NORSKE DIKT

Transcription

NORSKE DIKT
NORSKE DIKT
FRÅ EDDA TIL I DAG
VJ
J
DET NORSKE SAMLAGET
OSLO
I N N H A L D
AUKRUST, OLAV, 1883-1929
241
Naudelden 241 — Sota 242 — Brigde 244 — Morgon 245 —
Heimanferd 246 — Aksion på Tandc 247 — Fire budeiur 251 —
Einsleg 255 — Ordet 257 — Elskhug 258 — Still meg ei storvengja sorg overskygde 260 — Fjell-Norcg 265
BAKKA, GABRIEL, f. 1889
Det dansar ei hind 314
BJERREGAARD, HENRIK. ANKER, 1792-1842
Ågots vise 87
314
87
15JØRGO, TRYGVE, f. 1916
Vennskap 492 - Vilje 492 - Skjær åker 493
492
BLIX, ELIAS, 1836-1902
Gud signe vårt dyre fedreland 125 — Himmelske Fader, herleg
utan like 126 - No soli bakom blåe fjell 128 - Bekken 129 Barndomsminne frå Nordland 131
125
BRUHEIM, JAN-MAGNUS, f. 1914
474
Om å bera 474 - Dropen fell 475 - På skålvekti 475 - Knivkastaren 476 — Stader du aldri har vore • 477 — Di makt 478 —
Kom meg nær - - 479 — Gatekryss 479 — Som levande skog
480 — Bakgrunnen 481 — Koma ein kveld - 481 — Mine born
482 — Ballerina 483-— Mold for blomar 485
BUFLOD, MAGNUS, f. 1908
Lengten min spelar 429 — Kallet 430
429
DØRUMSGARD, ASBJØRN, f. 1887
Him-lande 312 — I natt skal je komma 313
312
EDDADIKT
Av Voluspå 9 - Av Håvamål 15 - Den fyrste Gudrunkvida 23
9
EGGEN, ARNLJOT, f. 1923
Jostedalsrype 525 — Tre 525 — Borna ein sommannorgon 526
525
35 b.
I N N H A I. D
FOLKEVISER
Draumkvedct 35 — Heming og Harald kongjen 40 — Liti
Kjersti 44 — Bendik og Årolilja 47 — Jon Reniarsson 56 — Den
bakvende verdi 59 — Mass og Lasse 60
35
GARBORG, ARNE, 1851-1924
142
Til deg, du hei 142 — Vcslemøy 144 — Under jonsok 145 —
Mot soleglad 149 — Vårdag 150 — Veslemøy lengtar 151 — Møte
153 - Haust 156 - Fri 1 5 8 . - Landet vårt 160
GARBORG, HULDA, 1862-1934
Kven er du? 193 - Mi silkerose 194
193
GULLVÅG, OLAV, f. 1885
Kvite møyar 285 - Vindharpa 285 - Skrift i sand 286
285
HAMRE, HARALD, f. 1896
Morgon ved havet 341 — Mennesket 343
341
HANDAGARD, IDAR, 1874-1959
Barnesull på havet 202 — Ei liti visa 203 — Mjukt som eit ærfugl-reir 203
202
HANSON, HANS, 1777-1837
Sveinung å Astri 85
85
HAUGE, OLAV H., f. 1908
431
Gartnaren drøymer 431 — Svarte krossar 433 — Elden 433 —
Din veg 435 — Til Shelley 435 — Du vil berre veia 436 —
Under bcrgfallet 436 — Gneisten 437 — Eldberget 437 — Dette
lyt du bera 438 - Hugsar du? 439 - Stål 439 - Ætt 440 Seint gjeng sanningi opp 440 — Øksekjeft 441 — Elvi bortanom
- fjorden 441 — Vårsjø 442 — Rømder av glans 442 — Gullhanen
443 - Til eit Astrup-bilete 444
HAUGSAND, ALBERT, f. 1909
Brura 445 — Eit mcnneskeblikk har sagt 445 — Skilde vegar
446 — Livet 447 — Kveld 448 — Morgon over byar 448
