Last ned programmet som PDF - UH

Transcription

Last ned programmet som PDF - UH
Program for UH-Bibliotekkonferansen i Bergen
Dato
Torsdag 18. juni 2015
Fredag 19. juni 2015
Føremiddag
09.00-10.00 Registrering
09.00-10.00 Keynote Guus van den Brekel:
Reach out to research (R2R): library support services
Ordstyrar: Lisbeth Tangen
10.00-10.30 Opning av konferansen ved
rektor Ole Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen
10.00-10.30 Pause
10.30-11.00 Presentasjon av konferansetema ved
UHR-B sine arbeidsgrupper:
Læringstenester, Karen Buset
Forskingstenester, Hilde Daland
Statistikk og styringsdata, Bente Saxrud
10.30-12.00 Parallellsesjonar B
11.00-12.00 Keynote Helena Francke:
Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor
Lunsj
Ordstyrar: Maria Carme Torras Calvo
12.00-13.00
Ettermiddag
13.00-15.00 Parallellsesjonar A
15.00-15.30 Pause
15.30-16.30 Keynote Peter Søndergaard:
Library impact: en ny ISO standard og en ny generation af
biblioteksundersøgelser
Ordstyrar: Bente Andreassen
12.00-13.00
13.00-14.00 Keynote Serap Kurbanoğlu:
Are we building our instruction on assumptions?
Ordstyrar: Johanne Raade
14.00-14.15 Pause
14.15-15.15 Parallellsesjonar C
15.15-15.30 Avslutting
Kveld
19.00-23.30 Båttur og festmiddag på Cornelius
19.00 Avgang
23.30 Retur
Parallellsesjonar A torsdag 18. juni kl. 13.00-15.00
Forskingstenester 1
Forskingstenester 2
Læringstenester
Statistikk og styringsdata
Workshop
13.00
Randi Tyse Eriksen:
Open publisering, EU og NFR
13.00
Karin Rydving:
Støttefunksjon for digitale
vitenskapelige tekstarkiv:
digital forskningsstøtte og
formidling
13.00
Helene N. Andreassen, Lars
Figenschou, Vibeke Flytkjær,
Mariann Løkse, Torstein Låg
& Mark Stenersen:
Like a bridge over troubled
water: økt læring og
forståelse av akademia
eksemplifisert ved et
interaktivt nettmøte mellom
universitetet og den nye
studenten
13.00
Ane Landøy og Johanne
Raade:
Bruk av indikatorar for
samanlikning mellom
norske universitetsbibliotek
13.00-15.00
Sumit Pandey, Andrea
Gasparini og Håvard Kolle
Riis:
Library UX Mini Bootcamp
Del 1: Introduction to user
experience and design
thinking
NB Deltakarar må også vera
med på del 2 fredag
13.30
Ingrid Cutler:
Publiseringsstøtte til
forskere: hva er bibliotekets
rolle?
14.00
Therese Skagen:
Forskningsdata på BI: hvilke
behov har forskerne?
14.30
Gunnstein Akselberg, Rune
Kyrkjebø og Ane Landøy:
Nye forskingsverder treng
nye biblioteksverder
Ordstyrar: Eirik Reierth
13.30
Kirstine Folmann:
Forskningsinfrastrukturer:
for noen eller for alle?
14.00
Julianne Nyhan og Marius
Warholm Haugen:
Digital humanities and the
academic library, a natural
partnership?
14.30
Helene N. Andreassen,
Philipp Conzett, Stein
Høydalsvik, Leif Longva,
Obiajulu Odu:
Når det regner på forskeren,
drypper det på UB:
Forskerstøtte og
kompetanseheving gjennom
utvikling av et arkiv for åpne
forskningsdata
Ordstyrar: Fredrik Kavli
13.30
Pål Steiner:
Søk & Skriv i undervisning
13.30
Karen Buset:
Benchmarking som metode
for bibliotekutvikling
14.00
Marit Bull Enger:
Nå telte hun deg også:
hvordan enkle tall kan gjøre
oss til et bedre bibliotek
14.00
Prosjektgruppen i
Kildekompasset (Hilde Daland
m.fl.):
Kildekritikk i Kildekompasset
14.30
Ane Landøy og Almuth
Gastinger:
Norske bibliotekarers
kjennskap til copyright
14.30
Toril Sigstadstø og Astrid
Heltne:
«Flipped classroom» i
metodekurs for
masterstudenter
Ordstyrar: Gunhild Austrheim
Ordstyrar: Pål H. Bakka
Parallellsesjonar B fredag 19. juni kl. 10.30-12.00
Forskingstenester
Læringstenester
Statistikk og styringsdata
Poster/Plakatsesjon
Workshop
10.30
Susanne Mikki og Marta
Zygmuntowska:
Hvor tumler våre forskere seg?
Forskerprofiler på tvers av
akademiske nettjenester
10.30
Idunn Bøyum:
Den informasjonskompetente
doktorgradskandidaten: kva
rolle har bibliotekaren i denne
prosessen?
