2014-2015 9. trinn. Hvordan søke utplassering i

Transcription

2014-2015 9. trinn. Hvordan søke utplassering i
ØSTRE
ROMERIKE
Skole & Arbeidsliv
Praksiskurs i videregående skole
akershus.skoleogarbeidsliv.com
Hjemmeside: akershus.skoleogarbeidsliv.com
Får
brukernavn
og
passord
av skolens
rådgiver
Logger på og
velger
utdanningsprogram innen
tidsfrist
Får tilbakemelding
om tildelt plass og
info om dagene
(Velkomstbrev/info
fra den videregående
skolen du skal til))
Logg deg inn på nytt
Evaluer
praksiskursdagene
Klikk på ikonet for å komme videre
Valg av utdanningsprogram
Husk alltid å lagre dine valg
Siste frist til å gjøre valg eller endre valg
• Helt frem til siste frist kan du endre og bytte
rekkefølge av utdanningsprogram du vil prøve ut.
– Du logger deg inn på siden med ditt brukernavn og passord.
Påmeldingstidsrom 24. november – 7. desember
• HUSK: du må alltid LAGRE dine nye valg – ellers blir
de ikke registrert.
Legger du ikke ønskene dine i akershus.skoleogarbeidsliv.com
innen tidsfristen, kan du ikke regne med å få innfridd dine
ønsker.
Tildelt plass – Når og hvor
………..
Eksempel: informasjon om tildelt
utdanningsprogram med tidspunkt og
annen relevant informasjon
NB!
Hvordan finne informasjon om
begge utdanningsprogrammene du
skal besøke?
Nederst på siden vil du se et ikon Fordeling
1, det viser utdanningsprogrammet du skal
på periode 1.
Bruk rullgardinen og trykk på Fordeling 2 så
vil du få informasjonen
utdanningsprogrammet du skal delta på i
periode 2.
Tilbud til deg fra vgs
• Det er viktig at du logger deg inn og orienterer deg om tid/sted og
annen relevant informasjon for besøket på videregående skole
• Det er ditt ansvar å møte opp til rett sted og tid.
• Kan du ikke benytte deg av tilbudet må du kontakte rådgiveren på
din skolen.
Evaluere utprøvingen
Hvordan gjøre evalueringen?
1. Logg deg på akershus.skoleogarbeidsliv.com
2. Klikk på ikonet  Evaluer dine vgs-dager
3. Svar på de ulike spørsmålene i evalueringen på begge
utdanningsprogrammene du har vært på.
4. For å få opp evalueringsikonet for det andre utdanningsprogrammet
Klikk på ikonet  fordeling 2
5. I kommentarfeltet kan du fritt skrive litt mer om:
– det du syntes var bra/dårlig.
– hvilken utbytte fikk du av dagene.
– det er et utdanningsprogram du kommer til å velge hvorfor/hvorfor ikke
Mer informasjon i heftet
I heftet Utdanningsvalg finner du
informasjon om:
- Hva du kan gjøre for å finne det
utdanningsprogrammet som du vil
utforske
- Hvordan velge utdanningsprogram og
eventuelt gjøre endringer
- Siste frist for påmelding 7. november