HEIBERG, MICHAEL, omkr. 1705-1757
Bonden i brydlopsgaren 70
445
70
HOLM, HANS HENRIK, f. 1896
345
Ei malmfuru 345 - Ved solefall 345 - Farktausi 346 - Den
store Sjau-stjørna 346 - Gardhelg 347 - Ovspel 348 - Vårbløyte 348 — Eg kann hugse ei vårnatt ved krossmess 349 —
Kvite fivrild på stjørne-eng 349 — Ættetre 350 — Storgard 351 —
Framveg i håmbrøyte 351 — Du hev roa deg mjuk av voning,
og eg er ein langferds-kar 352 — Gardkone 353 — Svola med
. sylvfjøri 353
54 8
INNHALD
H O L T H , ÅSTA, f. 1904
Røgden sjø 387
387
HOVDEN, ANDERS, 1860-1943
185
Eg levde millom berg og knaus 185 — Å hev du ått ei mor,
du - 186 — Handi hans far min 187 — Fagert er landet 188 —
Symra 189 — Eg stend ved havet 190 — Det susar - 191 —
Soleglad 191
HYLEN, HANS, f. 1876
På nyisen 204
204
JANSON, KRISTOFER, 1841-1917
På fjellet 136 — Fiskaren til sonen sin 137
136
JONSMOEN, OLA, f. 1932
Tårer 534 — Dagen, vinden og hjartet 534
534
JONSSON, TOR, 1916-1951
494
Ordet 494 — Klagar du - 494 — Heimkjenning 495 — Lengsla
bygde katedralar 496 — Fager skog 496 — Gråekra 498 — Til
grågrenda 499 — Etter midnatt 499 — Mjuke liner 500 —
Norsk kjærleikssong 501 — Kjærleikssong 502 — Fjellbygdvåren 503 — Vandringsmann 505 — Fossen 508 — Pompeij
508 — Haustkveld 510 — Til ein namnlaus 511 — T o kvinner
511 — Draum 512 — Ved grensa 513 — Så stig da i meg, einsemd 513
JUUL, CAROLINE, f. 1892
Det jodla borti fjedli 333
333
KASTE, OLAV, f. 1902
Eg ropar 375 - Så stå nå kje der på hella 375 - Vente li me
376 — Fire menn som ber 377 — Tein på alle teigar 378 —
375
Ridaren 378 — Stjernekveld 379
KLÆBO, JON, 1839-1874
134
Ho mor feer Lofot-folket sitt heim 134
KROKANN, INGE, f. 1893
No trekkje nok rugda 334 — Bunden malm 334 — Songen
hennar Brit 335 — Millom grav-krossar 336
LANDSTAD, M. B., 1802-1880
334
88
Kvenne-Karis vise 88
LIE, HALLVOR, 1856-1876
Fløyta i skogjen 164
LIE, HAAKON, f. 1884
Mannebot 267 — Haust-skogar 268 — Homer 269
549
164
267
INNHALD
LIE, JOHN, 1846-1916
Vettehaugjen 138 — Bestemor 140
138
LIND, HANS, 1866-1935
Brev heiman a' 195
195
LYGRE, ASLAUG LÅSTAD, f. 1910
Siste turen 449 — Tre prikkar på teigen 450 — Mjukt skjer
åra 451 — Støyp ljos 452 — Haustlandskap 453 — Dei byrge
av hjarte 453
449
MOREN, SVEN, 1871-1938
Vår 198 - Alt i hus 199 - Skog 200
-198
MORTENSSON-EGNUND, IVAR, 1857-1934
Einsetu-mann 165 — Ein liten ting 165 — Jørgen Moe 166
165
MUNHEIM, PETER, f. 1891
Ettersumarskveld 331 - Sumarkveld på Island 331 song 332
331
Sircne-
NYGARD, OLAV, 1884-1924
270
Flodmål 270 — Velkoma, natt 271 — Mitt einaste kvad 271 —
Minnevigsle 272 — Etter ein andlåt 274 — God natt 274 —
