson
22. Eggende
Loddrett: 1. Maskinene 2. Evinnelig
3. Telia 4. RR 5. Isolasjon 6. Karet 7.
Knatten 17. Elg 19. And 21. Se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
6
10
11
10
11
12
13
14
16
14
17
19
13
18
20
16
21
7
17
20
18
7.
8. Hvilken norsk antropolog ga ut boka «Vi mennesker: fra en antropologs reiser» i 2005?
9. Hvilken trekkfugl flyr lengst når den trekker?
10. Hvilken norsk forfatter forbindes med romanene «Gråt, elskede
mann» (1970) og «Poplene på St. Hanshaugen» (1991)?
1
8
9
8 1
9
2
4
2
6 3
3
5
9
2
7
6
9 3
9 6 1 3 2 4 5 8 7
22
8 4 5 6 9 7 1 2 3
Oppgave
2
3 2 7 8 1 5 6 9 4
Vannrett: 1. Bytte på 8. By 9. Leasingbil 10. Formidlet 11. Fortelle 12.
Byge 13. Adv. 14. Fostre 16. Disponert
18. Lysning 20. Kjeder 22. Vesentlig
Loddrett: 1. Tromlene 2. Utstrekning
3. Følge 4. Ulik 5. Datafag 6. Russ. kv.
navn 7. Kvinnenavn 14. By i Jemen
15. Luft 17. En Eisenhower 19. Irsk
org. 21. Eng. «det»
M E T
R I K rmaer
K
N D R I N G
Hvilke
arkitektfi
har tegnet Hamar EOlympiahall,
A Vkalt
E RVikingskipet?
S A N
L A V A L
O
også
Hva
S kalles
I L bladene
O R A som ligger rundt hasselnøtter
I B E S og
T jordbær?
A D
Hvilket
forbinder du med Joachim
K N I 80-tallsband
S L E T
M O L Nilsen?
L
S S
Hvor
mange
bein
har
et
tusenbein?
I N A
A T T
I
E I D E T
Hva heter rollefiguren til Sylvester Stallone i filmen «First Blood»
N E
Å S
E
N O R N E N E
fra 1982?
E L
E små
J A éncellede
N
V
GavRen
E bevegelig
N
Hva
kalles
organismer somEbestår
N E L S O N
R E I
A N K
protoplasmaklump?
E G
G Eyrke
N Dforbinder
E
Hva
slags
du med Tom Sterri?
T
S I V E T
4
21
Vannrett: 1. Reform 7. ««Frankrikes quisling» 8. Komm. i Troms 10.
Toneart 11. Naziavd. 12. Passasjen
15. Gudinnene 17. Spenning 18.
Disiplin 19. Følge 21. Jamring 22.
Vannplanten
Loddrett: 1. Utslettet 2. Granne 3.
Klapring 4. Lyd 5. Hastet 6. Herregård 9. Dyrene 13. Av det 14. Imaginær 16. M. navn 20. Frost
Vannrett: 1. Endring 7. Laval 8.
Ibestad 10. Moll 11. SS 12. Eidet 15.
Nornene 17. EV 18. Gren 19. Rei 21.
Ank 22. Sivet
Loddrett: 1. Eliminert 2. Nabo 3.
Dveler 4. Rasling 5. Ilt 6. Gods 9.
Asenene 13. Derav 14. Tenkt 16.
Ove 20. Is
6 1
8
5
19
Vannrett:
1. Bytte på
8. By
9. Leasingbil
10. Formidlet
11. Fortelle
12. Byge
13. Adv.
14. Fostre
16. Disponert
18. Lysning
20. Kjeder
22. Vesentlig
LØSNING
Dagens Kryssord
Oppgave 1
15
Vannrett:
Loddrett:
1. Reform
1. Utslettet
