Fakturainnhold EHF Helse Midt-Norge Vennligst påse at følgende

Transcription

Fakturainnhold EHF Helse Midt-Norge Vennligst påse at følgende
Fakturainnhold EHF Helse Midt-Norge
Vennligst påse at følgende informasjon er inkludert i deres fakturaer til foretak i Helse MidtNorge. Alle felter skal inkluderes uten formatering (Eksempelvis organisasjonsnummer:
123456789 og bankkontonummer: 12341212345).
Type informasjon
Fakturanummer
Fakturadato
(dokumentasjonsdato)
Leverandørens EHF-adresse
Kommentar
Påkrevd
JA
JA
EHF-lokalisering
/ Invoice / ID
/ Invoice / IssueDate
JA
/ Invoice /
AccountingSupplierParty /
Party / EndpointID
/ Invoice /
AccountingSupplierParty /
Party / PartyName / Name
/ Invoice /
AccountingSupplierParty /
Party / PostalAddress
/ Invoice /
AccountingSupplierParty /
Party / PartyLegalEntity /
RegistrationName
/ Invoice /
AccountingSupplierParty /
Party / PartyLegalEntity /
CompanyID
/ Invoice / PaymentMeans /
PayeeFinancialAccount / ID
/ Invoice / PaymentMeans /
PayeeFinancialAccount /
FinancialInstitution /
ID[@schemeID="BIC"]
/ Invoice / PaymentMeans /
PayeeFinancialAccount /
ID[@schemeID='IBAN']
/ Invoice /
AccountingCustomerParty /
Party / EndpointID
/ Invoice /
AccountingCustomerParty /
Party / PartyName / Name
/ Invoice /
AccountingCustomerParty /
Party / PostalAddress
/ Invoice /
AccountingCustomerParty /
Party / PartyLegalEntity /
CompanyID
Leverandørens navn
JA
Leverandørens adresse
JA
Hovedkontorets adresse (til
leverandøren)
Når selgende enhet
har annen adresse
Leverandørens
organisasjonsnummer
JA
Leverandørens
bankkontonummer
Leverandørens SWIFT kode
JA
Leverandørens IBAN nummer
Gjelder leverandører
som ikke fakturerer
fra et norsk orgnr.
Gjelder leverandører
som ikke fakturerer
fra et norsk orgnr.
Kundens EHF-fakturaadresse
JA
Kundens navn
JA
Kundens adresse
JA
Kundens organisasjonsnummer
JA
Fakturainnhold EHF fil Helse Midt-Norge
Oppdatert 28.04.2015
1
Type informasjon
Kundens referanse
Kundenummer
KID-nummer
Ytelsens art
Kommentar
Påkrevd
Merk at de ulike
JA
foretakene har ulik
metodikk for
referanser. Dette
feltet er viktig for at
fakturaen skal komme
til riktig anviser og
attestant.
Leverandørens
nummer som
identifiserer kunden.
I fakturaen angis
dette
identifikasjonsnumme
ret som
«kundenummer»
Ved bruk av KID må
leverandøren ha
avtale med banken
Informasjon om
JA
produktet eller
tjenesten
EHF-lokalisering
/ Invoice /
AccountingCustomerParty /
Party / Contact / ID
/ Invoice /
PartyIdentification / ID
PaymentMeans /
PaymentID
/Invoice / Item / Name
eller
/Invoice/
SellersItemIdentification /
ID
Ytelsens omfang / Antall
fakturert
Tidspunkt for levering
Sted for levering
Forfallsdato
JA
JA
Bruttobeløp
Fakturasum inkludert
MVA
Nettobeløp linjebeløp
Fakturasum
ekskl. MVA
Valuta
3-tegns valutakode
(f.eks. NOK)
MVA-beløp
Kontraktsnummer
Fakturainnhold EHF fil Helse Midt-Norge
Oppdatert 28.04.2015
Ev. iht. avtale mellom
det enkelte foretak i
HMN og leverandør
JA
eller
/ Invoice /
StandardItemIdentification
/ ID
InvoicedQuantity
ActualDeliveryDate
DeliveryLocation
/ Invoice / PaymentMeans /
PaymentDueDate
/ Invoice /
LegalMonetaryTotal /
PayableAmount
/ Invoice /
LegalMonetaryTotal /
LineExtensionAmount
/ Invoice /
DocumentCurrencyCode
/ Invoice / TaxTotal /
TaxAmount
Invoice /
ContractDocumentReferenc
e / ID
2
Type informasjon
Ordrenummer
Leverandørens kontaktperson
Fakturainnhold EHF fil Helse Midt-Norge
Oppdatert 28.04.2015
Kommentar
Avtales ev mellom det
enkelte foretak i HMN
og leverandør
Minimum
telefonnummer eller
e-postadr.
Påkrevd
EHF-lokalisering
/ Invoice / OrderReference
/ ID
JA
/ Invoice / Contact /
Telephone
/ Invoice / Contact
ElectronicMail
3

Similar documents