Medlemsblad FLJFF - Norges Jeger

Comments

Transcription

Medlemsblad FLJFF - Norges Jeger
Farsund og Lyngdal
Jeger- og Fiskerforening
MEDLEMSBLAD
2015
Inkl. Vaktliste Elgbanen + Leirduebanen
Farsund og Lyngdal jeger- og fiskerforening 2015
Vi er blant få foreninger som fremdeles er i vekst. Nye medlemmer kommer til. Nye ansikter blir å se
i enkelte utvalg. Dette skyldes i hovedsak tilstrømming av yngre fiskere og jegere med lokal tilknyting. Mao.
store årskull med friluftinteressert ungdom. I tillegg ønsker stadig flere voksne å etablere seg i miljøet. At
det blir flere jegere og fiskere vil øke vår aksept i lokalmiljøet gjennom deres kunnskap om hva vi står for og
hvorledes våre hobby praktiseres ute i felten. Viktig når en ser hvorledes forholdene i de større byene våre
er i ferd med å endres i negativ retning. Det blir viktig å integrere våre nye medlemmer på en positiv måte
med å trekke de inn i lokalt dugnadsarbeid og foreningsvirksomhet for å sikre en nødvendig rekruttering i
rekkene.
Friluftslivets år 2015. NJFF vil i 2015 satse spesielt mot friluftslivet. Det vil bli arrangert en rekke
aktiviteter knyttet til denne satsingen, - også lokalt. Jeg håper du vil finne noe av dette attraktivt. Kanskje
kan det åpne nye veier for deg eller andre i din familie/vennekrets. Sportsfiske er en billig og enkle vei til
aktivt friluftsliv. Og så kan en også utnytte lokale fiskeresurser på en god måte. Sportsfiske er en helårs
aktivitet som er like spennende for barn, ungdom og eldre, - uansett kjønn. Fiskeutvalget vil arrangere flere
aktiviteter inne fiske dette året, deriblant flere kurs.
Også aktiviteter innen jakt og fangst kan kombineres med et aktiv friluftsliv, både før, under og etter jakta.
Ta familien med på heia under rydding av poster for hjortejakta. På vinteren kan søndagsturen kombineres
med å sjekke mårfellene eller foring av rådyr. Så enten du allerede er aktiv fisker eller jeger, - så kan 2015
være året du tar med deg større del av dine familie eller venner med på dine aktiviteter og gi en ny
dimensjon til aktivt friluftsliv.
Ungdomsutvalget 2015. Vi er heldige som har en svært aktiv og livsglad ungdomsgruppe. Det gjøres
en flott innsats av dyktige medlemmer som inspirerer og motiverer. De er allerede i gang og har allerede
arrangert både jaktfeltskyting og hagleskyting i 2015. Vår og sommer vies mest aktiviteter knyttet til
sportsfiske. Til høsten blir det igjen sjøfugljakt og for første gang på lang tid blir det opplæringsjakt på rådyr.
For å få dette til trenger vi noen som kan bistå med selve gjennomføring og transport. Kommer vi over på
jaktdelen skal sikkerheten også ivaretas og opplæringsjakt for de som er under lovlig aldrer krever at
kompetente personer med gyldig jaktbakgrunn stiller opp. Her trenger ungdomsutvalget hjelp av enda flere.
De vil sette stor pris på at DU kontakter dem for slik gjennomføring. Spesielt foreldre til våre "håpefulle"
oppfordres til å ta kontakt. På den måten kan vi få avviklet våre aktiviteter for ungdommen på en sikker og
fornuftig måte, dra veksler på flere slik at enkeltpersoner ikke brennes ut i løpet av få år, og kanskje skape
en sosial og fin ramme rundt ungdomsarbeidet i vår forening som kan vare i flere år fremover. Er det flere
om å dra lasset kan dette faktisk bli ganske morsomt for flere enn bare ungdommen.
Kvinneutvalget fortsetter sitt gode arbeid. Denne perioden er det Marte Foss som er leder. Hun er
ny i foreningen, full av pågangsmot. Håper at stadig flere jenter/damer knytter bånd gjennom felles
aktiviteter. Noen av disse vil være forbeholdt kvinnene alene, - men vi ser gjerne flere kvinner på alle våre
arrangementer. Vi har bak oss to veldig gode år for kvinneutvalget og håper at den positive trenden
fortsetter. Lykke til!
