Kritiska EU-fakta nr 140 januari 2016 pdf

Comments

Transcription

Kritiska EU-fakta nr 140 januari 2016 pdf
kritiska
eu-fakta
Bild: ROBERT NYBERG
utges av Folkrörelsen Nej till EU | nr 140 | december 2015 | pris 20 kr
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 1
LEDARE
KRITISKA EU-FAKTA
Nummer 140 December 2015
Kritiska EU-fakta ges ut av
Folkrörelsen Nej till EU
EU är oförmöget att
hantera flyktingkrisen
Ansvarig utgivare: Eva-Britt Svensson
Redaktör: Hugo Torstensson
Redaktionsutskott:
Per Hernmar, Jan-Erik Gustafsson,
av eurokrisen, har hösten dominerats av den explosiva flyktingkrisen, framför allt flyktingar från kriget i Syrien, och EU:s oförmåga att hantera densamma.
Ingen vet hur många flyktingar som har kommit till Europa, först och främst med båtar till Italien
och Grekland. Uppskattningarna varierar från 750.000 till 2 miljoner flyktingar. Ingen vet heller hur
många som drunknat i överfyllda och sjöodugliga båtar på Medelhavet. Egeiska havet mellan Turkiet
och den grekiska övärlden är den enda flyktväg som finns sedan Grekland och Bulgarien efter krav
från EU bommat igen landgränserna visavi Turkiet med höga stängsel och taggtråd.
Schengenavtalet och Dublinförordningen fungerar inte, när främst Grekland och Italien inte har
kapacitet – eller kanske vilja – att registrera alla flyktingar i det första EU-land de kommer till. EU:s
beslut att kvotera 160.000 flyktingar som befinner sig i provisoriska förläggningar i Italien och Grekland på alla medlemsländer blev ett fiasko.
I stället har flyktingarna bussats vidare från ett EU-land till nästa EUland. Medlemsstaterna motarbetar varandra, inför inre gränskontroller
och till och med sätter upp stängsel och murar.
EFTER ATT EU UNDER FLERA ÅR FÖRLAMATS
Anna-Lisa Eneroth, Eva-Britt Svensson,
Hugo Torstensson
Redaktionens adress:
Kritiska EU-fakta, c/o Torstenson
Rondovägen 312, 142 41 Skogås
telefon: 070-286 08 70
e-post: [email protected]
Adressändring och prenumeration:
Kritiska EU-fakta
Pölgatan 5
414 60 Göteborg
telefon: 031-701 01 77
Rikskansli och materialkontor:
Folkrörelsen Nej till EU
Pölgatan 5
414 60 Göteborg
telefon: 031-701 01 77
e-post: [email protected]
webbadress: www.nejtilleu.se
Prenumeration:
Fyra nummer 100 kr
medlemsskap inkl. prenumeration 300 kr
[arbetslösa, långtidssjukskrivna pensionärer
och studerande 150 kr, familjer 400 kr]
Postgiro 433 02 07-4
Nästa nummer
utkommer i februari 2016
Manusstopp 15 januari 2015
Tryck: Litorapid Media AB
EU:S LÖSNING PÅ FLYKTINGKRISEN, som är den värsta sedan andra världskri-
get, är att förstärka och militarisera EU:s yttre gränskontroll i Medelhavet för att stoppa flyktingströmmen samtidig som EU kohandlar med
Turkiet för att flyktingarna skall stanna i läger där.
Mitt i den akuta flyktingkrisen genomför terrororganisationen Islamiska staten (IS) ett antal bestialiska terrordåd i Libanon, Baghdad, Nigeria, Mali och Paris. Sannolikt är IS också ansvarigt för sprängningen av
ett ryskt turistflygplan på Sinaihalvön.
Strax före midnatt på kvällen den 13 november, några timmar efter de förskräckliga dåden i Paris
som dödat minst 129 personer, framträdde president Francois Hollande i media inför det franska folket. Han meddelade då att han utfärdat ett undantagstillstånd och beordrat stängda gränser. Dagen
efter förtydligade den mest impopuläre presidenten i Frankrikes historia att ”dåden var en krigshandling av IS mot de värden vi försvarar”.
