Presentasjon utveksling våren 2016

Comments

Transcription

Presentasjon utveksling våren 2016
U N I V E R S I T E T E T
I
B E R G E N
UTVEKSLING VÅR 2016
Adm.Org, Sampol, Sosiologi
uib.no
Hvorfor studere i utlandet?
Faglig utbytte er stort! Byen ellers er fantastisk!
Freie Berlin 2014
Jeg synes emnetilbudet i Leeds var overveldende
bra!
Leeds, 2015
Uniområdet var nydelig. Så ut som Galtvort.
Wien, 2014
Det er en helt utrolig fin by, som i tillegg ligger kun
en togtur unna hvilken som helst nederlandsk by
Utrecht 2015
Det er en veldig liten og sjarmerende by, med flere
puber enn matbutikker.
Loughborough 2015
Dersom du drar til Lille, får du det beste året i ditt liv!
Lille 2015
Sampol studenter på Fudan University,
Kina
Jeg fikk et helt nytt perspektiv på undervisning og på
statsvitenskap i sin helhet.
Dalhousie 2014
Finner du ikke noe du interesserer deg for her så
gjør du det aldri.
Berkeley 2015
uib.no
Delstudier i utlandet
Krav til søker. Du må:
• Være registrert som programstudent ved UiB, BA/MA.
• Ha tatt minst 60 studiepoeng innen utreise.
• Få faglig forhåndsgodkjenning på at studieoppholdet i
utlandet er en integrert del av din utdanning ved UiB.
• Være semesterregistrert og betale semesteravgift ved UiB
i utvekslingsperioden.
• OBS: noen partnere krever mer enn 60 studiepoeng og kan
ha krav til karaktersnitt.
uib.no
Søknadsprosessen 1
www.uib.no/utveksling
1. Les deg opp og velg universitet
- Filtrer på studieprogram: BASV-AORG/SAPO/SOS/EUR
- Filtrer på «Universitetet i Bergen»
1. Registrer søknaden på Søknadsweb innen 1. sept
- Logg inn og velg skjema (SV og/eller UiB-avtaler)
- Velg avtale (kode fra database)
- Kommentarfelt: språkkunnskaper (ikke engelsk) og
prioriteringsrekkefølge
uib.no
Søknadsprosessen 2
• Tilbud om plass / nominasjon
- Plasser fordeles etter fagområde, avtalespesifikke krav,
periode og språkkunskaper. Akademiske resultat.
• Søknad utenlandsk universitet
- Søkermøter (hjelp med søknad, visum, praktisk info)
• Søke forhåndsgodkjenning
- For Erasmus; Learning Agreement i tillegg
• Søke endelig godkjenning (etter oppholdet)
- Når original karakterutskrift er mottatt
uib.no
Faglig godkjenning
• Hvilke emner kan du erstatte ved hjelp av utlandsstudier?
•
•
•
•
Vanlige bachelorprogram:
Uspesifisert: inntil 60 frie studiepoeng
Spesifisert: inntil 30 studiepoeng av spesialiseringen
Anbefalt: 3/4/5/6 semester
•
•
•
•
Masterprogram:
Spesifisert: obligatoriske og/eller valgfrie emner
Datainnsamling for masteroppgave.
Anbefalt utvekslingssemester: 2/3 semester
• Pass på overlapping. Tenk på fagsammensetningen.
uib.no
Hvor skal jeg reise?
NORDEN
• Nordplus/Nordlys nettverk. Stipend. Ingen avgifter.
EUROPA
• Erasmus+ programmet. Stipend. Ingen avgifter.
UTENFOR EUROPA (sentrale avtaler)
• UiB-avtaler og nettverk. Gjelder som regel flere fagfelt.
• Friplasser/rabatter/fritak språktest flere steder
------------------------------------------------------------------------------REISE UTEN AVTALE?
MÅ ORGANISERES SELV
• ‘Freemover’ må ha forhåndsgodkjenning (legg ved opptaksbrev) og
levere personopplysningsskjema. Snakk med veileder.
uib.no
Hvor skal jeg reise? Økonomiske forhold
• Erasmus stipend (ca. 350-400 EUR per mnd)
• Nordplus stipend (ca. 700 EUR semester)
Lånekassen:
• Basisstøtte (som vanlig)
