Les mer om prematurstudien til Claus Klingenberg og flått

Transcription

Les mer om prematurstudien til Claus Klingenberg og flått
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Videreførte tildelinger i Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2020
Tall i hele tusen
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
Gj
e
Søknadstype
ns
tå
en
de
Prosjektnummer
SFP993-11
Postdoktorstipend
Tove Aminda Hanssen
Universitetssykehuset NordNorge HF
Patient reported outcomes after coronary interventions
SFP994-11
Postdoktorstipend
Roy M. Bremnes
Tove Aminda
Hanssen
987
Universitetssykehuset Nord- Molecular profiling of resected prostate cancer: prognostic impact of
Norge HF
immune cells in the tumor microenvironment
Elin Richardsen
954
469
485
Universitetssykehuset Nord- Barneleddgikt i Norden- en kohortstudie med fokus på
Norge HF
regnbuehinnebetennelse, livskvalitet og prognose
Ellen Nordal
1 456
469
485
502
2017
Epigenetic and genetic alterations in non-small cell lung cancer
Samer Al-Saad
1 456
469
485
502
2017
Triggers of Immunopathology in Inflammatory Bowel Disease
Richard Heitmann
375
375
Helsefaglig
SFP1030-12
Postdoktorstipend
Ellen Nordal
SFP1032-12
Postdoktorstipend
Lill-Tove Busund
SFP1035-12
Rasmus Goll
SFP1042-12
Ph.d.-stipend
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1044-12
Ph.d.-stipend
Øivind Irtun
SFP1047-12
Postdoktorstipend
SFP1050-12
Postdoktorstipend
Molecular Mechanisms in non-small cell lung cancer
Production of reactive oxygen species – a possible cause of
postoperative insulin resistance
Towards detection and treatment of Neonatal Alloimmune
Universitetssykehuset Nord- Thrombocytopenia: Development of advanced reagents for diagnosis
and prophylaxis.
Norge HF
Tor Brynjar Stuge
Universitetssykehuset Nord- Molecular mechanisms related to necrosis and inflammation in breast
cancer
Elin Synnøve Mortensen Norge HF
kvinnehelse
SFP1051-12
Ph.d.-stipend
Ørjan Samuelsen
SFP1078-12
Postdoktorstipend
Assami Rösner
SFP1079-12
Ph.d.-stipend
Kirsti Ytrehus
Universitetssykehuset Nord- Strain and strain rate imaging: clinical implementations of global and
Norge HF
regional myocardial function
Universitetssykehuset NordNorge HF
Uric acid and Xanthine Oxidase in Heart Disease
SFP1081-13
Ph.d.-stipend
Tom Eirik Mollnes
Nordlandssykehuset HF
Mediators of endothelial activation in sepsis
SFP1082-13
Postdoktorstipend
John-Bjarne Hansen
UiT Norges arktiske
universitet
The Role of Microparticles in the Pathogenesis of Venous
Thromboembolism (VTE)
SFP1083-13
Flerårig
forskningsprosjekt
Corinna Lau
SFP1084-13
Ph.d.-stipend
John-Bjarne Hansen
SFP1085-13
Flerårig
forskningsprosjekt
Tom Eirik Mollnes
SFP1086-13
Postdoktorstipend
Lill-Tove Busund
SFP Videreførte
Tom Dønnem
til
Ti
de
ld
lin
el
g
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
15
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
16
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
19
in
gs
be
Si
l
ø
st
p
e
20
år
20
til for
de de
lin nn
ge e
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
UiT Norges arktiske
universitet
Universitetssykehuset NordNorge HF
UiT Norges arktiske
universitet
Universitetssykehuset NordNorge HF
Universitetssykehuset Nord- Investigation of treatment options for infections caused by multidrugNorge HF
resistant ß-lactamase-producingenterobacteriaceae
Nordlandssykehuset HF
The role of complement in the inflammatory reaction
Universitetssykehuset Nord- Early diagnostics of upcoming breast cancer from blood and tumor
Norge HF
tissue
2017
2016
2015
1 423
938
485
2016
1 100
938
162
2016
Maria Therese
Ahlen
1 088
1 088
Silje Fismen
2 243
469
Ilya Nikolaevich
Zykov
469
469
Assami Rösner
954
469
485
2016
1 181
938
243
2016
Stig Nymo
938
938
2015
Irina Starikova
938
938
2015
988
988
2015
Trond Børvik
938
938
2015
1 000
1 000
2015
2 243
469
Line Moi
1 av 24
502
Martin Hagve
Jon Viljar Norvik
Nordlandssykehuset HF
The role of CD14 in inflammation and its cross talk with complement
Universitetssykehuset NordNorge HF
Respirasjon og risiko for venøs tromboembolisme
485
2015
485
502
520
268
2019
2015
485
502
520
268
2019
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Claus Klingenberg
SFP1088-13
Postdoktorstipend
Flerårig
forskningsprosjekt
Kirsti Ytrehus
Universitetssykehuset NordNorge HF
Genomic analysis of Staphyloocccus haemolyticus
UiT Norges arktiske
Mekanistiske undersøkelser av forskjeller mellom hann og hunn
universitet
hjerter ved hypertrofi og hjertesvikt
SFP1089-13
Ph.d.-stipend
Nina Emaus
Universitetssykehuset NordNorge HF
Livsstil og overvektsproblematikk i en ungdomsgruppe
SFP1087-13
SFP1090-13
Ph.d.-stipend
Åshild Bjørnerem
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1091-13
Postdoktorstipend
Maja-Lisa Løchen
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1092-13
Ph.d.-stipend
Anne Elise Eggen
SFP1093-13
Ph.d.-stipend
Rolf Jorde
Favorable and unfavorable cardiovascular outcomes of physical
activity
Langvarig bruk av smertestillende legemidler i befolkningen.
Universitetssykehuset Nord- Forekomst og betydning av risikofaktorer, smertefølsomhet og
Norge HF
kontraindikasjoner.
Universitetssykehuset NordNorge HF
Den globale vitamin D studien
SFP1094-13
Ph.d.-stipend
Tom Dønnem
Universitetssykehuset Nord- Angiogenesis and immunological markers in non-small celll lung
Norge HF
cancer
SFP1095-13
Claus Klingenberg
SFP1096-13
Ph.d.-stipend
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1097-13
Postdoktorstipend
Marit Dahl Solbu
Universitetssykehuset NordNorge HF
Atopisk sykdom hos ungdom i Nord-Norge
UiT Norges arktiske
universitet
MikroRNA og kjemoresistens ved neuroblastom
Universitetssykehuset NordNorge HF
Uric acid and novel renal markers in heart and kidney disease
SFP1098-13
Flerårig
forskningsprosjekt
Lars Uhlin-Hansen
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1099-13
SFP1100-13
Ph.d.-stipend
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1133-13
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1134-13
SFP1135-13
SFP1136-13
Ph.d.-stipend
Flerårig
forskningsprosjekt
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP Videreførte
Trond Flægstad
Ole Petter Rekvig
UiT Norges arktiske
universitet
Jon Florholmen
Biomarker for early Inflammatory events and future Clinical outcomes
Universitetssykehuset Nord- in Inflammatory bowel disease based on a Systems biological
Norge HF
Approach (BICISA)
Jon Florholmen
938
2015
100
100
2015
helsefaglig
938
938
2015
Rajesh Shigdel
1 423
938
485
Bente Morseth
2 243
469
485
farmasøytisk
938
938
Yvonne Pasing
1 423
938
485
2016
Erna-Elise Paulsen
1 423
938
485
2016
938
938
2015
300
300
2015
1 976
469
600
600
2015
938
938
2015
1 181
938
867
867
2015
938
938
2015
469
469
2015
1 000
1 000
2015
Anne-Sofie Sand
Per-Jostein
Samuelsen
Martin Sørensen
Marit Dahl Solbu
Munnhulekreft, - patobiologiske aspekter
Bjørn Odvar Eriksen
Åshild Bjørnerem
938
Stipendiat
Pauline Cavanagh
Cortical Porosity - Target for Fracture Prevention: The Tromsø Study
Investigation into some genetic aspects of preeclampsia: Role of
Universitetssykehuset Nord- Laeverin in the pathophysiology of preeclampsia and genome copy
Norge HF
number variations in maternal and umbilical cord blood
Universitetssykehuset NordNorge HF
MicroRNAs and age-related loss of kidney function – part II