Døyande gallar 275 — No reiser kvelden seg 276 — Eg andar
hol i kvitan is 277 — Timann skrid undan 279 — Til «Ljålnannen» 280 — Til son min 281 — Berre ein liten bekk 283
ORGLAND, IVAR, f. 1921
521
Bjørki 521 — Einsame fure 522 — Tankar over ei tomflaske
522 — Over enger, inn i skogen 523
PRØYSEN, ALF, f. 1914
Steinrøysa neri bakken 486 — Den skyldige 487
486
RYTTER, HENRIK, 1877-1950
205
Det vaknar 205 — Elvegull 206 — Slipesteinen 206 — Månenatt
207 — Storm 208 — Ride båtkvelvet 211 — Mannen og myra
212 - Kveldhilder 214 - Villanrot 215 - Avdagen 215 - Skoggang216 - Gjøfjøre 217
SANDE, JAKOB, f. 1906
Skreddarsveinen 404 — Salme 405 — Ormeljod 406 — Jenta i
veven 408 — Å, eingong å vakne - 409 — Når du vert gamal
410 - Fløytelåt 411 - Då Daniel drog - 413 - Daniel Davidson 414 — Kallen og katten 415 — Voggesong til Siri 417 — Då
Gud heldt fest i Fjaler 418
550
404
INNHALD
SANDSDALEN, HALVOR J., f. 1911
469
Disig haustkveld 469 — Det står meg ein fjellvegg føre 470 —
Eg kjenner at eg greier det 470 — Gjøleprat 471 — Dødt fiskegarn 471 — Storgardsloft 472 — Pionrosene drys 472 — Ungarsk
folkevise 473
SANDSDALEN, INGEBJØRG KASIN, f. 1915
Lykke 489 - Som den første 490
489
SEIPPEL, ALEXANDER, 1851-1938
Stjønna på Elburs-fjell 161 — Sonnett 163
161
SETROM, OLA, 1895-1946
Toresgrendin syng åt bornom 339
339
SIVLE, PER, 1857-1904
Harald Hårfagre 169 — Svolder 171 — Vår-von 173 — Haust
174 — Lerka 175 — Sol 176 — Noregs dag 177 — Utferds-dråpa
179 — Tord Foleson 180 — .Gøym meg, mor!» 181
169
SKAGESTAD, TORMOD, f. 1920
514
Sagn 514 — Om fjellprofilan låg ei gullrand spent - 515 —
Landsby i Dakota 516 — Jernbaneskinnur søv gjennom landet
516 — Sovande gard 518 — Måne og blind musikant 518
SKARD, SIGMUND, f. 1903
Lausviser 380 - Til dess 380 - Negerkavaleri 381 - Kveldssull
383 - Fuglar 384 - Det same 385 - Atter 386 - Om ikkje 386
380
SKEIDE, ANNA, f. 1910
Til drøymaren 455 — Trøytt går ein dag til ro 456 — Kven er
du? 456
455
SKJÆRAASEN, EINAR, f. 1900
Kjerringvise mot vinter'n 371 — Vise tel sjøltrøst 372 — Mazurka 373 — Du ska itte trø i graset 374
371
SKREDE, RAGNVALD, f. 1904
Draum 390 — I open båt på havet 391 — Nattfiske 391 — Reven 392 - Kvifor? 393 — Borna våre 393 - Gamal viking
396 — Steinen på stupet 398 — Villdyraugo 399 — Kvinnetankar 399 — Nålys 400 — Den kvite fuglen 401
390
SLETTEMARK, NILS, f. 1920
Siste utror 519 — 01 520 — Han som slo tida i hel 520
519
SOKSEN, KNUT, 17-20?-1803
Av Heilagdagsvandring 75
75
SOLBERG, RAGNAR, f. 1898
Vårnatt og solrenning 366
366
551
INNHALD
SOLHEIM, ELLING M., f. 1905
Vise i motbakken 402 — Ongkars-trall 403
402
STEV
:
