Organisasjonskart

Comments

Transcription

Organisasjonskart
Organisasjonskart
Oppdatert 3. mai 2016
Organisasjonsmodell
RÅDMANN
Erik Kjeldstadli
RÅDMANNSGRUPPEN
Organisasjon og utvikling
Kristin Weidemann Wieland
Velferd
Bovild Tjønn
Samfunn
Arthur Wøhni
Kommuneadvokat
Stab
Kommunikasjonsenheten
Organisasjon og utvikling
- HR og service
- Virksomhetsstyring og
økonomi
- Strategi og utvikling
- Digitalisering og IT
- Eiendom
Velferdstjenester
- Pleie- og omsorg
- Helse- og sosial
- Grunnskole
- Barnehage
- Barne- og ungdomstjenester
Samfunn
- Plan og miljø
- Kultur
- Tekniske tjenester
Siv Herikstad
Kommunalsjef
skole
Grunnskole
Barneskoler
Seksjonsleder
Solveig Juel
Barneskoler
Seksjonsleder
May Gautier Gjerdsbakk
Ungdomsskoler
Seksjonsleder
Susanne Kaaløy
Bæums Verk skole
Bryn Hammerbakken skole
Blommenholm skole
Eikeli skole
Bekkestua skole
Belset skole
Emma Hjort skole
Evje skole
Eiksmarka skole
Grav skole
Bjørnegård skole
Gjettum skole
Gullhaug skole
Haslum skole
Hosle skole
Hauger skole
Glassverket skole
Hosletoppen
skole
Høvik skole
Høvik verk skole
Hundsund skole
Mølladammen skole
Jar skole
Lysaker skole
Ramstad skole
Ringstadbekk skole
Snarøya skole
Storøya skole
Sandviksbukta skole
Skarva skole
Vøyenenga skole
Østerås skole
Bekkestua skole
Stabekk skole
Haug skole og
ressurssenter
Skolenes
kontorfellesskap
Rykkinn skole
Voksenopplæringssenteret
Lesterud skole
Jong skole
Løkeberg skole
Tanum skole
Levre skole
Lommedalen skole
Skui skole
Musikk og
kulturskolen
Barnehage
Erik Førland
Kommunalsjef
barnehager
Økonomikonsulent
Barnehagekontoret
Barnehagenes
kontorfellesskap
Belset bhg
Berger bhg
Dønski bhg
Eikelia bhg
Emma Hjort bhg
og fam.bhg
Fururabben bhg
Glitre bhg
Gommerud bhg
Grav bhg
Grini bhg
Gullhaug bhg
Helset bhg
Hosle bhg
Høvik bhg
Jonskollen bhg
Kolsås bhg
Lillehagen bhg
Lommedalen bhg
Lønnås bhg
Nadderudskogen
bhg
Plathejordet bhg
Rud bhg
Skogveien bhg
Sleiverud bhg
Lillehagen bhg
Stabekk bhg
Ståvi bhg
Toppenhaug bhg
Vallersvingen bhg
Hundsund bhg
Ås bhg
Fornebo bhg
Åsterud bhg
Storøya bhg
Haslum bhg
Barne- og ungdomstjenester
Kommunalsjef barne- og ungd.tjenester
Anne M. Lindseth
Stab; Økonomiansvarig,
SLT-koordinator
SBU-koordinator,
Rådgiver avlastningstjenester,
Koordinator Barnekonvensjonen, UKS,
Rådgiver Barne- og ungd.tjenester
Helsetjenester barn og
unge
Stab/støtte
Helsestasjoner
Bærum øst
Jordmortjeneste
Helsestasjonsleger
Helsestasjoner
Bærum vest
Psykisk helseteam
Homestart & akutthjelpen
Helsestasjonsleger
Skolehelsetjenesten
Barn 6 – 12 år
Psykisk helseteam
Skoleleger
Barnevern
Stab/støtte
Administrasjonsavdeling
Avdeling barn 0–12 år
Avdeling ungdom
13 - 23 år
Ergo- og fysioterapi barn
og unge
Ungdom og fritid
Avlastningstjenester
Stab/støtte
Avdeling førskole og
barneskole og
Språksenteret
Avdeling mottak/
barnevernvakt
Avdeling barneskole og
ungdomsskole,
rådgiverteamet og voksne
Bærumungdommens
motorsenter
Klokkersvingen
avlastningshjem
Helset
fritidssenter
Solbergveien
avlastningshjem
Rykkinn fritidshus
Helgerud
barnebolg
Skui grendehus
Glitterudveien
barnebolig
Avdeling omsorg
Marie P
Høvik avlastning
Avdeling tiltak
