Prestasjon i omsorg, v/Svein Mollekleiv, Norges Røde Kors

Comments

Transcription

Prestasjon i omsorg, v/Svein Mollekleiv, Norges Røde Kors
Prestasjon i omsorg
Norges Svømmeforbund, 4. september 2015
Sven Mollekleiv
Syria
Nepal
Lokal beredskapsevne
200års-flommen
Flom på Vestlandet
Beredskap - mer enn søk og redning
www.rodekors.no