Ny kasserer. Etter 10 år så kom dagen for en ny kasserer. En særs viktig funksjon i enhver forening.
Dere vil bli kjent med ei dame fra Lyngdal. Hun heter Åse-Marit Hellestøl. Hun er også ny i foreningen.
Kontaktinfo finner du under oppsettet for styret på neste side.
Som leder ser jeg meget positivt på at vi får inn nye medlemmer, to kvinner denne gangen, som går
rett på viktige verv. Det står det respekt av. Jeg er sikker på at dette går bra og ser frem til nye bekjentskaper
i styret.
Jan Broder Dahl – leder
Styreverv
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsleder
Kvinnekontakt
Studieleder
Hovedstyre 2015
Navn
Jan Broder Dahl
Ove Ringdal
Åse Marit Hellestøl
Magne Tveiten
Alf Kåre Friestad
Gunstein Gysland
Alf Reidar Berntsen
Trond Mossmann
Marthe Foss
Rolf Ytterdahl
Verv
Leder
Banemester leirdue
Banemester elgbane
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Jaktutvalget 2015
Navn
Alf Reidar Berntsen
Curt Kleppe
Endre Lyngsvåg
John Richard Olsen
Espen Skeime
Bjørn Inge Johansen
Karl Martin Vindheim
Lasse Tønnessen
Jan Broder Dahl
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Ungd. Medlem
Fiskeutvalget 2015
Navn
Alf Kåre Friestad
Patrik Quist
Ove Ringdal
Roger Blindingsvolden
Thomas Ytterdahl
Espen Haugeland
Trond K. Mossmann
Roy Arne Aune
Thorvald Dragland
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Hundeutvalget 2015
Navn
Gunnstein Gysland
Tore Furuholt
Ottar Nøkland
Gunn Ingebretsen
Jan Broder Dahl
John Jakobsen
Reinart Holmen
Medlem
Ungdomsutvalget 2015
Navn
Trond K. Mossmann
Thomas Ytterdahl
Bård E. Salamonsen
Geir Aanon Gjertsen
Sander Berntsen
Tom Rune Olsen
Andreas Borten
Verv
Kvinnekontakt
Kvinneutvalget 2015
Navn
Marthe Foss
Verv
Leder
Nestleder:
Medlem
Medlem
Medlem
Mobil
41 41 30 60
98 21 27 87
95 02 23 75
93 44 29 75
Tlf
90 06 38 10
91 36 16 06
97 17 82 89
92 49 33 56
99 35 62 17
90 03 17 50
38 39 38 90
38 34 78 70
Mobil
97 17 82 89
97 19 19 93
45 45 82 39
41 10 38 02
Tlf
90 62 84 85
95 15 66 72
38 39 17 32
Valgt
2015, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2014, 2år
Valgt
2015, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år,
41 41 30 60
Mobil
90 06 38 10
91 16 15 42
98 21 27 87
90 94 94 79
91 16 15 42
93 01 25 01
92 49 33 56
90 99 29 88
99 36 24 08
Tlf
38 39 38 90
38 39 15 82
38 34 34 66
Mobil
91 36 16 06
95 03 54 58
94 84 04 30
95 70 22 20
41 41 30 60
47 86 82 02
Tlf
38 34 78 70
38 34 46 01
Mobil
92 49 33 56
91 16 15 42
Tlf
38 39 06 96
38 34 55 29
2014, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
97 41 41 11
2014, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2014, 2 år
2014, 2 år
2015, 2 år
2015, 2 år
Mobil
99 35 62 17
2015, 2 år
94 86 10 77
JAKTUTVALGET 2015
Aktiviteter på banene 2013
Dato
Aktivitet
1. mai
Åpent jaktfeltstevne
3. mai
50 skudd jegertrap på leirduebanen. Påmeld 10-11.00
27. mai
Premie/merkeskyting elgbanen
9. juni
Premie/merkeskyting leirduebanen
19. august
Klubbmesterskap elgbanen
18. august
Klubbmesterskap leirduebanen
Trening leirduebanen
Hver tirsdag f.o.m. 14. april t.o.m. 23. juni og 28. juli t.o.m. 25. august.
