Tid & rom Foreleser Tittelen - UiT

Transcription

Tid & rom Foreleser Tittelen - UiT
Høst
2015
Psykologisk fag- og forskningsseminar Program
Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø
Tid & rom
Foreleser
Tittelen
25. aug, tirsdag
PhD student Pitch
Benedicte Langseth-Eide, Petter Gjerpe,
11:15-12:00
UiT, Department of
Ragnhild Sørensen Høifødt, Connie Nilsen, Kent
TEO-H1 1.343
Psychology
Nordby, June Forsberg
9. sept, onsdag
Kjersti Lillevoll
“Veier til viten: Mangfold i klinisk psykologisk
09:00-11:00 og
UiT, Department of
forskning”
12:00-14:00
Psychology
TEO-H1 1.425
22. sept, tirsdag
Tove Dahl
11:15-12:00
UiT, Department of
TEO-H5 5.202
Psychology
6. okt, tirsdag
Ida Solhaug
“Beyond hype and mysticism: Making sense of
11:15-12:00
UiT, Department of
mindfulness”
TEO-H5 5.502
Psychology
20. okt, tirsdag
Bertil Bjerkan
11:15-12:00
UiT, Department of
TEO-H5 5.502
Psychology
3. nov, tirsdag
David Hazlerigg
11:15-12:00
UiT, Department of Arctic
TEO-H5 5.502
Biology
17. nov, tirsdag
Oddgeir Friborg
“Are cognitive functions affected by polar night?
11:15-12:00
UiT, Department of
A prospective study of two seasons among
TEO-H5 5.502
Psychology
secondary school students in Tromsø”
1. des, tirsdag
Frank Siebler
“To be announced"
11:15-12:00
UiT, Department of
TEO-H5 5.502
Psychology
15. des, tirsdag
Per Aslaksen
11:15-12:00
UiT, Department of
TEO-H5 5.502
Psychology
“The nature of stuttering”
“Seasonality in humans – any biological basis?”
“The war stories”

Similar documents