KRYSSORD SUDOKU QUIZ FOR STORE OG SMÅ VRIOMPEISEN

Transcription

KRYSSORD SUDOKU QUIZ FOR STORE OG SMÅ VRIOMPEISEN
HJERNETRIM FOR DE UKE:
STORE51
Torsdag 18. des. 2014
DAGENS
KRYSSORD
KRYSSORD
Oppgave
1
1
2
3
4
5
6
7
Lørdag 20. des. 2014
Fredag 19. des. 2014
DAGENS
DAGENS
Oppgave
2
KRYSSORD
1
2
3
4
5
6
7
KRYSSORD
Oppgave
3
1
7
8
8
8
9
9
10
10
9
10
12
13
14
11
12
15
16
18
11
19
17
15
20
18
13
14
16
19
Loddrett:
1. Liten kanon
2. Sporterne
3. Fagfolk
4. Utflukt
5. Eneboer
6. Profet
11. Lysner
15. Utsyn
17. Besitte
19. Kåt
3
4
5
11
13
17
20
21
21
Vannrett:
1. Avholdenheten
7. På kornet
8. Visningsduk
9. Yngel
10. Sanseløs
12. Fiendtlig
13. Kvinnenavn
14. I bunn
16. Giftstoff
18. Sinnatagg
20. Renner
motsatt
21. Krangler
2
16
14
Loddrett:
1. Bergart
2. Fugler
3. Strand
4. Sigøynermusikk
5. Talemåten
6. Slekt bakover
7. Språk
13. Konj.
14. Regne
17. Pron.
19. Org.
15
18
20
Vannrett:
1. Falskt
8. Uaktsomhet
9. Fugler
10. Skrike
11. Nordnorsk øy
13. Tidl. parti
15. Leker
16. Døyvet
18. Adv.
19. Tomset
20. Pålegg
Loddrett:
1. Uunngåelig
2. Nordl. komm.
3. Asiat. elv
4. Trykkende
5. Algen
6. Uro
7. Formet (seg)
12. Amerikaner
15. Omr. i Oslo
17. Kooperativen
Vannrett: 1. Dalføre og komm. 8.
Stat 9. Fast i is 10. Forretning 11.
Flatemål 12. Sport 15. Man 16. By i
Oklahoma 18. Kv.navn 20. Hygge
(seg) 21. Eteren
Loddrett: 1. Bergart 2. Fugler 3.
Strand 4. Sigøynermusikk 5. Ta l e måten 6. Slekt bakover 7. Språk 13.
Konj. 14. Regne 17. Pron. 19. Org.
Vannrett:1. Falskt 8. Uaktsomhet 9.
Fugler 10. Skrike 11. Nordnorsk øy
13. Tidl. parti 15. Leker 16. Døyvet
18. Adv. 19. Tomset 20. Pålegg
Loddrett: 1. Uunngåelig 2. Nordl.
komm. 3. Asiat. elv 4. Trykkende
5. Algen 6. Uro 7. Formet (seg) 12.
Amerikaner 15. Omr. i Oslo 17. Kooperativen
LØSNING
Dagens Kryssord
LØSNING
Dagens Kryssord
LØSNING
Dagens Kryssord
Vannrett: 1. Fasten 7. Akkurat 8. Lerret 9. Kre 10. Mad 12. Ond 13. Ine 14.
Nedst 16. Eiter 18. Tyrk 20. Ie 21. Tretter
Loddrett:1. Falkonett 2. Akerne 3.
Skreddere 4. Tur 5. Eremitt 6. Natan
11. Demrer 15. Sikt 17. Eie 19. Yr
Vannrett: 1. Saltdal 8. Arizona 9.
Nediset 10. Drogeri 11. Ar 12. Tennis 15. En 16. Enid 18. Ida 20. Gle
21. Naftaen
Loddrett: 1. Sandstein 2. Arer 3.
Lido 4. Tzigane 5. Doseringa 6. Aner
7. Latin 13. Enda 14. Sile 17. Den
19. AF
Quiz
1
F A S T
1.
2.
3.
4.
S A L T D A L
E N
Hva
heter den norske maleren (født 1944)
A som
R I er
Z kjent
O N Afor blant
A K K U R A T
annet bildene «Skyen» og «Amputasjon»?
N E D I S E T
L E R land
R E oppsto
T
I hvilket
dansen foxtrot?
D R O G E R I
K R E farge
M Ahar
D ørene til kjempepandaen?
Hvilken
R
N storO NerDnavnet
I Npå
E brødreparet hvorav denS ene erAkjent
Hva
for
T E NerNfilmregissør?
I S
slagne
på TV og den andre
N E Dnaturprogrammer
S T
M
Hvor
N
Earrangert
N I D i 1955?
E ble
E det
I T første
E R verdensmesterskapet Ei aking
