Videregående opplæring del 2 for lærer (pdf)

Transcription

Videregående opplæring del 2 for lærer (pdf)
Videregående opplæring
Lærerveiledning
Del 2: «Utdanningsprogram»
30-45 min
Dette trenger du
Forarbeid
• Data med nettilgang til alle elever.
• Prosjektør/smartboard.
• Post it-lapper
• Fire store ark med overskriftene
«Studieforberedende - fordeler»
«Studieforberedende - ulemper» «Yrkesfaglig - fordeler» «Yrkesfaglig - ulemper»
eller
bruk elevarket som mal og skriv
skjemaet på tavla.
• Gjør deg kjent med
«Videregående opplæring Elevark2»
• Gjør klar og heng opp de store arkene
eller tegn skjemaet på tavla.
• Les gjennom oppgavene som elevene
skal gjøre. Løs gjerne selv på forhånd.
Videregående opplæring
Elevark 2
«Utdanningsprogram i videregående skole»
Til eleven
Nyttig på nett
Let etter informasjon på utdanning.no og skriv inn svarene.
• om videregående
utdanningsprogram
1. Hva er forskjellen på en yrkesfaglig utdanning og en studieforberedende utdanning? Svar utfyllende.
Slik gjør du
Finn fram «Videregående opplæring Elevark2».
Klassesamtale:
• La elevene fortelle hva de tror er forskjellen på
yrkesfaglig og studieforberedende
utdanningsprogram.
2. Det finnes mange ulike utdanningsprogram. Fullfør skjemaet og sett de ulike utdanningsprogrammene. Finn ut hvilke skoler i ditt fylke som tilbyr de ulike utdanningsprogrammene.
Utdanningsprogram
Studieforberedende
eller yrkesfaglig?
1
Studiespesialiserende
Studieforberedende
Yrkesfaglig
2
Studiespesialiserende
med formgivning
Studieforberedende
Yrkesfaglig
3
Studieforberedende
Yrkesfaglig
4
Studieforberedende
Yrkesfaglig
5
Studieforberedende
Yrkesfaglig
Skoler jeg kan velge i mitt fylke
«Videregående
opplæring
Elevark2».
Individuelt arbeid:
• La elevene åpne elevarket. De noterer momentene som kom fram i samtalen og bruker
utdanning.no for å finne supplerende informasjon.
1
• La elevene fylle ut skjemaet om utdanningsprogrammer og skoler. Fortell elevene at de
skal:
1) Skrive ned de ulike utdanningsprogrammene
2) Finne og skrive ned hvilke skoler i sitt fylke som har disse utdanningsprogrammene
Oppsummer felles i klassen.
Pararbeid:
• Gå til neste oppgave på elevarket. Gi hvert par Post it-lapper. Be eleven drøfte følgende:
Hva er fordeler og ulemper med å velge studiespesialiserende utdanningsprogram, og hva er fordeler og ulemper med å velge yrkesfaglig utdanningsprogram?
• Be dem skrive en fordel/ulempe på hver Post-it-lapp og oppmuntre dem til å skrive så
mange lapper med fordeler/ulemper som mulig.
Gi deretter elevene i oppgave å plassere Post-it lappene sine der de mener de hører hjemme
på de store plakatene (eventuelt i skjemaet på tavla). Når alle har plassert lappene, får
parene presentere det de har skrevet og begrunne det de har kommet fram til.
Oppsummer til slutt hva klassen har kommet fram til. La gjerne en elev ta ansvar for dette.