Presentasjon

Comments

Transcription

Presentasjon
Fagopplæring for alle –
fra lærling til arbeidsliv
Heidi Fjellheim, Siv Anita Wigen,
Tom Kjeldseth og Marit Størvold Damås
Arena for kvalitet 2015, Bergen
Fra opplæring til kvalifisering
• Lærekandidatordningen er veien til
arbeid for flere i
Nord-Trøndelag
• Positive lærebedrifter
• Samarbeidsavtale med
NAV NT
• Tilskuddsordninger
• Heidi gikk veien fra
lærekandidat til lærling
og fagbrev i BUA
Heidi
• https://www.youtube.com/watch?v=q4qluShE
M_I
Skjefte barnehage –
fra lærebedrift til arbeidsgiver
• Se mennesket
• Tilrettelegging på
arbeidsplassen
• La meg få klare det
selv
• Støtte, omsorg og
motivasjon
NAV –
kvalifisering til arbeid
• Individuelle vurderinger
– Tilrettelegging i bedrift
– Stønad til utdanning
– Arbeidsevnevurdering
• Muligheter for jobb i redusert stilling kombinert med
stønad
• Fra opplæring til arbeidstaker
• Målretta innsats fra lærebedrift, NAV og
fylkeskommune gir Heidi gode muligheter for fortsatt
jobb og muligheter for videre utdanning