Ganesh Acharya
Klassifikasjon
satsingsområder
til
Ti
de
ld
lin
el
g
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
15
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
16
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
19
in
gs
be
Si
l
ø
st
p
e
20
år
20
til for
de de
lin nn
ge e
n
Søknadstype
Mona Nystad
Toralf Melsom
Human and murine lupus nephritis – molecular biology, genetics and
epigenetics
Mona Dixon
Gundersen
UiT Norges arktiske
universitet
Cortical Porosity - Target for Fracture Prevention: The Tromsø Study
Universitetssykehuset Nord- Molecular immunopathology and translation to clinical practice in
Norge HF
inflammatory bowel disease
2 av 24
ns
tå
en
de
Prosjektnummer
Gj
e
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
2016
502
520
268
2019
2015
485
243
502
520
2018
2016
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
SFP1141-14
Flerårig
forskningsprosjekt delt forskerstipend
Flerårig
forskningsprosjekt delt forskerstipend
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1142-14
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1137-13
SFP1138-13
Søker
Maria Tunset Grinde
Institusjon
Prosjekttittel
Universitetssykehuset Nord- Role of tumor stromal fibroblasts in the overall response of NSCLC
Norge HF
tumors to radiotherapy
John-Bjarne Hansen
Universitetssykehuset NordNorge HF
Universitetssykehuset NordNorge HF
Vegard Heimly Brun
Universitetssykehuset NordNorge HF
The role of growth hormone in ageing and memory consolidation
Ole-Lars Brekke
Nordlandssykehuset HF
Truls Myrmel
Universitetssykehuset NordNorge HF
Cardioprotection by hormone targeting of autophagy
Turid Hellevik
SFP1144-14
SFP1145-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Forskerstipend
Elin Mortensen
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1146-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Ole-Jakob How
Universitetssykehuset NordNorge HF
DIASHOCK
SFP1153-14
Ph.d.-stipend
Lill-Tove Busund
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1154-14
Ph.d.-stipend
Toralf Melsom
SFP1155-14
Ph.d.-stipend
Christer Einvik
SFP1156-14
Ph.d.-stipend
Claus Klingenberg
SFP1157-14
Ph.d.-stipend
Kristin Hegstad
SFP1158-14
Ph.d.-stipend
Rune Sundset
SFP1159-14
Ph.d.-stipend
Gunnvald Kvarstein
SFP1160-14
Ph.d.-stipend
Nina Emaus
SFP Videreførte
Stipendiat
Maria Tunset
Grinde
Ceramide metabolism and intrinsic radiation response of NSCLC
tumors
Gene variants and risk of venous thromboembolism - the replication
study
Flerårig
forskningsprosjekt
Flerårig
forskningsprosjekt
Forskerstipend
SFP1143-14
Klassifikasjon
satsingsområder
Turid Hellevik
Novel signature miRNAs for upcoming breast cancer - identification of
molecular targets and pathways
helsefaglig
Oxidative stress and inflammation as risk factors for chronic kidney
Universitetssykehuset Nord- disease in old age - The Renal Iohexol-clearance Survey Follow-Up
Norge HF
Study (RENIS-FU)
Universitetssykehuset NordNorge HF
LncRNA og kjemoresistens i aggressive neuroblastomer
Universitetssykehuset Nord- Adaption mechanisms and novel virulence factors in Staphylococcus
Norge HF
haemolyticus
UiT Norges arktiske
universitet
Bad bugs demand new drugs
Universitetssykehuset NordNorge HF
Proton beam therapy in treatment of breast cancer
Universitetssykehuset Nord- Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske
Norge HF
smerter
The influence of birth weight and obesity on fractures and peak bone
UiT Norges arktiske
mass in Norwegian boys and girls between 16-19 years of age. The
universitet
Tromsø Study: Fit Futures
helsefaglig
3 av 24
531
531
531
531
1 030
1 030
2016
500
250
250
2016
500
250
250
2016
Åsa Birna
Birgisdottir
1 908
938
970
2016
Tonje Fiskaa
1 908
938
970
2016
1 080
540
540
2016
1 908
938
970
2016
Charles
Johannessen
Kommentar
2015
2 060
Betydning av mikroRNA og komplementsystemet for inflammasjon i
en human fullblodsmodell for sepsis
The impact of regulatory RNA as diagnostic factors and therapeutic
targets in breast cancer
til
Ti
de
ld
lin
el
g
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
15
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
16
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
19
in
gs
be
Si
l
ø
st
p
e
20
år
20
til for
de de
lin nn
ge e
n
Søknadstype
ns
tå
en
de
Prosjektnummer
Gj
e
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
2015
Jørgen Schei
1 908
938
970
2016
Peter Utnes
1 908
938
970
2016
Eirin Esaiassen
2 159
938
970
251
2017
Theresa Wagner
2 562
547
1 094
920
2017
Mana Rasi
1 908
938
970
Lena Danielsson
2 786
469
485
Tore
Christoffersen
1 908
938
970
2016
502
520
535
276
2020
2016
Ansatt kandidat. Ingen ytterligere
endring i utbetalingsplanen for 2015.
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
Gj
e
Søknadstype
ns
tå
en
de
Prosjektnummer
What are the molecular consequences of BRCA1 and BRCA2 variants
of unknown clinical significance in a Norwegian breast cancer
population?
Maternelle HLA klasse I antistoff hos mor og blodplatemangel hos
foster og nyfødt
til
Ti
de
ld
lin
el
g
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
15
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
16
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
19
in
gs
be
Si
l
ø
st
p
e
20
år
20
til for
de de
lin nn
ge e
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Kommentar
SFP1161-14
Ph.d.-stipend
Marijke Van Ghelue
SFP1162-14
Ph.d.-stipend
Heidi Tiller
SFP1163-14
Postdoktorstipend
Tom Dønnem
SFP1164-14
Postdoktorstipend
Øystein Grimstad
Universitetssykehuset NordNorge HF
Universitetssykehuset NordNorge HF
Universitetssykehuset NordNorge HF
Universitetssykehuset NordNorge HF
SFP1165-14
Postdoktorstipend
Vegard Heimly Brun
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1166-14
Postdoktorstipend
Bård Ove Karlsen
SFP1167-14
Postdoktorstipend
Anne-Sofie Furberg
Betydning av mikroRNA og komplementsystemet for inflammasjon i
Nordlandssykehuset HF
en human fullblodsmodell for sepsis
Universitetssykehuset NordNorge HF
Psoriasis and cardiovascular disease - The Tromsø Study
SFP1168-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Forskerstipend
Ørjan Samuelsen
Universitetssykehuset Nord- Mechanisms for the spread of transferable multidrug-resistance: the
Norge HF
role of sublethal concentrations of antibiotics and consequences
Maria Chiara Di
Luca
2 277
554
970
753
2017
Endret fra postdoktorstipend til
forskerstipend. Kandidat tiltrer
13.10.14. Endret utbetalingsplan.
SFP1169-14
Postdoktorstipend
Ann Ragnhild
Broderstad
UiT Norges arktiske
universitet
Self-reported myocardial infarction in Sami and non-Sami populations
in Northern Norway. The SAMINOR study
samisk
Bent-Martin
Eliassen
1 941
469
970
502
2016
Endret utbetalingsplan.
SFP1170-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Forskerstipend
Ole Morten Seternes
UiT Norges arktiske
universitet
Anna Czarna
2 631
563
1 064
1 004
2017
SFP1202-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Knut Tore Lappegård
Nordlandssykehuset HF
Targeting the signaling pathway defined by the atypical MAP kinases
ERK3 - a potential therapeutic approach for lung and breast cancer.
Mangel på komplementfaktor 5 (C5): Kartlegging av den genetisk
defekten og betydningen av komplementfaktor 5 for
inflammasjonsprosessen og infeksjonsforsvaret.
