Ullensaker : en bygdebok / utg. av en Komité ved H. Nesten.

Transcription

Ullensaker : en bygdebok / utg. av en Komité ved H. Nesten.
341
Og
også eiendommen Kvernengen i denne tid blev frasolgt.
parter
også
litt senere
i 1840-årene
blev
en av disse
delt i 2, således at det fra nu av blev 5 bruk her.
Disse 5
bruk vil nedenfor bli omhandlet i den orden som de står i
siste trykte matrikkel.
–
–
Bruk
1.
(Kvernengen).
er
m.
g.
i
til
2
år
2
i
g.
i
til
i
1
i
er
f.
i
g.
i
Mathias Taugbøl, Gulbrand Holsts svigersønn, fikk skjøte
1837. Taugbøl, som også var un
Vinger,
og
derofficer
var
m. datteren her, Kari Holst,
ekteskap
barn, sønnen
hvilket
der
funnet omtalt bare
Nils, som blev gårdens bruker. Mathias Taugbøl overgav
midten av 1850-årene gården
sin sønn.
Mathias og hans
mange
hustru levde derefter som føderådsfolk på gården
år.
Nils Taugbøl (sønnen), som overtok gården ca. 1855, var
m. Berte Hansdtr. Romsås,
hvilket gifte der
funnet
barn, Mina Karoline og Hanna Gurine.
Berte,
omtalt
hustru,
gml.,
1860,
Nils’
døde allerede
kun 25
hvorefter
Nils ektet Anne Hansdtr. Kolby. Og her omtales det ved
folketellingen 1865
barn, Mathias og Hans Kristian. Taug
solgte
gården
bøl
omkr. 1874 og flyttet med sin familie
Heni
Nes (Heniskauen).
Den nye eier var,
Ole Simensen Enerud (fra Fet),
Oline Jensdtr.
på 7% lispd. av gården
1.
Generated on 2015-04-30 15:43 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89032208860
Public Domain, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google
Bruk
2.
g.
er
er
til
av
g.
i
3
f.
g.
en
av
i
en
i
en
34
til
Eiendommen Kvernengen hørte i eldre tid som allerede
nevnt
Øvre Stokker, men var fra 1806 eller 07 blitt brukt
lispd.
sammen m. Nedre, og ved senere matrikulering, med
skyld, lagt hertil.
ganske
Eiendommen har
sikkert navn av
bekk, der går gjennem
liten flomkvern som har stått
eiendommen.
1837, ved
Amund Gulbrandsen Holst, (se bruk 3), får
faren,
skjøte
medarvinger
på
skiftet efter
sine
Kvern
engen for 300 spdlr., men han selger igjen samme året til,
pris av 400
Even Åsmundsen Tyskerud, fra Fet, for
spdlr.
Hansdtr.,
også
Even var
m. Kari
fra Fet, og der
kjennes navnene på
barn, Dorte,
1835, Sofie, og Andreas.
1890-årene, blev eiendommen
Efter Evens død
overtatt av
Evens datterdatter Maren Larsdtr., som snart efter blev
m.
Kvernengen
Svante Mathisen Stokker, der var eier
Ludvig Sæter fra Sørum,
omkr. 1930.
Nuværende eier
som
m. Gunda Laake, Sørum.