Datablad – CTC EcoHeat 408 - Gastech

Comments

Transcription

Datablad – CTC EcoHeat 408 - Gastech
Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger
CTC EcoHeat 408 nr. 586 614 002.
Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013
og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU.
Luft-vand-varmepumpe (ja/nej)
Nej
Vand-vand-varmepumpe (ja/nej)
Nej
Brine-vand-varmepumpe (ja/nej)
Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg (ja/nej)
Nej
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (ja/nej)
Ja
Parametre skal angives middeltemperaturanvendelse.
Parametre skal angives for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold.
Symbol
Enhed
Klimazone
35 °C
55 °C
Element
Energieffektivitetsklasse rumopvarmning
---
---
Prated
kW
Årsvirkningsgrad ved rum opvarmning.
ηs
%
Årligt energiforbrug for rumopvarmning
Qhe
kWh
Lydeffektniveau
Lwa
dB(A)
Nominel nytteeffekt
Specielle forhold omkring montage, installation eller fejl på apparat:
Middel
A++
A++
Kold
Middel
Varm
Kold
Middel
Varm
Kold
Middel
Varm
Inde
Ude
10
9
9
159
161
154
4816
5383
2910
43
---
9
9
8
127
125
124
6273
5670
3356
43
---
Se installationsvejledning
Symbol
Klimazone
El forbrug i andre tilstande end aktiv tilstand
--Slukket tilstand
Poff
--Termostat fra-tilstand
Pto
--Standby tilstand
Psb
--Krumtaphus opvarmnings tilstand
Pck
For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
Energieffektivitetsklasse vandopvarmning
----Angivet forbrugsprofil
----Årsvirkningsgrad ved vandopvarmning
ηvh
--Daglig el forbrug
Qelec
--Årlig el forbrug
AEC
---
Værdi
Enhed
0,018
0,018
0,018
---
kW
kW
kW
kW
A
L
88
5,292
1164
----%
kWh
kWh
Systemdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger
CTC EcoHeat 408 nr. 586 614 002.
Styringsklasse
Temperaturstyringens indvirkning på energieffektivitet
Energieffektivitet rumopvarmning
Energiklasse rumopvarmning inkl. styring
Enertech AB.
Box 309, SE-341 26, Ljungby Sverige. Tel +46 372 88000
VII
3,5
129
A++
www.ctc.se