2 250
1 000
1 000
250
2017
Svetlana Zykova
Universitetssykehuset Nord- Uric acid in heart and kidney disease. Exogenous and endogenous
Norge HF
regulation of purine metabolism
235
235
Erik Waage Nielsen
Universitetet i Nordland
2 060
1 030
1 030
2016
Anders Hovland
Nordlandssykehuset HF
Ny behandling av kirurgisk sepsis
Effekt av omega-3 flerumettet fett på blodplater, endotel-funksjon og
inflammatoriske parametre hos personer med familiær
hyperkolesterolemi
1 005
615
390
2016
Åshild Bjørnerem
UiT Norges arktiske
universitet
Why do some women break their bones, while others do not? The
Tromsø Study
1 426
747
679
2016
SFP1203-14
SFP1204-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Flerårig
forskningsprosjekt
SFP1206-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Flerårig
forskningsprosjekt delt forskerstipend
SFP1209-14
Ph.d.-stipend
Ruth H. Paulssen
SFP1210-14
Ph.d.-stipend
SFP1205-14
SFP1211-14
Ph.d.-stipend
SFP Videreførte
Molecular markers in non-small cell lung cancer
Innate immune responses and microbial involvement in the
pathogenesis in hidradenitis suppurativa
The role of growth hormone in ageing and memory consolidation
farmasøytisk
Elisabeth Jarhelle
1 963
156
970
Jesper Dahl
1 908
938
970
Thomas Kilvær
2 511
469
485
Øystein Grimstad
2 048
1 008
1 040
2016
Angel MoldesAnaya
2 156
1 062
1 094
2016
Bård Ove Karlsen
2 511
469
485
502
Kjersti Danielsen
2 276
804
970
502
Dmitri Svistounov
Åshild Bjørnerem
og Luai Ahmed
837
2017
2016
502
520
520
535
2019
535
2019
2017
2015
Amir Rad
Peter Holger
Johnsen
2 698
798
1 064
837
2017
Rasmus Goll
UiT Norges arktiske
universitet
Epigenetics in inflammatory bowel disease (IBD)
Universitetssykehuset Nord- Behandling av irritabel tarmsykdom gjennom fekal mikrobiotisk
Norge HF
transplantasjon
2 494
938
970
586
2017
Sonja E. Steigen
Universitetssykehuset Nord- Munnhulekreft,- en multisenterstudie for påvisning og verifisering av
Norge HF
biomarkører som verktøy for mer personrettet behandling.
Inger-Heidi Bjerkli
2 694
469
485
502
4 av 24
520
535
184
2020
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
Gj
e
Søknadstype
ns
tå
en
de
Prosjektnummer
SFP1212-14
SFP1213-14
SFP1214-14
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Postdoktorstipend
SFP Videreførte
Terje Kristian Steigen
Renal Sympathetic Denervation for Treatment Resistant Hypertension
Universitetssykehuset Nord- and Potential Effects on Glucose Metabolism and Cardiovascular RiskNorge HF
Factors (Re-Shape CV-Risk)
Ole Petter Rekvig
UiT Norges arktiske
universitet
Amjid Iqbal
Universitetssykehuset Nord- Hvem har nytte av hjerte CT undersøkelse? Seleksjon, diagnostisk
Norge HF
presisjon og behandlingseffekt
Prostate cancer: The impact of inverse expression of the antiapoptotic Trap 1 and pro-apoptotic DNaseI genes on prognosis and
therapy resistance
5 av 24
til
Ti
de
ld
lin
el
g
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
15
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
16
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
19
in
gs
be
Si
l
ø
st
p
e
20
år
20
til for
de de
lin nn
ge e
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Atena Miroslawska
2 878
469
485
502
520
535
367
2020
Dhivya
Thiyagarajan
2 159
938
970
251
2017
2 494
938
970
586
2017
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
Gj
e
Søknadstype
ns
tå
en
de
Prosjektnummer
til
Ti
de
ld
lin
el
g
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
15
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
16
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
19
in
gs
be
Si
l
ø
st
p
e
20
år
20
til for
de de
lin nn
ge e
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Aldersforskning
SFP1171-14
Ph.d.-stipend
Flerårig
forskningsprosjekt
Torgeir Engstad
Claudia RodriguezAranda
SFP1172-14
Ph.d.-stipend
Assami Rösner
Universitetssykehuset NordNorge HF
Hjerneslag, risikofaktorer og prognose Helse-Nord og Helse-Midt
UiT Norges arktiske
Psychomotor and cognitive changes in early Alzheimer’s disease and
universitet
their association with white matter degeneration
Prediction of outcome after transcatheter or open conventional
Universitetssykehuset Nord- surgery for severe aortic stenosis in elderly patients with
Norge HF
echocardiography
Elena Kamycheva
Genetic polymorphisms related to calcium homeostasis and thyroid
Universitetssykehuset Nord- function in association with the risk of osteoporosis and low energy
Norge HF
fractures in the subjects > 65 years old. The Tromsø Study
SFP1056-12
SFP1215-14
Ph.d.-stipend
Aldersforskning
Hanne Frøyshov
alders-forskning
1 456
469
485
86
43
43
502
2017
2016
aldersforskning
Didrik Kjønås
2 577
938
970
669
2017
Aldersforskning
Ieva Zostautiene
2 577
938
970
669
2017
938
938
586
275
250
61
Rehabilitering
SFP1108-13
Ph.d.-stipend
Audny Anke
Universitetssykehuset Nord- Pårørendes erfaringer: Omsorgsbelastning, helsetilbud og
Norge HF
livstilfredshet ved traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie helsefaglig
SFP1173-14
Flerårig
forskningsprosjekt
Lena Klasson Heggebø
Annen institusjon med
Cognitive and emotional functions in sick listed patients going through
avtale med Helse Nord RHF occupational rehabilitation: A multiregional study
rehabilitering
SFP1174-14
Ph.d.-stipend
Cathrine Arntzen
Universitetssykehuset Nord- Sammenheng mellom rehabiliteringstilbud og livskvalitet ett år etter
Norge HF
hjerneslag i Nord-Norge og Danmark. En mixed method studie.
Synne Garder
helsefaglig/rehabilitering Pedersen
2 559
724
748
763
325
2017
Audny Anke
Sammenheng mellom funksjon etter hjerneslag og behandlings- og
Universitetssykehuset Nord- rehabiliteringstiltak i en norsk og en dansk kohort. En internasjonal
Norge HF
sammenlignende prospektiv multisenterstudie.
rehabilitering
2 754
724
748
763
520
2017
SFP1175-14
Ph.d.-stipend
SFP Videreførte
Unn Sollid
Manskow
Guri Heiberg
2015
2017
Årssum per institusjon (SFP)
Totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
80 532
31 201
36 750
14 068
24 402
11 828
11 399
4 518
4 481
520
2 675
268
827
9 192
5 260
2 125
752
520
535
2 060
586
123 571
1 030
275
57 383
1 030
250
39 635
61
16 730
5 520
3 478
827
2018
2019
2020
2 403
3 117
5 520
1 605
1 873
3 478
827
Årssum per søknadstype (SFP)
Totalt
2015
2016
2017
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - delt forskerstipend
Korttidsprosjekt (inkludert små driftsmidler)
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
18 289
8 724
2 487
12 467
2 993
1 808
5 510
3 974
679
311
1 757
58 502
35 570
123 571
27 242
12 873
57 383
18 122
11 349
39 635
8 303
6 359
16 730
6 av 24
827
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nye tildelinger Somatisk forskningsprogram (SFP) 2015-2021
Listene er sortert etter prosjekttype
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Institusjon
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
r
pe
ri
Ti
od
ld
el
en
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
20
21
Si
st
e
år
ti fo
ld r
el de
in n
ge n e
n
Søker
fo
Søknadstype
To
ta
l
HNprosjektnummer
Tall i hele tusen
SFP1217-15
Flerårig
forskningsprosjekt
Tom Eirik Mollnes
Nordlandssykehuse The Role of Complement in Human Disease - Targets
t HF
for Therapeutic Inhibition
3 186
1 062
1 062
SFP1218-15
Flerårig
forskningsprosjekt
Ole Petter Rekvig
UiT Norges
Regulation and impact of DNaseI and Trap 1 in lupus
arktiske universitet nephritis and prostate cancer
400
200
200
2016
Elin Mortensen
UiT Norges
The impact of regulatory RNA as diagnostic factors
arktiske universitet and therapeutic targets in breast cancer
340
170
170
2016
Elizabeth G. A.
Fredheim
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Discovering virulence determinants in S. haemolyticus
2 981
660
970
1 062
2017
SFP1220-15
Flerårig
forskningsprosjekt
Flerårig
forskningsprosjekt Forskerstipend
SFP1221-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Eiliv Lund
UiT Norges
Risk Factors and Blood gene expression in
arktiske universitet endometrial cancer: the NOWAC Study
Oxana Gavrilyuk
469
469
2015
SFP1222-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Elin Mortensen
UiT Norges
arktiske universitet Inflammasjon ved brystkreft
Stine Figenschau
469
469
2015
SFP1223-15
Kun søknad om
utenlandsstipend
Solbu, Marit Dahl
Universitetssykehu Uric acid and novel renal markers in heart and kidney
set Nord-Norge HF disease.