Hva
slags
padder
er
salamandere?
I
D
A
G L E
T Y R K
I E
Hva betyr ordet «balanse» når man snakker om vin?
N
A
F
T
A E N
T R E T T E R
5.
6.
7.
8. Hvilken idretts forbindes med Otto von Porat?
9. Hva kalles en organisme som snylter på en annen?
10. Hvilken realityserie forbindes med navnene Udi, Martin og Lars
Olav?
Vannrett:1. Uriktig 8. Vanvare 9. Ender 10. Gaule 11. Senja 13. RV 15. OL
16. Lindret 18. Ikke 19. Gal 20. Ost
Loddrett: 1. Uvegerlig 2. Rana 3. Indus 4. Kvelende 5. Taren 6. Ir 7. Gestaltet 12. Joe 15. Vika 17. NKL
4
5
9
2
6
8
1
7
3
1
7
8
9
5
3
2
6
4
6
2
3
7
1
4
9
5
8
5
4
6
3
2
7
8
9
1
8
3
7
1
9
5
6
4
2
2
9
1
4
8
6
5
3
7
9
8
4
6
7
1
3
2
5
7
6
5
8
3
2
4
1
9
3
1
2
5
4
9
7
8
6
2
9
3
8
4
3 2 1 8
5 9
Oppgave 2
4
5 7
2
8 3
6
9
8
4
6
2
7
1
5
3
5
2
3
8
1
4
6
7
9
7
6
1
3
5
9
8
2
4
8
7
5
9
6
2
4
3
1
6
6
2 3
4 1
1
9
6
4
3
5
7
8
2
4
3
2
1
7
8
5
9
6
3
5
9
7
4
1
2
6
8
2
4
8
5
9
6
3
1
7
4 3
3 5
7
7
6
1
7
2
8
3
9
4
5
8
1 6
1
8 7
9
Oppgave 3
6
5
3
4
5
2 1 6
9
7
5 8
7
4
1
7 8
3
2
8 6 4
7
4
2
7
3
6 8 4 9 2 5 3 7 1
7 3 2 1 6 4 9 5 8
5 1 9 3 7 8 6 2 4
2 6 5 8 1 3 7 4 9
3 7 8 6 4 9 5 1 2
9 4 1 2 5 7 8 3 6
Spørsmålene4er9 hentet
6 5 3 fra
1 2 boka
8 7 «Quiz med familien»
av Tom Stalsberg
1 2 3 7og
8 Øivind
6 4 9 5Berg, Cappelen Damm.
8 5 7 4 9 2 1 6 3
Quiz 2
U R I K T I G
1. Hva var artistnavnet til bluesdronningen Willie Mae Thornton?
V A N V A R E
2. Hva heter den språklyden som dannes ved at lufta strømmer ut
E N nesa?
D E R
S
gjennom
G A
L ingefærplanten
E
T
3. Hvilken
delU av
brukes som krydder?
E idrett
S E forbindes
N J A
4. Hvilken
med Anne Margrethe Hausken?
5. I hvilket
fotballstjernen
George Best?
R Vår døde
N
O L
6. Hva slags
L I dyr
N DerRsjømus?
E T
7. Hva heter
den druenE som gir de fineste rødvinene i Burgund?
I K K E
8. Hvilken engelsk maler (1909– 1992), født i Dublin, har et smakfullt
A L
O S T
– ellerGfett
– etternavn?
9. Hvilken idretts forbindes med Randy Barnes?
10. Hva er tittelen på Pink Floyds debutalbum fra 1967?
Svar: 1. Big Mama Thornton 2. Nasal 3. Rota 4. Orientering 5. I 2005 6. Sjøpiggsvin, pigghud
7. Pinot Noir 8. Francis Bacon 9. Kulestøt 10. «The Piper at the Gates of Dawn»
QUIZ FOR STORE OG SMÅ
4
9 8
6 7
7 3
5 1 2
8
4
6
17
Vannrett: 1. Avholdenheten 7. På
kornet 8. Visningsduk 9. Yngel 10.
Sanseløs 12. Fiendtlig 13. Kv. navn
14. I bunn 16. Giftstoff 18. Sinnatagg
20. Renner motsatt 21. Krangler
Loddrett:
Litenerstatte
kanon 2.spørsmålsSporterHvilket
tall1.skal
ne 3. Fagfolk 4. Utflukt 5. Eneboer 6.
tegnet?
Profet 11. Lysner 15. Utsyn 17. Besitte 19. Kåt
VRIOMPEISEN
Oppgave 1
7
12
19
Vannrett:
1. Dalføre og
kommune
8. Stat
9. Fast i is
10. Forretning
11. Flatemål
12. Sport
15. Man
16. By i
Oklahoma
18. Kvinnenavn.
20. Hygge (seg)
21. Eteren
6
SUDOKU
Svar: 1. Odd Nerdrum 2. New York, USA, 1914 3. Svarte 4. David og Richard Attenborough
