Ritualer og healing fra Himalaya[3]

Transcription

Ritualer og healing fra Himalaya[3]
Sjamanistiske ritualer og healing fra Himalaya Ledet av Phulmaya Rasaili og Bal Gurung fra Nepal De nepalske sjamanene Phulmaya Rasaili og Bal Gurung kommer til Stavanger-­‐området i perioden 13.-­‐18. juni og vil tilby individuelle sjamanistiske ritualer og healingsesjoner inne på Energiverkstedet i Kongsgaten 44 i Stavanger på dagtid og ute ved Jernaldergården på Ullandhaug på kveldstid. I tillegg vil de gjennomføre en åpen fullmåneseremoni for alle interesserte kl. 20.00 den 15. juni på Dyrsnes ved Store Stokkavann. Ta kontakt med Dag Bjerga på tlf. 977 64 198 eller via e-­‐post d-­‐[email protected] for å bestille tid for individuelle sesjoner. De varer ca. 1,5 til 2 timer og koster kr. 800. Rent generelt anbefales det at en tar med seg familie og venner til slike sesjoner, og særlig sesjonene ute ved Jernaldergården, fordi dette gir sterkere fokus. Sesjoner i det fri ved Jernaldergården anbefales særlig fordi disse blir så nær opp til den tradisjonelle måten dette arbeidet foregår i Nepal som mulig. Nepal er et av de områdene i verden hvor sjamanismen fremdeles er en integrert og levende del av samfunnet med røtter uendelig langt tilbake i tid. Phulmaya Rasaili er valgt til landsbysjaman og medisinkvinne i Budhabare i sørøstlige Nepal. Hun tilhører de kasteløse, er mor til seks barn og gårdskone bosatt rett ved jungelen som utgjør hennes apotek. Hun nyter en utrolig stor respekt blant alle kaster for den måten hun tjener sitt samfunn på. Bal Gurung er gift med en lokal kvinne fra samme landsby. Han har jobbet sammen med og kjenner veldig mange av sjamanene fra hele Nepal og snakker flytende engelsk. Når vi lever i harmoni med naturen, respekterer vår ånd og ærer våre forfedre og -­‐mødre, kommer harmoni og fred innenfra. Disse sesjonene blir en anledning til å lære hvordan vi skal ære moder jord og finne kilden til disharmoni og healing og slukke vår åndelige tørste. Dette blir en reise inn i sjamanistisk kosmologi for å lære hvordan en skal leve i harmoni med ens egen natur og ånd. Deltakerne vil også få hjelp til å kople seg til sine røtter; sine forfedre og -­‐mødre, samt ta del i sjamanistiske ritualer for å hente tilbake tapte biter av seg selv og sikre beskyttelse mot negative energier. Naturens gang bl.a. representert med månens syklus er svært viktig i nepalsk sjamanisme og det blir utrolig flott å få anledning til å oppleve en fullmåneseremoni på Dyrsnes sammen med en kvinnelig og mannlig sjaman. Denne seremonien er en hyllest til den kvinnelige og helbredende energi som ivaretar harmonien i samfunnet og gir livskraft, og jeg håper mange får anledning til å delta. De som har trommer er velkomne til å ta disse med. Dette blir et gratis arrangement, men Bal og Phulmaya vil være takknemlige for eventuelle frivillige bidrag til en utvidelse av landsbyskolen i Budhabare.