Skolehelsetjenesten
Ungdom 12 – 20/23
Psykisk helseteam
Helsestasjon for ungdom
PPT
ARENA Bekkestua
Avdeling botiltak Wøyen
(enslige mindreårige
flykninger)
Østerås fritidssenter
Avdeling botiltak Skuidalen
(enslige mindreårige
flyktninger)
Tanken aktivitetshus
Stanga avlastning
Avdeling botiltak Kolsås
(enslige mindreårige
flyktninger)
Utekontakten
Fritid og
avlastning
Støttekontaktjeneste
Ferie/fritidstlbud
Individuell avlastning
Helse- og sosiale tjenester
Pleie- og omsorg
Pleie og omsorg
Kommunalsjef
Morten Svarverud
Støtte:
Økonomileder Linda Krogh Lycke
Fag- og kvalitetsleder Tone Rokseth
Spesialrådgiver Wenche Borge
Seksjonsleder
Bente Molvær Nesseth
Tildelingskontoret
Seksjonsleder
Tove Hagen Venås
Bo- og Behandlingssentre
Enhet for helseinformatikk
Seksjonsleder
Mariann Iversen
Hjemmebaserte tjenester,
ambulerende
Seksjonsleder
Heidi Hesselberg
Hjemmebaserte tjenester,
samlokaliserte boliger
Bo- og Behandlingssenter
Seksjonsleder
Tove Hagen Venås
PLO: Bo- og behandlingssentre
Økonomirådgiver
Tjenesteleder
Berger BBS
Tjenesteleder
Valler/Kolsås/løkka
BBS
Tjenesteleder
Nordraksvei BBS
Tjenesteleder
Stabekktunet BBS
Tjenesteleder
Stabekk BBS
Tjenesteleder
Mariehaven BBS
Tjenesteleder
Dønski BBS
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Avdeling 1. etg
Avdelingsleder
Valler, Avdeling A
Avdelingsleder
Valler, Avdeling B
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Bolig m/service
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 2. etg
Avdelingsleder
Valler, Avdeling C
Avdelingsleder
Valler, Dagsenter
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Avdeling 3
Avdelingsleder
Avdeling 3. etg
Avdelingsleder
Kolsås
Avdelingsleder
Løkka
Avdelingsleder
Avdeling 3
Avdelingsleder
Kjøkken
Avdelingsleder
Avdeling husøkonom
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 4
Avdelingsleder
Servicebase
Avdelingsleder
Dagsenter
Avdelingsleder
Kjøkken/kafè
Avdelingsleder
Avdeling husøkonom
Avdelingsleder
Avdeling 6
Avdelingsleder
Renhold/vaskeri
Tjenesteleder
Stabekk Hospice
Avdelingsleder
Hospice og
bolig m/service
Tjenesteleder
Østerås BBS
Tjenesteleder
Solvik BBS og Gamle
Drammensvei BMS
Tjenesteleder
Lønås BBS
Tjenesteleder
Solbakken BBS
Avdelingsleder
Avdeling Fløya
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 1
Avdelingsleder
Avdeling 1. etg
Avdelingsleder
Avdeling Sør
Avdelingsleder
Avdeling 3
Avdelingsleder
Avdeling 4
Avdelingsleder
Avdeling 2
Avdelingsleder
Avdeling 2. etg
Avdelingsleder
Avdeling Nord
Avdelingsleder
Avdeling husøkonom
Avdelingsleder
Bolig m/service
Avdelingsleder
Avdeling 3
Avdelingsleder
Avdeling 3. etg
Avdelingsleder
dagsenter
Avdelingsleder
Avdeling husøkonom
Avdelingsleder
Renhold/vaskeri/
kjøkken
Avdelingsleder
Dagsenter
Avdelingsleder
Eikstunet
Avdelingsleder
Bolig m/service
Tjenesteleder
Bærum Storkjøkken
Avdelingsleder
Dagsenter
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Åsterud
Danveien
Fornebu
Jernbaneveien 39
Bærumsvein 292
Vangkroken 5
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Vangkroken 3
Evjebakken
Avdelingsleder
Hauger Park
Tanumveien