Første dagen,- 14. april, - blir det en liten dugnad m/skyting
Treningsskytingen skal skje med stålhagl.
Pris for medlemmer: kr. 70,- (25 stk. duer og 25 stk. skudd).
Pris for juniorer: kr. 40,- Kun duer kr 20,-
Trening elgbanen:
Hver onsdag f.o.m. 7. mai t.o.m. 18. juni og 23. juli t.o.m. 24. september
Pris for medlemmer: kr. 50,- pr. treningskveld.
Pris for Juniorer: kr 30,Pris for ikke – medlemmer: kr. 100,-.
Pris for storviltprøven kr. 80.- uansett hvor mange børser du skyter opp med.
Helmantel :
6,5x55 308W 30-06 8.- kr
Blyspiss Fusion: 6,5x55 308W 30-06 20.-kr
Elgbanen
Elgbanen trenger noe vedlikehold før vårsesongen starter. Banemester setter opp
vedlikeholdsbehov og kaller inn til dugnad.
Leirduebanen
Leirduebanen trenger litt vedlikehold før vårsesongen starter.
Banemester setter opp en liste over vedlikeholdsbehov og kaller inn til dugnad.
Jegerprøvekurs
Kurs blir avholdt i Farsund og Lyngdal i februar/mars 2015. Neste jegerprøvekurs blir vinteren 2016
Jaktfeltstevne
Det vil bli arrangert åpent jaktfeltstevne 1. mai.
Jegertrap
50 skudd jegertrap på leirduebanen 3. mai.
Rovviltkonkurranse 2015
Dette vil i år bli et samarbeidsprosjekt mellom FLJFF/Lyngdal Jakt- og Fiske.
Retningslinjer for konkurransen vil bli offentliggjort ved oppslag i butikken i Lyngdal.
Jakt 2015. Vil spare rådyrgeiter.
Fellingsprosenten på rådyr har vært sterkt nedadgående de siste årene. Delvis pga. at vi faktisk har
hatt skikklig vinter i høyereliggende strøk + stor revebestand og litt gaupe gjør at rådyrbestanden
har gått kraftig ned. I enkelte områder har også jaktpresset vært stort og det vil således også
påvirke rådyrbestanden. Antall trafikkdrepte har stabilisert seg på et nivå vi må regne med, - nesten
den halve av det det var for 4-5 år siden. Dette bekrefter antagelsene om en negativ trend. For å
øke rådyrstammen i det terreng som foreningen disponerer vil vi gjennom tiltak stimulere til å
spare avskyting på rådyrgeiter. For å sikre at dette gjøres effektivt vil vi i en prøveperiode noen år
fremover derfor nedlegge forbud om å skyte voksen rådyrgeit. Dvs. at det f.o.m. sesongen 2014
kun blir tillat å skyte bukk og killing. Effekten av denne avskytingen vil evalueres etter hver sesong
for å se om dette gir en effekt. Vi håper at dette kan bedre rådyrstammen på sikt til felles glede for
både viltet og jeger.
Jakttider og priser





Bukkejakt - Start 10/8. tom. 23/12
Sesongkort kr 500,- for et rådyr og småvilt i samme terreng.
Ordinær Rådyrjakt - ikke voksen rådyrgeit - Start 25/9. tom. 23/12
Sesongkort kr 400,- for et rådyr samt småvilt i samme terreng
Dagskort for småvilt/ rådyr:
Fra 10/8 til 24/9: kr 100,- pr dag + kr 400,- ved felling av rådyrbukk
Fra 25/9 kr 100,- pr dag + kr 400 ved felling av Rådyrbukk/kalv
Rådyr kan felles på Ravneheia, Solbjørg, Bjelland, Laundal, Kalåsen/ Birkeland, Skrelia og
Skarvøy.
Dagskort skal medbringes på jakt.
Husk også at gyldig ettersøksavtale er jegers ansvar!
Rapportering
All rådyrfelling må rapporteres samme dag til
Lasse Tønnessen, Hagestad, 4580 Lyngdal. Tlf 90925829, evt. SMS (husk da navn)
NB! Fellingsrapporter skal sendes inn før nyttår uansett resultat.
