Enermet E120L / E120Lt Fjernaflæst elmåler

Comments

Transcription

Enermet E120L / E120Lt Fjernaflæst elmåler
Scroll knap
For skiftning af displayvisning. Ved tryk mere
end 10 sek., vil displayet returnere til normal
visning igen.
Alarm lampe
Hvis den begynder at
lyse rødt, kontakt
SYD ENERGI!
COM - GSM
Disse 2 lamper kan stå
og blinke. Dette er helt
normalt og betyder, at
måleren kommunikerer
på GPRS-nettet.
kWh
Denne lampe blinker
10.000 gange pr. kWh.
Enermet E120G / E120Gt
Fjernaflæst elmåler
SE • Edison Park 1 • 6715 Esbjerg N • Telefon 7011 5000 • E-mail: [email protected] • senet.dk

Similar documents