Lysbilde 1 - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

Lysbilde 1 - Sunnaas sykehus
Organisasjonskart Sunnaas sykehus HF
(klikk for detaljerte kart)
Administrerende
direktør
Direktørens stab
Klinikk
Samhandlingsavdelingen
Servicesenter
Forskningsavdelingen
1
Organisasjonskart klinikk
Stab
Klinikksjef
-Klinikkoverlege
-Kvalitetsrådgiver
-Administrasjonskonsulent
Kompetanseenheten
Ressurssenheten
Seksjon for
ryggmargsskade,
multitraume og
nevrologi
(RMN)
2
Seksjon for
hjerneskader
(HS)
Seksjon for
vurdering og
oppfølging
(VO)
Seksjon for
poliklinikk,
inntak og ambulante
tjenester
(PIA)
Organisasjonskart forskningsavdelingen
Forskningsdirektør
Forskning
3
Laboratorietjenester
TRS
kompetansesenter
TRS nasjonalt kompetansesenter
Senterleder
Brukerråd
Medisinsk rådgiver
Kommunikasjonsrådgiver
Registeransvarlig
Ansv. digital kom
IT- konsulent
Sekretærer
Ass. senterleder
Ryggmargsbrokkteam
4
Bindevev- og
dysmeliteam
Skjelettteam
Organisasjonskart samhandlingsavdelingen
Samhandlingssjef
Regional koordinerende
enhet
5
Regional kompetanseenhet rehabilitering
IKT-enhet
Organisasjonskart servicesenter
Avdelingssjef
Eiendomssjef
Kvalitetskoordinator
Miljøleder
Servicetorg
6
Service og teknikk
Enheter i direktørens stab
HR-enhet
Innovasjonsenhet
Kommunikasjonsenhet
Administrerende
direktør
Kvalitets og
pasientsikkerhetsenhet
Sekretær
Økonomi- og
analyseenhet
7
Sunnaas Rehabilitation Hospital
CEO
Staff
- Medical Director
- Quality Manager
- HR
- Economy/Analysis
- Communication
- Innovation
- Secretary
Department of
Internal service
Department of
Research
8
Clinical
department
Cooperating
department
The Clinical Department
Staff
Clinical Director
- Clinical Medical Director
- Quality Advisor
- Management
Consultant
-- Innovation
Competence Unit
Unit for Personal
resources
Unit for Spinal Cord,
Multitrauma
and Neurology
9
Unit for
Brain Injuries
Unit for
Evaluation
and Follow-up
Unit for Outpatient
Clinic, Admission
and Outreach
Services
Department of Research
Research Director
Research
10
Lab
Services
National Resource
Centre for
Rare Disorders