187
187
2015
SFP1224-15
Kun søknad om
utenlandsstipend
Amjid Iqbal
Universitetssykehu Hvem har nytte av hjerte CT undersøkelse? Seleksjon,
set Nord-Norge HF diagnostisk presisjon og behandlingseffekt
207
207
2015
SFP1225-15
Ph.d.-stipend
Gro Grimnes
2 929
782
970
1 004
173
2018
SFP1226-15
Ph.d.-stipend
Elin Evensen
2 929
782
970
1 004
173
2018
Merethe Selnes Hansen
3 095
1 051
1 005
1 039
2017
471
157
157
157
2017
Thomas Angell Augdal
3 109
195
485
502
520
SFP1219-15
Universitetssykehu Impact of acute infectious diseases on the risk of
John-Bjarne Hansen set Nord-Norge HF venous thromboembolism
The influence of birth weight and childhood weight
development on overweight and obesity, body
Universitetssykehu composition and bone strength in young adults. The
Nina Emaus
set Nord-Norge HF Tromsø Study: Fit Futures
Helsefaglig forskning
1 004
346
2018
SFP1227-15
Ph.d.-stipend
Inger Torhild Gram
SFP1228-15
Ph.d.-stipend
Pål Øian
SFP1229-15
Ph.d.-stipend
Ellen Nordal
Does smoking and risk of lung cancer overall,
UiT Norges
according to histological subtypes and lung cancer
arktiske universitet mortality differ by gender?
Kroniske bekkensmerter hos kvinner - konservativ
tverrfaglig behandling i gruppe sammenlignet med
Universitetssykehu individuell konservativ behandling. En randomisert
set Nord-Norge HF kontrollert studie.
Temporomandibular joint involvement in juvenile
Universitetssykehu idiopathic arthritis. Validation of clinical findings and
set Nord-Norge HF imaging in a large multicentre study.
SFP1230-15
Ph.d.-stipend
Hege Sagstuen
Haugnes
Second malignant neoplasms and causes of death
Universitetssykehu among survivors of germ-cell testicular cancer in
set Nord-Norge HF Denmark, Sweden and Norway
Ragnhild Hellesnes
3 038
285
970
1 004
779
2018
SFP1231-15
Postdoktorstipend
Mona Johannessen
UiT Norges
Exploring the anti-inflammatory therapeutic potential
arktiske universitet of novel bacterial molecules
Fatemeh Askarian
3 652
443
1 403
1 128
678
2018
SFP1232-15
Postdoktorstipend
Elin Hadler-Olsen
UiT Norges
The metastasis-promoting protein Nephronectin:
arktiske universitet distribution and mechanisms of action
Synnøve Magnussen
3 581
1 273
1 094
1 128
87
2018
SFP Nye
Helsefaglig forskning
7 av 24
Ane Sigrid Henriksen
535
551
321
2021
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Institusjon
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
r
pe
ri
Ti
od
ld
el
en
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
20
21
Si
st
e
år
ti fo
ld r
el de
in n
ge n e
n
Søker
Kommentar
fo
Søknadstype
To
ta
l
HNprosjektnummer
Tall i hele tusen
SFP1253-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Marit Dahl Solbu
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Uric Acid in Heart and Kidney Disease
Hilde-Merete Storhaug
704
704
SFP1254-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Ole-Jakob How
Universitetssykehu Forskerlinjestudent A.B. Kildal sitt prosjekt om
set Nord-Norge HF mikrosirkulasjon ved akutt hjertesvikt
Anders B Kildal
941
860
SFP1255-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Jan Norum
Development of longitudinal normative MRI-standards
Universitetssykehu for the paediatric skeleton to better understand
set Nord-Norge HF pathology- with focus on Juvenile Idiopathic Arthritis
Derk Avenarius
469
469
2015
SFP1256-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Baldur
Sveinbjørnsson
UiT Norges
Novel alternatives for neuroblastoma treatment
arktiske universitet targeting the eicosanoid pathway
Igor Snapkov
938
938
2015
SFP1257-15
Korttidsprosjekt
Gunnar Knutsen
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Capture the Fracture across Regions in Norway
891
891
2015
SFP1261-15
Postdoktorstipend
Geir Bertelsen
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Tromsø Eye Study 2 - Diabetic retinopathy
Strategisk HN satsing
Geir Bertelsen
3 152
391
485
579
520
535
551
92
Ny strategisk tildeling til
2021 postdoktorstipend
SFP1262-15
Postdoktorstipend
Therese von Hanno
Nordlandssykehuse
t HF
Netthinnens sirkulasjon og tykkelse
Strategisk HN satsing
Therese von Hanno
3 162
386
485
502
520
535
551
184
Ny strategisk tildeling til
2021 postdoktorstipend
SFP1263-15
Korttidsprosjekt
Kristin Fenton
UiT Norges
arktiske universitet In vivo imaging of TLS in kidneys of lupus prone mice
100
100
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
SFP1264-15
Korttidsprosjekt
Claus Klingenberg
Universitetssykehu Tarmmikrobiomet til premature barn – en norsk
set Nord-Norge HF multisenter studie
450
450
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
SFP1265-15
Korttidsprosjekt
Kim Erlend
Mortensen
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Preventing postoperative liver failure
410
410
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
SFP1266-15
Korttidsprosjekt
Lars Marius Ytrebø
959
959
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
SFP1267-15
Korttidsprosjekt
Marit Dahl Solbu
1 062
1 062
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
SFP1268-15
Korttidsprosjekt
Terje Kristian
Steigen
Universitetssykehu Molecular Regulation of Renal Physiology and
set Nord-Norge HF Pathophysiology by Naphthoquinones
The cardiorenal axis: influence of syndecan-1, novel
Universitetssykehu urinary markers, uric acid and proinsulin on heart and
set Nord-Norge HF kidney disease. The Tromsø Study.
"Renal Sympathetic Denervation for Treatment
Resistant Hypertension and Potential Effects on
Universitetssykehu Glucose Metabolism and Cardiovascular Risk-Factors
set Nord-Norge HF (Re-Shape CV-Risk) "
375
375
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
SFP1269-15
Korttidsprosjekt
Dag Hvidsten
Universitetssykehu Kartlegging av flått, Borrelia i flåtten og Borreliaset Nord-Norge HF antistoffer hos blodgivere i Nord-Norge.
68
68
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Coronary heart disease and cardiac rehabilitation
Rehabilitering og
helsefaglig forskning
Siv Jorunn Storli Olsen
2 971
391
Utsatt oppstart fra 1.3. til
1.8.2015. Utbetalingsplanen
2018 endret.
Universitetssykehu
set Nord-Norge HF Kognitive følger etter hjertestans.
Rehabilitering
Marte Ørbo
469
469
Rehabiliteringsforskning
SFP1233-15
Ph.d.-stipend
Tove Aminda
Hanssen
SFP1258-15
Korttidsstipend for
fullføring av ph.d.