Ikke depositum
Vi kutter ut depositumet fremover. Innmeldingene ligger på det jevne,- men kunne vært bedre. Vi
oppfordrer folk til å melde inn fortløpende. Senest 1 uke etter avsluttet jakt. De som ikke meldte
inn rapport for 2014 vil ikke få tildelt jaktkort 2015. (Det gjelder et par stykker). Denne kontrollen
vil bli intensivert i 2015.
Småviltjakt
Sesongkort kr. 300,- pr terreng.
Småviltjakt i alle foreningens terreng kr. 800,-.
Beverjakt kr. 100,- pr tildeling.
Dagskort kan kjøpes hos:
Endre Lyngsvåg,
Tjørveveien 13, 4563 Borhaug
Lyngdal Jakt og Fiskesenter
Tlf 45458239
tlf: 38 34 65 40
Terreng
Kart vedlegges ved tildeling eller kjøp
Kalåsen / Birkeland
Ravneheia
Solbjørg
Grimsby / Høygård
Laundal
Bjelland
Hesvika
Skrelia
Røyseland
Skarvøy
Jaktbare arter
Elg, rådyr og småviltjakt
Elg, rådyr, bever og småviltjakt
Elg, rådyr, bever og småviltjakt
Elg, rådyr, bever og småviltjakt.
Elg, rådyr, bever og småviltjakt
Rådyr, bever og småviltjakt
Elg, rådyr og småviltjakt.
Rådyr og småviltjakt.
Rådyr og småviltjakt
Rådyr (NB! Jaktstart 1. Oktober)
Terrengene Kalåsen/ Birkeland og Ravneheia
Lyses ut med forbehold om at vi får fornyet leiekontrakter.
Bruk av hund er tillatt i alle terrengene, unntatt Skarvøy.
NB! Det er ikke lov å drive småvilt / rådyrjakt de dagene det drives elgjakt.
(Jegere er selv ansvarlige for å undersøke dette)
Hundene skal være sauerene.
Elg/hjortejakt
Foreningen kan tilby deltakelse på Tjomsland (Kalåsen), Ravneheia, Frøynes (Solbjørg), Drange
(Laundal), Hananger (Grimsby) og Nordbygda (Hesvika).
Jakten foregår som drivjakt. De som ikke har deltatt tidligere må regne med å må drive første året.
Søkere får jakta for 3 år.
Aldersgrense 16 år. Yngre personer må være i følge med voksen. Pris for elg/hjortejakt er kr. 600,pr år for samtlige terreng utenom Grimsby som koster kr. 500,- pr år.
Fra jaktfeltstevnet på Knivsland 2013
Munningsflammen fra løpet i det kula forlater løpet under skyting.
Tildeling av jakt skjer ved loddtrekning. Trekningen foregår ved at søkerne blir inndelt i 3 grupper
etter innsats i foreningen og trukket i hatten:
1 prioritet: Tillitsverv og/eller dugnad
2 prioritet: Vakt på skytebanen
3 prioritet: Passive medlemmer
Derfor er det viktig å kvittere i boka når du har stilt på vakt på skytebanene. Medlemmer som
ønsker å delta på dugnad eller vakt kan kontakte leder jaktutvalg eller banemestere.
Datoer for fellesdugnad på Knivsland i regi av Farsund Skytterlag finnes på skytterlagets
hjemmeside.
De som fikk tildelt rådyr på Grimsby/Høygård jaktsesongen 2014, vil ikke bli med i loddtrekningen
på dette terrenget i år.
Dersom noen av spesielle grunner ikke kan nyttiggjøre seg av jakttillatelsen, kan foreningen
omfordele denne dersom det er søkere som ikke er blitt tildelt jakt. Jegere som ikke betaler tildelt
jakt innen fristen kan ikke påregne å få tildelt jakt neste år.
NB! Det er ikke tillatt å ta med seg andre jegere på småvilt/ rådyrjakt uten at disse er medlem av
NJFF og selv har kjøpt småviltjakt i det aktuelle terrenget.
Lavvo
Vi har en 7 - 8-manns lavvo til utlån for foreningens medlemmer.
Denne er lokalisert hos Lyngdal Jakt og Fiskesenter. (tlf: 38346540)
Komplett ladebenk og diesett (6,5x55, 308, 30.06) + ladebok
står i klubbhuset på Knivsland.
Husk å sende inn fellingsrapportene i tide!
Skitt jakt...