5. Korketrekkeren, Oslo 6. Halepadder 7. Det harmoniske forholdet mellom alkohol,
syre, frukt og tannin 8. Boksing 9. Parasitt 10. «Heia Tufte»
Løsning på oppgavene (unntatt quiz) finner du i neste utgave og på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
Trillinger:
Rot
iSMÅ
HJERNETRIM FOR DE
skjerfene:
ROT I SKJERFENE: B-C-A,
TRILLINGER: den lille, røde hatten
til det lengste?
Connect the Dots – draw some more groceries.
WHALE – connect the dots
Sudoku
PRIKK TIL PRIKK
bare en av disse
hattene
8
Rot
i
10
det finnes tre eksemplarer
skjerfene:
7
av. Hvilken?
Kan
du sortere
LØSNINGER:
9
9
ROT I SKJERFENE: B-C-A,
TRILLINGER: den lille, røde hatten
disse skjerfene
fra det korteste
til det lengste?
1
5
6
4
Oj, oj! Noen har blandet
sammen sjokoladeegg
med andre egg! Hvem
eier dem, tro? Trekk en
8
strek mellom prikkene fra
Laboratorielabyrint
1 til 69 og fra 70 til 101
Boble, boble!
du finne
for Kan
å finne
det ut!ut hvilken vei
røyken til Petter
Smart tar for å slippe ut?
7
6
10
5
2
4
3
11
Sudoku CC0046
Oj, oj! Noen har blandet
sammen sjokoladeegg
med andre egg! Hvem
eier dem, tro? Trekk en
www.kidsparkz.com
strek mellom prikkene fra
Bulls
1 til 69 og fra 70 til ©
101
for å finne det ut!
12
3
1
SUDOKU
FINN
SEKS
FEIL Sudoku
Finn seks feil
Utfordringen
Sudoku CC0004
2
Trillinger:
Det er
bare en av disse hattene
det finnes tre eksemplarer
av. Hvilken?
© BullsLØSNINGER:
ROT I SKJERFENE: B-C-A,
TRILLINGER: den lille, røde hatten
PRIKK TIL PRIKK
www.kidsparkz.com
© Bulls
isens nettside www.lokal-avisen.no
ringen
Sudoku
Sudoku CC0046
ROT I SKJERFENE: B-C-A,
TRILLINGER: den lille, røde hatten
Sudoku CC0004
Trillinger: Det er
bare en av disse hattene
det finnes tre eksemplarer
av. Hvilken?
LØSNINGER:
Hva het restauranten?
© Bulls
Finn seks feil
To ektepar er ute og går tur, og som kjent
når eldre ektepar er ute og spaserer, går
de to damene sammen et lite stykke foran
ektefellene.
Mennene går bak og prater, og den ene
spør: «Hvordan hadde dere det i Spania?»
– Jo, det var en flott tur, svarer den andre.
«Ja, var det noen gode restauranter der?»
– Ja, det var det – spesielt den ene… Åh, hva
het den igjen, hmmmm, skal vi se… Si navnet
på en type poteter, sier han som har vært på
Sudoku CC0004
© Bulls
ferie.
«Potettype?»
– Ja, si navnet på en potet!
«Ehm, Pimpernell?»
– Nei, en annen!
«Ehm, Kerrs Pink?»
– Nei, nei, nei, kan du flere?
«Beate?»
– Ja, det var det, sa mannen og ropte
fremover mot sin kone: – Beate, hva het den
flotte restauranten vi var på i Spania?
Løsningene på disse oppgavene finnes på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
Sudoku CC0046
© Bulls
Sudoku CC0004
© Bulls
Finn seks feil
Quiz 4
1. Hvem laget Snorre-statuen som står både på Reykholt på Island og
ved Mariakirken i Bergen?
2. Et norsk dansekompani har et navn som begynner på Carte.