Audny Anke
SFP Nye
8 av 24
2015
81
970
2016
1 004
606
2015
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Institusjon
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
r
pe
ri
Ti
od
ld
el
en
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
20
21
Si
st
e
år
ti fo
ld r
el de
in n
ge n e
n
Søker
fo
Søknadstype
To
ta
l
HNprosjektnummer
Tall i hele tusen
Summer nye instilte prosjekter
Årssum per institusjon (SFP)
Totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
28 770
13 044
10 751
5 112
6 058
3 872
6 258
3 295
3 117
765
1 070
1 102
413
6 348
1 448
1 547
1 564
520
535
551
184
48 162
17 311
11 477
11 117
4 402
1 605
1 653
597
2019
2020
2021
535
1 070
1 605
551
1 102
1 653
321
276
597
Årssum per søknadstype (SFP)
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt - Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - Delt forskerstipend
Korttidsprosjekt
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
Totalt
2015
2016
2017
2018
3 926
2 981
1 432
660
1 432
970
1 062
1 004
346
4 314
4 458
394
18 542
13 547
48 162
4 314
4 377
394
3 642
2 492
17 311
5 714
3 337
11 117
2 251
1 804
4 402
81
5 527
3 467
11 477
Totalsummer inkludert videreførte og nye prosjekter
Årssum per institusjon (SFP)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
Årssum per søknadstype (SFP)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 460
15 700
17 657
7 813
7 598
1 285
3 745
268
1 102
413
6 708
3 672
2 316
1 039
1 070
551
184
1 030
275
74 694
1 030
250
51 111
61
27 847
9 921
5 083
1 653
597
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 942
4 944
679
1 373
2 761
346
14 017
9 696
27 847
4 654
4 921
9 921
2 140
2 943
5 083
551
1 102
1 653
321
276
597
2015
13
3
1
4
4
899
653
808
314
377
394
30 884
15 364
74 694
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt - Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - Delt forskerstipend
Korttidsprosjekt
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
SFP Nye
2015
47 501
19 180
9 av 24
81
23 649
14 816
51 111
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Videreførte tildelinger i Forskningsprogram for psykiatri og rus (PRU) 2015-2020
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Prosjektnummer
Søknadstype
Søker
Institusjon
Klassifikasjon
satsingsområder
Prosjekttittel
PFP974-10
Ph.d.-stipend
Knut W. Sørgaard
Nordlandssykehuset HF
PFP976-10
Ph.d.-stipend
Signe Hjelen Stige
Finnmarkssykehuset HF
Duration of untreated psychosis (DUP) and pathways to care in patients
with first- and multiple episodes of pshchosis in Nordland - a study of the
components of DUP in a rural mental health system
Førstefase traumebehandling - stabiliseringsgruppe for kvinner utsett for
menneskepåførte traumer
PFP1060-12
Ph.d.-stipend
Deede Gammon
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Online collaboration tools for user involvement and continuity of care:
Implementation research in community mental health
PFP1061-12
Ph.d.-stipend
Anne Cecilie Jávo
Gender Based Violence, Ethnicity and Mental Health. A sub-project in
SAMINOR II
PFP1077-12
Postdoktorstipend
Marit Waaseth
Finnmarkssykehuset HF
UiT Norges arktiske
universitet
PFP1110-13
Ph.d.-stipend
Ingunn Skre
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
PFP1111-13
Ph.d.-stipend
John A. Rønning
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
PFP1112-13
Flerårig
forskningsprosjekt
Ingunn Skre
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Påvirker en sensitiviserende intervensjon av foreldre til premature barn
med FV
Evaluering av en korttidsbehandling for ungdom med emosjonelle lidelser
ved fem barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker- En kontrollert
randomisert studie
PFP1114-13
Postdoktorstipend
Anne Høye
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Kjønnsforskjeller og endringer over tid i dødelighet hos pasienter med
alvorlige psykiske lidelser
PFP1115-13
Flerårig
forskningsprosjekt
Flerårig
forskningsprosjekt
Stipendiat
Erling Inge Kvig
222
222
2015
Signe Hjelen Stige
169
169
2015
samhandling
Audhild Høyem
704
704
2015
samisk
Astrid Margrethe
Anette Eriksen
469
469
2015
Tomas Log
588
588
2015
1 923
938
938
938
2015
460
460
2015
1 959
469
938
938
2015
2015
samhandling
Veronica Lorentzen
helsefaglig
Inger Pauline
Landsem
samhandling
Anne Høye
Reindriftas hverdag. En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk
helse til samiske reindriftsutøvere i Norge
Kommentar
485
PFP1177-14
Ph.d.-stipend
Per M. Aslaksen
PFP1178-14
Postdoktorstipend
Marianne
Halvorsen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Psykisk helse og kognitiv funksjon: En multisenterstudie i
Barnehabiliteringer i Helse Nord
Marianne Halvorsen
1 908
938
970
RUS1013-11
Postdoktorstipend
Trond Nergaard
Bjerke
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
ROP - Nord. En studie av bedring og pasienttilfredshet blant innlagte til
rusbehandling.
Trond Nergaard
Bjerke
1 277
469
485
RUS1113-13
Ph.d.-stipend
Oddgeir Friborg
156
Ph.d.-stipend
Kamilla Rognmo
Nettbasert rusbehandling. En randomisert klinisk kontrollert studie av
nettbasert versus tradisjonell behandling for rusproblematikk
Alcohol use and sleeping problems in the general population: The Tromsø
Study
156
RUS1179-14
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske
universitet
2 409
469
Rusforskningsprosjekter
PRU Videreførte
Per M. Aslaksen
Samisk
985
Finnmarkssykehuset HF
UiT Norges arktiske
universitet
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
PFP1140-13
Snefrid Møllersen
Antidepressiva (SSRI) og kreftrisiko
Evaluering av en korttidsbehandling for ungdom med emosjonelle lidelser
ved fem Barne-og ungdomspsykiatriske poliklinikker- En kontrollert
randomisert studie
Gj
en
st
åe
nd
e
t il
Ti
de
ld
lin
el
in
g
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
15
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
in
16
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
ld
20
el
19
i
n
Si
g
st
s
be
e
år
lø
p
fo
20
rd
20
en
ne
til
de
lin
ge
n
Tall i hele tusen
Kognitive og cerebrale endringer hos pasienter med anorexia nervosa
The effect of repeated transcranial direct current stimulation on cognitive
functioning in Alzheimer’s disease
504
504
Ingrid Daae
Rasmussen
2 769
469
485
Rus
10 av 24
Kari-Ann Kristiansen
Katja L. Bratlid
2016
485
485
520
520
2018
535
276
2020
2016
323
2017
2015
970
Stipendiaten har byttet
navn.
970
2017
Prosjektet avsluttes. Endret
utbetalingsplan.
Tilsatt stipendiat. Oppstart
mars/april 2015.
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Prosjektnummer
Søknadstype
Søker
Institusjon
Klassifikasjon
satsingsområder
Prosjekttittel
Stipendiat
Kommentar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 094
3 501
5 541
1 561
3 410
970
1 293
970
1 039
535
276
222
1 576
222
1 576
17 393
8 900
4 380
2 263
1 039
535
276
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 440
1 940
4 380
1 455
808
2 263
520
520
1 039
535
276
535
276
Total
Årssum per institusjon (PRU)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
Total
Årssum per søknadstype (PRU)
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - delt forskerstipend
Korttidsprosjekt (inkludert små driftsmidler)
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
PRU Videreførte
Gj
en
st
åe
nd
e
t il
Ti
de
ld
lin
el
in
g
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
15
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
in
16
gs
be
lø
p
Ti
20
ld
el
17
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
18
in
gs
be
lø
p
Ti
ld
20
el
19
i
n
Si
g
st
s
be
e
år
lø
p
fo
20
rd
20
en
ne
til
de
lin
ge
n
Tall i hele tusen
11 av 24
1 902
1 902
9 759
5 732
17 393
4 534
2 464
8 900
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nye tildelinger Forskningsprogram for psykiatri og rus (PRU) 2015-2018
Listene er sortert etter prosjekttype
Tall i hele tusen
Søker
SøkerArbeidsgiver
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
fo
r
Søknadstype
To
ta
l
HNprosjektnu
mmer
pe
Ti
ri
ld
od
el
en
in
g
20
Ti
15
ld
el
in
g
20
Ti
16
ld
el
in
g
20
Ti
17
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
Si
20
st
21
e
år
ti for
ld
el de
in n
ge ne
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Kommentar
Korttidsstipend for
PFP1234-15 fullføring av ph.d.
Anne Cecilie
Javo
Finnmarkssykehuset HF
Gender based violence, ethnicity and mental health. A sub-project
in SANINOR II
Samisk/ Helsefaglig
Astrid Margrethe Anette
Eriksen
391
391
2015
Korttidsstipend for
PFP1235-15 fullføring av ph.d.
Anne Cecilie
Javo
Nordlandssykehuset HF
Depression and culture: a qualitative study of illness narratives
among Sami and Norwegian depressed patients
Hilde Thørnquist
625
625
2015
PFP1236-15 Ph.d.-stipend
Anne Høye
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Cardiovascular mortality and morbidity in patients with severe
mental disorders part II
Ina Heiberg
2 963
469
970
1 004
520
Ansatt stipendiat. Oppstart
2017 1.8.2015.
PFP1237-15 Postdoktorstipend
Per Aslaksen
UiT Norges arktiske
universitet
Optimizing transcranial direct current stimulation for treatment of
chronic pain and depression
Asbjørn Fagerlund
3 074
667
970
1 004
433
2018 Bytte av postdoktorkandiat
Maja-Lisa
Løchen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Mortality among drug users seeking treatment for the use of
opioids, stimulants or poly drugs. A nationwide follow-up study
based on central registry data.
