Ikke fullstendig søknad, Byplan

Comments

Transcription

Ikke fullstendig søknad, Byplan
Kultur og byutvikling
Byplan
Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23
Telefon: 04005
E-post: [email protected]
www.stavanger.kommune.no
Org.nr. NO 964 965 226
Foreløpig svar på søknad om deling av eiendom – mangelfull søknad
Vi viser til din søknad om deling av eiendommen [navn på eiendom], mottatt [dato].
Manglende dokumentasjon
Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende oss følgende dokumenstasjon:
 [Fyll inn]
 [Fyll inn]
Når vi har mottatt disse dokumentene, vil vi behandle saken. Forventet saksbehandlingstid er 2–4
måneder. Saksbehandlingstiden begynner ikke å løpe før vi har mottatt dokumentene som
mangler.
Foreløpig vurdering
En foreløpig vurdering av saken tilsier at behandlingen er i tråd med / i strid med gjeldende
reguleringsplan. Forventet saksbehandlingstid er 3 uker / 3–5 måneder.
Du må betale et gebyr for behandling av delesaken på kr [sum], i tråd med kommunens gebyrregulativ: www.stavanger.kommune.no/reguleringsgebyr. Saksbehandler vil ta kontakt dersom
det viser seg at saken krever en behandling som gir et høyere gebyr. Hvis du ikke ønsker at vi
skal behandle saken, må du melde fra senest to uker etter at du mottok dette brevet.
Videre saksgang
Dersom delesøknaden blir godkjent, sender vi saken over til Geodataavdelingen som måler opp
eiendommen, utarbeider matrikkelbrev og sender melding om tinglysning. Du må betale gebyr
for dette arbeidet. Gebyrregulativet finner du på: www.stavanger.kommune.no/oppmalingsgebyr.
Selve tinglysningen er også gebyrbelagt: www.statkart.no/.
Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med saksbehandler hvis du har spørsmål, eller hvis du trenger mer
informasjon.
Med hilsen
[navn]
saksbehandler