Faktablad om fjernaflæste målere

Transcription

Faktablad om fjernaflæste målere
FAKTABLAD OM DE NYE ELMÅLERE FRA LANDIS + GYR
TILLYKKE—det er de nyeste fjernaflæste elmåler fra Landis + Gyr (E450), der bliver installeret
hos dig. Måleren gør det muligt at fjernaflæse dit elforbrug automatisk, så du ikke længere behøver at aflæse din elmåler manuelt.
Måleren har et digitalt tælleværk, der kan registrere dit samlede (akkumulerede) elforbrug. Herudover kan den nye måler også registrere fem-minutters-, time-, døgn– og månedsaflæsninger.
Måleren kommunikerer trådløst via etablerede 2G/3G net (GSM/GPRS/UMTS) til Østkraft, hvor
informationen bruges til forbrugsafregning.
Målerens funktioner
1
Din måler viser som udgangspunkt den aktuelle
tællerstand—altså hvor mange kWh, der er
brugt, siden den blev tilsluttet. Det er også denne visning, måleren automatisk vender tilbage
til, hvis du ikke trykker på noget i 30 sekunder.
2
Hvis du laver to korte tryk på den grønne knap,
fremkommer menupunktet Std_data. Vælg dette
med et langt tryk. Den første visning i displayet
viser husstandens øjebliksforbrug i kW. Du kan
kende visningen ved, at koden 1.7.0 forekommer i venstre side af displayet.
Koder:
Senere i EcoGrid-projektet vil det blive muligt
at logge ind via Østkrafts hjemmeside og få et
overblik over dit forbrug, så du ikke behøver
at trykke dig rundt på den fjernaflæste måler.
Husk at du ikke kan ødelægge noget ved at
klikke på målerens knapper. Så udforsk den
og benyt den til at blive bevidst om dit elforbrug.
God fornøjelse!
1.7.0
viser dit aktuelle forbrug i kW fra elnettet.
2.7.0
viser dit aktuelle produktionsoverskud
i kW til elnettet, hvis du har solceller
eller husstandsvindmølle.
1.8.0
viser levering fra elnettet siden installationen af måleren i kWh.
2.8.0
viser levering til elnettet siden installationen af måleren i kWh.
Øvrige koder viser bl.a. aktuel spænding og den
aktuelle strømstyrke.
3
Anvendes til gentilslutning.
4
Denne lampe blinker 1000 gange pr. kWh.
5
Lampe anvendes ikke.
Du kan beregne installationens forbrug vha. denne formel:
Levering fra net + solcelle-/vindmølleproduktion - levering
til net = installationens forbrug
Vi har dags dato udskiftet din elmåler i forbindelse med din deltagelse i EcoGrid-projektet
Ny måler
Visning __________________ kWh.
Gl. måler
Visning __________________ kWh
Med venlig hilsen
Østkraft Net A/S
dato_______________

Similar documents