Presentasjon Nylundmodellen

Transcription

Presentasjon Nylundmodellen
Stavanger
www.linksidene.no/nylund
tlf. 51 91 72 00,
fax. 51 91 72 01
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Early Years Literacy Program P-4
Lese- og skriveopplæring etter
australsk modell


Klasseromsprogram
- Læringsstasjoner
Program for
enkeltelever
- Ny Start
Les mer: www.sofweb.vic.edu.au/eys
www.longman.com.au
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Hvorfor endre praksis?
Kartlegging av leseferdighet
Nylund skole
Kjenne igjen bokstavene
Fonologisk analyse
2001
Fonologisk analyse
Alt rett
Under kritisk grense
2002
52 %
15 %
54 %
6%
2003
2004
2005
71 % 69,8 %
9 % 9,4 %
2006
74 %
3%
100
80
76 %
0%
90
70
80
60
70
50
Kjenne igjen bokstavene
Alt rett
Under kritisk grense
60
50
40
60 %
10 %
48 %
8%
88 % 75,4 %
2 % 1,8 %
85 %
0%
95 %
0%
40
30
30
20
20
10
Fra språklyd til bokstav
Alt rett
Under kritisk grense
10
0
56 %
10 %
73 %
4%
81 % 73,5 %
9 % 1,8 %
86 %
0,7 %
88 %
0%
0
1
2
3
4
5
6
1
2
19 %
17 %
31 %
8%
40 % 43,3 %
5 % 7,5 %
59 %
0,7 %
62 %
2,3 %
100
8%
25 %
39 % 32,0 %
51 %
53 %
5
6
4
5
6
70
90
60
80
Fullt hus på alle testene
4
Orddiktat
Fra språklyd til bokstav
Orddiktat
Alt rett
Under kritisk grense
3
50
70
60
40
50
30
40
Fullt hus på alle testene
30
20
20
10
10
60
0
0
50
40
1
30
2
3
4
5
6
20
10
0
1
2
3
4
5
6
Nylund skole - "Nylundmodellen"
1
2
3
Hvorfor endre praksis?
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years
Literacy Program
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years Literacy
Program
1. Lærerbetjent stasjon
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years
Literacy Program
2. ABC-stasjon
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years Literacy
Program
3. Lesestasjon
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years Literacy
Program
4. PC-stasjon
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years Literacy
Program
5. Formingsstasjon
(finmotorisk trening)
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Klasserom tilpasset Early Years Literacy
Program
6. Bygge og
konstruksjonsstasjon
Eksempel: Laftehus
www.lafto.no
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Hovedstruktur for dobbeltime norsk

Fellesundervisning
(Whole class focus)
på samme plass som lærerbetjent
stasjon.10-12 min.
Demonstrasjon eller høytlesing.

Stasjonsundervisning
(Learning centres)
Rotasjon på læringsstasjoner. 12 min på
hver stasjon.
En lærerbetjent stasjon og fem ubetjente
stasjoner.

Fellesundervisning
(Whole class focus)
Felles oppsummering med hele klassen
samlet på lærerbetjent stasjon. Refleksjon
over hva vi har lært - Ros.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
1. Lærerbetjent stasjon
- smågrupper

Veiledet lesing
(Guided reading)
-gjennomgå nye
småbøker
-høre i lekse
Jobbe mot delmålene
i L-97. (se egne
skjema)
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Målskjema
Kunnskapsløftet
Norsk 1.klasse
Når
eleven har nådd
målet sitt, blir
målruten fargelagt.
Hele skjemaet blir
lagt i elevens
portfoliomappe som
dokumentasjon.
Et skjema pr. elev.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Målskjema
Kunnskapsløftet
Norsk 2.klasse
Når
eleven har nådd
målet sitt, blir
målruten fargelagt.
Hele
skjemaet blir
lagt i elevens
portfoliomappe som
dokumentasjon.
Et
skjema pr. elev.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Målskjema
Kunnskapsløftet
Norsk 3.klasse
Når
eleven har nådd
målet sitt, blir
målruten fargelagt.
Hele skjemaet blir
lagt i elevens
portfoliomappe som
dokumentasjon.
Et skjema pr. elev.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Målskjema
Kunnskapsløftet
Norsk 4.klasse
Når
eleven har nådd
målet sitt, blir målruten
fargelagt.
Hele skjemaet blir lagt
i elevens
portfoliomappe som
dokumentasjon.
Et skjema pr. elev.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Lesemappen - foreldresamarbeid




