Butikkoverenskomsten 2016-2018 er vedtatt

Comments

Transcription

Butikkoverenskomsten 2016-2018 er vedtatt
TariffNytt
Butikkoverenskomsten 2016-2018 er vedtatt
Handel og Kontor har i dag meddelt NHO at forhandlingsresultatet for Butikkoverenskomsten er vedtatt fra deres side. Ingen av NHOs medlemsbedrifter har stemt nei til
resultatet, og forhandlingsresultatet og ny Butikkoverenskomst for perioden 2016-2018 er
derfor vedtatt.
De lokale lønnsforhandlingene kan nå gjennomføres i henhold til overenskomstens
bestemmelser.
Nye minstelønnssatser er:
16 år
17 år
Begynnerlønn voksne (18 år)
1 års ansiennitet
2 års ansiennitet
3 års ansiennitet
4 års ansiennitet
5 års ansiennitet
6 års ansiennitet
Ny minstelønn
per måned fra
1. mai 2016
Ny minstelønn per time fra
1. mai 2016
(beregnet fra ny månedslønn)
kr 16.351
kr 16.949
kr 22.803
kr 23.205
kr 23.504
kr 24.374
kr 24.673
kr 25.299
kr 29.250
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
100,62
104,30
140,33
142,80
144,64
149,99
151,83
155,69
180,00
Øvrig informasjon om forhandlingsresultatet – TariffNytt nr 2 – ble sendt ut 24. mai og kan
lastes ned her
Næringslivets Hovedorganisasjon
Middelthuns gate 27
Postboks 5250 Majorstua
0303 Oslo
Telefon: 23 08 80 00
Telefax: 23 08 80 01
Internett: http://www.nho.no
TariffNytt nr
Dato
Avdeling
Fagansv.
Tema
Sendt til
: 05/2016
: 16.06.2016
: Forhandlinger
: Elisabeth Lea Strøm
: Tariffoppgjøret 2016
: Bedrifter bundet av
avtale 70, LF, RF
2 av 2
Tips og informasjon om lokale forhandlinger og –lønnsfastsettelse finnes i NHOs hefte om
lønnsforhandlinger for funksjonærer. Dette kan lastes ned:
https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnssystemer/lokale-lonnsforhandlinger/
Det er også utarbeidet en sjekkliste for lokale forhandlinger:
https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Tariffoppgjor-og-lonnsdannelse/Sjekkliste---forforberedelse-til-lokale-lonnsforhandlinger/
Vennlig hilsen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Lønnsdannelse og forhandlinger
Elisabeth Lea Strøm