Jaktkonsept ØBJFF 2015 - Ørland og Bjugn Jeger

Comments

Transcription

Jaktkonsept ØBJFF 2015 - Ørland og Bjugn Jeger
Jaktkonsept ØBJFF 2015
1. DELTAKERE:
Medlemmer av Ørland/Bjugn jeger- og fiskeforening.
2. MÅLSETTING:
Etter gjeldende jaktregler utføre hjorte- og småviltjakt på to leide jaktterreng:
TANGSTAD i Verran Kommune, og TEKSDAL i Bjugn Kommune, i
perioden 10. August 2015 og ut jaktåret for å felle tildelte viltkvoter, bidra til
vedtatt viltforvaltning og ivareta medlemmenes interesser.
3. GJENNOMFØRING:
a)
Jakten ledes av de oppnevnte jaktledere, og det skal vektlegges en
human og sikker jakt. Opplæring av yngre og mindre erfarne jegere
skal utføres. Leiekontraktene justeres innen gitte rammer av jaktledere.
b)
Oppsetting av jaktlag og fordeling av jegere til begge jaktfelt gjøres av
jaktlederne i felleskap.
c)
TANGSTAD jaktfelt – kvoter:
Elg: 1 okse ( voksen ) + 1 kalv
Hjort: 1 voksen bukk + 1 kalv + 2 valgfrie
Rådyr: Valgfrie avskyting, men tilstrebe balanse
i kjønn og alder ved jaktens slutt.
d)
e)
f)
totalt 2 dyr
totalt 4 dyr
totalt 5 dyr
TEKSDAL jaktfelt – kvoter:
Elg: 1okse(voksen) + 1 ku (voksen)/kalv + 3 kalver
totalt 5 dyr
Rådyr: 2 bukk + 2 geit/kje + 2 kje
totalt 6 dyr
Hjort: Det forhandles om vilkår for avskyting.
totalt 2 dyr
TANGSTAD jakttider:
Elg: 25. September – 1. Oktober
7 dager
Pause 2. Oktober – 10. Oktober
11. Oktober – 14 November
21 dager
Hjort: 1. September – 23. Desember
114 dager
Rådyr: 10. August – 24. September,voksen råbukk. 45 dager
25 September- 23 Desember, rådyr generelt. 89 dager
TEKSDAL jakttider:
Elg: 25. September – 31. Oktober
37 dager
Rådyr(bukk) 10. August – 24. September. 45 dager
25.September – 23.Desember
89 dager
Hjort: 10.september –23.Desember
114 dager
4. KOORDINERING:
Jaktledere har koordinerende myndighet iht. kontrakter og fullmakter fra
foreningens styre. Alle deltakere skal kontakte jaktleder for detaljer om jakten.
Vennligst merk at jakten i Teksdal har avtaler om tilgang til feltet for transitt
med nabofelt Olden Vestre, og eier av småbruket Heimalia. Noen felles ruter
nord i feltet er vanskelig tilgjengelig grunnet terrenget. Det samme gjelder
postering i Syd langs nabogrense.
Følgende er jaktledere:
Karl Martin Lund
Svenn Aune
Ivar Wallum
Alf Schjølberg
92826817
72 52 12 53 / 992 30 113
72 52 12 95 / 913 94 432
72 52 92 07 / 920 29 139
5. ØKONOMI:
Alle som skal delta plikter å ha avlagt skyteprøve ( storviltjakt ), og betalt
jaktkort som gjelder for begge felt, pålydende kr 1500,- og kr.1500,- for
hus i Verrabotn og mat felles måltider. Tilsammen kr.3000,-.
Innbetalingskonto:
4290.24.22042 / Merkes ”Jaktkort og årstall”.
Priser på RÅDYR Tangstad – bukk 500kr. – geit 400kr. – kje 300kr..
Priser SMÅVILT Tangstad årskort 500kr..
Pris for jaktkort Teksdal på småvilt er kr 500,- for årskort, kr. 300.- for
ukekort . Kr 50.- for dagskort kun for medlemmer av Teksdal utmarkslag .
Småviltkort utstedes av foreningens leder.
Dyr skutt under jakta skal veies og forevies oppsynsmann i Verrabotn / Leder
Teksdal Utmarkslag og ved jaktas slutt fordeles mellom deltakende jegere til
en intern pris som fastsettes ved sesongslutt.
Se kontraktene for fullstendig prisoversikt , og konsekvenser av feilfelling.
.
Bjugn .....jaktutvalget..........................................