Hva er resten av navnet?
3. Hvor mange celler er det i en kiselalge?
å disse oppgavene
finneskalles
på Lokalavisens
www.lokal-avisen.no
4. Hva
den nettside
letteste
vektklassen innenfor boksesporten?
5. Hvilken lengdehopper hoppet 8,90 meter i 1968?
6. Hvilken popartist er døpt George Alan O’Dowd?
7. Hva bruker pingvinene vingene sine til?
8. Nevn et årstall da Maximilien Robespierre levde?
9. Hvilken sopp var den første som menneskene begynte å dyrke?
10. Hvilken amerikansk tv-serie forbindes med navnene Elaine,
George og Jerry?
1. Hvilken dukke ble lansert av det amerikanske industrikonsernet
Mattel Inc. i 1959?
2. Hvem ble verdensmester i kokkekunst da han vant Bocuse d’Or i
2003?
3. Hvor har slangene de viktigste lukteorganene?
4. Hva kalles biproduktet fôrsirup som kommer fra produksjon av
råsukker?
5. Hvor langt kastet Andreas Thorkildsen da han ble olympisk spydmester i 2008?
6. Hvor mye veier sleggene som brukes av menn i sleggekast?
7. Hvilke to James Bond-låter er Shirley Bassey kjent for å ha sunget?
8. Hvilken idrettsgren var olympisk øvelse fra 1900 til 1912, og vi
tenker ikke på høyde uten tilløp?
9. Hvor i menneskekroppen finnes det myofibriller?
10. Hva het Oslos kinodirektør som gikk av etter 25 års tjeneste i
2005?
Svar: 1. Barbiedukken 2. Charles Tjessem 3. I munnen 4. Melasse 5. 90,57 meter 6. 7,257 kg
7. «Goldfinger» fra 1964 og «Diamonds are Forever» fra 1971 8. Stille lengde
9. I musklene (fibre i muskelceller) 10. Ingeborg Moræus Hanssen
Quiz 3
Svar: 1. Gustav Vigeland 2. Blanche Dansekompani 3. Bare én 4. Stråvekt 5. Bob Beamon
6. Boy George 7. Vingene brukes til «å fly» under vann, som padleårer 8. 1758– 1794
9. Sjampinjong 10. Seinfeld
Løsning på oppgavene (unntatt quiz) finner du i neste utgave og på Lokalavisens nettside www.lokal-avisen.no
LOKALAVISEN/dittbudskap.no
Boble, boble! Kan du finne ut hvilken vei
røyken til Petter Smart tar for å slippe ut?
PRIKK TIL PRIKK
Trillinger: Det er
© Bulls
Laboratorielabyrint
Det er
bare en av disse hattene
det finnes tre eksemplarer
Kan du sortere
av. Hvilken?
disse skjerfene
LØSNINGER:
fra det korteste
LØSNING
NG
LØSNING
LØSNING
LØSNING4
20
Kryssord
ABC
Kakuro
1Kryssord
7Dagens
2 3
Dagens
Kryssord
Dagens
35
Dagens
Kryssord
yssord
Dagens
Kryssord
Dagens
Kryssord
Dagens
Kryssord
7 utgave)
1 2 4
LØSNINGER – HJERNETRIM, KRYSSORD & SMÅ GRÅ (forrige
Utstråle
19.Utstråle
Ungd.
parti 20. Nedbørfattig 21.
Loddrett:
1. Hypotese
2. Fredløs
Utstråle
Loddrett: 1. Hypotese
2. Fredløs
(norr.
begr.
)
(3
ord)
3.
Hestenavn
Loddrett:
1.
Hypotese
2.
Fredløs
(norr. begr. ) (3 ord) 3. Hestenavn 4. 4.
Livlig
Mannsnavn
6. Smålaks
(norr.
begr.
(35.ord)
3. Hestenavn
4. 7. 7.
Livlig
5. )Mannsnavn
6. Smålaks
Utmattende
13.
Pron.
16.
Værforhold
Livlig
5.
Mannsnavn
6.
Smålaks
7.
Utmattende 13. Pron. 16. Værforhold
