Utdanningsvalg - St. Sunniva skole

Transcription

Utdanningsvalg - St. Sunniva skole
Årsplan
Årstrinn:
Utdanningsvalg 2015 – 2016
8. årstrinn
Lærere: Annette Kjøllesdal og Lena Veimoen
Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00
Kompetansemål Tidspunkt
Hovedområde 3:
AugustOm egne valg
november
• kartlegge og
reflektere over
egne interesser
og forutsetninger,
knyttet til eget
utdannings- og
yrkesvalg.
-
Tema/Innhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MIN FRAMTID: (1 og 3)
Hvem er du?
Ditt liv til nå – hvor går veien videre?
Våre egenskaper
Hva gjør du etter skoletid?
Toppen av et isfjell
Hva er et godt liv?
Lover og regler for barn og ungdom
Opprette digital karrieremappe/skoletest.no
Jobbskyggingsdag (3)
Skrive tekster om egen framtid/om yrker (3)
(tverrfaglig med norsk)
Gjennomgang av alle
utdanningsprogrammene (1) (ved rådgiver)
MIN FRAMTID: (1 og 3)
Hvem er du?
Ditt liv til nå – hvor går veien videre?
Våre egenskaper
Hva gjør du etter skoletid?
Toppen av et isfjell
Lærestoff
- Heftet «Min
framtid»
- Ressursperm om
psykisk helse
- skjønnlitterære
tekster og
filmsnutter
- Nettsider om
yrker,
arbeidsmarked og
utdanningsveier
Arbeidsmåter Vurdering
Individuelt arbeid
Pararbeid
Gruppearbeid m/
framføring
- klassediskusjon
Muntlig
individuell
tilbakemelding
underveis
Vurdering uten
karakter ved
hver semesteravslutning
 reflektere over
og presentere
Desmber
utdanninger og
-mars
yrker i forhold til
egne interesser
og forutsetninger
 vurdere videre
valg av
utdanning og
yrke basert på
erfaringer fra
utprøvingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«Min plan for 8. trinn»
Muligheter i yrkeslivet
Familiers pengeforbruk i 1907 og 2008
Hva vil det si å ha et godt arbeid?
Hva er jeg god til – hvem vil ha min
arbeidskraft?
Sysselsatte etter næring 2009
Partene i arbeidslivet
Likestilling
Sysselsatte etter yrke og kjønn 1997 – 2009
Kvalifikasjoner i arbeidslivet
Hva trives du med å gjøre? Hva kan du bli?
Fire yrkesområder
Jobbskygging
- skrive
refleksjonsnotat som uformell
fremføres i grupper vurdering fra
lærer og
medelever
Hovedområde 1:
april
Om videregående
opplæring og
arbeidsliv
 beskrive de ulike
utdanningsprogrammene i
videregående
opplæring
 forklare
forskjellen på
strukturen for
studieforberedende
utdanningsprogram og
mai
Individuelt arbeid
Pararbeid
- klassediskusjon
Tjueen andre yrkesområder/beslektete yrker
Besøk fra elever
som går på vgs som
kan fortelle om det
programfaget de
går på
yrkesfaglige
utdanningsprogram, og
samtale om
hvordan de kan
gi ulike karrieremuligheter
 vurdere
juni
arbeidsmulighetene innenfor
noen valgte
utdanningsprogram og
yrker.
•
•
Kvalifikasjoner i arbeidslivet
Hva trives du med å gjøre? Hva kan du bli?
Fire yrkesområder
Muntlig presentasjon Vurdering uten
karakter ved
semesteravslutning
Skjema B
Elevmedvirkning i planarbeidet
Valg av jobb på jobbskyggingsdag
Utvikling av egen plan for 8. trinn
Valg av sjanger i egne norsktekster med tema «Min framtid»
Utvikling av egen karrieremappe
Medvirke i vurderingsarbeid på presentasjoner om jobbskygging.
Individuelle/differensierte opplegg
Jobbskygging
Egne tekster
Skoletest.no
Karierremappe
Min plan for 8. trinn