Program Habsburg

Comments

Transcription

Program Habsburg
Program for Workshop og fransk-tysk fagdag, 29-30 October 2015
The Habsburg Intellectual Heritage
and the French-German Transfer of Modernism
Cultural Border Crossing and the Political Breakdown of Austria-Hungary
in Philosophy, Literature and Art
An interdisciplinary workshop, 29-30th October 2015,
University of Bergen, Norway
Thursday, October 29:
Place: Faculty of Law (Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1, 5010 Bergen),
Seminar room D.
12.00–13.00
Lunch at the café, the Faculty of Law
(Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1)
13.00–14.00
Allan Janik (University of Vienna, Key note speaker): Ibsen, Weininger
and Critical Modernism: Joyce and Wittgenstein
14.00–14.40
Jutta Schloon (UiB): On both sides of the Rhine. Stefan George between
Germany and France
14.40–14.55
Coffee break
14.55–15.35
Torgeir Skorgen (UiB): Rilke’s Egypt and French-German Orientalisms
15.40–16.20
Hans Marius Hansteen (UiB): Some remarks on Lukacs' 'History and
Class Consciousness'
16.20–17.00
Sissel Lægreid (UiB): ‘Gedanken an Freud natürlich’: Preliminary
Reflections on Freud, Kafka and literary Modernism.
18.30
Dinner in town. Place will be announced later.
Friday, October 30:
09.15–09.55
Christian Janss (UiO): J.P. Jacobsen (1847–1885) og R.M. Rilke
(1875–1926) ved sekulariseringens grenser
10.00–10.40
Anders Kristian Strand (UiB): Forfall som litterær og
kulturhistorisk figur i mellomkrigstiden med utgangspunkt i Joseph
Roth ‘Der Radetzkymarsch’
10.45–11.30
Knut Venneslan (UiB): Musil og Kakania
11.40–12.30
Lunch at the café, the Faculty of Law
Fransk-tysk fagdag, fredag 30. oktober 2015
Sted: Seminarrom D, Jussbygget, (Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1,
Bergen).
11.40–12.30
Lunsj (Alle deltagere invitert av UiB). Kantinen, Jussbygget
(Dragefjellet skole, Magnes Lagabøtes plass)
12.45–13.00
Sissel Lægreid og Helge Vidar Holm (UiB):
Kort presentasjon av et tverrfaglig forskningsprosjekt:
Transnational Minorities and the Challenges to Europeanisation:
Towards a reflective Concept of European Identity and Cultural
Heritage.
13.00–13.15
Margery Vibe Skagen (UiB):
Kort presentasjon av et tverrfaglig forskningsprosjekt: Ageing:
Histories, Mythologies, Taboos
13.15–13.30
Geir Uvsløkk (UiO):
Fransk litteraturhistorie på norsk
13.30–13.45
Franck Orban (HiØ):
More French «boots on the ground?» Frankrikes militære
intervensjonisme i et nytt århundre.
13.45–14.00
Kaffe
14.00–14.30
Kjersti Fløttum og Øyvind Gjerstad (UiB):
En lingvistisk tilnærming til studien av (politiske) narrativer.
14.30–14.45
Eirik Hvidsten (NTNU):
Den syntaktiske distribusjonen av pronomenklitikonet en i lys av et
L2-perspektiv.
14.45–15.00
André Avias (HiØ):
Kunsten å overleve
15.00–15.15
Kjetil Henjum (UiB):
Kva skal vi med tysk og fransk på høgskular og universitet?
15.15–15.30
Jan Roald (NHH):
Hvem bør vår(e) «hovedmålgruppe(r)» være i framtiden, sett fra et
nasjonalt utsiktspunkt?
15.30–
Generell diskusjon og avslutning
Practical information
Faculty of Law / Det juridiske fakultet
Magnus Lagabøtes plass 1, 5010 Bergen
(http://www.uib.no/jur/24630/jussbygget)
Lunch on Thursday and Friday
SiB Kafé Dragefjellet / Dragefjellets Kantine, Faculty of Law
Enter the building by the main entrance; find the café on the left hand side of the main hall
(http://www.sib.no/no/mat-og-drikke/kafeer-og-apningstider/dragefjellet-studentkafe)
Seminarrom D
On the third floor of the building