Anne-Karine Markeng
Melsom
2 912
938
970
1 004
Rusforskning
RUS1238-15 Ph.d.-stipend
PRU Nye
Samisk
Rus
12 av 24
2017
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
Søker
SøkerArbeidsgiver
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
fo
r
Søknadstype
To
ta
l
HNprosjektnu
mmer
pe
Ti
ri
ld
od
el
en
in
g
20
Ti
15
ld
el
in
g
20
Ti
16
ld
el
in
g
20
Ti
17
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
Si
20
st
21
e
år
ti for
ld
el de
in n
ge ne
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Summer nye instilte prosjekter
Årssum per institusjon (PRU)
Totalt
2015
2016
2017
2018
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
5 875
1 407
1 940
2 008
520
UiT Norges arktiske universitet
3 074
667
970
1 004
433
Nordlandssykehuset HF
625
625
Finnmarkssykehuset HF
391
391
Totalt
9 965
3 090
2 910
3 012
952
Årssum per søknadstype (PRU)
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt
Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt
Delt forskerstipend
Korttidsprosjekt (inkludert små driftsmidler)
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
Totalt
2015
2016
2017
2018
1 016
1 016
5 875
1 407
1 940
2 008
520
3 074
667
970
1 004
433
9 965
3 090
2 910
3 012
952
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2021
Sykehusapotek Nord HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalsummer inkludert videreførte og nye prosjekter
Årssum per institusjon (PRU)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
6 948
5 350
3 301
1 559
535
276
UiT Norges arktiske universitet
2 228
1 940
1 974
433
11 991
7 290
5 275
1 991
535
276
Årssum per søknadstype (PRU)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt
Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt
Delt forskerstipend
Korttidsprosjekt (inkludert små driftsmidler)
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
1 902
5 941
4 380
3 463
1 039
535
276
3 131
2 910
1 812
952
11 991
7 290
5 275
1 991
535
276
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
847
Finnmarkssykehuset HF
1 967
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
PRU Nye
1 016
13 av 24
2021
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Videreførte tildelinger Forskningsprogram for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin (HST) 2015-2020
Tall i hele tusen
Prosjektnummer
Søknadstype
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
HST1025-11 Ph.d.-stipend
Flerårig
HST1116-13 forskningsprosjekt
Flerårig
HST1117-13 forskningsprosjekt
Gunnar Hartvigsen
Paolo Zanaboni
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
HST1118-13 Ph.d.-stipend
Paolo Zanaboni
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
HST1119-13 Postdoktorstipend
Gunnar Hartvigsen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients
(delprosjekt)
Telemedisin og helsefaglig Hanne Hoaas
Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient
at home through electronic collaboration - Postdoctoral
fellowship 1 (eTeam-Surgery PostDoc #1)
Helsetjenesteforskning
Kari Dyb
Flerårig
HST1120-13 forskningsprosjekt
Johan Gustav Bellika
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Snow disease surveillance system
Telemedisin
HST1121-13 Ph.d.-stipend
Johan Gustav Bellika
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Archetype-Based Modeling of Symptom Based Decision
Support Systems
Telemedisin
Flerårig
HST1124-13 forskningsprosjekt
Trine Strand Bergmo
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
HST1125-13 Postdoktorstipend
Gunnar Hartvigsen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Modelling VC cooperation: conditions, mechanisms and
outcome – a multi methodological study
Telemedisin
Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient
at home through electronic collaboration, Postdoctoral
fellowship 2 (eTeam-Surgery PostDoc #2)
Helsetjenesteforskning
Flerårig
HST1180-14 forskningsprosjekt
Eirik Årsand
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Tailoring Diabetes Type 2 Self-Management
Flerårig
HST1181-14 forskningsprosjekt
Line Lundvoll Warth
Flerårig
HST1182-14 forskningsprosjekt
Stein Olav Skrøvseth
HST1183-14 Ph.d.-stipend
Gunnar Ellingsen
HST1184-14 Ph.d.-stipend
Artur Serrano
HST1185-14 Ph.d.-stipend
235
235
1 163
742
285
285
1 908
938
970
2016
1 459
962
497
2016
999
999
1 573
1 038
547
547
1 423
938
485
2016
telemedisin
1 750
867
883
2016
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Collaboration in Surgical Training (CoaST): Videoconferencing
telemedisin
as a Tool for Knowledge Sharing
2 443
1 024
1 005
414
2017
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Data Driven Decision Support for Clinical Information
Systems
2 618
1 042
1 074
502
2017
Scaling the effects of Lean through generative Electronic
Patient Records (genEPR)
2 410
938
970
502
2017
1 908
938
970
2016
Tone Nordøy
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Bruk av kommunikasjonshjelpemidler ved Kreftpoliklinikken helsetjenesteforskning
Anita Amundsen
1 908
938
970
2016
HST1186-14 Ph.d.-stipend
Joar Vittersø
UiT Norges arktiske
universitet
PROMOTING HEALTH AND WORK-ENGAGEMENT IN THE
PUBLIC HEALTH SECTOR IN NORTHERN NORWAY
Benedicte Emilie
Langseth-Eide
2 460
313
970
1 004
HST1187-14 Postdoktorstipend
Stein Olav Skrøvseth
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Kasper Jensen
2 432
625
970
837
2017
HST1188-14 Postdoktorstipend
Beate H. Garcia
Data Driven Decision Support for Clinical Information
Systems
helsetjenesteforskning
Factors associated with medication safety and health related farmasøytisk/
Sykehusapotek Nord HF outcomes in geriatric patients
helsetjenesteforskning
Kristian Svendsen
2 410
938
970
502
2017
HST1189-14 Postdoktorstipend
Gunnar Hartvigsen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs telemedisin
Taridzo Chomutare
1 908
938
970
HST1190-14 Postdoktorstipend
Gro Karine Rosvold
Berntsen
UiT Norges arktiske
universitet
Development of a survey and a web tool to bridge the
communication gap between different professions of health
care providers and patients in cancer care
helsetjenesteforsking
Trine Stub
1 936
547
970
HST Videreførte
Johan Gustav Bellika
M3 - Mobile Medical Mentor
Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient
Helsetjenesteforskning
at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery)
Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A
Telemedisin
Multi-Center Randomized Controlled Trial
Study on STDs prevention
Andrius Budrionis
Gj
en
st
åe
nd
e
Ti
til
ld
de
el
lin
in
gs
g
be
lø
Ti
p
ld
20
el
15
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
16
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
17
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
18
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
19
in
gs
be
lø
p
Si
20
st
20
e
år
fo
til r d
de e
lin nn
ge e
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Luis Marco Ruiz
Conceição Granja
helsetjenesteforskning
helsetjenesteforskning og
helsefaglig
Gro-Hilde Ulriksen
telemedisin/
Elia Gabarron
helsetjenesteforskning
helsetjenesteforskning
14 av 24
Kommentar
2015
422
2016
2015
2015
535
2016
2015
173
2018 Tilsatt kandidat fra 17.3.15.
2016
418
2017
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Tall i hele tusen
Prosjektnummer
Søknadstype
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Gj
en
st
åe
nd
e
Ti
til
ld
de
el
lin
in
gs
g
be
lø
Ti
p
ld
20
el
15
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
16
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
17
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
18
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
19
in
gs
be
lø
p
Si
20
st
20
e
år
fo
til r d
de e
lin nn
ge e
n
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Stipendiat
Samhandling
HST1192-14 Postdoktorstipend
Universitetssykehuset
Thomas Roger G. Schopf Nord-Norge HF
Føflekk eller melanom? Nevus doctor - et dataprogram for
beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten
telemedisin/
samhandling
Thomas Roger G.
Schopf
2 511
469
485
502
520
535
2019
HST1193-14 Postdoktorstipend
Gunnar Ellingsen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Semantic interoperability to support the development of
process oriented EPR systems towards integrated care
helsetjenesteforskning/
samhandling/ helsefaglig
Rune Pedersen
2 511
469
485
502
520
535
2019
HST1126-13 Ph.d.-stipend
Barthold Vonen
Nordlandssykehuset HF
Validering av Global Trigger Tool som målemetode for
kartlegging av pasientskader
Pasientsikkerhet
Kjersti Mevik
1 100
938
162
Flerårig
HST1194-14 forskningsprosjekt
Knut Magne Augestad
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
QUAKE: Quality control of medical performance with
unstructured EMR data
kvalitet/
helsetjenesteforskning
2 848
469
485
502
582
535
HST1195-14 Ph.d.-stipend
Barthold Vonen
Nordlandssykehuset HF
520
535
HST1216-14 Ph.d.-stipend
Svein Ivar Bekkelund
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Kvalitet og pasientsikkerhet
Metodologiske utfordringer ved måling av pasientsikkerhet
hos kreftpasienter
Pasienttilfredshet med videokonsultasjon i
spesialisthelsetjenesten. En randomisert studie blant
hodepinepasienter henvist fra fastlege til nevrolog
kvalitet
Ellinor Christin
Haukland
2 541
499
485
502
kvalitet/telemedisin
Kai Ivar Müller
2 243
938
970
335
Total
Årssum per institusjon (HST)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
15 av 24
2017
2016
2017
2018
2019
2020
13 146
1 940
970
647
4 095
1 422
502
502
1 621
173
1 605
276
520
535
47 526 19 573 16 702
6 522
2 313
2 140
276
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 975
3 869
1 418
582
535
276
18 284
7 712
7 002
16 589
5 887
5 832
47 526 19 573 16 702
2 343
2 761
6 522
693
1 039
2 313
535
1 070
2 140
276
12 653
2020
2019
2015
080
395
410
640
Total
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt Forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - delt forskerstipend
Korttidsprosjekt (inkludert små driftsmidler)
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
276
16 339
860
938
1 437
37
4
2
3
Årssum per søknadstype (HST)
HST Videreførte
2016
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nye tildelinger Forskningsprogram for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin (HST) 2015-2021
Listene er sortert etter prosjekttype
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
Gunnar
Ellingsen
Universitetssyke
huset NordNorge HF
Medication, integration and quality control
pe
ri
od
en
el
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
Si
20
st
21
e
år
ti for
ld
el d e
in n
ge ne
n
Institusjon
Camilla
Bjørnstad
3 062
469
485
502
520
Britt Normann
Innovative Physiotherapy and Coordination of
Helsefaglig forskning og
Nordlandssykehu Care for People with MS: A Randomized
Controlled Trial and a Qualitative Interview Study helsetjenesteforskning
set HF
Ellen Christin
Arntzen
3 043
896
970
1 004
173
HST1241-15 Postdoktorstipend
Terje Solvoll
Universitetssyke Postdoc: Automatic Machine Learning and User
Modelling of Intramural Communication in
huset Nordhospitals
Norge HF
Helsetjenesteforskning
Terje Solvoll
3 036
1 062
970
1 004
Korttidsstipend for
HST1259-15 fullføring av ph.d.
