Her kan du få gode tips og se en video, hvor nemt det er at montere

Transcription

Her kan du få gode tips og se en video, hvor nemt det er at montere
Scroll knap
For skiftning af displayvisning. Ved tryk mere
end 10 sek., vil displayet returnere til normal
visning igen.
W/A lampe
Hvis den begynder at
lyse rødt, kontakt
SYD ENERGI!
PKD - BIU - SRV
Disse 3 lamper kan stå
og blinke. Dette er helt
normalt og betyder, at
måleren kommunikerer
på elnettet.
kWh
Denne lampe blinker
10.000 gange pr. kWh.
Enermet E120L / E120Lt
Fjernaflæst elmåler
SE • Edison Park 1 • 6715 Esbjerg N • Telefon 7011 5000 • E-mail: [email protected] • senet.dk

Similar documents