• Skolepenger delstudier (50/50 stipend/lån)
• Tilleggsstipend (hvis særlig høye skolepengesatser)
• Reisestøtte (1 tur-retur reise per semester, 70/30)
• Språkstipend (18 064 kroner, ikke engelsk)
Andre stipendmuligheter: Fulbright, Nord-Amerika
foreningen, Fritt Ord….
uib.no
Hvor skal jeg reise?
Finn det som passer for deg:
• Lære språk / studere på engelsk
• Beliggenhet
• Økonomisk fordeler
• Velrennomert universitet
• Fagtilbud, geografisk interesseområde
• Praksis
International Relations, Peace and Conflict, Comparative Politics,
European Integration, Development Studies, Public Policy and
Governance, Climate and Environment, Political Psychology, Political
Philosophy and Theory, International Organizations, Area Studies…
Criminology, Social Psychology, Gender Studies, Urbanisation,
Migration, Welfare Studies, Globalization, Social Theory, Cultural
Studies, Race and Ethnic Relations, Education, Family, Religion…
uib.no
Hvor skal jeg reise i Europa?
Norden: Gøteborg, Helsinki, Stockholm (sos) +++
Tyskland: Humboldt (sos), Mannheim, Bremen, Kassel, Potsdam,
München, Rostock, Chemnitz
UK/Irland: York (sos), Essex, Keele, Loughborough (sos), Plymouth,
Leeds
Frankrike: Bordeaux, Grenoble, Paris, Aix-en-Provence, Lyon,
Strasbourg
Nederland/Belgia: Amsterdam, Brussel, Rotterdam (sos), Utrecht (sos),
Leiden, Liége, Antwerpen
Russland: MGIMO (Moskva), St.Petersburg (kurs i russisk politikk)
Tsjekkia: Charles University (Praha), Masaryk (Brno)
Polen: Jagiellonian (Krakow), ‘Adam Mickiewicz' (Poznan), Warszawa
Baltikum: Tartu (Estland), Latvia (Riga), Vilnius, VMU (Litauen)
Østerrike/Sveits: Salzburg, Wien, Bern
Italia/Spania/Portugal/Tyrkia: Roma Tre, Madrid, Granada (sos),
Barcelona, Lisboa (sos), Ege (Izmir), Bogaziçi (Istanbul)
uib.no
Hvor skal jeg reise utenfor Europa?
• USA: Minnesota, State University of New York, Montana State
University, Missouri-Columbia, American University, New Mexico,
MAUI-nettverket (University of Kansas), UC Berkeley
• Canada: Dalhousie, Waterloo
• New Zealand: Otago eller Waikato
• Australia: Sydney, Melbourne, Queensland, Macquarie, Western
Australia, Monash, James Cook, AEN-nettverket
• Sør-Afrika: Cape Town, Stellenbosch
• Afrika: Ghana, Uganda, American University in Cairo
• Asia: Hong-Kong, Hyderabad (India), Akita (Japan), Fudan eller
Yunnan (Kina), Chulalongkorn og Thammasat (Thailand), Seoul
National University (Sør-Korea), Malaya (Malaysia),
• Latin-Amerika: Buenos Aires, San Martin (Argentina), PUC
Ecuador, PUC Peru, Santa Catarina (Brasil), Antioquía (Colombia),
Universidad de Chile, Costa Rica, Metropolitana (Mexico)
uib.no
Praktiske råd
«Det beste tipset jeg har er
at du må huske at du ikke er
i Norge, og ting vil være
forskjellig enn hva man er
vant til»
«Det aller fremste praktiske
tipset jeg kan gi er å
forberede seg i god tid før
alle frister»
Fleksibilitet og
tilpasningsevne
Planlegg tidlig, kom
på veiledning
uib.no
Praktiske råd
• Les studentrapporter
• Bolig: de fleste læresteder har boligformidling
• Kontakt utenlandsk universitet hvis du har spørsmål.
• Rangeringer: f.eks. QS, Shanghai, THE, Die Zeit.
• Landinformasjon, utdanningssystem og utvekslingstips:
www.ansa.no
www.studeriutlandet.no
uib.no
Kontakt:
[email protected]
55 58 91 51
Drop-in veiledning på fredag fra 12.30.
uib.no

Similar documents