Utvalgte kvalitetsindikatorer ved HDS (akkumulert pr. 31.05.15)

Transcription

Utvalgte kvalitetsindikatorer ved HDS (akkumulert pr. 31.05.15)
Utvalgte kvalitetsindikatorer ved HDS
(akkumulert pr. 31.05.15)
Indikator
HDS pr.
31.05.15
Målsetting
nasjonalt/Helse Vest
Korridorpasienter
0,53 %
0%
Epikriser sendt innen 7 dager
84 %
100 %
Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer
98 %
100 %
Utsettelse av planlagte operasjoner
5%
5%
Gjennomsnittlig ventetid (ventende ved periodeslutt,
pasienter med og uten prioritet)
58 dager
65 dager
Andel fristbrudd (ventende ved periodeslutt)
0,7 %
0%
Andel fristbrudd (behandlete)
4,4 %
0%