(dial.)
18.
Tettsted
i
Akershus
Utmattende
13.
Pron.
16.
Værforhold
(dial.) 18. Tettsted i Akershus
(dial.) 18. Tettsted i Akershus
17.Konj.
Angående
viskositet
18.
Pron.
14.
Allianse
15.Forlikes
IverForlikes
17. 13.
Angående
viskositet
18.
20.
Etterskrift
21.
Oste
23.
Balterne
17.20.
Angående
viskositet
18.
Forlikes
Etterskrift 21. Oste 23. Balterne
Loddrett:
1.
Endre
yrke
2.
Omfangs20.Loddrett:
Etterskrift
21.
Oste
23.
Balterne
1. Endre yrke 2. Omfangs3.Endre
Overklasse
Bibelsk
stamfar
Loddrett:
1.
yrke
2.4.Omfangsrik 3.rik
Overklasse
4. Bibelsk
stamfar
5.
D.y.
6.
Satanisme
7.
Avviste
rik5.3.D.y.
Overklasse
4. Bibelsk
stamfar12.3412.
6. Satanisme
7. Avviste
6 19.
Fellesamerik.
org.
16.
Tyngde
5. Fellesamerik.
D.y. 6. Satanisme
12.19.
org. 7.
16.Avviste
Tyngde
Ambolt
22. Eksisterer
Fellesamerik.
org.
16. Tyngde 19.
Ambolt
22. Eksisterer
29
Ambolt 22. Eksisterer
LØSNING
Trettende 13. Andre 16. Veir 18. Gan
Ste 22. Er
Ste 22. Er
Kakuro_E_0005
Loddrett:
1. Gjøre
2. Oksen
ket35
17. Styre
19.
Land
imindre
Afr. mindre
Loddrett:
1. Gjøre
2. Oksen
20
3.
Kunstferdighet
4.
Liten
Loddrett:
1. Gjøre mindre
2. Oksen
3. Kunstferdighet
4. Liten
ørret ørret
5. 5.
23
Strømninger
Trenden
7. 5.
Land
3. Strømninger
Kunstferdighet
4.6. Liten
6. Trenden
7.ørret
Land
15. 15.2
14
18.Trenden
Tre
Strømninger
6.
7. Land 15.
Konj.Konj.
18. Tre
8
16
Konj. 18. Tre
1
8
5
11
3
LØSNING
1LØSNING
9
LØSNING
© Bulls
4 3 1 7 5
3 1
7 9
5 6 9 8 7
3 2 4
9 7
4
1 2 5 3
1 2
1
8 9 7 5 6
7 5 6 8
9 8 6
8 7 9 4 6
7 9
Oppgave 1
9 8 7
3 2 5 1
34 1 35 16 57 69 22 48
2 3 6 8 5 4 1 9
9 7 8 1 2 3 4 6
6 2 3 4 9 5 8 7
5 4 7 3 8 1 6 2
1 8 9 7 6 2 3 5
7 9 1 2 4 6 5 3
8 6 4 5 3 7 9 1
3 5 2 9 1 8 7 4
Å T T
G E R
E R E
T T
A
T
N V E
D E N
R I D
E R E
A V AS VL SÅ LT ÅT T
NV ASNVLAIÅVGT I ETGR E
TA RVTAI RVGAEEVRREE R
AR GAARVGAER RATE T T
KG IRKTA I T TATT TAT
EI VTEETV AEN VTNE V
LV EELN EGNNDVGEEDN E
SE UNS GUAD REAINRD I
EU M EAAMNRAEI NRDEE R
M A N E R E
A
N
T
A
K
E
L
S
E
A
N
T
A
K
E
L
S
E
V
O
A
M
SR
G
K
OI
LV
EE
U
R
M
E
VS
V
O
LA
R
U
T
M
IE
N
N
AL
DI
EV
LA
T
SÅ
EG
E
M
PA
N
SD
TR
EE
V
EG
A
Ø K
SA TN
T
R
E
T
T
E
N
D
E
JT
RE
R
OT
A
SV
E
EI
RR
OT
R
N
DE
ST
KT
E
A
PN
D
NE
O V OA VS AJ SO JN O
O MV OAMDSOEJDROENNRE N
M SO LDSEELMRE NMDE D D
S KL UEKLMU LOD SDOS S
K OU MLO MPO AS PKSAT K
O LM I LVP I AVSK ATSE A
L EI NVEE NSSE ASPE M P
E RN ØERKSØT KEPT MET
R EØ SKETTSEETR ENTRE N
E S T E R N E
N
E
D
S
T
E
M
T
E
A S J O N O VI AN
D E R N E M ON DA
S LN EU
E M
D Futoshiki
D
K US LT
L
O S S
N E
P A K T O M
L IE VT
V
S A E
E S
P M E NV E
K T E
T R ØR KO
E SE TR
T E R N E
N
O V
E
M O
D
S L
S
K U
T
O M
E
L I
M
E N
Sudoku
T
R Ø
E
E S
Kryss-sum
9 7 5 6 8
9 8 6
8 7 9 4 6
7 9
I 9N 8IA7NK AT3KI2TV5 I 1 V
5
A
K
T
I
V
S I JNN AAO
N KAN
TR I R VE N E
1 3 R 3 R1 E5 N6 E2 4
Sudoku CC0045
Sudoku
STORT
KRYSSORD
Enkel























