Eksamensoppgåve hausten 2015

Comments

Transcription

Eksamensoppgåve hausten 2015
EKSAMENSOPPGAVE
HJEMMEEKSAMEN
Bokmål
Emnekode:
Navn på emne:
Utlevering av oppgave:
Innleveringsfrist:
Studieansvarlig:
Sensorer:
Dato for sensur:
Studiepoeng:
Tillatte hjelpemidler:
KT 100
Kognitiv terapi, trinn 1
19.10.15 kl 9
28.10.15
Siv Iren Juklestad
Ketheeswaran Ehamparam , Olof Skøld,
Ingvild Aabakken, Inger Bruland og Carina
Skøld
19.11.15
30
alle
Eksamensoppgave
Ta utgangspunkt i et klinisk eksempel med en pasient, som har diagnostisert
panikklidelse med agorafobi. Beskriv hvordan du, som kognitiv terapeut, kan bruke
adferdseksperiment i behandlingsforløpet.
Eksamensoppgaven skal reflektere egen klinisk erfaring, pensum og selvvalgt
litteratur.
Retningslinjer for hjemmeeksamen finner du på:
https://www.hisf.no/eksamen-i-kognitiv-terapi-trinn-1
EKSAMENSOPPGÅVE
HEIMEEKSAMEN
Nynorsk
Emnekode:
Namn på emne:
Utlevering av oppgåve:
Innleveringsfrist:
Studieansvarleg:
Sensorar:
Dato for sensur:
Studiepoeng:
Tillatne hjelpemiddel:
KT 100
Kognitiv terapi, trinn 1
19.10.15 kl 9
28.10.15
Siv Iren Juklestad
Ketheeswaran Ehamparam , Olof Skøld,
Ingvild Aabakken, Inger Bruland og Carina
Skøld
19.11.15
30
alle
Eksamensoppgåve
Ta utgangspunkt i eit klinisk eksempel med ein pasient, som har diagnostisert
panikkliding med agorafobi. Beskriv korleis du, som kognitiv terapeut, kan bruke
åtferdseksperiment i behandlingsforløpet.
Eksamensoppgåva skal reflektere eiga klinisk erfaring, pensum og sjølvvalt litteratur.
Retningslinjer for heimeeksamen finn du på:
https://www.hisf.no/eksamen-i-kognitiv-terapi-trinn-1