SØKNAD OM JAKTTERRENG
JAKTÅRET 2015 /16
Navn:
.................................................………………………………………………….
Adresse:
...............................…………………………………………………………………….
Postnummer:
……………………………………
Sted:
.....................................
Telefon:
.....................................
e-post:
………………………………………………………………………………………….……….
Kontonummer:
.……………………………………………………
Fyll inn terrengnavnet. Hvis det ønskes flere terreng til rådyrjakt føres disse opp i prioritert
rekkefølge. Husk å notere om det er bukkejakt eller ordinær rådyrjakt (starttidspunkt). I nederste
rubrikk føres opp det maksimale antall rådyr du ønsker hvis du blir tildelt flere terreng. Sett kryss
der du ønsker småviltjakt og/eller elgjakt. For beverjakt fører du opp antall dyr.
SØKNADSFRIST: 31/5-2015.
Navn på Terreng.
Rådyr
Antall
(Bukkejakt)
Start 10.08.
Rådyr (Ikke Småvilt
voksen geit)
Antall
Start 25.09.
Småvilt Bever
I alle
Antall
terreng
Elg
1.
2.
3.
4.
5.
Max. antall rådyr
Vi minner om at innsats for foreningen i form av tillitsverv, vakt på skytebanen, dugnad o.l. blir
vektlagt ved tildeling av jaktterreng!
Søknad sendes til:
Lasse Tønnessen
Hagestad
4580 Lyngdal
Resultatene sjekkes og noteres
Retningslinjer for vakt Elgbanen 2015
Trening starter kl. 17.30 (Skytebanen skal da være klargjort)
Første mann på lista er ansvarshavende skyteleder og henter nøkkelen hos Johnny Tønnessen.
De som ikke kan stille på oppførte vakter må selv skaffe vikar. Bytt gjerne vakt med andre på
vaktlisten. Etter endt skyting, ringer skyteleder til Endre Lyngsvåg. Tap/skader meldes til:
Endre Lyngsvåg 454 58 239
Navn
Ove Ringdal
John Jacobsen
Svein I. Andreassen
Espen Haugeland
Bjørnar Holen
Arnt Helge Dragland
Karl Erik Gaupeland
Jan Broder Dahl
Rolf Ytterdahl
Endre Lyngsvåg
Joar Bergersen
Arnt Egil Reinertsen
Kjell Rune Breiland
Telefon nr.
38 39 15 82
38 39 06 96
456 07 695
930 12 501
473 44 172
906 96 412
917 88 784
41 41 30 60
948 93 482
454 58 239
46317894
907 84 356
415 56 783
Navn
Birger Wathne
Erik Berntsen
John Richard Olsen
Kurt Jahnsen
Kjell Mikalsen
Egil Birger Martinsen
Harald Haugland
Tor Nissen
Jan Larsen
Alf Reidar Berntsen
Andre Tønnessen
Øystein Hadland
Espen Larsen
Telefon nr.
411 01 373
412 30 149
411 03 802
900 41 987
38 39 16 35
907 59 831
924 06 663
906 72 079
958 25 920
971 78 289
975 38 655
901 94 018
913 42 428
NB! For de som er oppført på vaktlisten og har søkt om jaktterreng vil oppmøte på skytebanen få
betydning for tildeling av terreng. Alle som møter vil være med i en trekning om et
”Småvilt jaktkort” i alle foreningens terrenger for jaktsesongen 2015/16. Jaktutvalget foretar
trekningen. Det er derfor viktig at du kvitter i skyteboka, dersom du har hvert til stede.
Vaktliste på Elgbanen 2015
30/4 og 1/5 Jaktfelt. Oppmøte 30/4 kl. 1600 og den 1/5 kl. 0900.
John-Ricard Olsen, Øyvind Jakobsen, Ole Jonny Karlsen, Jan Birger Stave, Harald Haugland,
Alf Reidar Berntsen, Bernt Arild Belland, Svein Ivar Andreassen, Birger Wathne, Karl Martin
Vindheim, Richard Hole, Jan Larsen, Inge Jarl Holen, Kim Rosåsen, Ove Ringdal, Endre
Lyngsvåg, Karl E. Gaupeland, Jan B. Dahl, Tvrtko Pavlovic, Kjell Rune Breiland, Espen Skeime og
Joar Bergersen.