  






Sudoku CC0045




Middels
 

Vanskelig
  
 Sudoku


Meget vanskelig
   










© Bulls


























Vanskelig














Meget vanskelig














































  



















































































Sudoku
SUDOKU











© Bulls


 

















8
6
3
9
7
1
5
4
2
2
5
4
6
3
8
7
1
9
1
9
7
4
5
2
3
8
6
6
2
9
8
1
3
4
5
7
7
4
8
2
9
5
1
6
3
5
3
1
7
6
4
9
2
8
9 4 3
1 7 8
6 5 2
5 3 1
2 4
©8 Bulls
7 6 9
2 8 6
3 9 7
4 1 5
De små grå
Utfordringen
Sudoku CC0003




Enkel


Sudoku CC0003
Middels

6 5
2 64
1
N3 A K 7T 6
9I 5V 9 I N
Oppgave 2
A R6R E N E 7 N A
1 4 5 8 3 6 2 9 7
I
TNNEE
NN
A URNE
EN
ENN
N
TRUEE
R
ERNN R
N
SU TTS IET N ID INDE I E
NS ELD
N
ZN U
T EID
DSEI LN
EEZ
4 1 5 3N
8 9T6 2E7 N
MT SMini-sudoku
NE
2 7 3 9 1 5 6 4 8
N EE TSETLT ETN AZNU A U
I EKryss-sum
SOrd-sudoku
T3 6 I8 7 9 D
I 4E
O
SD SI E
1 532
1
VT TVE NNESANTUSE T E
4 1 7 5 6 2 8 3 9
RE
LN E
SRET Z
EEL
S L E
Z
RL OEK
RNOT
PS V A
9
5 2 4 8 3 7 6 1
R EO RRE I RTE IR TELRA E A
5
8 9A
7 6U
TE SR IANT E
E T5 2T1 3 4 N
RAE U
A
6 3 9 1 287 4 8 56
V 7 8E4 6N5 9S 3 T1 2 E
SE N PS MT E
R O R
E
L
TR E E T L
E Oppgave
R I T 3R E A
EI RT NR EE A
Ord-sudoku
Utfordringen
© Bulls
dittbudskap.no
1 Vannrett:1.
3 6 Ina
Vannrett:1. Inaktiv Vannrett:1.
8. Narrene Inaktiv
8. 8Narrene
Vannrett:
1. Ovasjon
8. Vannrett:
Moderne
Vannrett:
Ovasjon
Moderne
9. Sti 11.
Moderne
9.Sti
8 Die
6 9.12.
7
Nuten 10.1.
11. Die8.12.
Nesle10.
13.
Nuten
9.
Nuten
Nesle10.13.
Vannrett:1.
Avslått
8. Naviger
9. Tra-9.1. Ovasjon 8.9.
Naviger
9. Tra4Sti11
SUDOKU
SMÅ
KRYSSORD
Slem
10.
DD11.
11.TT
Kul
Oss
13.
Om
Slem
10.
DD
Kul17.
12.Ror
Oss19.
13.
Om16. Enste 17.
Slem
10.
DD 11.
Kul 12.Ett
Oss
LØSNING
14.13.
NauOm
16.11.
Enste
Eritrea
Nau
Ens
Ett
14.
Nau
Ror
19.
Eritrea
LØSNING
5 Ett
2 14.
9
1 16.
10.
Agra
12.12.
Kitta
14.
Eve
2.vere
Kitta
14.
Eve
LØSNING
2
9
5
6
LØSNING
Dagens
Kryssord
LØSNING
4
21
Dagens
Kryssord
14.
Pakt
15.
Liv
17.
Sae
18.
Enes
20.
14.
Pakt
15.
Liv
17.
Sae
18.
Enes
20.
14.
Pakt
15.
Liv
17.
Sae
18.
Enes
20.
Dagens
Kryssord
Dagens
Kryssord
Dagens
Kryssord
Loddrett: 1. Oppgave
Innsnevre
2.Inaktiv
Nautet
3.
Loddrett:
1. InnsnevreLoddrett:
2. Nautet1.3.Inn
Oppgave
1
Oppgave
2 Kryssord
3 Kryssord
Dagens
15.SU
NVE
17.
19. SU 20. Arid
19.
20.
AridLengden
Dagens
Vannrett:1.
8.
Narrene5 3
Dagens
Kryssord
8
5
Kakuro_E_0005
© Bulls
Vannrett:1.
Inaktiv
8.
Narrene
Dagens
Kryssord
21.
RøkteAvslått
23. 8.Esterne
PM
21.
Røkte
23.
Esterne
PM
21. Røkte
23.
Esterne
Vannrett:
1.
Ovasjon
8. Moderne
9. Kre
3 4.
9.
Nuten
10.
Sti
11.
Die
12.
Nesle
13.
1
Vannrett:
1.
Ovasjon
8.
Moderne
9.
Vannrett:1.
Inaktiv
8.
Narrene
Artisteri
4.
5.
Tendenser
6.
In
7.
Vannrett:1.
Naviger
9.
TraArtisteri
Kre
5
Artisteri
4.
Kre
5.
Tendenser
6.
In
7.
21.PM
Emanere
9.
Nuten
10.
Sti
11.
Die
12.
Nesle
13.
Vannrett:1. Avslått 8. Naviger 9. TraSlem
10.
DDKul
11.