7. «Frankrikes 2. Granne
3. Drøyer
quisling»
8. Troms komm. 4. Klapring
10. Toneart
5. Hastet
11. Naziavd.
6. Herregård
12. Passasjen
9. Dyrene
15. Gudinnene 13. Av det
17. Spenning
14. Imaginær
18. Disiplin
16. Mannsnavn
19. Følge
20. Frost
21. Jamring
22. Vannplanten
QUIZ FOR STORE OG SMÅ
Quiz 1
4
9
22
22
3
9
15
18
2
8
12
15
1
8
13
14
KRYSSORD
Oppgave
3
SUDOKU
Loddrett:
1. Tromlene
2. Utsrekning
3. Følge
4. Ulik
5. Datafag
6. Russ. kv. navn
7. Kvinnenavn
14. By i Jemen
15. Gnager
17. En Eisenhower
19. Irsk org.
21. Eng. «det»
LØSNING
Dagens Kryssord
Vannrett: 1. Variere 8. Arendal 9.
Leiebil 10. Sa 11. Si 12. El 13. An
14. Ale 16. Eid 18. Tir 20. Keier 22.
Sentral
Loddrett: 1. Valsene 2. Areal 3. Rei
4. Inegal 5. EDB 6. Raisa 7. Ellinor
14. Aden 15. Gnager 17. Ike 19. IRA
21. It
Quiz 2
5
1
4
6
2
7
9
3
7
1
8
5
8
6
2
3
9
4
1
9
5
7
4
2
7
4
8
5
3
6
3
2
6
9
1
8
4
8
3
2
7
9
6
7
1
4
5
3
2
5
9
8
6
1
9
6
2
3
1
4
8
7
5
4
7
5
6
8
2
1
3
9
8
1
3
9
7
5
6
2
4
3
8
7
5
6
9
4
1
2
2
4
1
7
3
8
9
5
6
5
9
6
2
4
1
3
8
7
1
5
9
8
2
6
7
4
3
7
2
8
4
9
3
5
6
1
6
3
4
1
5
7
2
9
8
6
9
2 3
2
7 1
9 8
5
4
1
6
4
5
2
1
1 6
9 3
2
7 3
1
5
Oppgave 3
4
1
7
7
1 2
9
3 8
8
9 5
5
1
8
6 1
1
9
2
6
4
3
1 4
3 9
6
3 8 2 7 1 9 5 6 4
6 9 1 2 5 4 3 7 8
4 5 7 6 8 3 1 2 9
1 6 9 3 2 5 8 4 7
fra «Quiz på hytta»
2Spørsmålene
3 8 4 9 7 er
6 hentet
1 5
5 7 4 1 6og8 Øivind
9 3 2 Berg, Cappelen Damm.
av Tom Stalsberg
9 1 6 5 4 2 7 8 3
7 2 5 8 3 1 4 9 6
8 4 3 9 7 6 2 5 1
V Afornavnet
R I E R tilE den amerikanske skuespilleren med etter1. Hva var
A Bogart?
R E N D A L
navnet
2. Hva kalles
L E Iredskapen
E B I L som flyter oppå vannet når du meitefisker?
3. HvemSforbinder
rollefigurene Lena, Thomas André og
A
G viS med
I
Oslolosen?
E L
A
A N
4. Hva er det raskeste klovdyret i Norge?
N
A L E
O
5. Hvilken forfatter forbindes
med romanene «Bålet» (1962) og
E I D (1996)?
T I R
«Skammen»
I E som
R
6. Smaker KenEdrikk
inneholder planten malurt søtt, surt eller
bittert?
S E N T R A L
7. Hva er en beryx?
8. Hva hadde urfuglen som nålevende fugler ikke har?
9. Hva heter sykdommen som også kalles sukkersyke?
10. Hvordan kan vi bruke brennesler i matlaging?
Svar: 1. Humphrey 2. Dupp 3. Harald Eia 4. Rådyret 5. Bergljot Hobæk Haff 6. Bittert
7. En dypvannsfisk 8. Nebbmunn med tenner 9. Diabetes 10. Koke suppe på bladene
DAGENS
KRYSSORD
Lørdag 30. mai 2015
Fredag 29. mai 2015
