Kommunale pleie- og omsorgstjenester i utvikling.

Comments

Transcription

Kommunale pleie- og omsorgstjenester i utvikling.
Kommunale pleie- og omsorgstjenester i utvikling.
USHT Buskerud inviterer alle ansatte i pleie og omsorg til faglig påfyll ved Sole hotell &
Herregaard i Noresund. Seminaret er rettet mot utvikling innen kommunale pleie- og
omsorgstjenester, sett fra tjenestemottakerens perspektiv.
Program – torsdag 12. mars 2015
10.00 – 10.30 Velkommen
Nytt fra USHT. Ved Bjørg Landmark og Borghild Ulshagen
10.30 – 11.15 Når sykepleie redder liv. Ved Dosent Finn Nortvedt, HIOA
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.00 Når sykepleie redder liv, forts.
12.00 – 12.45 Ettertanke/refleksjon
12.45 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 "Klinisk kompetanse - framtidsperspektiver for sykepleiere i
kommunehelsetjenesten" Ved Professor Ellen K. Grov, HIOA
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 16.00 Fremlegg av prosjekter knyttet til erindringsarbeid ved Live Aasgaard og Tone Bolstad
Film relatert til fremleggene.
Påmelding gjøres via kompetanseportalen innen 20. februar. Kursavgift på kr 400,Kursnavn: Kommunale pleie- og omsorgstjenester i utvikling.
(Virksomhet = Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet)
Kontaktperson UHT Buskerud:
Kontaktperson USH Buskerud:
[email protected] Tlf. 476 14 390
[email protected] Tlf. 906 84 314