För att försvara dessa ”värden” begärde den franska regeringen några dagar senare på EU:s försvarsministermöte militärt stöd från övriga EU-stater för att bedriva kriget mot IS. Detta genom aktivera
EU:s solidaritetsklausul artikel 42:7 i Lissabonfördraget. Den franske försvarsministern förklarade åtgärden med att man inte ensamt kunde genomföra sina militära angrepp i Mellanöstern och på olika
håll i Afrika och samtidigt klara säkerheten i Frankrike.
Försvarsminister Peter Hultqvist sade efter mötet till Svenska Dagbladet att ”alla har deklarerat att
man är beredd att ge stöd och assistans i detta svåra läge”.
ARTIKEL 42:7 HAR ALDRIG TIDIGARE ANVÄNTS, men den visar att EU är en försvarsallians och att Sverige
som medlem i EU har övergett den militära alliansfriheten. Detta förhållande är inget argument för
att Sverige ska gå med i Nato, men däremot en central anledning till att Sverige ska lämna EU.
EU-supermaktens ”värden” handlar om kolonialism och imperialism. Till exempel att med militärt
och ekonomiskt stöd bidra till ”regimförändringar” i Mellersta Östern, Afrika och på andra ställen för
att tillgodose de stora EU-ländernas ekonomiska och geopolitiska intressen. Detta agerande föder ett
avståndstagande mot väst som bland annat extrema muslimer utnyttjar, samtidigt som främlingsfientligheten tilltar mot vanliga muslimer.
Om Sverige av ”solidaritet” ger sig in i det av Frankrike proklamerade kriget mot IS riskerar vi att bli
måltavla för nästa terroraktion i regi av IS. I stället ska Sverige agera genom FN för att en vapenvila
kommer till stånd som ett första steg mot en förhandlingslösning på kriget i Syrien. Och för att det
ska kunna bli fred måste alla parter i kriget vara delaktiga.
JAN-ERIK GUSTAFSSON
Göteborg 2015
2 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
[klipp & kommentarer]
EU-parlamentariker
gripen för försök
till bedrägeri
Miloslav Ransdorf, EU-parlamentariker för det tjeckiska
kommunistpartiet, har gripits av
schweizisk polis misstänkt för att
med hjälp av förfalskade papper
försökt få ut 350 miljoner euro,
motsvarande över 3,2 miljarder
kronor, från en bank i Zürich.
Tjeckiska myndigheter säger
att det rör sig om ett försök till
bedrägeri.
SD vill stoppa
sympatiåtgärder
Det rasistiska högerpartiet SD
vill stoppa fackliga sympatiåtgärder. I en riksdagsmotion av Marcus Wiechel beskrivs sympatiåtgärder som något ”otidsenligt”
som drabbar oskyldiga. Reaktionerna från fackligt håll har varit
skarpa.
– Tongångarna är extremt arbetsgivarvänliga. Det är väl inget
annat parti som står för så radikala högerkrav på fördelning av
makten till arbetsgivarnas fördel,
säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet.
Poseidon. EU har dessutom satt
in militära marina styrkor som
opererar genom att förstöra flyktingsmugglarnas båtar.
EU – inte förenligt
med demokrati
”EU är knappast längre förenligt
med demokrati, om en viss sorts
åsikter om att driva en reformistisk välfärdspolitik i praktiken är
förbjudna.”
Björn Elmbrant om Portugal i
Dagens Arena.
Framgång för
Marine Le Pen
Med 28 procent av rösterna –
och med partiets kandidater i
ledning i 6 av 13 regioner – är
högerextrema Nationella Fron-
ten Frankrikes största parti efter
regionalvalens första omgång.
Nationella frontens 28 procent av rösterna ska jämföras
med 27 procent för högern och
23,5 procent för det styrande
Socialistpartiet.
Valresultatet ger Marine Le
Pen en extra skjuts inför presidentvalet 2017.
– Det är synnerligen uppseendeväckande att en högerextrem kandidat ligger så bra till i
ett stort europeiska land, säger
Bim Clinell till Svenska Dagbladet.
Är EU en kristen
klubb?
I en artikel i den tyska tidningen
Frankfurter Allgemeine Zeitung
hävdar Ungerns premiärminister
Viktor Orbán att flyktingkrisen
”underminerar Europas kultur
och livsstil”. De flesta som kommer är inte kristna utan muslimer, skrev han, och lade till: ”Är
det inte oroande att Europas
kristna kultur redan nu knappt
klarar att behålla sina kristna värderingar?”