10.30-12-00
Mona Henriksen og Inger
Gåsemyr:
Apper for referansestiler
11.00
Bjørn Bagge:
Marcus: et nytt
spesialsamlings- og
forskningsstøttesystem
11.00
Gunhild Austrheim, Jessica
Lönn-Stensrud og Eystein
Gullbekk:
PhD on Track: på reise med
brukerne
10.30
Arthur N. Olsen:
Etter Oria: hvordan har
innføringen av en ny
søketjeneste påvirket bruk av
andre elektroniske
søkeverktøy og fulltekstkilder
ved UiA
10.30-12.00
Sumit Pandey, Andrea
Gasparini og Håvard
Kolle Riis:
Library UX Mini
Bootcamp
Del 2: Prototyping and
designing services:
beginners level
NB berre for dei som
deltok på del 1 torsdag
11.30
Marthe Fjellestad:
Research, researchers and the
special collections
11.30
Hege Charlotte Faber og
Magnus Rom Jensen:
Fag, forskning og fire fleksible
moduler: NTNU
Universitetsbibliotekets tilbud
for PhD-kandidater
11.00
Pål H. Bakka:
Dokumentlevering som
samlingsutvikling: evaluering
av Universitetsbiblioteket i
Bergens prøveprosjekt med
brukarstyr tilvekst av
elektroniske bøker gjennom
Ebrary PDA
11.30
Mariann Løkse:
Hvem vet best? En
sammenlikning av
bibliotekets bokbestillinger
og brukernes litteraturbehov
Regina Küfner Lein, Hilde
Wedvich, Christine Tarlebø
Mjøs, Marion Mühlburger:
Brukernes behov utfordrer
biblioteket
Helene N. Andreassen,
Philipp Conzett, Stein
Høydalsvik, Leif Longva,
Obiajulu Odu:
UiT Open Research Data og
TROLLing: The Tromsø
Repository of Language and
Linguistics
Idunn Bøyum:
Bibliotekarstudenten og
munnleg formidling
Dan Michael O. Heggø,
Kyrre T. Låberg, Live H.
Kvale, Line N. Akerholt,
Maria Hammerstrøm:
Scriptoteket
Anett Kristin Kolstad:
Bibliotekets bidrag i
Astrid Anderson og
Ingerid Straume:
Åpne bibliotek:
arbeidsplass og
møteplass?
utvikling av MOOC for å
integrere kunnskapsbasert
praksis i
kommunehelsetjenesten
Inga-Lena Grønlund:
«Biblioteket er fett» –
UBBSV slik brukerne ser det
Ordstyrar: Fredrik Kavli
Ordstyrar: Eirik Reierth
Ordstyrar: Randi Tyse Eriksen
Parallellsesjonar C fredag 19. juni kl. 14.15-15.15
Læringstenester 1
Læringstenester 2
Poster/Plakatsesjon
Workshop
14.15
Margrethe Søvik:
Sykepleiers informasjonssøk i praksis
14.15
Halvor Kongshavn:
Utvikling av læringsmiljøet i Georg
Sverdrups hus
14.15-15.15
Mona Henriksen og Inger Gåsemyr:
Apper for referansestiler
14.15-15.15
Sumit Pandey, Andrea Gasparini og
Håvard Kolle Riis:
Library UX Mini Bootcamp
Del 3: Prototyping and designing
services: advanced level
For dei som var med på del 1 og 2
14.45
Solveig Kavli:
Biblioteket som pedagogisk
formidlar: ein presentasjon om
mulige skrivesentre med
utgangspunkt i ein samarbeidspilot
mellom Avdeling for lærarutdanning
Biblioteket og Seksjon for utdanning
ved Høgskolen i Bergen
Regina Küfner Lein, Hilde Wedvich,
Christine Tarlebø Mjøs, Marion
Mühlburger:
Brukernes behov utfordrer
biblioteket
Helene N. Andreassen, Philipp
Conzett, Stein Høydalsvik, Leif
Longva, Obiajulu Odu:
UiT Open Research Data og
TROLLing: The Tromsø Repository of
Language and Linguistics
Idunn Bøyum:
Bibliotekarstudenten og munnleg
formidling
Anne Sissel V Tonning, Eystein
Gullbekk, Therese S Skagen, Maria
Carme Torras:
NORIL:
Frå konferansebidrag til artikkel
Dan Michael O. Heggø, Kyrre T.
Låberg, Live H. Kvale, Line N.
Akerholt, Maria Hammerstrøm:
Scriptoteket
Anett Kristin Kolstad:
Bibliotekets bidrag i utvikling av
MOOC for å integrere
kunnskapsbasert praksis i
kommunehelsetjenesten
Inga-Lena Grønlund:
«Biblioteket er fett» – UBBSV slik
brukerne ser det
Ordstyrar: Kirstine Folmann
Ordstyrar: Pål H. Bakka