Gratis energi året rundt med solceller

Comments

Transcription

Gratis energi året rundt med solceller
Gratis energi året
rundt med solceller
3. udgave
3,5 kWp
Pakkeløsninger til mellemstore husstande
Få elmåleren
til at løbe
baglæns
Solenergi er både grøn, gratis og til
rådighed året rundt. Det gør solceller til
et særdeles attraktivt supplement til
traditionel elforsyning.
Når elforbruget i
boligen er lavere,
end det solcellerne producerer,
vil elmåleren rent
faktisk løbe baglæns.
5
1
Med et solcelleanlæg fastlåser du din elpris på
et lavt niveau uafhængig af fremtidige elprisstigninger. Anlægget har en garanteret levetid
på minimum 25 år.
Solceller omsætter lysets energiindhold til elektricitet uden nogen form for miljøpåvirkning eller
støj. Den elektricitet, som anlægget producerer,
ledes igennem boligens elmåler og videre til det
offentlige elnet.
3
2
4
Nettoafregning
af solenergi
Elproduktionen fra dit solcelleanlæg afregnes efter
nettomålingsordningen. Det betyder, at du sparer
elprisen inkl. afgifter, tariffer og moms for den
mængde el, solcellerne producerer.
Værdien af solcellernes elproduktion er altså ca. 2 kr./kWh.
Samtidig er afregningen enkel at håndtere.
Sådan fungerer
et solcelleanlæg
Et solcelleanlæg producerer jævnstrøm, når
solens stråler møder solcellepanelerne 1 .
I inverteren (vekselretteren) 2 bliver strømmen omdannet til vekselstrøm, hvorefter den
sendes gennem elmåleren 3 til forsyningsnettet 4 .
Elektrisk udstyr 5 i boligen forsynes som
normal. Det vil sige, at forsyningsnettet
bruges som batteri, der fyldes ved overproduktion (en sommerdag) og tappes ved
underproduktion (en vinteraften).
Et 3,5 kWp-anlæg er velegnet til mellemstore
husstande (3 personer), der ønsker at dække
over 70% af elforbruget med solenergi.
3,5 kWp
Pakkeløsninger til mellemstore husstande:
Poly-krystallinsk
Mono-krystallinsk
Mono-krystallinsk
Blå
Sort
Design
Pakkeløsning med poly-krystallinske
solpaneler fra SHARP.
Pakkeløsning med sorte mono-krystallinske
solpaneler fra Hyundai.
Pakkeløsning med sorte mono-krystallinske
solpaneler fra Schüco.
Antal paneler:
Installeret effekt:
Årlig energiproduktion:
Samlet areal:
Inverter:
Konfiguration:
Antal paneler:
Installeret effekt:
Årlig energiproduktion:
Samlet areal:
Inverter:
Konfiguration:
Antal paneler:
Installeret effekt:
Årlig energiproduktion:
Samlet areal:
Inverter:
Konfiguration:
Længde:
Bredde:
Dybde:
Vægt:
14 stk.
3.430 kWp
3.161 kWh
24 m2
ABB PVS300
2 rk. m. 7 paneler
1.652 mm
994 mm
46 mm
19 kg
Længde:
Bredde:
Dybde:
Vægt:
14 stk.
3.360 kWp
2.927 kWh
24 m2
ABB PVS300
2 rk. m. 7 paneler
1.645 mm
983 mm
35 mm
19 kg
PAKKERNE INDEHOLDER: Solpaneler, vekselretter, befæstning til eternittag og kabler til 10 m
mellem solpaneler/vekselretter. Anlægget er beregnet til en placering mod syd og en hældning
på 40%, uden skyggepåvirkninger. Anden placering vil resultere i en lavere energiproduktion.
Der er 5 års garanti. Desuden er der på panelerne en ydelsesgaranti på 80% efter 25 år.
Alternative fabrikater kan forekomme.
Opsætning og montage
For optimal produktion skal et solcelleanlæg have størst mulig eksponering
for solen. I Danmark er den optimale
placering mod syd og med en
hældning på 43 grader.
Anlægget monteres direkte på boligens tag, hvorefter en ledning føres
ind til husets elmåler. Selve placerin-
gen af panelerne afhænger af boligens
beliggenhed, tagets form, hældning og
eventuelle vinduer.
Selve monteringen og tilslutningen af
anlægget er typisk overstået på en
enkelt arbejdsdag.
Længde:
Bredde:
Dybde:
Vægt:
1.581 mm
1.073 mm
42 mm
20 kg
14 stk.
3.500 kWp
3.274 kWh
25 m2
ABB PVS300
2 rk. m. 7 paneler
- et Solar koncept
0 0 0 0 1
kWh
En gennemsnitlig dansker bruger statistisk
set 1.423 kWh el om året (uden el til
Hvor meget strøm
bruger vi egentlig?
opvarmning). Det giver en elregning på
ca. 2.850 kr. Det betyder, at en familie på
4 har et gennemsnitligt forbrug på 5.692
kWh om året – eller knap 11.400 kr.
Kilde: Go’Energi 2011
Vi gør det nemt for dig at vælge
den rigtige løsning, når du
investerer i solceller til boligen.
Garanteret
minimumseffekt
Gode grunde til at vælge
solceller til din bolig
Solcellepakkerne har plus tolerancen
(0 til +5%) af den nominelle effekt (Wp).
Det betyder, at det anførte effekttal
for løsningen garanteret bliver
nået og i størsteparten af tilfældene
endda overskredet.
• S
olceller fastlåser din elpris på et lavt niveau
uafhængig af fremtidige elprisstigninger
• S
olceller kræver hverken autoriseret service eller
tidskrævende vedligehold
• 25 års ydelsesgaranti fra producenten
G-nr. 03 00 080 474 / EAN 57 05158 080472