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Gamle Lommedalsvei
Høyrabben 8
Tokerud kollen 41
Tokesvei 2
Høyrabben 3
J.A. Lippestadsvei 14-16
J.A. Lippestadsvei 18-20
Fagnatun
Kastet
Skaret
Myrvangveien
Hegnatun
Blåstua
Emma Kafe og Galleri
Emma Gjestehus
Emma Friskhus
Emma Sansehus
Emma Hjorth museum
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Tjenesteleder
Rykkinn/Lommedalen
boliger
Tjenesteleder
Bjarne Skausvei
boliger
Tjenesteleder
Rykkinn
boliger
Tjenesteleder
Bjerkelunden
boliger
Tjenesteleder
Gjettum/Bærums Verk
boliger
Tjenesteleder
Stabekk/Sandvika
boliger
Tjenesteleder
Rud/Vøyenenga
boliger
Tjenesteleder
Regionalt
Aktivitetssenter
Tjenesteleder
Bærum kommunale
dagtilbud
Tjenesteleder
Emma Hjorth
boliger
Hjemmebaserte tjenester
Samlokaliserte boliger
Kst. seksjonsleder
Heidi Hesselberg
PLO: Hjemmebaserte tjenester
Samlokaliserte boliger
Økonomirådgiver
Boligrådgiver
Rådgiver
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Per Skreddersvei
Belsetveien
Bryn
Skolevei(Lomma)
Sleipnersvei
Paal Bergsvei
Asklia
Bjarne Skausvei 38
Bjarne Skausvei 55
Elgfaret
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Åsbråtan 73
Åsbråtan 71
Nordby
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Brekkeski
Skytterdalen
Levrestien 12
Levrestien 14
Gruvenyra
Sleiverudlia
Nedre Gullhaug
Bærums Verk amb.
Underhaugsbakken
Egne Hjemsvei
Ruglandsveien
Haugtun
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Gjettumveien
Avdelingsleder
Høyrabben BMS
Avdelingsleder
Kolsås / Skui
Avdelingsleder
Berger
Avdelingsleder
Hosle
Avdelingsleder
Eiksmarka
Avdelingsleder
Øvrevoll
Avdelingsleder
Lommedalen BMS
Avdelingsleder
Gamle lommedalsvei
Avdelingsleder
Belset
Avdelingsleder
Blommenholm
Avdelingsleder
Henie Onstad
Senior- og dagsenter
Avdelingsleder
Henie Onstad
korttid og trygghet
Tjenesteleder
Sandvika distrikt
Tjenesteleder
Capralhaugen BMS
Tjenesteleder
Bekkestua distrikt
Tjenesteleder
Rykkinn distrikt
Tjenesteleder
Østerås distrikt
Tjenesteleder
Belset/Lommedalen distrikt
Tjenesteleder
Høvik distrikt
Hjemmebaserte tjenester
Ambulerende tjenester
Seksjonsleder
Mariann Iversen
PLO: Hjemmebaserte tjenester
Ambulerende tjenester
Økonomirådgiver
Avdelingsleder
Nattjenesten
Avdelingsleder
Atriumgården 2
Avdelingsleder
Atriumgården 1
Avdelingsleder
Sandvika
Avdelingsleder
Tanum
Avdelingsleder
Capralhaugen 2
Avdelingsleder
Capralhaugen 1
Avdelingsleder
Bekkestua BMS
Avdelingsleder
Haslum
Avdelingsleder
Stabekk
Avdelingsleder
Lysaker
Avdelingsleder
Jar
PLO: Tildelingskontoret
Tildelingskontoret
Seksjonsleder
Bente Molvær Nesseth
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Avdelingsleder
Kontrakt- og oppfølgingsteam
Økonomirådgiver
Fagutviklingsenheten
Atrium ressurssenter
Avlastning for
hjemmeboende demente
Drift av kommunal BPA og
Omsorgslønn
Pleie og omsorg
Kontorfellesskap
Tjenestetildeling:
BPA og Omsorgslønn
Tjenestetildeling:
Psykisk helse
og
funksjonshemmede
Tjenestetildeling:
Hjemmebaserte tjenester
og
bo- og behandlingssenter
Plan- og miljø
Plan og miljø
Fung. kommunalsjef
Arthur Wøhni
Områdeutvikling
Fornebu
Regulering
Byggesak
Geodata
Miljø- og planadm.
