Programområde - Steinkjer kommune

Transcription

Programområde - Steinkjer kommune
Programområder for FoU-satsing Steinkjer pr 08.10.2015 (side 1 av 2)
Programområde
Velferdsteknologi
Kommunalt initierte aktiviteter
Velferdsteknologisk Lab, Egge Helsetun
Aktiviteter initiert av andre aktører
Thingynet, OFU-samarbeid med
Nornir as
DemoSteinkjer
Deltagelse i regionalt nettverk for
velferdsteknologi
Oppvekst
Forprosjekt Oppvekst i Steinkjer
Hovedprosjekt Modeller for samarbeid
mellom offentlig- og frivillig sektor (OFFRI)
Familiejournal/ familieplan
Prosjektet GymLab
Inn-Trøndelag Lærings- og
mestringssenter *
Nasjonal satsing på
realfagskommuner
Samarbeidsparter
TFoU
Nornir as
Synaptic
NTE
En rekke tilbydere av teknologiske løsninger
TFoU
Arendal kommune og Agderforskning
Aarhus kommune og MidtLab
Idrettslag
Røde Kors
Vitensenteret i NT/ Newtonrommet i Steinkjer
Utdanningsdirektoratet
Likestilling og
mangfold
Prosjekt Integrering på tunet, med jobb i
sikte
Forprosjekt Et inkluderende Steinkjer,
åpen lys og glad
Matematikksenteret og Naturfagsenteret
Mentorordning for innvandrerkvinner TFoU, HINT, KUN senter for kunnskap og
likestilling
Prosjektet Jobbsjansen
NAV
Programområde
Omdømme,
attraktivitet og
rekruttering
Kommunalt initierte aktiviteter
Aktiviteter initiert av andre aktører
Samarbeidsparter
Prosjektet NærUng
Kompass (tidl. Næringscampus NT) Kunnskapsparken i NT
Ungboprosjektet i Steinkjer
Innovasjonssenter
Bolystprosjektet i Steinkjer, åpen lys og
glad
Prosjektet Fra kunnskap til handling, HUNT, HIST, NTNU, TFoU
folkehelsepark Rismelen
KS, Trondheim kommune, Arendal kommune,
Prosjektet Regionale effekter av arena
SmartGrid (avsluttet i 2015)
KMD, NTFK
Næringslivspartnere
Prosjektet Sosial innovasjon i kommunene
Energi/ miljø og
tekniske
løsninger
SCADA Water **
SINTEF og Demo Steinkjer
DCCD-IRD - Distributed concurrent Stiftelsen TISIP, Mittuniversitetet, HIST og HINT
design for innovative regional
development (omsøkt, ikke iverksatt)
REFLEX - Responsible flexible users TFoU, NTNU, SINTEF, Demo Steinkjer, NTE,
in a SmartGrid **
Kantega
SCARCities - Smart Commerce And SINTEF, NTNU, Trondheim, Orkdal, Malvik og
Retail in Cities **
Verdal kommuner
SKI - nye samarbeidsformer for
kritisk infrastruktur **
Inn-Trøndelags- Utvikling av en bærekraftig velferdspolitikk Byregionprogrammet (ByR)
samarbeidet
i Inderøy, Verran og Steinkjer (avsluttet)
Utviklingsprosess for etablering av InnTrøndelag helse- og beredskapshus som
senter for kunnskap og innovasjon
NTE, Grong, Lierne, Snåsa, Røyrvik, Namsskogan,
Høylandet kommuner, SmartGrid Services Cluster,
Fylkesmannens beredskapsavdeling, Leksvik
Industriell Vekst og SWCC (Arena Vannrensing),
SINTEF og TFoU
KMD, SINTEF, Inderøy, Verran og Snåsa
kommuner og flere næringslivspartnere
Helse NT, Helse MN
TFoU, SINTEF, Fylkesmannen i NT,
Helsedirektoratet og flere næringslivspartnere