NYE GåRdhAVEhuSE I ALLERØd

Comments

Transcription

NYE GåRdhAVEhuSE I ALLERØd
Solceller
Fremtidens solfanger - Verdens første profilerede solfanger
Nordic Energy Group forventninger til solenergi
Markedet for solfangere og solceller stiger kraftigt i takt med at der
laves tag- og facadeintegrerede løsninger
Solenergi indgår som et naturligt element i tag og facader.
Lokalplaner accepterer integrerede solfangere
Alle nybyggede huse har solenergi installeret
Solfangere er ikke et tilvalg, men i enkelte tilfælde et
fravalg ved tag- og facadeudskiftning og nybyggeri
Arkitekter vil positivt tilvælge integrerede solfangere, da de giver
store råderum på den arkitektoniske side.
Et lavenergi hus har en større handelsværdi end et traditionelt
hus.
Nordic Energy Group Combivarmeanlæg
Inteligent sammenkobling af jordvarme og solvarme
38 % lavere energiforbrug end traditionelle jordvarmeanlæg ifølge DTU
Er forberedt for differentierede elpriser – varm huset op når el er billig
Bruger de lave temperaturer i solfangerne om vinteren til forvarmning
af frostvæsken fra jordvarmeslangerne
Overfører overskydende energi fra solfangerne til jordvarmeslangerne
Har internet baseret styring der sikrer fjernovervågning og –betjening
Anvender udelukkende lavenergikomponenter
Har frekvensstyring – finder selv optimal hastighed og drift
Har vejrkompenserende styring – tilpasser selv fremløbstemperaturen
Kan tilkobles ventilation og køl
Energiramme for villa 164 m2
før NEG combianlæg
efter NEG combianlæg
Nordic Energy Group Combivarme
Et Combivarme anlæg flytter energiramme beregningen kraftigt –
typisk fra 80 KWh/m2 til ca 50 KWh/m2, eller fra 55 KWh/m2 til 35
KWh/m2. COP værdier på 5,5 ved gulvvarme er almindeligt
Et Combivarme anlæg sikrer meget lavt energiforbrug – typisk ca
3.000 DKK pr år i et nyt parcelhus
I et hus med oliefyr eller naturgas nedsættes energiforbruget typisk
med 60-70 %
Solfangerne fungerer ca 2,5 gange så lang tid i et Combivarme
anlæg i forhold til et traditionelt solfangeranlæg
Et Combivarme anlæg anvender kun lavenergipumper og
energibesparende komponenter
Et Combivarme anlæg kan anvendes i boliger, institutioner, erhverv
Nordic Energy Group kontakt data
Nordic Energy Group
Jellingvej 11
9230 Svenstrup J
Tlf:
5077 0450
Fax
9652 0111
Mail:
Web:
[email protected]
www.nordicenergygroup.com

Similar documents