Plangjennomføring
Miljø
Planjuridisk
Tekniske tjenester
Jan Willy Mundal
Kommunalsjef
tekniske tjenester
Asker og Bærum
brannvesen IKS
Vei og trafikk
Forurensning og renovasjon
Natur og idrett
Vann og avløp
Transport
Prosjektenhet
Kultur
Kultur
konstituert kommunalsjef
Berit Inger Øen
Stab:
Forvaltning av tilskudd til
kulturformål
Bærum kulturhus
- Bærum kulturhus
- Sandvika teater
- Lille scene
Bærum bibliotek
- Bekkestua bibliotek
- Eiksmarka bibliotek
- Høvik bibliotek
- Rykkinn bibliotek
- Sandvika bibliotek
Kultur og samarbeid
Organisasjon og utvikling
Kommunaldirektør O&U
Kristin W. Wieland
Kommunikasjon
Lisa Bang
Virksomhetsstyring og
økonomi
Ove Myrvåg
Strategi og utvikling
Christian Skattum
Controller
Controller
Siri
Siri Opheim
Opheim
Eiendom
Kristine H. Horne
Digitalisering og IT
Harald Hjelde
HR og service
Gunvor Erdal
OU: Virksomhetsstyring
og økonomi
Virksomhetsstyring og
økonomi
Direktør Ove Myrvåg
Stab
Økonomikonsulent
Helene Laache
Kemner
Mette Landgraff
Finansforvalter
Christian Vegard Dahl
Regnskap
Tone Lise Sæteren
Anskaffelse
Heidi Elise Rygg
Budsjett og analyse
Knut Skov Pedersen
OU: Digitalisering
og IT
Digitalisering og IT
Direktør
Harald Hjelde
Tjenestestyring
Terje Lindstad
IT-enheten
Sikkerhet
Trond Sundby
Utvikling
Ronny Brekke
Drift
Claus Svensson
Strategi
Anders Gundhus
Dokumentsenteret
Dokumentsenteret
Nina B. Røed
Daglig arkiv/post
Birthe Olsvik
Historisk arkiv
May Britt E. Penne
Utvikling/systemadm.
Gunn Sværen
Skjematjenesten
Beate Løvås
OU: HR og service
HR og service
Direktør
Gunvor Erdal
Stab
Beredskap, avvikshåndtering
HMS, kvalitet
HR-enheten
Tom Steen
Bedriftshelsetjeneste
Robert Rustad
Serviceenheten
Elisabeth Sageng
Lønnsenheten
Unni Anita Klauset
OU: Eiendom
Eiendomsdiektør
Kristine Hjellup Horne
Strategisk eiendomsutvikling
Leder
Nils Vangdal
Virksomhetsstyring
Enhetssjef
Sylvi Seter
Byggherre
Enhetssjef
Liv Eva Wiedswang
Eiendomsforvaltning
Enhetssjef
Bjørn Fredrik Kristiansen
Bolig
Enhetssjef
Liv B. Hansteen
Eiendomsdrift
Enhetssjef
Guri Fuglesang
Renhold
Enhetssjef
Nina Røer