Valg av delegater fra Utdanningsforbundet Trondheim til årsmøtet i

Comments

Transcription

Valg av delegater fra Utdanningsforbundet Trondheim til årsmøtet i
Valg av delegater fra Utdanningsforbundet Trondheim til årsmøtet i
Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Røros 5. – 7. mai 2015
Delegat
Arbeidssted/område
Varadelegat
Arbeidsstide/område
1 BH
Berit Lian
UDF
Anne-Maren
Brandtzæg
Fjæraskogen bhg
(PBL-A)
2
Hege
Slørdahl
UDF
Kristin
Flåøien
Jakobsli barnehager
3
Tone
Jøssund
UDF
Kjersti Hobæk Sildråpen barnehager
4
Merete
Aune
Blomsterbyen bhg
Kristin Brattli
Smidalen og Utleir
5
Merete
Hepsø
Tillermyra barnehage
Grete
Sletvold
Nardo barnehager
6
Isabell Buvik Stavsetmyra Bhg (PBLA)
Tove Halseth
Gnist, Trøa (Pbl)
7
Trine-Lise
Røhmen
Byneset Bgh
Frøydis
Brønstad
Ladestien barnehage
8
Linda
Snildal
Kattem Bhg
Chatrine
Isaksen
Kattem Bhg
9
Anita Viset
Jakobsli barnehager
Irene Hjertner
Ranheim barnehager
10
Monica
Gravås
Huseby Barnehage
Siv-Merethe
Stendahl
Romolslia Barnehage
11
Fas
Morten
Lundgren
Bup/Fas
Britt Hukkelås
Habiliteringstjenesten,
St Olavs
12
Gunhild Aa
(Omsorgsenheten for
barn og unge)
Rita
Henriksen
Bft Heimdal
13 Gs
Per Gøran
Karlsen
Lilleby skole
Ruben
Lundberg
Lilleby skole
14
Geir Røsvoll
UDF
Kine Lynum
Saupstad skole
15
John Andre
Hansen
UDF
Kathinka
Hvee
Johannessen
Kolstad skole
16
Ole Bjarne
UDF
Merete
Saupstad skole
Mogård
Lebesby
17
Bente
Brovold
Sverresborg skole
Margaret
Thesen
Nidarvoll skole
18
Anita
Enoksen
Dalgård skole
Else Bjørkum
Dalgård skole
19
Frode
Vikhals
Saupstad skole
Randi Wågø
Dahl
Saupstad skole
20
Heidi Dreyer Byåsen skole
Pedersen
21
Ann-Rita
Golis
Steinerskolen
Anne
Utstrand
Birralee International
School
22
Jan Robert
Larsen
Hallset skole
Karin Toften
Hallset skole
23
Eva Larsen
Tonstad skole
Jorunn
Lyseberg
24
Solrun
Heitmann
Størseth
EVO
Kristine Evjen
25
Gry Camilla
Tingstad
VO
Åse Ødegård
26
Hilde
Bevanger
Blussuvoll skole
Ida Sagmo
Solli
Blussuvoll skole
27
Arnfinn
Hilmo
Blussuvoll skole
Fredrik
Lillevik
Blussuvoll skole
28
Øystein
Indergaard
Strindheim skole
Bjørn Olav
Aamo
Strindheim skole
29
Sunniva
Strøm
Dalgård skole
Gry Mølmen
Reite
Dalgård skole
30
Sigrid
Løfaldli
Åsvang skole
Kristin
Bøckman
Åsvang skole
31
Per Aspli
Markaplassen skole
32Hu
Tine
Arntzen
Hestbekk
Plu NTNU
Ragnhild
Liland
Plu (program for
lærerutdanning)Ntnu
33
Elisabeth W
Lehn
DMMH
Steinerskolen Ila
34Vgs Toril
Boldermo
Skjetne
Fylkesadministrasjonen
35
Sonja
Olaussen
Skjetlein
Monica
Haaseth
Tiller VGS
36
Erling Elias
Skjelstad
Charlottenlund
Cathrine
Tronshart
Charlottenlund vgs
37
Bjørn
Staven
Strinda
Grete
Blekkan
Trondheim
Katedralskole
38
Wenche
Nygård
Byåsen
Ingrid
Ertesvåg
Byåsen vgs.
39
Anne-Brit
Østbø
Gerhard Schøning VO
40Led Agneta
Amundsson
Leder / Sverresborg
Anita
Andersen
Fagleder
(Blomsterbyen)
41
Styrer Ranheim bhg
Jan Tilset
Larsen
Rektor, Nidarvoll skole
Ingeborg
Gulaker
Med vennlig hilsen
For valgkomiteen, Utdanningsforbundet Trondheim
Torkil Valla