Skäms Stefan
Löfven!
Onsdagen den 2 december, var
det internationella dagen för avskaffande av tvångs- och slavarbete. Endast två länder, Nigeria
och Norge, har skrivit under
ILO-konvention 29:s tilläggsprotokoll som ska minska slavarbetet. Skäms Stefan Löfven och
den av socialdemokraterna ledda
regeringen.
www.robertnyberg.nu
724.000
båtflyktingar i år
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har över 724.000 flyktingar tagit sig över Medelhavet
till Europa hittills i år. Bara i oktober var antalet 218.000, det
var fler människor än under hela
2014.
Enligt Amnesty har i år nästan 3.500 personer dött i Medelhavet (10 november).
För att stoppa flyktingströmmen har Frontex, EU:s gränskontrollmyndighet, två operationer i Medelhavet, Triton och
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 3
Vänstern måste rösta ja till
Storbritanniens EU-utträde
– TILL EN BÖRJAN var det bara ett
fåtal som vågade doppa sina tår i
vatten, sedan har andra, trevande, följt efter, hela tiden tittande
på varandra för att gardera sig.
Det säger Owen Jones, brittisk författare och krönikör i The
Guardian.
– När det åtstramningshärjade Grekland påtvingades vad
landets tidigare finansminister
Yanis Varoufakis kallar en ”postmodern ockupation”, kullkastades dess suveränitet och den grekiska regeringen och parlamentet påtvingades att genomföra
mer av den politik som inte har
uppnått någonting annat än
ekonomisk ruin, vänder sig Storbritanniens vänster mot Europeiska unionen och det går fort.
Desto fler vänsteropponenter
mot EU träder fram, desto mer
kraft kommer att samlas och
uppnå en kritisk massa kalkylerar Owen Jones.
inom vänstern
som alltid har varit kritiska till
EU, har det kändes som ett ensamt korståg. Men vänsterstöd
för ett utträde – ”Brexit”, om du
så vill – är inte nytt. Om något,
representerar denna nya våg av
vänstereuroskepticism ett uppvaknande. Många inom vänstern kampanjade mot att gå
med i det dåvarande EG när
Margaret Thatcher propagerade
för medlemskap i början av 70talet.
– Ett EG-inträde skulle hota
möjligheten för en vänsterregering att genomföra sin politik,
människor som mina föräldrar
trodde, skulle komma att förbjuda industriella åtgärder nödvändiga för att skydda den inhemska industrin.
Men sedan kom Thatcherism
och en alltmer illa medfaren och
demoraliserad vänster började
tro att det enda hoppet för progressiv lagstiftning var via Bryssel. Misären inom vänstern under 1980-talet, motsvarades av
triumferandet av den fria marknaden, som hade förändrat Storbritannien mer än deras vildaste
– FÖR DE AV OSS
Owen Jones
ambitioner, och började rygga
tillbaka inför inskränkningarna
av sina drömmar om det europeiska projektet.
– Vänsterns pessimism om
möjligheten att genomföra sociala reformer i sitt eget land utan
hjälp av EU förenades med en
progressiv syn på internationalism och gränsöverskridande
enighet, som hade vuxit fram ur
spillrorna av fascism och folkmordskrig. Det är kanske denna
framtidstronimbus som har
släckts av att ett medlemsland i
EU har drivits till den värsta
ekonomiska krisen sedan 30-talet. Det var tyska och franska
banker som hänsynslöst lånade
ut till Grekland som har gynnats
av EU:s och IMF:s så kallade
räddningsaktioner, inte den grekiska ekonomin. Destrueringen
av Greklands nationella suveränitet uppnåddes genom ekonomisk strypning, och behandlingen som Alexis Tsipras utsattes för kan liknas vid en ”omfattande psykisk skendränkning”.
Slovakiens vice premiärminister,
Peter Ka•imír, har kanske tagit
bort sitt inlägg på twitter där
han betecknade detta våra dagars Versailles som ”resultatet av
deras ’grekiska vår’”, men han
har rätt; detta handlade bara om
att krossa ett uppror.
