Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Comments

Transcription

Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet
Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet - AGDER OG TELEMARK
(13.-)14. september 2015
Nominasjonskomiteens liste
1. JAN OLAV OLSEN, 65 år, GRYTINGVEIEN, SUNDEBRU, Pensjonist
2. RØNNAUG TORVIK, 59 år, NEDRE SARV, BYKLE, Rektor
3. STIAN BERG, 26 år, TYRISVINGEN, SKIEN, Student
4. SISSEL ANNETTE MARTHINSEN, 44 år, SPINDSODDEN, FARSUND, Lektor
5. ØIVIND BÅRD BENESTAD, 61 år, ØVRE RINGVEI, KRISTIANSAND S, Inf. konsulent
6. EVA MARIE TOKHEIM, 63 år, ØVRE NUSTADVEI, LANGESUND, Pensjonist
7. THORE WESTERMOEN, 66 år, HESLANDSVEIEN, MANDAL, Fylkesvaraordfører
8. REIDUN NESVIK BIRKELAND, 61 år, BERSE TERRASSE, BIRKELAND, Lærer
9. VEGARD HELDAL, 20 år, MOYVEIEN, GRIMSTAD, Student
10. JAN INGE TUNGESVIK, 60 år, RANDULF HANSENS VEI, FEVIK, Regiondirektør
11. ANNA KILE, 27 år, BUHUSHEIA, KRISTIANSAND S, Sekretær
12. KRISTIAN ESPELAND, 59 år, KIVLEDALSVEGEN, SELJORD, Næringsdrivende
13. BRYNHILD BERG, 68 år, ØVRE SØLVBEKKEN, TONSTAD, Pensjonist
14. INGER NILSEN HOLEN, 53 år, GAMLE KIRKEVEI, KRISTIANSAND S, Koordinator
Inntil tre kandidater fra andre lister (skriv med STORE bokstaver)
FORNAVN ETTERNAVN
Det skal velges 4 representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Velg én av de godkjente valglistene. Valglistene er satt opp i prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på denne listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.
- Gi personstemme til kandidater fra andre lister
Du kan gi personstemme til inntil tre kandidater fra andre godkjente valglister. Det gjør du ved å føre opp kandidatnavnet i
feltet for kandidater fra andre lister. Bruk store bokstaver. Kandidaten får da én stemme.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.
Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet - AGDER OG TELEMARK
(13.-)14. september 2015
Åpen folkekirke
1. KJETIL DRANGSHOLT, 66 år, HOLBERGS GATE, KRISTIANSAND S, Overlege
2. BERGIT HAUGLAND, 51 år, SCHØNBERGS VEI, KRAGERØ, Høgskolelektor
3. KAI STEFFEN ØSTENSEN, 21 år, MELLOMVEIEN, VANSE, Student
4. NILS MARTINIUS JUSTVIK, 58 år, BERGSTØ, LILLESAND, Førsteamanuensis
5. KAREN HELENE BØHN MELHUS, 20 år, SOLSLETTA, TVEIT, Student
6. ANNE-MARIE WILAND LÆGDENE, 77 år, LAHELLE, KRISTIANSAND S, Pensjonist
7. PER GUNNAR DISCH, 52 år, ÅMOTBAKKEN, PORSGRUNN, Førstelektor
8. NAJA AMANDA LYNGE MØRETRØ, 19 år, ÅSVEIEN, KRISTIANSAND S, Elev
9. PREBEN GRØTTELAND JAKOBSEN, 29 år, ELJESTRAUMVEGEN, KVINESDAL, Underv. inspektør
10. GRO WERNØ, 63 år, JØRUND TELNES GATE, SKIEN, Pensjonist
11. NILS OFSTAD, 66 år, SAUDEGATA ØST, SKIEN, Lærer og pensjonist
12. VEGARD BØ BAHUS, 44 år, LOUISES VEI, KRISTIANSAND S, Advokat
13. SOLVEIG NORDKVIST, 72 år, GJERVOLDSTAD, NODELAND, Pensjonist
14. SOLVEIG BOTNEN EIDE, 59 år, FAGERVOLL, LILLESAND, Førsteamanuensis
15. TOR INGE AUREBEKK, 65 år, NYGATA, KRISTIANSAND S, Hovedverneombud
16. EMIL OTTO SYVERTSEN, 67 år, SKIPPERGATA, KRISTIANSAND S, Pensjonist
Inntil tre kandidater fra andre lister (skriv med STORE bokstaver)
FORNAVN ETTERNAVN
Det skal velges 4 representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Velg én av de godkjente valglistene. Valglistene er satt opp i prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på denne listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen.
- Gi personstemme til kandidater fra andre lister
Du kan gi personstemme til inntil tre kandidater fra andre godkjente valglister. Det gjør du ved å føre opp kandidatnavnet i
feltet for kandidater fra andre lister. Bruk store bokstaver. Kandidaten får da én stemme.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.