Programstyremøte på fransk tirsdag 25/8 -15, kl. 1215

Comments

Transcription

Programstyremøte på fransk tirsdag 25/8 -15, kl. 1215
Programstyremøte på fransk tirsdag 25/8 -15,
kl. 1215-1400, rom 305
Dagsorden:
1) Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte
2) Orienteringssaker
3) Endringer/oppdateringer av eksisterende emnebeskrivelser. (Emneansvarlige bes sende meg
evt. forslag innen mandag morgen.)
4) Oppdatering av nettpresentasjonen av Bachelorprogram i fransk (kapitlet om forskning).
5) Sak om nominering til nivå 2 i språk og litteraturvitenskap. Se vedlegg.
6) Valg av representant + vara for franskseksjonen, UiB, i Hjemmestyret for OFNEC.
Forslag: Øyvind (repr.) , Myriam (vara).
7) Situasjonen p.t. ved OFNEC. Øyvind orienterer. Til diskusjon: Skal UiB v/ franskseksjonen
tilby seg å overta ansvaret (etter UiO) for årskurset ved OFNEC fra 2017?
8) Oppnevning av ny programsensor etter prof. Karin Gundersen (UiO) som har gått av med
pensjon.
Forslag: Førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap (UiO) Geir Uvsløkk.
9) Eventuelt.

Similar documents