”Ugly indeed”, säger Owen
Jones som citerar den tidigare
rådgivaren vid EU-kommissionen Philippe Legrain beskrivelse
4 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
om vad som skett under 2010talet: ”Tyskland har visat sig vara
en katastrofal hegemon”, som till
och med kör över Frankrikes invändningar.
Euron passar Tyskland, naturligtvis, en svag euro är bra för
dess export och förhindrar att
fattigare EU-länder kan konkurrera. Men titta på hur EU har
opererat. Den har tvingat valda
regeringar – förvisso motbjudande som Silvio Berlusconis –
från makten. Irland och Portugal
blev också drabbade av utpressning. Lissabonfördraget och en
räcka pakter och avtal sedan eurokrisens utbrott har effektivt
förbjudit keynesiansk ekonomisk politik i eurozonen.
– Men även utanför euroområdet, är vår demokrati hotad,
säger Owen Jones.
– MED TRANSATLANTIC Trade Investment Partnership (TTIP),
som typiskt för EU förhandlas i
hemlighet med företagens intresseorganisationer, hotar en
kapplöpning mot botten vad
gäller miljö- och andra standarder. Ännu mer olycksbådande,
skulle det ge storföretag möjlighet att stämma folkvalda regeringar som försöker hindra
dem att införa politik som påstås
begränsa deras vinstmarginaler,
oavsett deras demokratiska mandat. Det skulle bana väg inte
bara utöka privatiseringen av
vårt NHS, utan även göra det
oåterkalleligt. Royal Mail har privatiserats av Tories, men det var
EU som påbörjade processen
genom att genomdriva avregleringen av naturliga monopol
som posttjänster. Vill framtida
politiker åternationalisera järnvägen? Det betyder att de inte
bara måste övervinna EU-kommissionen järnvägsdirektiv 91/
440/EEG, men även det föreslagna fjärde järnvägspaktet.
Owen Jones framhåller att andra direktiv och pakter genomdriver
marknadsliberalism
byggd på privatiseringar och
marknadisering av Storbritanniens offentliga tjänster och
samhällsservice.
Premiärminister David Cameron föreslår en omförhandling
av Storbritanniens medlemskapsavtal som, enligt Owen Jones,
kommer att ta bort många av de
kvarvarande ”bra delarna” av
EU, särskilt vad gäller anställningsskyddsregler. Men premiärministern är beroende av vänsterkampanjen för stöd för hans
eventuellt omförhandlade medlemskapsavtal, vilka önskar stanna kvar i ett allt mer storföretagsstyrt EU berövat från löntagarnas rättigheter.
– Kan vi med hedern i behåll
skriva under på detta?, frågar
Owen Jones. Något svar behövs
inte.
Han manar oss att vara ärliga
om våra farhågor. EU-motståndarna på vänsterkanten fruktar
att de oavsiktligt hamnar i samma ställningstagande som främlingsfientliga högernationalister,
och ett ”nej”-resultatet kommer
att betraktas som ett rättfärdigande deras reaktionära politik
och utlöser en karneval av Ukippery. Fientlighet gentemot EU
ses som ett reservat för extremhögern, och inte sådant progressiva ska underhålla. Och det är
skälet till varför - om betydande
delar av vänstern bestämmer sig
för ett Brexit - måste driva en
egen kampanj och försöka och
vinna äganderätt i frågan.
– EN SÅDAN KAMPANJ skulle fokusera på att bygga ett
nytt Storbritannien, på grundval av arbetarnas rättigheter, en
lön det går att leva på, statligt
ägande, industriell aktivism och
rättvisa skatter. En folklig kampanj kan hjälpa vänstern att
återupprätta kontakten med arbetarklassen som den förlorade
för länge sedan. Min rädsla är
annars en upprepning av den
skotska folkomröstningen; men
den här gången, i stället för det
progressiva SNP som mottagare,
med Ukip som dammsugare
bland löntagarna. Utan en tydlig vänster ut ur EU-kampanj,
kan Ukip besegra Labour i hela
norra England. Det skulle vara
det verkliga genombrottet för
Ukippery, befarar Owen Jones.
– Brexit kan kanske ses som
ett svek mot solidariteten med
vänster i EU. Syriza i Grekland
och Podemos i Spanien som försöker förändra EU:s institutioner inifrån, i stället för att lämna
dem. Syrizas erfarenheter illustrerar hur hopplöst det projektet
är. Men i varje fall, kommer hotet ett Brexit att hjälpa dem.
