ZONEKORT TYSKLAND

Comments

Transcription

ZONEKORT TYSKLAND
Vindmølle i Tyskland
1.5 MW - 1 x V82-1.5 MW NH108,6 - Idriftsat nov. 2005
November, 2011
W
Wind Farm in Germany
6 MW - 3 x V90-2.0 hh105
January 16, 2010
Vindmølle i Tyskland
2.0 MW - 1 x V80-2,0
2,0
V80-2.0 NH100 m.
– Idriftsat
– Idriftsat
dec.
dec.
2003
2003
November, 2012
Grundlæggende projektdata
Vindmølletype:
1 x Vestas V80-2,0 MW – NH 100 m
Status:
Vindmøllen er idriftsat ultimo december 2003
Afregningspris:
8,9 €cent pr. kWh frem til 31.12.2023 i h.t. EEG, den tyske lov om vedvarende energi
Strømprisen efter det 20 år forudsættes at være uændret.
0,7 €cent pr. kWh - SDL bonus år 2011-2015
0,35 €cent pr. kWh – forventet Direkt Vermarktung år 2013
Der er herudover mulighed for at forhandle Direkt Vermarktung i efterfølgende år, så
længe det sker i overensstemmelse med den gældende tyske lov.
Betingelser for overtagelse:
Windpark Saerbeck består af i alt 3 vindmøller, hvoraf den ene nu udbydes til salg
Alle de juridiske rettigheder til etablering og drift af infrastruktur og vindmøller er placeret i
et rettighedsselskab, som i dette tilfælde er et tysk KG, Dreizehnte UPEG Windpark GmbH
& Co. KG. For at få adgang til disse rettigheder erhverves samtidigt med køb af vindmøllen
1/3 af selskabsandelene i Dreizehnte UPEG Windpark GmbH & Co. KG
Projektet overtages således via Købekontrakt (Vindmølle) og Købekontrakt (KG-andele)
Budgetproduktion:
Budgetproduktionen 3.031.940 kWh/a er fastsat ud fra vindmøllens faktiske produktion,
korrigeret for vindregionindex og rådighed. Budgetproduktionen er fratrukket nettab og 2%
til rådighed.
•-
Vindmølle i Tyskland
2,0 MW - 1 x V80-2,0 NH100 m. – Idriftsat dec. 2003
November, 2012
Årlige driftsomkostninger
Jordleje:
År 2003-2013: 6% af el-salgsindtægter, dog minimum € 18.133,- p.a.
År 2014-2018: 7% af el-salgsindtægter, dog minimum € 21.133,- p.a.
År 2019-2023: 8% af el-salgsindtægter, dog minimum € 24.133,- p.a.
Option på forlængelse af jordlejeaftaler 2 x 5 år
Technical and Commercial Management (TCM):
5,0 % af el-salgsindtægter
Forsikring:
€ 4.600,- p.a.
Forsikringen er baseret på en AOM4000 serviceaftale med Vestas og er en maskin- og
kaskoforsikring og dækker nedbrud, ansvar og driftstab
Selvrisiko for havari € 2.500,- pr. hændelse
Karensperiode for driftstab er 2 dage
Vestas AOM4000 aftale (inkl. hovedkomponenter):
0,011 €/kWh – minimum € 40.000,-.
Fundamentsaftale:
Indgået ultimo november 2009. Løber til udgangen af det 20. driftsår.
€ 3.500 (første 5 år uden beregning) . Aftalen er opsigelig medio 2014.
Reetablering:
Køber skal ud over Købesummen stille en bankgaranti på € 40.000,- overfor lodsejeren
som sikkerhed for reetablering af området efter endt vindmølledrift
Øvrige omkostninger (vedligehold, periodisk eftersyn, strømforbrug, tlf. m.m.):
€ 9.250,,- p.a. (anslået)
Finansiering:
Der vil være mulighed for finansiering af ca. 75% af investeringen hos Ringkjøbing
Landbobank. Låneaftale aftales direkte ml. Køber og Ringkjøbing Landbobank.
Alle driftsomkostninger med undtagelse af jordleje inflationsreguleres årligt.
For yderligere information kontaktes:
Jørgen F. Leth
Head of International Sales
Global Wind Power A/S
Jernbanegade 11
DK-7700 Thisted
Telephone: +45 96 19 21 47
Mobile:
+45 20 34 27 50
E-mail: [email protected]
Disclaimer
Dette prospekt er udarbejdet af Global Wind Power og har alene til formål at give investor et foreløbigt overblik over
investeringen. Beskrivelsen er ikke udtømmende og flere efterfølgende faktorer kan spille ind.
Global Wind Power er alene formidler af salget af vindmøllen på vegne af Sælger, som ejer projektet og således også
har sælgeransvaret .

Similar documents