Ved spørsmål kontakt: Endre Lyngsvåg på Tlf, 45458239
6/5 Trening
13/5 Trening
20/5 Trening
Endre Lyngsvåg
Ove Ringdal
Bjørnar Holen
Joar Bergersen
Karl Matingsdal
Erik Berntsen
Andre Tønnessen
Kurt Jahnsen
Rune Jacobsen
27/5 Premie og
merkeskyting
Espen haugeland
Birger Wathne
Ronny Røiseland
3/6 Trening
Bernt A. Belland
Svein Ivar Andreassen
Tor Torkildsen
10/6 Trening
Jan Birger Stave
Arnt Egil Reinertsen
Espen Larsen
17/6 Trening
Karl Martin Vindheim
Ernst Omdal
Harald Haugland
22/7 Trening
Jan Broder Dahl
Stein Åge Buch
Øystein Hadland
12/8 Trening
Karl Erik Gaupeland
Richard hole
Thomas Gaupeland
Ferie
29/7 Trening
John Richard Olsen
Inge Jarl Holen
Espen Larsen
19/8 Trening og
klubbmesterskap
Kjell Mikalsen
Tor Torkildsen
Espen haugeland
9/9 Trening
Bjørnar Holen
Tor Stian Wehus
Egil Birger Martinsen
2/9 Trening
Arnt Egil Reinertsen
Kjell Rune Breiland
Karl Matingsdal
23/9 Trening.
Alf Reidar Berntsen, Tor Nissen, Arnt Helge Dragland.
Etter avtale med
banemester, kan banen
brukes alle onsdager hele
året.
5/8 Trening
Ole Johnny Karlsen
Erik Berntsen
Tvrtko Pavloviv
26/8 Trening
John Jacobsen
Harald Kjærre
Andre Tønnessen
16/9 Trening
Kurt Jahnsen
Espen Skeime
Tommy Kvinlaug
Hvis du ikke kan stille på
vakta di, så er du selv
ansvarlig for å bytte…
Endre Lyngsvåg/ Alf Reidar Bertsen, Leder, Jaktutvalget
Retningslinjer for vakt på leirduebanen 2015
Trening starter kl. 17.30 (Skytebanen skal da være klargjort). En mann på lista henter nøkkelen hos Johnny
Tønnessen. Vaktlaget må møte i så god tid at skytebanen er klar til treningen starter. Er man alene på vakt
får en hjelp av de skytterne som er på banen den dagen.
Det skal brukes hørselsvern under skyting, de som ikke gjør det blir vist bort fra banen
Telefoner
Navn
Dag Malterud
Richard Hole
Jarl Andre Stølen
Ole Kristian Thorkildsen
Alexander Kvia
Ove Ringdal
Phillip Kleppe
Telefon nr.
91102217
99165731
954 43 367
94891287
99364546
98212787
905 24 993
Navn
Bjørn Inge Johansen
Johnny Tønnessen
Kyrre L. Oppsal
Olaf Eikeland
Arvid Kolnes
Curt Kleppe
Oddbjørn Kvia
Danny Kleppe
Telefon nr.
38 39 17 32
38 39 33 72
90115144
952 79 787
977 39 944
971 91 993
91632185
95010819
NB! Etter endt skyting, ringer skyteleder neste vakt og minner han på vakta.
De som er ført opp som vakt og ikke kan stille må selv skaffe vikar. Bytt gjerne vakt med andre på vaktlisten.
Tap og / eller skader meldes til Curt Kleppe 38 39 72 18
Vaktliste leirduebanen 2015
3/5 - 50 skudd jegertrapstevnet. Påmelding fra kl. 10.00
Johnny Tønnessen, Dag Malterud og Jarl Andre Stølen
14/4 Trening
Curt Kleppe
21/4
Bjørn Inge Johansen,
5/5 Trening
Olaf Eikeland
Richard Hole
12/5
Kyrre L. Oppsal
26/5 Trening
Ove Ringdal
Danny Kleppe
2/6 Trening
Alexander Kvia
Oddbjørn Kvia
16/6 Trening
Ole Kristin Thorkildsen
Fredrik Thorkildsen
23/6 Trening
Jarl Andre Stølen
3/5 - 50 skudd jegertrap
Johnny Tønnessen
Dag Malterud
Jarl Andre Stølen
19/5 Trening
Arvid Kolnes
9/6 Trening
Curt Kleppe
FERIE
28/7 Trening
Alexander Kvia
Oddbjørn Kvia
4/8 Trening
Kyrre L. Oppsal
18/8 Klubbmesterskap
Dag Malterud
Johnny Tønnesen
25/8 Trening
Bjørn Inge Johansen
11/8 Trening
Ole Kristin Thorkildsen
Fredrik Thorkildsen
NB! For de som er oppført på vaktlisten og har søkt om jaktterreng vil oppmøte på skytebanen få
betydning for tildeling av terreng. Alle som møter vil være med i en trekning om et ”Småvilt
jaktkort” i alle foreningens terreng for jaktsesongen 2014 / 2015. Jaktutvalget foretar trekningen.