Tyskland har minimala incitament att ändra taktik; det tjänar
ofantligt på den nuvarande ordningen. Om tyskarnas beteende
ses som en uppdelning av EU,
kommer det att stärka de som
motsätter sig status quo. Brexits
sak växer allt starkare, och får åtminstone - fler av oss att börja
doppa tårna i vattnet.
Jones menar att allt handlar
om demokrati.
– Demokratin erövrades till
ett högt pris och stora uppoffringar av våra förfäder och under starkt motstånd från de
mäktiga i samhället. Mycket tyder på att det som vanns har vi
gett bort under decennierna, nu
är det vår tur att stå upp och ta
tillbaka det som förlorats. Att
inte göra det är att svika de som
gått före oss.
eurokraterna, men rörelsen lever kvar,
trots besvikelse och bitterhet.
–Etablissemanget fattar ju
detta. Donald Tusk, Europeiska
rådets ordförande, sa till exempel i somras, apropå Greklandskrisen, att han fruktade den politiska smittan mycket mer än
den ekonomiska. Det finns en
vidd spridd otålighet, sa han –
som kan bli upptäckten till revolutionära stämningar, ungefär
som 1968.
SYRIZA KROSSADES AV
HUGO TORSTENSSON
Slaget om
Storbritannien
För första gången vill en majoritet av britterna lämna EU. Det
visar en opinionsundersökning
beställd av den brittiska tidningen The Independent.
Det går inte att bortse från att
delar av det brittiska EU-motståndet vilar nationalistiska och
isolationistiska grunder. Men
huvudargumentet för de brittiska EU-motståndarna – från höger till vänster - är demokratin.
EU har allt mer centraliserat
den politiska makten och utvecklat allt mer överstatliga ambitioner och hitintills visat på en
oförmåga att lösa stora problem
såsom flykting- och greklandskrisen.
Den brittiske premiärminis-
tern David Cameron kräver
bland annat att EU:s stats- och
regeringschefer under toppmötet 17-18 december ger honom
ett nytt juridiska bindande protokoll till EU:s fördrag som gör
det möjligt för Storbritannien
att diskriminera arbetstagare som
anländer från Polen, Ungern
och andra fattigare EU-länder.
Det avslöjar den brittiska tidningen The Telegraph.
Nigel Evans, tidigare vice talman för det brittiska underhuset
och vice ordförande för brittiska
Tories. Han har ännu inte bestämt sig för hur han ska rösta,
men på frågan om det finns en
reell risk/chans att Storbritannien lämnar EU är han tvärsäker: ”De som är av uppfattningen att Storbritannien aldrig kan
lämna EU behöver tänka om.”
JAN-ERIK GISTAFSSON
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 5
Det danska folket röstade nej
till att ge EU mer makt
Ellemann-Jensen, gjorde i tidningen Berlingske ett utfall dagen före folkomröstningen mot
folket. Han frågade sig: ”Har folket blivit bindgalet?” och skrev
att om det verkligen slutar med
ett nej är det för att ett flertal av
väljarna har låtit sig förvirras och
förföras av den grövsta nejkampanj jag har upplevt”.
Detta utan uns av självkritik
likaså då ja-sidan har hotat med
pedofilers fria rörlighet och flyktigstorm. som en krönikör i Ekstrabladet skrev – ja-sidan hade
väl inte så mycket mer att hota
väljarna med än att vampyrer
skulle komma från Transylvanien.
Det är nu ett stort problem
att ja-sidans politiker nu är de
som skall förvalta nej-segern.
Förlorarna vill gärna bevisa att
de har haft rätt och är inte så intresserade av att få ett mellanstatligt samarbete att fungera med
informationsutbyte med Europol. Ja-sidans politiker vill ju ”go
all in” under EU:s paraply i rättspolitiken.
DANMARK RÖSTADE 3 december
nej till att avhända sig självständighet till EU inom rättspolitiken. De frågorna ska fortsatt avgöras i det danska folketinget,
grundat på resultatet i det danska valet – punkt slut. Rättspolitiken var ett av de fyra ”undantag” danskarna fick efter att de
först röstat nej till Maastrichtfördraget.
Nej-sidan utgjordes av en
bred grupp som var och en av
dem var avgörande för segern.
