Protokoll endret organisering i Ytelseslinjen

Transcription

Protokoll endret organisering i Ytelseslinjen
1
PROTOKOLL
Endret organisering i Ytelseslinjen - fordeling av enheter mellom resultatområdene
NAV Forvaltning og NAV Pensjon
Til stede:
Fra administrasjonen:
Inger-Johanne Stokke
Magne Fladby
Anne Lieungh
Hans I Dahl
Knut Ove Jevne
Fra NTL NAV
Hanne Nordhaug
Sven Ivar Skodjevåg
Elisabeth Steen
Fra AVYO
Anne S. Henriksen
Per Jørgen Halvorsen
Liv Dragsten
Fra Akademikerne
Stein-Arne Hammersland
Fra Unio
Perly Paulsen
Fra vernetjenesten
Stein Bjarne Larsen, hovedverneombud
Jan Frode Ulvi, vara hovedverneombud
Innledning
Det vises til punkt 7 i protokollen «Endret organisering av Ytelseslinjen» inngått 9.mars 2015.
På grunnlag av gjennomførte utredninger er de sentrale partene i Arbeids- og velferdsetaten
enige om følgende endrede organisasjonskart(vedlagt) for resultatområdene NAV Forvaltning
og NAV Pensjon.
2
3
Vedlegg: Organisasjonskart (2 sider)

Similar documents