Svar: 1. Biong og Biong Arkitektfirma og Niels Torp Arkitekter 2. Hams 3. Jokke & Valentinerne
4. Antall bein varierer fra art til art, men det har sjelden mer enn hundre 5. John J. Rambo
6. Amøber 7. Revyansvarlig/skuespiller 8. Fredrik Barth 9. Rødnebbterna (fra Arktis til Antarktis)
10. Bjørg Vik
Løsning på oppgavene (unntatt quiz) finner du i neste utgave og på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
LÖSNINGAR:
Svärdet ovanför ingången, radion
på väggmålningen, årtalet uppe till
höger, basketbilden på pelaren,
lampan och klockan på statyn till
vänster om Farbror Joakim, glasögonen på sphinxens näbb, helikoptern
och trafikljuset på obelisken, numret
på Mumiens kista.
SKILLNADER
UR TIDEN
Dot to Dot – FISH
30
De här två teckningarna har nio saker
som skiljer sig åt. Kan du se vilka?
Kan du hitta tio saker inte hör hemma på den här bilden med
tanke på tidsåldern? Farbror Joakims kläder räknas inte!
Kockmössan, ett glas, ramen,
ryggen på stolen, märket på boken,
ett armstöd på fåtöljen, kudden,
lampskärmen och knoppen på hurtsen skiljer sig åt också.
PRIKK TIL PRIKK
UR TIDEN
PYSSEL
©Walt Disney Company/distr. Bulls
PRICK2TILL
PRICK
3
Vinden har tagit fatt på ett par brev
som Knattarna skulle posta.
1
4
PRICK TILL PRICK
AR:
Svärdet ovanför ing
på väggmålningen
höger, basketbilden
lampan och klocka
vänster om Farbror
nen på sphinxens n
och trafikljuset på o
på Mumiens kista.
SKILLNADER
Vinden har fått fatt UR TIDEN
på någonting som
De här två teckningarna har nio saker
Kan du hitta
tio saker inte hör
17 hemma på den här bilden med
3
tillhör Knattarna. Vad
16 Farbror Joakims kläder räknas inte!
som skiljer sig åt. Kan du se vilka?
tanke på tidsåldern?
4
för något? Dra streck
12
7
5
från prick till prick
18
12
2
mellan siffrorna 1 till
13
9
8
14
6
37 så får du se.
34
TILL
31
25
23
21
36
30
35
ar fått fatt
Sudoku CC0058
nting som
3
attarna. Vad
16
4
t? Dra streck
12
7
k till prick
2
ffrorna 1 till
9
8
14
6
du se.
SUDOKU
FINN
SEKS
Finn seks feil
Utfordringen FEIL
Sudoku
15
28
19
26 20
24 27
fish
21
Sudoku CC0017
UR TIDEN
30
35
SKILLNADER
36
©Walt Disney Company/distr. Bulls
LÖSNINGAR:
www.kidsparkz.com
Kockmössan, ett glas, ramen,
ryggen på stolen, märket på boken,
ett armstöd på fåtöljen, kudden,
lampskärmen och knoppen på hurtsen skiljer sig åt också.
25
23
22
31
Biltrøbbel
18
Svärdet ovanför ingången, radion
på väggmålningen, årtalet uppe till
