Lokale lønnsrammer fra 01.05.2015

Transcription

Lokale lønnsrammer fra 01.05.2015
Rennesøy kommune
Det gode liv på dei grøne øyane
LOKALE LØNNSRAMMER GJELDENDE FRA 01.05.15
Lønnsramme A1
Stillingskode 6190 hjemmehjelp, 6572 assistent, 6583 pleiemedarbeider, 7210 renholder:
Ansiennitet
0 år
274 700
2 år
280 200
4 år
283 000
6 år
286 000
8 år
294 100
10 år
340 400
16 år
345 400
20 år
377 400
Lønnsramme B1
Stillingskode 6863 sekretær, 6986 fagarbeider (m/særaldersgrense), 7024 barnepleier, 7076
hjelpepleier, 7517 fagarbeider, 7520 førstesekretær, 6559 konsulent som følger C 1 ,7960 lærer uten
godkjent utdanning:
Ansiennitet
0 år
320 700
2 år
327 100
4 år
331 000
6 år
334 500
8 år
346 000
10 år
383 900
16 år
399 500
Lønnsramme C1
Stillingskode 7168 sosialkurator, 7174 sykepleier, 6455 vernepleier, 6508 barnevernspedagog, 7066
fysioterapeut, 7523 spesialsykepleier, 6675 miljøarbeider i heldøgnstjeneste/ turnus, 6185
helsesøster, 6559 konsulent med følger C 1, 7637 pedagogisk leder og stillingskode 7638 pedagogisk
leder på dispensasjon:
Ansiennitet
0 år
395 700
2 år
4 år
403 100 408 900
6 år
412 600
8 år
434 410
10 år
454 500
16 år
467 900
*Stillingskode 7174 sykepleier og 7637 pedagogisk leder følger ordinære ansiennitetstrinn, men gis
tillegg pålydende inntil kr 38 710 (rekrutteringstillegg) Nytilsatt sykepleier eller pedagogisk leder
mottar derfor kr 434 410 inkl. tillegg.
*Stillingskode 7174 sykepleier natt følger ordinære ansiennitetstrinn, men gis tillegg pålydende inntil
kr 58 800 (rekrutteringstillegg) Nytilsatt sykepleier natt eller pedagogisk leder mottar derfor kr 454
500 inkl. tillegg.