Gamlestev 63 — Nystev 66
63
STORM, EDVARD, 1749-1794
Skog-møte hass Torgjer Sjeille 78 — Heimreise frå sætern 81 —
Huldre å 'n Eilland 82
78
STØYLEN, BERNT, 1858-1937
Gud signe vårt folk 183
183
SVEEN, ÅSMUND, f. 1910
Sommar 459 — Bygdeviser 460 — Oppbrot 465 — Hjulet 466
459
TAKVAM, MARIE, f. 1926
527
Framtid 527 - Hender 527 - Lekkja 528 - Solhymnc 529 Gå ikkje langt 530 — Mitt skip går 530 — Åker under stjerner
531
THORSEN, THOR, f. 1927
Martin 532 - Abraham 532
532
TJODOLV FRÅ KVINE, omkr. 900
Av Haustlang 29
29
TORBJØRN HORNKLOVE, omkr. 900
Av Haraldskvede 27
27
TU, TORVALD, 1893-1955
- - Itte sauene 377 — I jeid'l .. . 338
337
UPPDAL, KRISTOFER, f. 1878
219
Grinet 219 - Solsongcn til Gølløg 220 - Sauros-skratt 221 Flødande vår 223 — Bloddrope-trall 224 — Isberget 227 — Skriket 230 — Songen om rallaren 233 — Avreisa mot glitretind
238
VASSBOTN, ANDERS, 1868-1944
Å leva 197
197
VESAAS, HALLDIS MOREN, f. 1907
420
Fødd i går 420 - Jordangc 421 - Frø 422 - Lykkelege hender
422 — Tung tids tale 424 — Treet 424 — Ord over grind 425 —
Voggesang for ein bytting 426 — Da - 427 — Lauvet 428
VESAAS, TARJEI, f. 1897
Snø og granskog 354 — Vise 354 — Ein kveld i Verona 355 —
Hesten 355 — Det var eingong - 358 — Regn i Hiroshima
552
354
INNHALD
359 — Liene 360 — Ormens veg over berget 361 — Trøytt tre
362 — Det ror og ror 363 — Innbying 364 — Dine kne og mine
364 — Den svarte svanen 364
VINJE, A. O., 1818-1870
106
Guten 106 — Den særdc 109 — Eit syn 109 — Når ikkje lenger
du elska kan 111 — Her er eg heime 112 — Livet er godt 114 —
Nasjonalitet 114 — Blåmann 115 — Våren 116 — Gamle mor
117 — Til ei langferd 118 — Ved Rondane 119 — Drivdalen
120 - Langs ei å 121 - Vår niste 121 - Den dag kjem aldri
121 - Attersyn 122 - Attende til antikken 123
VA A, ASLAUG, f. 1889
315
Såmannen 315 — Konn og gull 317 — Villarkonn 317 — So
rodde dei fjordan 319 — Nykjelen 320 — Duva og dropen
321 — Etterklangen 321 — Moreld 322 — Eg var ein drope 325 —
Blå kveld 325
VAAGE, RAGNVALD, f. 1889
Salme 326 - Plogkar 326 - Får i skogen 328 - Eg drøymer
tidt - 329
326
ØRJASÆTER, TORE, f. 1886
287
Elgen 287 — Mannen ber kvinna ein krossarveg 289 — Plogkaren 290 — Ein draum i Guds hjarte 292 — No er meg dauden den eine 292 — Katolsk kveld 296 — Dropen og myri
297 — Våris 298 — Den minne-bundne 304 — Livet skal vinne
306 — Lykka og lagnaden 307 — Soloppgang 309 — Bonden
møter vinteren 310
ØYVIND FINNSSON, omkr. 910-990
Håkonarmål 31
31
AASEN, IVAR, 1813-1896
Nordmannen 90 — Dei gamle fjelli 91 — Gamle grendi 92 —
Sumarkvelden 93 — Saknad 94 — Livet 95 — Dikt og sanning
97 — Den tyngste sorg og møda 105
90