höger, basketbilden på pelaren,
lampan och klockan på statyn till
vänster om Farbror Joakim, glasögonen på sphinxens näbb, helikoptern
och trafikljuset på obelisken, numret
på Mumiens kista.
29
32
© Bulls
© Bulls
ingen
Sudoku
visens
nettside www.lokal-avisen.no
PRICK TILL PRICK
34
13
11
1 10
37
33
Sudoku CC0017
17
Vinden har tagit fatt på ett par brev
som Knattarna skulle posta.
5
© Bulls
Sudoku CC0058
© Bulls
Finn seks feil
Løsningene på disse oppgavene finnes på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
Quiz 3
© Bulls
Sudoku CC0017
Finn seks feil
© Bulls
Kona kom hjem fra bilturen uten bilen.
– Kjære, bilen vil ikke starte, det er vann i
forgasseren.
– Vann i forgasseren? svarer mannen.
– Hvordan i all verden kan du si at det er
vann i forgasseren, du som ikke en gang
vet forskjell på en forgasser og et luftfilter?
– Tro meg, sa kona, – det er vann i
forgasseren!
– Ja vel, kjære. Hvor er bilen?
– I innsjøen på andre siden av veien...
Billig jakke
Sudoku CC0017
© Bulls
Karsten satt i godstolen da sønnen kom inn
og spurte:
– Pappa, hva er forskjellen på sparsommelig
og gjerrig?
– Jo, det skal jeg si deg. Hvis jeg finner en
billig jakke som jeg mener passer meg, og
kjøper den til meg selv, sier din mor at jeg
er sparsommelig. Men hvis jeg finner en
billig jakke som jeg mener passer din mor
og kjøper den til henne, da sier hun at er
jeg er gjerrig.
Quiz 4
1. Hva betyr forkortelsen «sup.»?
2. Hva slags dyr kan svømme baklengs?
3. Hva er kolmule?
4. Hvilken kvinnelig artist synger sammen med Jonas Fjeld i sangen
«Engler i snøen»?
5. Hvilken av de norske kråkefuglene er størst?
6. ... og hvilken er minst?
7. Hvilken forfatter forbindes med romanene «Av måneskinn gror det
ingenting» (1947) og «Ved neste nymåne» (1971)?
å disse oppgavene finnes på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
8. Hvor mange sanser har vi mennesker?
9. Hvilket oppkvikkende stoff finnes i både kaffe og cola?
10. Hva kalles et langt tau med renneløkke som samene bruker når
de fanger inn reinen?
1. Saltvannsfisken knurr lager knurrelyder. Hva kommer lyden av?
2. Hvilken forfatter skrev, under pseudonym, kriminalromanene
«Nattmennesket «(1941) og «Døde menn går i land» (1969)?
3. Hva betyr forkortelsen «vha.»?
4. Hvem spiller rollen som Manco i 1965-filmen «For noen få dollar
mer»?
5. I hvilken roman av Ingvar Ambjørnsen møter vi Erling Haefs,