53,1 procent nej mot 46,9 procent ja med drygt 72 procents
valdeltagande. Det sistnämnda
kan jämföras med att deltagandet i det danska EU-parlamentsvalet i maj 2014 bara låg på
56,3 procent.
NEJ-SIDAN BESTOD av bland annat vänsterinriktade Enhetslistan, invandrarfientliga Dansk
Folkeparti som täckte upp både
inom borgerliga och arbetarkretsar, en del fackförbund och fackligt aktiva kom också ut på nejsidan, Liberal Allians täckte upp
på mittfältet, Folkebevaegelsen
mod EU mobiliserade EU-motståndarna samt även Konservativ Ungdom, Konservativa folkpartiets ungdomsförbund, täckte upp på högersidan. Alla dessa
bar tillsammans upp nej-segern.
Ser man till valresultatet i folketingsvalet i juni 2015 borde
ja-sidan ha vunnit. Men ja-partierna lyckades inte mobilisera
sina egna väljare för EU-saken.
29 procent av liberala regeringspartiet Venstres väljare röstade
nej. Hela 47 procent av det redan krympta Socialdemokraternas väljare röstade nej. Även Socialistiska Folkpartiet [idag mer
ett socialdemokratiskt parti med
en partiledare som bara tror gott
om EU-institutionerna] hade
många anhängare som röstade
nej – 49 procent.
Precis som i den svenska eurofolkomröstningen 2003 hade
de danska elitpolitikerna inte så
mycket att komma med i argument annat än ”lita på oss och
lita på EU-politikerna – allt
kommer att gå bra”. De kunde
ju också lägga till ett ”simsalabim”, ty det innehöll olika
mycket av substans som deras
tomma retorik i övrigt.
Sverige har de
danska elitpolitikerna förnekat
inför sina väljare att man i Bryssel vill skapa ett Europas Förenta
Stater. Länge har man ljugit inför väljarna – som Poul Schlüter,
konservativ statsminister i Danmark på 1980-talet sade ”Unionen är stendöd” – men EU har
bara fortsatt att växa. De danska
väljarna har gång på gång sett
yrkespolitikerna lova precis som
begagnade bilhandlare att allt
kommer att bli bra. Danskarna
röstade om euromedlemskap år
2000, det blev ett nej trots ja-sidans löften och hot. Efteråt har
det visat sig att ja-sidan hade
grymt fel om verkligheten. Givetvis har det skadat deras förtroende nu femton år senare.
Två dagar före folkomröstningen 3 december undrade SoPRECIS SOM I
6 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
cialdemokraternas ledare Mette
Fredriksen i en TV-debatt varför
väljare misstrodde politikerna så
mycket. Hon saknar självkritik.
Hennes parti ledde den danska
regeringen 2011 till 2015 och
har anklagats för att ha fört en
politik motsatt till den de valdes
på. huruvida det är rätt i sak kan
alltid debatteras, men historieskrivningen är stark på denna
punkt och det borde Fredriksen
ta till sig.
Liberala Ventres partiledare
och statsminister Lars Løkke
Rasmussen var inte sämre. Han
blev sur när han tillfrågades om
det faktiskt inte var tal om avgivande av suveränitet till EU.
Det ville han inte erkänna eller
diskutera. Likaså sade Løkke
Rasmussen i debatten att om
man tvivlade skulle man rösta ja.
Väljarna frågade sig då – är det
så Løkke Rasmussen gör när han
inte förstår sina rådgivare eller de
papper han har att sätta sig in i?
En annan dansk veteranpolitiker från liberala Venstre, Uffe
DET KLAGAS NU på att väljarna
dras till ”högerpopulister” och
”vänsterpopulister”. Det vill säga
i dansk politik alltså till Dansk
Folkparti och Enhetslistan. Men
det är ju de danska elitpolitikerna i framförallt Venstre och Socialdemokraterna som slår fram
utmärkta passningar i politiken
till dessa förstnämnda partier.
Nej-sidans vinnare har bara att
slå in bollen i öppet mål.
Kommer Venstre, Socialdemokraterna och Socialistisk Folkparti att lyssna till sina skeptiska
väljare nu då? Nej, troligen inte,
på punkt efter punkt kommer
de att fortsätta att förorda att
Danmark avger självständighet
över politikområden till EU.