Thomas Roger
Schopf
Universitetssyke
huset NordNorge HF
Classification of Skin Lesions
helsetjenesteforskning
Kajsa Møllersen
469
469
HST1270-15 Korttidsprosjekt
Hege K.
Andreassen
Universitetssyke
huset NordNorge HF
Health talk Norway (pilot)
Helsetjenesteforskning
1 062
1 062
Trine Strand
Bergmo
Effectiveness and cost-effectiveness of
Universitetssyke interdisciplinary teamwork in medical
emergencies: The PAtient-Centred Team (PACT)
huset Nordservice model. Part 2: Economic evaluation
Norge HF
Samhandlingsforskning
og helsetjenesteforskning
3 209
883
1 037
1 128
161
2018
HST1243-15 Postdoktorstipend
Gro Berntsen
Universitetssyke
huset NordNorge HF
PACT - Patient centered health care teams
Samhandlingsforskning
3 263
531
1 094
1 118
520
2018
Korttidsstipend for
HST1260-15 fullføring av ph.d.
Universitetssyke
huset NordDesentralisering av ortopediskekonsultasjoner
ved bruk av telemedisinske løsninger
Tom Wilsgaard Norge HF
Samhandlingsforskning
og helsetjenesteforskning Astrid S. Buvik
938
938
Kvalitet og
pasientsikkerhet
343
172
172
Kvalitet og
pasientsikkerhet
3 475
490
602
HST1239-15 Ph.d.-stipend
HST1240-15 Ph.d.-stipend
Farmasøytisk forskning
Samhandlingsforskning
Flerårig
forskningsprosjekt HST1242-15 forskerstipend
ikke navngitt
kandidat
Kvalitet og pasientsikkerhet
Flerårig
HST1244-15 forskningsprosjekt
Tone Nordøy
Universitetssyke
huset NordSupporting doctor-patient communication in
Norge HF
oncology.
Flerårig
forskningsprosjekt HST1245-15 forskerstipend
Knut Magne
Augestad
Universitetssyke
huset NordNorge HF
Patient quality and safety I: The HARM score
HST Nye
16 av 24
Kommentar
Ti
ld
Søker
al
fo
r
Søknadstype
To
t
HNprosjektnu
mmer
Tall i hele tusen
535
551
2020
2018
2017
2015
Ekstra tildeling til
2015 korttidsprosjekter 6.3.2015
2015
2016
502
520
535
551
276
2021
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
pe
ri
od
en
el
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
Ti
18
ld
el
in
g
20
Ti
19
ld
el
in
g
20
Ti
20
ld
el
in
g
Si
20
st
21
e
år
ti for
ld
el d e
in n
ge ne
n
Institusjon
Ti
ld
Søker
al
fo
r
Søknadstype
To
t
HNprosjektnu
mmer
Tall i hele tusen
Summer nye instilte prosjekter
Årssum per institusjon (HST)
Totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
18 856
6 075
4 359
4 254
1 720
1 070
1 102
276
3 043
896
970
1 004
173
21 899
6 971
5 329
5 258
1 893
1 070
1 102
276
Totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
343
6 684
172
1 373
172
1 639
1 630
681
535
551
276
1 062
1 407
1 062
1 407
6 105
6 299
21 899
1 365
1 593
6 971
1 455
2 064
5 329
1 506
2 122
5 258
693
520
1 893
535
551
1 070
1 102
276
Årssum per søknadstype (HST)
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt - forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - delt forskerstipend
Korttidsprosjekt
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
Totalsummer inkludert videreførte og nye prosjekter
Årssum per institusjon (HST)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
HST Nye
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 414
860
938
2 333
17 505
1 940
970
1 617
8 349
1 422
502
1 506
3 340
173
2 675
1 378
276
693
535
26 544
22 032
11 780
4 206
3 210
1 378
276
Årssum per søknadstype (HST)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Flerårig forskningsprosjekt
Flerårig forskningsprosjekt - forskerstipend
Flerårig forskningsprosjekt - delt forskerstipend
Korttidsprosjekt
Korttidsstipend for fullføring av ph.d.
Kun søknad om utenlandsstipend
Ph.d.-stipend
Postdoktorstipend
Totalt
6 146
1 373
4 040
1 639
1 418
1 630
582
681
535
535
276
551
276
8 457
7 896
22 032
3 849
4 883
11 780
1 385
1 559
4 206
1 070
1 070
3 210
551
1 062
1 407
9 077
7 480
26 544
17 av 24
1 378
276
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Videreførte og nye tildelinger Inkubatorstøtte 2015-2017
Inkubatorstøtte. Development and validation
Universitetssykehu of gonadotropin releasing hormone PET
set Nord-Norge HF radioligands
Farmasøytisk
Richard
Fjellaksel
20
17
gs
be
l
øp
To
20
ta
18
lb
ev
pr ilgn
os in
je g
kt t i l
Si
et
st
e
år
til for
de de
lin nn
ge e
n
lin
lin
ld
e
Ti
970
gs
be
l
øp
20
16
øp
938
ld
e
ld
e
lin
gs
be
l
øp
ld
e
1 908
Ti
SFP1196-14
Flerårig
forskningsprosjekt ph.d.stipend
Rune Sundset
gs
be
l
Stipendiat
Ti
in
g
de
l
Klassifikasjon
satsingsområder
lin
Prosjekttittel
t il
Institusjon
Ti
Søker
åe
nd
e
Søknadstype
Gj
en
st
HN-prosjektnummer
20
15
Tall i hele tusen
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
Videreført
Kommentar
2 782
2016
HST1246-15
Flerårig
forskningsprosjekt
ph.d.-stipend
SøkerNavn
Jürgen Kasper
SøkerArbeidsgi
ver
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Universitetssykeh
uset Nord-Norge
HF
DA factory
Stipendiat
ikke navngitt
pe
Søknadstype
To
ta
lf
or
HN-prosjektnummer
ri
Ti
od
ld
el
en
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
18
To
ta
lb
ev
pr ilgn
os in
je g
Si
kt t i l
st
et
e
år
ti for
ld
el de
in n
ge ne
n
Ny tildeling
3 053
529
Årssum per institusjon (inkubator)
Totalt
2015
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Totalt
3 053
3 053
529
529
1 000
1 004
520
2016
2017
2018
1 000
1 000
1 004
1 004
520
520
Summer nye instilte prosjekter
Totalsummer inkludert videreførte og nye prosjekter
Inkubator nye og videreførte
Årssum per institusjon (inkubator)
Totalt
2015
2016
2017
2018
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Totalt
4 961
4 961
1 467
1 467
1 970
1 970
1 004
1 004
520
520
18 av 24
3 053
Endret utbetalingsplan. Utsatt
oppstart på grunn av ikke
2017 navngitt kandidat.