Kul
12.13.
Oss
13. Om
Vannrett:
1.DD
Ovasjon
8.12.
Moderne
9.
7
Ett
14.
Nau
16.
Enste
17.
Ror
19.
Eritrea
Kryssord
ABC
Kakuro
Slem
10.
11.
Oss
Om
9.
Nuten
10.
Sti
11.
Die
12.
Nesle
13.
vere
10.
Agra
11.
TT
12.
Kitta
14.
Eve
7
8
Vannrett:1.
Avslått
8.
Naviger
9.
TraEtt 14. Nau 16. Enste2.
17.VolumiRor 19. Eritrea
1.
Omskolere
2. VolumiLoddrett:
1. Omskolere
1.
Omskolere
2.18.
Volumivere 10. Agra 11.
TT
12. Kitta 14. EveLoddrett:
14.
Pakt
15.
Liv
17.
Sae
Venezuela
18.
Venezuela
15.
Slem
DD
11.
Kul
12.
Oss
13.
OmEnes
5 15. At
1.Lengden
Antakelse
2.
Vargiveum
e Loddrett:
2.Loddrett:
Vargiveum
Loddrett:
2. 3Nautet
3. 18. OrVenezuela
14. 10.
Pakt
15.
Liv
17.
Sae
18.
Enes
20. 20. 15.
EttAt
14. Nau
16.Or
Enste
17.
Ror
Eritrea
15.
NVE
17.
19.
SU
20.
Arid
vere
Agra
TT Lengden
12. Kitta
14.20.
Eve
2 Innsnevre
41.
3Innsnevre
1 719.
13. At
Loddrett:
1.
2. 5Nautet
15.10.
NVE
17.11.
19. SU
Arid
PM
21.
Røkte
23.
Esterne
14.
Pakt
15.
Liv
17.
Sae
18.
Enes
20.
1
Futoshiki
3.Emanere
Adel
4. 19.
Sem
5.Åge
Jr nøs
6.6.Ondskap
3. Adel 4.
Sem
5.Kre
6.
Ondskap
3. Adel
4.Røkte
Sem
5. Jrnøs
6. Ondskap
Artisteri
4.75.
Kre
5.
7.
PM 21.
23. Esterne
Loddrett:
1.
Innsnevre
2.Tendenser
3.6.
2
7
21.
8Jr
9Tendenser
5 Nautet
6 96. 8In
77. In Mini-sudoku
15.6.
NVE
17.Emanere
Lengden
SU5.
20.
Arid
Artisteri
4.
21.
3. nøs
Svarten
4.
Livat
Tert
7.
Åge
Tert
7.
Loddrett:
1.
Omskolere
2.
VolumiPM
21.
Røkte
23.
Esterne
9
Venezuela
15.
At
18.
Or
Loddrett:
1.
Omskolere
2.
VolumiArtisteri
4.
Kre
5.
Tendenser
6.
In
7.
Loddrett:
1.
Antakelse
2.
Vargiveum
1
3
2
4
9
7
4
21.Loddrett:
Emanere
Venezuela
15. At16.
18. Or
1. Antakelse
2.OAS
Vargiveum
7.Loddrett:
Nedstemte
12.
16.
Vekt
19. Adel
7.
12. OAS
Vekt 19.
7. 7.Nedstemte
12.
OAS
16.
3.
Adel
4. Sem
5.
JrNedstemte
6.Vekt
Ondskap19.Venezuela
Loddrett:
1.
Omskolere
Volumi2 1
1 6
3 48 8
nøs 3.nøs
4. Sem
5. Jr2.6.
Ondskap
15. At
3. Gan
Svarten
4. Livat
5.16.
Åge
6. 7.
Tert18.
5 18. 1Or 2 5 3
1 2
1.
Antakelse
Vargiveum
13.
Andre
Veir
Gan
6.Trettende
Veir
3.18.
Svarten
4. Livat
5.2.Åge
6.
Tert
7.
Nedstemte
12.
OAS
16.
Vekt
19.
nøs
3.
Adel
4.
Sem
5.
Jr
6.
Ondskap
7. Nedstemte 12. OAS 16.
Vekt
19. Er
13.5.Andre
16.
VeirGan
Gan 22. Er
3 1
8 9 7 5 6
3. Trettende
Svarten
4.13.
Livat
ÅgeVeir
6. Tert
7.18.Ste
Ste
22.Trettende
Er
Ste
22.
Andre
16.
18.
Ste 22.12.
Er OAS 16. Vekt 19.
7. Nedstemte
9 1 2
Løsning:
Det blir Stein
Thorsen – ut
fra mønsteret om at alles
initialer (første bokstav i
fornavn og etternavn) er
to bokstaver som kommer
etter hverandre i alfabetet.
For Ivar Hansen er det
omvendt.
183
Løsning:
Se for deg
et lite,
kvadratisk bord – og at to
stoler med høy rygg settes
inntil bordet. Nå står
12 ben på gulvet. Så
kommer to sjakkspillere
for å konkurrere. Idet
spillerne har satt seg, er
alle tall på plass.
184
VRIOMPEISEN
Løsning: B.
Når man følger kaken
rundt urskiven, vil tallene
tilsvare antall streker som
må brukes for å tegne
figuren i forrige felt.

