Oversikt over gebyr - Innland

Comments

Transcription

Oversikt over gebyr - Innland
Oversikt over gebyr - Innland
Type Gebyrer
Manglende sendingsinfo/manuelle fraktbrev
Uleselige/manglende strekkode
P
X
X
Forsinket EDI- melding
X
Betalingsservice
Manglende info om mottaker
X
X
X
X
X
Farlig gods
Korrigering feil vekt/frakt-beregningsvekt
X
S PK E Beskrivelse
Pris i NOK
X X X Manglende EDI-overføring/Registrering av fraktbrev/etikett.
Pr.sending
89
X X X Påløper når kollikoden i strekkodet form ikke kan leses eller Pr. kolli
28
mangler på etikett.
X X X Påløper når EDI-melding må etterlyses fra kunde via
Pr. sending
16
epost/telefon.
X X X Omekspedering (retur)
291
X X X Faktureringsgebyr
109
X X X Omfaktureringsgebyr
214
X X X Purregebyr(til enhver tid 1/10 av gjeldende inkassosats
67
X X X Manglende/ufullstendig/ feil adresse, herunder feilaktig bruk pr. sending
86
av postboksadresse, e.l. og/eller manglende telefonnr ved
privatlevering
Gebyr per sending dersom regelverk for farlig gods ikke følges
184
X X X Ved korrigering av feil vekt/fraktberegningsvekt, belastes et Pr. sending
39
gebyr pr. sending
P = Partigods, S = Stykkgods, PK = Pakker, E = ekspress
Schenker tar forbehold om trykkfeil
Alle priser er oppgitt eksl. mva.
Schenker AS, Hovedkontor: Oslo, Org.nr.:870 896 182 MVA, Foretaksregisteret
pr. 01.12.2015