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Videreførte tildelinger Dobbeltkompetanseløp 2015-2019
Tall i hele tusen
Søker
Institusjon
Prosjekttittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
åe
nd
e
Søknadstype
Gj
en
st
Prosjektnummer
SFP946-10
dobbeltkompetanseløp
John-Bjarne Hansen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Kardiovaskulær sykdom og venøs tromboembolisme
Erin Mathiesen Hald
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
"ADHD and nutrition; The influence of omega-3 fatty
acid supplementation on ADHD related symptoms/
ADHD og ernæring:hvordan vil omega-3 påvirke
symptombildet ved ADHD "
Obesity and risk of venous thromboembolism
til
Ti
de
ld
lin
el
in
g
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
15
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
16
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
17
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
18
in
gs
be
lø
Ti
p
ld
20
el
19
in
gs
be
Si
st
lø
e
p
år
20
fo
20
rd
en
ne
til
Fr
de
ist
lin
ny
ge
n
sø
kn
ad
Nytildelinger og prosjekt med endringer siden siste publiserte liste 18.12.2014
596
596
2015
Judeson Joseph
1 843
596
614
633
2017
Lars Daae Horvei
2 410
938
970
502
2017
Mona Rydningen
1 456
469
485
502
2017
2017
PFP982-10
dobbeltkompetanseløp
Siv Kvernmo
SFP1027-11
Dobbeltkompetanseløp
John-Bjarne Hansen
SFP1067-12
Dobbeltkompetanseløp
Stig Norderval
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
SFP1068-12
Dobbeltkompetanseløp
Ole-Lars Brekke
Nordlandssykehuset HF
Tannhelse, kosthold, inflammasjon og biomarkører
ved akutt intermitterende porfyri
Elin Storjord
1 456
469
485
502
SFP1128-13
Dobbeltkompetanseløp
Erling Aarsæther
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Attenuation of Renal Ischemia-Reperfusion Injury
Marius Roaldsen
1 976
469
485
502
520
2018
høst
2015
SFP1129-13
Dobbeltkompetanseløp
Finn Egil Skjeldestad
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
FRURIPRO - Fødselsrelatert urininkontinens og
prolaps
Elisabeth Ludvigsen
1 976
469
485
502
520
2018
høst
2015
Maria Therese Ahlen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Exploration of signal transduction events in antigenspecific immune cells associated with platelet
alloimmunization in pregnancy.
Ingvild Jenssen
Lægreid
2 511
469
485
502
520
535
2019
høst
2016
Rolv-Ole Lindsetmo
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Improving surgical training using telementoring in
laparoscopic surgery: A randomized single-blinded
prospective trial.
Etai M Bogen
2 686
504
520
537
555
570
2019
høst
2016
SFP1198-14
HST1197-14
dobbeltkompetanseløp
dobbeltkompetanseløp
Dobbeltkompetanse Videreførte
Kirurgisk behandling av anal inkontinens
kvinnehelse
Årssum per institusjon (dobbeltkompetanseløp)
Totalt
2015
2016
2017
2018
2019
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
15 453
4 511
4 044
3 680
2 113
1 105
1 456
469
485
502
16 909
4 980
4 529
4 182
2 113
1 105
19 av 24
2020
Bytte av kandidat.
Kommentar
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nye tildelinger Dobbeltkompetanseløp 2015-2021
ProsjektTittel
Klassifikasjon
satsingsområder
Stipendiat
To
SFP1247-15
12301 Ph.d.-stipend
Ellen Nordal
SFP1248-15
12165 Ph.d.-stipend
Georg Sager
Universitetssykeh
uset Nord-Norge
HF
Universitetssykeh
uset Nord-Norge
HF
Dobbeltkompetanseløp. Juvenile idiopathic arthritis from childhood
to young adulthood. Aspects of disease activity and uveitis
Veronica
Gjertsen
Rypdahl
3 116
156
485
502
520
535
551
Dobbeltkompetanse. Drug therapy in migraineurs during pregnancy
and lactation
Siri Amundsen
3 434
524
542
642
560
575
591
Totalt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 550
680
1 027
1 144
1 079
1 110
1 142
367
6 550
680
1 027
1 144
1 079
1 110
1 142
367
367
Summer nye instilte prosjekter
Årssum per institusjon (dobbeltkompetanseløp)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
Totalsummer inkludert videreførte og nye prosjekter
Dobbeltkompetanseløp Nye
Årssum per institusjon (dobbeltkompetanseløp)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
5 191
5 071
4 824
3 192
2 215
1 142
367
469
485
502
5 660
5 556
5 326
3 192
2 215
1 142
367
20 av 24
e
år
ti f o
ld r
e l de
in n
ge ne
n
Fr
is
tn
y
sø
kn
ad
Institusjon
Si
st
Søker
or
Søknadstype
lf
ID
ta
HNprosjektn
ummer
pe
ri
od
Ti
ld
en
el
in
g
20
15
Ti
ld
el
in
g
20
16
Ti
ld
el
in
g
20
17
Ti
ld
el
in
g
20
18
Ti
ld
el
in
g
20
19
Ti
ld
el
in
g
20
20
Ti
ld
el
in
g
20
21
Tall i hele tusen
2021
2017
2020
2017
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Videreførte tildelinger Forskerlinjestudenter 2015
or
d
år
f
st
e
Si
SFP1199-14
Ph.d.-stipend
Baldur Sveinbjørnsson
UiT Norges arktiske
universitet
SFP1200-14
Ph.d.-stipend
Jon Florholmen
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Forskerlinjestudent. Studier av
virkningsmekanismen til korte lytiske
antitumorale peptider
Forskerlinjestudent. Tidlige markører på
metabolsk sykdom hos pasienter med
fedme
Årssum per institusjon (forskerlinjestudent)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
Forskerlinjestud. Videreførte
21 av 24
Liv-Marie Eike
469
469
2015
Maria Larsen
469
469
2015
Totalt
2015
469
469
469
469
938
938
2016
2017
2018
2019
2020
el
in
til
d
en
ne
20
20
20
19
gs
be
lø
p
Ti
ld
el
in
gs
be
lø
p
20
18
el
in
Ti
ld
Ti
ld
el
in
gs
be
lø
p
20
17
20
16
gs
be
lø
p
Ti
ld
el
in
gs
be
lø
p
20
15
el
in
Stipendiat
Ti
ld
Klassifikasjon
satsingsområder
gs
be
lø
p
Prosjekttittel
el
in
Institusjon
Ti
ld
Søker
en
st
åe
nd
e
Søknadstype
Gj
Prosjektnummer
til
de
l
in
g
ge
n
Tall i hele tusen
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Nye tildelinger til Forskerlinjestudenter 2015-2017
SFP1250-15 Ph.d.-stipend
Tom Eirik Mollnes Nordlandssykehuset HF
586
2017
Forskerlinjestudent: Complement and TLR inhibition in
Gram positive and polymicrobial sepsis
Espen Waage Skjeflo
2 195
443
1 094
658
2017
Årssum per institusjon (forskerlinjestudenter)
Totalt
2015
2016
2017
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
1 947
391
970
586
2 195
443
1 094
658
4 141
833
2 064
1 244
2015
2016
2017
860
469
970
586
443
1 094
658
1 771
2 064
1 244
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Totalsummer inkludert videreførte og nye prosjekter
Årssum per institusjon (forskerlinjestudenter)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UiT Norges arktiske universitet
Sykehusapotek Nord HF
Nordlandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Universitetet i Nordland
Annen institusjon med avtale med Helse Nord RHF
Totalt
22 av 24
Si
st
e
970
Ti
ld
el
391
Summer nye instilte prosjekter
Forskerlinjestudenter Nye
år
f
ld or
el d e
in n
ge ne
n
20
in
g
in
g
Ti
ld
el
1 947
Ti
ld
el
Øyvind Holsbø Hald
Ti
ld
el
Forskerlinjestudent: Onkogenet MYCN og
differensiering i høy-risiko neuroblastom
ti
21
20
20
19
in
g
20
in
g
in
g
20
18
17
20
16
20
in
g
Ti
ld
el
Christer Einvik
15
Ti
ld
el
Universitetssykehuset NordNorge HF
SFP1249-15 Ph.d.-stipend
in
g
Stipendiat
20
io
ProsjektTittel
pe
r
Institusjon
Ti
ld
el
Søker
al
fo
r
Søknadstype
To
t
HNprosjektn
ummer
de
n
Tall i hele tusen
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Ny tildeling Startstipend 2015
HNprosjektnummer
STR1251-15
Startstipend
SøknadsID
Søknadstype
12748 Startstipend
Søker
Tove Aminda
Hanssen
Institusjon
Nordlandssykehuset HF
ProsjektTittel
Etterlevelse av livsstilsråd hos personer med
koronar hjertesykdom
23 av 24
Stipendiat
Amalie Nilsen
To
ta
lf
or
pe
Ti
ri
ld
od
el
en
in
g
20
Si
15
st
e
år
ti fo
ld r
el de
in n
g e ne
n
Tall i hele tusen
130
130
2015
Endelig tildelingsliste Helse Nords forskningsprogrammer 2015 - versjon_06.03.2015.xlsx
Ny tildeling Toppstipend 2015
TOP1252-15
Toppstipend
SøknadsID
Søknadstype
12582 Startstipend
Søker
Anne
Granstrøm
Ekeland
Institusjon
ProsjektTittel
Universitetssykehuset NordNorge HF
Toppstipend
To
ta
lf
or
pe
Ti
ri
ld
od
el
en
in
g
Si
20
st
15
e
år
ti fo
ld r
el de
in n
g e ne
n
HNprosjektnummer
Tall i hele tusen
142
24 av 24
142
2015

Similar documents