Charlie Lie og Rita Tunberg?
6. Hvilke instrumenter spiller Steinar Ofsdal?
7. ... og hvilket instrument spiller Nils Petter Molvær?
8. Hva heter dvergbusken med nåleformede,
vintergrønne blader og svarte, saftige bær?
9. Hvilket populært skjema er delt opp
i 81 celler med ni horisontale og
ni vertikale rader?
10. Hvem er det som forvandles fra et
uskyldig barn til verdensrommets
mest fryktede, Darth Vader?
Svar: 1. Av vibrasjoner i svømmeblæra 2. André Bjerke (under pseudonymet Bernhard Borge)
3. Ved hjelp av 4. Clint Eastwood 5. «Hvite niggere» 6. Diverse fløyter 7. Trompet 8. Krekling
9. Sudoku 10. Anakin Skywalker i Star Wars-filmen
Sudoku CC0058
©Walt Disney Company/distr. Bulls
LÖSNINGAR:
22
UR TIDEN
UR TIDEN
7
SKILLNADER
29
32
8
Kockmössan, ett glas, ramen,
ryggen på stolen, märket på boken,
ett armstöd på fåtöljen, kudden,
lampskärmen och knoppen på hurtsen skiljer sig åt också.
9
Svärdet ovanför ingången, radion
på väggmålningen, årtalet uppe till
höger, basketbilden på pelaren,
lampan och klockan på statyn till
vänster om Farbror Joakim, glasögonen på sphinxens näbb, helikoptern
och trafikljuset på obelisken, numret
på Mumiens kista.
SKILLNADER
10
15
28
6
19
26 20
24 27
11
1 10
37
33
PRICK TILL PRICK
5
Vinden har tagit fatt på ett par brev
som Knattarna skulle posta.
Kockmössan, ett glas, ramen,
ryggen på stolen, märket på boken,
ett armstöd på fåtöljen, kudden,
lampskärmen och knoppen på hurtsen skiljer sig åt också.
11
SSEL
© Bulls
SKILLNADER
Sudoku
Svar: 1. Superlativ 2. Rekene 3. En torskefisk 4. Lynni Treekrem 5. Ravnen 6. Lavskrike
7. Torborg Nedreaas 8. Fem: hørsel, syn, lukt, smak og følesans 9. Koffein 10. Lasso
Løsning på oppgavene (unntatt quiz) finner du i neste utgave og på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
LOKALAVISEN/dittbudskap.no
HJERNETRIM FOR DE SMÅ
PRICK TILL PRICK
36
35
Vinden har tagit fatt på ett par brev
som Knattarna skulle posta.
22
4
8 9 7 736 4 9 5 8 8 5 2
63.7 Lyst
8 4utgave)
9Vannrett:
3 2 8. KO
1. Ar93.
Vannrett:
Ar 3. &
Lyst
Vannrett:
6.
Fela
8.Fi-1.
KOAr(forrige
6.31Fela
LØSNINGER
–8.Ove
HJERNETRIM,
KRYSSORD
SMÅ
GRÅ
1.1. Søkelys
6.
Ove
7.
1. Søkelys
6.
Vannrett:
1. Søkelys 6.Vannrett:
Ove 7. Fi1.9.Sypress
7. Pro
Flu7.9.Fi7.Vannrett:
ProVannrett:
8. Flu
2 3 1 5
1 2
3
99.5 Kibber
11.
9. 38
Kibber
11.10.
SytDattera
12. 9.
EidKibber