For mer hjernetrim, gå inn på: www.lokal-avisen.no
N U
S T
N E
9 2
E T
2V
8 R 4O
E R
51
UKE: 02– 2015










 















 




































































































































De
små
grå
En dag gikk en mann fra Lilleby til Storeby – en
distanse på 17 km. Han startet kl 08.00 og var fremme
kl 12.00. Dagen etter gikk han tilbake samme veien
– fra Storeby til Lilleby. Igjen startet han på turen kl 08.00, men
han somlet litt denne dagen og var ikke fremme før kl 13.00. Da
er spørsmålet: Finnes det et sted på turen hvor han
185
passerte på nøyaktig samme tidspunkt begge dager?
Hjernetrim for alle med IQ
Trimbølgene går over det ganske land. Diverse Birkebeinerrenn sommer &
vinter har full påmelding på et par minutter, og lokal gruppesvette får stadig
større omfang på sykkel langs Jæren og i joggesko rundt små & store vann.
Da er det lett å tro at god fysisk form er selve livslykken!
Vi må ha lov å spørre: Har vi glemt den delen av kroppen som er bakenfor
de spenstige muskler og de seige sener? Oppgavene i denne spalten er ment
å være ren motgift mot mental passivitet. Husk – hjernejogg er bra for hodet!
Løsningen – og tidligere rebuser – finner du i neste avis og på våre nettsider.
Denne er sleip – her må man virkelig gå i
dybden! Av disse syv ordene – knase, krenke,
naken, sanke, danse, rekken og kanne – er
det ett ord som ikke hører til i gruppen. Glem verb og
substantiver, glem type vokaler, glem første og siste
bokstav – her må du gå inn i hvert ord og se på alle
bokstavene. Hvilket ord skal ut?
186
L ø s n i n g e n e f i n ner du i neste utgave og på ww w . l o k a l - a v i s e n . n o