Mal for elevsamtale: Mottakssamtalen

Transcription

Mal for elevsamtale: Mottakssamtalen
Startsamtale for elever på videregående kurs ved Hønefoss
videregående skole, august 2015
Velkommen!
Elevens navn: ……………………………………………………….Klasse: …...……………
Hvilke forventninger/motivasjon har du for kommende skoleår?
Hva bruker du fritiden til/jobber du?
Var du elev ved Hønefoss videregående skole i fjor?
Hvis nei, hvilken skole kommer du fra?
Ja
Nei
___________________________
Har du kommet inn på det du ønsket?
Ja
Nei
Hvis nei, hva var førsteønsket ditt? ___________________________
Hvorfor søkte du Hønefoss videregående skole?
______________________________________________________________________
Skole, læring og trivsel
Hvordan likte du deg på skolen i fjor?
Hva likte du best?
Er det fag du har spesielle forventninger til, eller gruer deg til, og i så fall hvorfor?
Hva vet du om studieteknikk, og hvordan planlegger du skoleuken din?
Hønefoss videregående skole forventer at du møter presis, har med skolesakene dine, deltar
i undervisningen og ikke forstyrrer undervisning og medelever. Hva tenker du om det?
Hvordan var fraværet ditt i fjor?
Lavt
Middels
Høyt
Hva er forklaringen hvis fraværet ditt var høyt?
Som elev får du en bærbar PC som arbeidsverktøy. Ved hjelp av Skolearena og It’s Learning
vil du og dine foresatte (for elever under 18 år) få informasjon fra skolen, samt følge med på
fravær, varsler og faglig vurdering. Hva tenker du om dette?
Pedagogisk tilrettelegging – for nye elever ved Hønefoss videregående skole
Har du hatt ekstra hjelp/tilrettelegging i undervisningen som
ikke ble nevnt da du søkte skoleplass?
Hvis ja, i hvilke fag?
Ja
Nei
Hvordan ble i så fall denne hjelpen organisert:
 Undervisning i liten gruppe

Individuell opplæringsplan

Hjelp av spesialpedagog/assistent

Leksehjelp

Lydbøker

Forlenget tid ved eksamen/prøver
Hvilket morsmål har du? (kun aktuelt for noen)
Hvor lenge har du bodd i Norge? (kun aktuelt for noen)
Andre ting du vil nevne? ____________________________________________________
Utdanning og yrkesvalg

Hvilke yrker eller yrkesområder sikter du mot?
_____________________________________________________________________
Hjemmesituasjon og helse
Hvem bor du sammen med?
For de som bor på hybel: Er du interessert i hybelkurs? Det blir
tilbud seks onsdager fra kl 1400 – 1530 etter høstferien.
Ja
Nei
Sykdommer, medisiner, mye vondt i hodet på skolen?
Er det noe annet som kan ha betydning for din skolegang her hos oss?
…………… …………………………...……….
Dato
underskrift, elev
………………………………………..
underskrift, kontaktlærer