13.Yten
Plotte
11. Syt4312.
13.
Plotte
3 2 1Eid
2 1 9
leter
9. Yten
Tren
13.
leter
9.NoTren
leter
13.
9.NoYten
Tren 10. Dattera
13.
8 Syt
3
Akterut
Retta 10.
12. Dattera
Enige
14.
Enige
14.11.
9
2
1
4
6
9
7
8
4
SUDOKU
SMÅ
KRYSSORD
2
5
3
7
Fæl 17.21.
Slage
15. Innreid
Fæl
17. 16.
Slagere
20.
15.
Maneren
Fæl
17.21.
Slagere
20.15.
Maneren
Åer
17.
Korrekt
14.15.Innreid
Åer Skjorte
14.
17. Innreid
Korrekt
Åer 14.
17.
Korrekt
LØSNING
4 8 16 9 7
9 7
men
NS
17.16.
Id 18.
20. 16.
18.
Skjorte
20.
LØSNING
LØSNING
LØSNING
LØSNING
LØSNING
11
29
7 2 653
85 1 4Emirene
Emirene
Loddrett:
1. Oppgave
Softdrink
2.Kryssord
Kolet ©3.Bulls 95 Oppgave
Loddrett:
1.1Kryssord
Softdrink
2. KoletOppgave
3.
1.
Softdrink
2.Kakuro_E_0017
Kolet 3.
Dagens
1
Oppgave
2 Kryssord
3 Emirene
Dagens
Kryssord Loddrett:
Dagens
Kryssord
Korg
Dagens
Kryssord
Dagens
Dagens
6 7 3 8 9
1 2
Vannrett:
1.Rekyl
Ar
3. Lyst
6.8.
Fela
8. KO
Vannrett:
1.
Søkelys
6.
Ove
7.
Fi- IRA
Loddrett:
Loddrett:
1.
AF
2.
Loddrett:
3.
Lab
1.
4.
AF
2.
Rekyl
3.
4.AF
Vannrett:
1.
Ar
3.
Lyst
6.
Fela
8.
KO
3
2
4
8
5
1
7
98 1.
Eventyrer
4.
Let
5.
Sørlandet
IRA
Eventyrer
4.
Let
5.
Sørlandet
Eventyrer
8.
IRA
4.
Let
5.
Sørlandet
8.
1
3
2
5
8
9
5 67 Lab
Vannrett:
1.
Sypress
7.
Pro
8.
Flu
9.
Vannrett:
1.
Søkelys
6.
Ove
7.
FiVannrett:
1.
Sypress
7.
Pro
8.
Flu
9.
1.
Spartansk
2.
Yrke
3.
skLoddrett:
2. Yrke
3.
9.
Kibber
11.
Syt
12.
Eid
13.
Plotte
Kryssord
ABC
Kakuro
leter
9.
Tren
10.
Dattera
13.
Yten
7
6
1
4
3
9
5
8
2
9. Kibber 11. Syt 12. Eid 13. Plotte
Akterut
Retta
Enige
9. Tren 10. Dattera 13. Yten
Akterut
11.11.
Retta
12.12.
Enige
14.14.
No-NoSkeie
5. 12.
Tord
7.
Litofani
Skeie
10.
5.Betlere
Tord 7. Litofani
10.
Betlere
11.
Etere
Rei
15.
Når
Etere
12.
Rei
15.
Når
11.
Etere leter
12.
Rei
15.
Når
Fæl
Slagere
2 7.
6 L
14.Innreid
Innreid16.
16.Åer
Åer17.
17.
Korrekt
6 7 1 3Skeie
419
5425.
8 Tord
15.15.
Fæl
17.17.
Slagere
Maneren
men
15.
Id
Skjorte
20.
4.
Efraim
Slu
6.20.
Sutrende
luPotten
6.11.
Sutrende
14.
Korrekt
8 9 20.20.
7 Maneren
6 4 921.521.8
men
15.
NSNS
17.17.
Id 5.
18.18.
Skjorte
Emirene
2 4 5 1 6 3 8 9 7
Loddrett:
Softdrink
2.
Kolet
Futoshiki
Emirene
Korg
Loddrett:
1. 1.
Softdrink
2.11.
Kolet
3. 3.
6 11.
716.
8 4
9
1 318.
214.Mini-sudoku
11.
14. T
Spasme
14.
Tæger
Spasme
Pene
Tæger
16.Spasme
Pene 18.
Korg
10.Sko
Etnolog
13.
Geite
16.
Sko
19.
Jr
16.
19.
Jr
Loddrett:
1.
AF
2.
Rekyl
3.
Lab
4.
