Ullensaker : en bygdebok / utg. av en Komité ved H. Nesten.

Transcription

Ullensaker : en bygdebok / utg. av en Komité ved H. Nesten.
340
1802, 73 år gml.
Barn
i
sine foreldres halv
stefaren, Lars Kristensen).
brukt av
Kari Hansdtr. som dog ikke
nøiere
heller ikke funnet omtalt
dette gife.
1798
gml.
godt.
48
Ved skiftet stod boet
En
(sist
er
m.
I
kjent.
tid
1777 overtok
i
Jakob var
som
en
g.
gården,
ca er
av
Jakob Jakobsen,
del
hen
Martes dødsår er ikke funnet.
Med
halvpart av Nedre Stokker var det som
2.
til
syn
den
ligere nevnt,
7
i
er
i
ut
én
av
i
i
til
år
døde Jakob,
ken Kari giftet sig snart efter m. en,
Even Amundsen Vestby, (muligens fra Sørum eller Fet).
Men han og Kari solgte gården allerede
1800
Gulbrand
Amundsen Holst, der (som nedenfor vil sees)
ca.
år
og
halvpart
hadde eid
brukt den annen
Nedre Stokker.
Og dermed kom hele Nedre Stokker atter under
bruker.
Even og Kari flyttet vistnok nu
av bygda. Den,
Hans Knudsen Bye, antagelig fra Fet, som
1787 kjøper
halvdel,
også
ytterst
ovennevnte Jens Pedersens
lite kjent,
og blev heller ikke på Stokker mer enn 5–6 år, idet han
1800 selger
til,
Amundsen Holst, som allerede
1793 hadde
kjøpt Even Vestbys halvdel
gården, og nu
1800 kjøpte
som foran berettet, Hans Byes halvdel, blev dermed eier av
hele Nedre Stokker, som atter fikk bare én bruker.
1806
kjøpte
part
Kvernengen,
også
eller 07
han
liten
kalt
lispd.
der),
og Nedre Stokker
Øvre Stokker (omtalt
Kvernengen har senere hørt
blev altså noe større enn før.
av
og
1
såvidt
sees
barn,
1.
m.
ekteskap var der
8
deres
I
Sørum.
g.
av
og
til
Nedre
har ved siste matrikulering fått brnr.
Gul
underofficer,
kvartermester),
muligens
brand Holst var
(sist
dansk herkomst
Marte Arnesdtr. Gjester? fra
på
m. i
en
m.
gården.
Borgen.
Ragne,
år m.
part
72 g.
hadde
6.
også
av g.
som
en
5.
m.
g.
3.
g.
2.
g.
Amund, blev bruker her.
Arne (underofficer),
m. Olea
og
Stokkerengen
Amundsdtr. Øvre Stokker
bodde
1865
gården).
Marie,
(under
Anne
Jon Jonsen, Viljesrud.
part av
Berte Sofie,
Fredrik Moss, som brukte
gården.
korporal Mathias Taugbøl.
Kari (Karen),
4.
Nils
gml.
Gulbrand
Holst døde
Hans hustru Marte døde 1848 og blev 75 år.
1830-årene,
ved Gulbrands
Holsts død, blev Nedre
sviger
bruk,
Stokker delt
idet sønnen Amund og
Jensen
1836,
sønner,
Moss
de
2
og4
i
I
Generated on 2015-04-30 15:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/wu.89032208860
Public Domain, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google
34
en
på
I
i
av
i
Gulbrand
Taugbøl,
overtok
hver sin
part,
likesom