PRISLISTE MEGLERTJENESTE

Comments

Transcription

PRISLISTE MEGLERTJENESTE
PRISLISTE MEGLERTJENESTE
Våre veiledende priser inkl. mva. pr. 01/07-2015
Provisjon av oppnådd salgssum.
2,875 %
Dog minimum kr 37.500,-
Etableringshonorar
Kr 8.950
Oppgjørshonorar
Kr 8.950
Visningshonorar pr. visning
Grunnpakke markedsføring
Kr 2.500
kr 11.900
Inkl. internettkostnader/-annonsering på www.finn.no og
www.dahlas.no, profesjonell annonse på Facebook, fotografering med
utvidet fotoutvalg inkl. plantegning og mastfoto, 12-16 siders
salgsprospekt i 20 eksemplarer, vindusutstilling/presentasjon i
meglers salgslokale, oppfølging av registrerte interessenter i vår
database, SMS-varsling
Standard utlegg ved salg av fast eiendom:
Innhenting av lovpålagt informasjon fra
kommunen/staten
Gebyr til forretningsfører for boligopplysninger
Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av
sikringsobligasjon ved salg av selveierboliger
Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av
sikringsobligasjon
Ved salg av borettslagsboliger
Gebyr pr. grunnboksutskrift
Ca.
kr
3.200
Ca.
kr
3.500
kr
525
Eierskifteforsikring:
Eierleilighet og andre seksjonerte boliger og andre
a) borettslagsboliger (ikke enebolig) 3,3 ‰
b) Øvrige eiendommer med Boligsalgsrapport 4,25 ‰
c) Øvrige eiendommer uten Boligsalgsrapport 5,25 ‰
d) Blokkleilighet (borettslag, boligaksjeselskap) 2,0 ‰
e) Fritidseiendom 4,0 ‰
Avisannonsering:
a) Stor fargeannonse (1/3-side) i DT
b) Halvsides fargeannonse med bilder i DT
c) Helsides fargeannonse med div. bilder i DT
d) Annonse i Dagens Næringsliv (1/3-side med 2 fargebilder)
Diverse kostnader:
Rådgivning for boligstyling med interiørkonsulent
Ukens bolig på www.finn.no
Høydefoto fra Zentuvo
Ekstra opptrykk salgsoppgaver (15 stk.)
kr
430
kr
206
Min.
kr
3.300
Min.
Min.
Min.
Min.
kr
kr
kr
kr
5.250
5.250
2.000
7.500
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
kr 4.900
kr 6.600
kr 13.200
kr 6.250
kr
kr
kr
kr
1.875
2.000
2.500
1.615
Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag:
Gebyr til forretningsfører for boligopplysninger
Eierskiftegebyr - forretningsfører
Forhåndsutlysning av forkjøpsrett
Ca.
Fra
Fra
kr
kr
kr
3.000
4.300
3.762
Takst/boligsalgsrapport:
a) Verdi- og lånetakst med våtromsjekk og arealmåling
b) Boligsalgsrapport, bolig under 200 kvm
c) Boligsalgsrapport, bolig over 200 kvm
d) Boligsalgsrapport enebolig m/hybel el. tomannsbolig
Fra
Fra
Fra
Fra
kr
kr
kr
kr
4.800
8.500
8.750
9.000
Vi tilbyr også mulighet for å utføre oppdraget på timebasert provisjon.
Timepris kr 2.500,- pr. time. Det beregnes ca. 40 timer på et normalt salgsoppdrag.
Det tas forbehold om endringer i satser fra det offentlige, forretningsfører, leverandør m.v. Der
oppdragstaker forskutterer utleggene, påløper det kr 150 pr. faktura. Øvrige utlegg kan avtales
direkte mellom oppdragsgiver og oppdragstaker
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander osv. Konkret
fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil
også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig
innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering.
Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
Prisene er veiledende og inkl. mva.
Kontakt oss for å få et skreddersydd tilbud på salg av din bolig!