841 9 7 2 4 6 3 51
Eventyrer
4.
Let
5.
Sørlandet
8.
IRA
Loddrett:
1.
AF
2.
Rekyl
3.
Lab
4.
Loddrett:1. 1.Spartansk
Spartansk2. 2.
Yrke3. 3.
Eventyrer 4. Let 5. Sørlandet 8. IRA
2 3 1 5
1 2
3
Loddrett:
Yrke
7 3 6 9Lam
8 5 219.
1 4 Ren
Skeie
Tord
Litofani19.
10. Betlere
Etere
Lam
5. 5.
Tord
7. 7.
Litofani
Potten
Efraim
Sutrende
11.11.
Etere
12.12.
ReiRei
15.15.
NårNårLam 19. RenSkeie
4 3 210.
1 Betlere
5 Ren
2 1
Potten
4. 4.
Efraim
5. 5.
SluSlu
6. 6.
Sutrende
6
458 3 6 1 7 9 5 2
11.
Spasme
14.
Tæger
16.
Pene
18.
11.
Spasme
14.
Tæger
16.
Pene
18.
10.
Etnolog
13.
Geite
16.
Sko
19.
Jr
10. Etnolog 13. Geite 16. Sko 19. Jr
2 1 4
6 9 7 8 4
5
6
2
4
9
8
3
7
1
Lam
Ren
6
3
Lam
19.19.
Ren
4 8 6 9 7
9 7
1 9 7 5 3 2 4 8 65 8 9
9
5 1 4 7 2 6 3
4L 9Y S 5T A1 R
Y
P
R
E
S
S
A
R
YS 9ST T
T 1 2A R
S SYSS
P
R
E
S
S
S S
5
6
7
S
Ø
K
E
L
Y
S
A
R
L
S Ø K E ALR Y LY3SLY 8S
E L Y S S Ø S KØ KEE LL Y YS S
Y PØ
R EKS S
PR RO O F FL LU U
FE 3
EL 2LA 5A K 8KO 9O 5 7
F 1
O O O OV VE E Ø Ø
P APRAO
O
F
L
U
L U
F E
F
E
L
A
L 2A 42 K 7O
O
O
V
E
Ø K O F EOppgave
O
V
E
Ø
O
O
V
E
Ø
K
T
E
R
U
T
K
K T E R U T
K I IB BB BE ER R
F FI IL LE ET TE ER R
3
9
4
8
6
1
7
5
2
TA A R R
44 1 R
3K
EI ID D
E ET
T TBR
E E
A RKRF
T ITT E
R U T
R
K2 6I 5 B
F I L KE ISTSYBYE
L RE UT TE R F I T LTR REEEN NT EL L R
9 8E
3 7B
7
Møblert16.16.Elver
Elver17.17.Feilfritt
Feilfritt
Møblert
Loddrett:1. 1.Leskedrikk
Leskedrikk2. 2.KulKulLoddrett:
34
let
3.
Vagabond
4.
Søk
5.
Landsdel
let 3. Vagabond 4. Søk 5. Landsdel
Motstandsorg.
Slukhalser
8. 8.
Motstandsorg.
11.11.
Slukhalser
12.12.
9
Følge
15.
Rekker
Følge 15. Rekker
Kryssord
Dagens
Kryssord
yssord
Dagens
Kryssord
Dagens
A
G
M E
I
R T
E
R
E
N
D
E
R
T
A
N
S
K
T
A
N
S
K
T
A
NS
SK
KO
E
N
S
KJ
OR
EN NI IG
NO O
MM
E
L
L
I
JO OR RT
RG G E
GE
EN
ID
TE
E
E
N
D
E
ET TR TE AN
R L T R
D EA NT I T GE ER A D A
R N O MY ET NE N R
S I N LN R I E DI D
I N
Sudoku
KN J OÅ RE TR E E N
OK RO GR R EE K T K O
D
R
I
N
K
DA
R
IN
N
KO
ABC Dagens
Kakuro
Dagens
DagensKryssord
Kryssord
Kryssord
Dagens
Kryssord
AT TT
Y
NN NR
Å ÅE
OR RR
TE
YT
RE
ER
RE
ER
TE
EI
R
EK
E N
T T E
Y T
N R E
Å E R
R R E
RA A
EN N
ID D
E E
KT T
R
E
I
K
Futoshiki
L
A
N
D
E
T
Mini-sudoku
OT TT TE E
FÆ
Æ
P
S
Y
T
EL
S Ord-sudoku
Y87 12T 76 59 28 E45 34 I61 93 D
L LI PD
T R E N Kryss-sum
P PL LO
A A F
S SL LA
MM
A A
N
E
E M MI
Sudoku
Kryss-sum
Enkel















