Det er derfor viktig at du kvitter i skyteboka, dersom du har vært til stede.
Curt Kleppe, Leder Leirduegruppa
FISKEUTVALGET 2015
Konkurranser:
•
•
Sjøørret konkurranse (1 døgn) basert på høyest K-faktor 10 april.
Fiskekonkurranse under dyrskuet
Fiskekort Prestegårdsfiske:
Sesongkort får kjøpt hos Lyngdal Jakt og Fiskesenter i Allen. Bindende påmelding innen 20 mai. Pris
kr 500;
Uke/døgnkort får kjøpt hos Lyngdal Jakt og Fiskesenter i Allen. Pris uke 250; døgn 100; Fangsten
skal meldes inn elektronisk.
Forenings medlemmer under 18 år får gratis fiskekort.
Kultivering:
Foreningen vil fortsette arbeidet med kultiveringen i Litleåna ved å ta vannprøver, foreta prøvefiske,
overvåke forurensing og foreta nødvendig vedlikehold på Presteneset.
Aktiviteter:
•
Foreningen vil, også i år, søke om å starte fisket i Lygna for ungdom 6 timer før den
ordinære åpningen og arrangere pølsegrilling for de yngste.
•
Innendørs fluekasting
•
Fortsette med bekkerenskinger og overvåke disse.
•
Rydding i elva før sesongstart.
•
Kurs i sjø/hav meite
•
Tur til Dåreid strand
•
Familiedag i elva
Ove Ringdal
Sekr, fiskeutvalget
KVINNEKONTAKTEN 2015
I 2015 har jeg en plan om å gjennomføre en fisketur til vår/sommer. Vi bør ha med to skytinger
også i 2015, det var flere som spurte om ikke vi kunne ha to skytinger, så de kunne få skutt opp. I
tillegg må vi få til en jakttur til høsten. Men er selvfølgelig åpen for flere aktiviteter hvis interessen
er der. Hvordan utgiftene vil bli for 2015 er litt uvisst, men hvis interessen til jentene i distriktet
vokser, så kan det fort bli aktuelt med et budsjett på 2000-3000 kr.
Karoline Gardøl
Tidligere leder, kvinneutvalget 2012-2014
Trond Mossmann er en ivrig fluefisker. Som leder i ungdomsutvalget er han klar for å dele sine
erfaringer med deg. Han driver også med jakt. Heng på. Her er det mye å lære!
UNGDOMSUTVALGET 2015
Skytedag Knivsland.
Fokus på jaktfelt/Konkurranseskyting. Oppkjøring til sesongen, og innføring i Jaktfelt for dem som
ikke har prøvd dette før. Vi stiller med bane, figurer, grillmat og voksne.
100,- medl, 150 ikke medl. (Gjennomført 24/01. Godt oppmøte – mye Action!)
Lerdueskyting Knivsland.
Innføring i hagleskyting. Full dag med lerdueskyting og action!
100,- medl, (Inkl 50 skudd) 200,- ikke medl. (Gjennomført 17/01, 4 skyttere)
Kystmeitekurs/tur - 25. april.
Fisketur med fokus på meite/alternative fiskeformer. Rotterdam, Farsund danner rammer for
allsidig fangst. Grilling/Tilberedning av fangst på stedet.
Speykasting Mai
Kurs i speykasting. Stein og Per Grønberg holder kurset. Prestneset.
Åpent for alle, men forbeholdt ungdom.