Foresattes leseguide
Medlesing
Kjære foresatte…
Lesekort
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Foresattes
leseguide
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Kjære
foresatte…
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Medlesing
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Lesekort
Lesekortene
nummereres og
arkiveres i
portfoliomappen når
de utskrevet.
Dokumentasjon på
progresjon.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
 For
bestilling av plastlommer:
West Office as
Postboks 5075 Dusavik
4004 Stavanger
Dusavikveien 33
Tlf. 51 53 55 99
Fax. 51 53 59 30
E-post: [email protected]
Internett: www.westoffice.no
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Benytter bøker fra ulike forlag:
- Gullhoj
hjemmeleksebøker 1.,2. og 3. trinn www.gullhoj.com
- Cappelen lærerbetjent 1.trinn
www.cappelen.no
- Gan
lesestasjon
www.gan.no
- Damm
lesestasjon
www.damm.no
- ”Ny start” – programmet bruker småbøker fra
alle forlagene
- 3. Trinn Rampete Robin-serien, Frans bøkene
(Gyldendal), Damms leseunivers Nivå 5 og 6,
Stian bøkene (Damm)
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Benytter bøker fra ulike forlag:
-
-
-
4. trinn bruker ”Prosjekt leselyst” www.leselyst.net
som hjemmelekse bøker. På skolen, i
lesestasjonen, er det kjøpt inn lett-lest bøker fra
ulike forlag. (Se materiellister for hvert trinn)
Leseløveseriene Kasperbøkene, Mia og Mette
bøkene (Damm)
Lær mer - fagbøker (Damm)
Rampete Robin (Damm)
Leseløve Fag/fakta (Damm)
Hubertbøkene
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Ressursperm lærer 3.kl.





Odd Haugstads engangsbøker. (Sj-lyden,
kj-lyden, j-lyden og og/å)
Læringsstrategihefter Hovland og Båsland
”Jeg kan lese og forstå” (Gullhøj)
Akka Bakka (Damm)
”Ukas ord” (Gan)
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Ressursperm lærer 4.kl.




Ukas ord (Gan)
Språklære (Gan)
Læringsstrategihefte - Hovland og Båsland
Ordliste med arbeidshefte
Nylund skole - "Nylundmodellen"
”Jeg vil lese”, 1.klasse
- Gullhoj – medlesing/lesing




1A, 2A, 3A seriene
10 titler i hver serie
Kopimappe med oppgaver
5 lydbånd
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Jeg vil lese 1A
en sel
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Jeg vil lese 2A
Mette sier:
”Takk.
Grøt er livretten min.”
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Jeg vil lese 3A
Men Mats løper.
Rikke løper etter.
Mats løper til sjøen.
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Jeg KAN lese – Gullhoj,
2. og 3.klasse





”Jeg kan lese.”
Lettlesingsserie som
starter svært enkelt.
Vanskegraden øker
langsomt.
Hver serie består av 20
forskjellige
bøker(10hvite/10svarte),
Lydbånd og kopimappe.

-
Serien består av:
hvit / svart serie
lyserød / lyseblå serie
rød / blå serie
grønn / gul serie
turkis / oransje serie
Bokmål og nynorsk
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Fargeserien ”Jeg KAN lese”
Eksempel fra hvit serie
Eksempel fra svart serie
Liv ser på apen.
Tor tar musa ut.
Apen ser på Liv.
Liv sier:
Liv sier:
”Den er hvit.”
”Hvem er i bur?
Jeg eller apen?”
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Fargeserien ”Jeg KAN lese”
Eksempel fra lyserød serie
Line ser Dan.
Hun roper:”Hei Dan.”
”Hei,” roper Dan.
”Har du fått ny sykkel?”
”Ja, sier Line.”
”Den er flott,” sier Dan.
”Den har gir også.”
Line sier:
”Ja, den har fem gir.”
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Fargeserien ”Jeg KAN lese”
Eksempel fra rød serie
Nylund skole - "Nylundmodellen"
Lesebok
Nylund skole - "Nylundmodellen"

Similar documents