Meget vanskelig








































Sudoku CC0057






Vanskelig



















Sudoku CC0016

© Bulls









































































































© Bulls
Sudoku
SUDOKU

8
3
1
7
4
5
2
6
9
6
7
2
1
9
3
4
8
5
5
9
4
6
2
8
3
7
1
3
8
6
4
1
2
9
5
7
4
5
7
9
8
6
1
3
2
1
2
9
5
3
7
8
4
6
8
5
7P
4
6E
1
3
N
E
7 9 2
1 6 4
8 3 5
3 2 8
7 6
©5 Bulls
9 4 1
6 5 7
2 1 9
4 8 3
De små grå
© Bulls
205
kun ett land.
Løsning:
Landlig
grense mot
Løsning:
En s skal
skiftes ut med
en v. Tirsdag skal være
torvdag i stedet for onsdag.
206










VRIOMPEISEN
Løsning: C.

 






5 134 382 6 7
L 495O
T T E
3 8 6 1 7 2 9
2 4 L
6 1 3
5 8
F9Æ
6 7 3 1 5 8 9 2
3 5R
8
4 28G
7 97E
L1 A
A N E R E
MOppgave
I R 3E N



P
E
N
E
P
A
S
M
E







RE E
EN N
NE E
Utfordringen
 Middels
  Sudoku
  
Vanskelig
Meget vanskelig
   
  
 
ER
RE
EN
Sudoku CC0016



Enkel


GE
ER
RE
Ord-sudoku
Utfordringen
Middels


A
G
NE
IR
D A PT LT OE TR TA E
A Y FT ÆE LN
R
I N SN LR AE GI ED R
N MÅ AE NR E RE E
K O ER MR I E RK ET N
Sudoku CC0057
STORT KRYSSORD
7
posisjon
Utrivelig
Hitlåter
18 15.15.
posisjon
Utrivelig
17.17.
Hitlåter
20.20.
Oppførselen
21.
Herskerne
Oppførselen 21. Herskerne
16
12
Loddrett:
1.Franskflyselskap2.BakLoddrett:
1.Franskflyselskap2.Bak24
slag
3. Forsøksrom
4. Norsk
vinner
3. Forsøksrom
4. Norsk
vinner
av av
28 slag
Bocuse
d`Or
5.
Mannsnavn
7.
PorseBocuse
d`Or
5.
Mannsnavn
7.
Porse9
lensrelieff
Tiggere
Krame
lensrelieff
10.10.
Tiggere
11.11.
Krame
14.14.
3
Trevler
Fine
Ungdyr
Edel
Trevler
16.16.
Fine
18.18.
Ungdyr
19.19.
Edel
dittbudskap.no
Plagg
Kurv
18.18.
Plagg
20.20.
Kurv
Loddrett:
1.
Primitiv
Næring
Loddrett: 1. Primitiv
2. 2.
Næring
3. 3.
Beholdningen
4.
Josefs
sønn
5.
Ful
Beholdningen 4. Josefs sønn 5. Ful 6. 6.
Klagende
Kulturforsker
Klagende
10.10.
Kulturforsker
13.13.
VedVed
16.
Utnytte
19.
D.y.
16. Utnytte 19. D.y.
For mer hjernetrim, gå inn på: www.lokal-avisen.no
S Y
7P L
A6
S2 L
6M A
E M
55
UKE: 24– 2015































































































































































De
små
grå

Hjernetrim for alle med IQ
Trimbølgene går over det ganske land. Diverse Birkebeinerrenn sommer &
vinter har full påmelding på et par minutter, og lokal gruppesvette får stadig
større omfang på sykkel langs Jæren og i joggesko rundt små & store vann.
Da er det lett å tro at god fysisk form er selve livslykken!
Vi må ha lov å spørre: Har vi glemt den delen av kroppen som er bakenfor
de spenstige muskler og de seige sener? Oppgavene i denne spalten er ment
å være ren motgift mot mental passivitet. Husk – hjernejogg er bra for hodet!
Løsningen – og tidligere rebuser – finner du i neste avis og på våre nettsider.
Her er navnet på fem dyrearter –
men bokstavene har dessverre flyttet
litt på seg: FRAJSIF, SORHENN,
RAPNET, BRYTELDE og ROGILALTA.
Fire barn i en barnehage gledet seg til St. Hans og sommerferie.
Dermed begynte de å gjette hvor mange dager som var igjen til
St. Hans. De to pikene foreslo 24 og 27 dager, mens guttene slo
til med større tall. En gutt mente at det var 30 – den andre gjettet at det var
32 dager igjen til St. Hans. De fire barna bommet med henholdsvis 1, 2, 3 og
5 dager. Hvor mange dager var det igjen til St. Hans?
207
208
Hvilket dyr er minst?
Løsningene



finner
du
i
neste
utgave
og
på
www.lokal-avisen.no

Similar documents