Sjøfugljakt - 23-25/10-2015
Helg med sjøfugljakt. Overnatting Kjøpsøy/Lyngsvåg. Innføring i sikkerhet, jaktbare arter,
tilberedning av felt vilt. Begrenset antall plasser. 500,- medl. 800,- ikke medl. Egenandel dekker
mat, drivstoff og ikke minst SKADER på lånte båter!
Rådyrjakt - 15. november. Lån av hund? Begrenset antall plasser
Trond Mossmann
Leder Ungdomsutvalget
Hundeutvalget 2015
Tema Kveld:
Ansv: Gunnstein Gysland. Vil bli annonser i FA
Ringtrening:
9. april kl. 18.00 Gamle Felleskjøpet på Kvavik Industriområde
Ansvarlig: Reinart/Tore/Gunnstein
Ettersøks ekvipasje: Prøvene er terminfestet gjennom NKK - arrangeres gjennom fylket.
Våren 2015
Blodspor fra: 1.2-1.6
Ferskspor fra: 1.2-30.04
Høsten 2014
Blodspor fra 20.8-20.12
Ferskspor fra 20.8-20.12
Kontaktpersoner:
Lyngdal:
Ottar Nøkland: 948 40 430/38 34 36 62
Farsund:
John Jacobsen: 478 68 202/38 39 06 96
Sau/hund:
I august blir arranger sauedressur i Lyngdal og Lista. Blir annonsert i FA.
Ansvarlig: Gunnstein/Reinart Holmen.
Harejaktens dag:
Arrangeres i november, vil bli annonsert i FA
Oppfordre medlemmene å stille opp,
spesielt de som har tatt jeger prøven denne sesongen.
Tore Furuholt
950 35 458
Gunnstein Gysland 913 61 606
Ansvarlig:
Årets hund - Konkurranseregler
1. Premiering for jaktprøve gjelder for beste oppnådde resultat samme år
2. For utstilling blir CERT og CK premiert. Dersom en og samme hund får både CERT og CK på
utstilling, så premieres kun for en av disse.
3. Oppnås Championat gis kun premie for dette
4. Oppnår samme hund Både NUCH / NJCH premieres de for begge
5. Vandrepokal for fuglehunder må vinnes 3 ganger av samme hund.
Årets hund - Premier
Oppnådd resultat
Championat
Premie
Karaffel
1. Premie jakt
Seidel
2. Premie jakt
Longdrinkglass
3. Premie jakt
Dramglass
Cert / Ck utstilling
Dramglass
Godkjent ettersøkshund
Seidel
Alle som skal være med på kåringen om årets hund må levere inn resultatene innen 15. januar.
Tellende resultater f.o.m. 1. januar t.o.m. 23.desember.
Resultatene kan leveres til medlemmer av hundeutvalget.
Gunstein Gysland
Leder, Hundeutvalget
Avsender: Farsund og Lyngdal Jeger- og Fiskerforening.
v/Jan Broder Dahl. Bekkevik, 4550 Farsund. Norge
SALG AV SPORTSMAN`S PRIDE HUNDEFÔR
NJFF har inngått samarbeid med Porthos Trading, og selger Sportsmans Pride hundefòr til
medlemspris! Nå tilbys NJFFs hundefôravtale til alle lokallag – inkl. Farsund og Lyngdal Jeger- og
Fiskerforening.
I forhold til veiledende pris på fôret Sportsmans Pride, kan du som jakthundeier spare en tusenlapp
i fôrkostnader pr hund, og enda mer i forhold til konkurrerende fôrmerker! Avtalen gir dessuten
inntekter til din lokalforening penger som kommer deg som medlem til gode! Og ikke nok med det:
For hver fôrsekk som omsettes gjennom avtalen, avsetter Porthos Trading penger til sponsing av
jakthundtiltak i NJFF-regi.
Avtalen omfatter følgende fôrprodukter fra Sportman`s Pride
Priser SPORTSMAN`S PRIDE
Maintenace Adult
Professional Formula
Premium Formula Puppy
Vedlikeholdsfor
Høyenergifor
Valpefor
325.- (21 kr pr kg)
345.- (22,23 kr pr kg)
335.- (21,66 kr pr kg)
Her får du SPORTSMAN`S PRIDE
Kan kjøpes hos Gunnstein Gysland, Kvås, Reinart Holmen, Lyngdal, Kåre Moseid, Vanse.
NB! Kun kontant salg