Jaktbare arter: 1 Rådyr. Ender, gjess og annet småvilt. Kart

Comments

Transcription

Jaktbare arter: 1 Rådyr. Ender, gjess og annet småvilt. Kart
Bore
Jaktbare arter:
1 Rådyr. Ender, gjess og annet småvilt.
Kart:
Økonomisk kartverk
Beliggenhet:
Langs sone 4 i Figgjoelven. Ned forbi Borebrua.
Adkomst:
Rv. 510 til Voll derfra vei ned til Borestranda. Eller
Rv. 110 til Borekrysset, deretter Rv. 507 til avkjørsel
til Borestranden.
Parkering over sone 4 ved Figgjoelven.
Bruk av hund:
Ikke tillatt.
Spesielle
forhold:
Vis hensyn for beitende dyr. Ta tomhylser og annet
søppel
med hjem. Husk sikker skyteretning.
Overnatting:
Ingen
Fiskemulighet:
Se SRJF`s fiskebrosjyre.
Dagskortsalg:
G-MAX, FORUS
Antall kort:
Det selges 6 kort pr dag.
Priser:
Priser for medlemmer ved fremvisning av gyldig
medlemskort. (Priser for andre i parantes):
Småviltjakt kr 100 (200) pr gevær pr dag
Rådyr kr 1000(2000)
Flexikort kr 1500(3000)
Sesongkort oa
Rådyrløyve og flexikort tildeles etter søknad og
trekning. En søknad pr jeger og terreng sendes
[email protected]
Jaktkontakt:
Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :
970 80 864

Similar documents