Hade ja-sidan segrat hade de
gått vidare med folkomröstningar om att Danmark skall häva
sitt försvarsförbehåll i EU samt
gå med i euron. Nu förlorade jasidan i rättspolitiken så nu måste
de starta om – igen.
EVA-BRITT SVENSSON
Portugals vänsterregering
utmanar EU:s nyliberalism
FALLET PORTUGAL VISAR att en
viss sorts åsikter om att driva en
reformistisk välfärdspolitik i
praktiken är förbjudna i EU i
allmänhet och dess valutaunion,
EMU, i synnerhet.
Tidigare har man i överslätande termer ibland talat om EU:s
”demokratiska
underskott”.
Men det som skett nu, först i
Grekland sedan i Portugal, bekräftar att EU med dess överstatliga grundlag, Lissabonfördraget, är ett odemokratiskt projekt med ett nyliberalt politiskt
innehåll.
Sedan den borgerliga demokratin och parlamentarismen
bröt igenom för hundra år sedan
har det varit givet att den som
vinner majoritet i allmänna val
ska få bilda regering.
Men det är inte längre självklart.
I PARLAMENTSVALET I Portugal i
oktober gick den sittande högerregeringen tillbaka, fick bara
38,7 procent. Då borde förstås
socialdemokraterna och ett par
vänsterkoalitioner som tillsammans samlat 50,7 procent av
rösterna, få bilda regering? Icke.
Mannen som formellt utser
regeringar i landet, president
Aníbal Cavaco Silva, meddelade
att det går inte. Valets segerherrar får inte regera, eftersom de i
valrörelsen sagt sig vilja gå emot
eurozonens diktat om brutala åtstramningar och velat föra en
mer expansiv ekonomisk politik
med stora satsningar på utbildning och sjukvård.
”Det vore att ge fel signaler till
de finansiella institutionerna, investerarna och marknaden”, förklarade Cavaco Silva.
EU och marknaden är alltså
viktigare än folkviljan för Portugals president. Men ett lika
starkt motiv, som Cavaco Silva
inte nämnde, är rädslan för att
dra på sig Tysklands och Angela
Merkels vrede. Fortfarande finns
i färskt minne vad som hände
med grekerna i somras.
Där hade folket valt en vänsterregering, som krävt en om-
prövning av eurozonens destruktiva ekonomiska nedskärningspolitik. Men Syriza nekades inte bara lindringar av Bryssels och Berlins nyliberala villkor
för att få låna pengar. Man bestraffades i slutändan av ännu
hårdare åtstramningar, privatiseringar och avregleringar av arbetsmarknaden än vad det grekiska folket sagt nej till i en folkomröstning.
Syftet var uppenbart: Grekland skulle förödmjukas offentligt för att skrämma andra sydeuropeiska länder, där opinionen
växer för att ifrågasätta gällande
marknadsliberala och postdemokratiska ordning – merkelismen
– inom den europeiska unionen.
i överslätande
termer ibland talat om EU:s
”demokratiska
underskott”,
främst som förevändning för att
flytta mer makt från medlemsstaternas folkvalda parlament till
överstatliga institutioner inom
EU.
Men det som skett nu ”pekar
mot att man har överskridit en
kritisk gräns” hävdar författaren
och journalisten Björn Elmbrant i Dagens Arena: ”EU är
knappast längre förenligt med
TIDIGARE HAR MAN
demokrati, om en viss sorts åsikter om att driva en reformistisk
välfärdspolitik i praktiken är förbjudna.”
Den nya högerminoritetsregeringen blev inte förvånade
kortlivad. Efter en misstroendeförklaring, tvingades presidenten bita i det sura äpplet och låta
Socialistpartiets ledare António
Costa försöka bilda en majoritetsregering.
PARTIDO SOCIALISTAS nye ledare
António Costa ska applåderas
för att han har gått mot den nyliberala trenden för de socialdemokratiska partierna i EU, och
vågat hävda enkla, självklara
folkliga behov mot nyliberala
ekonomiska dogmer, även om
han alltjämt är anhängare av
EU:s dysfunktionella valutaunion och odemokratiska Lissabonfördrag.
De två vänstergrupper – Bloco de Esquerda och Coligacâo
Democraática Unitária – som
nu bildat regering tillsammans
med socialdemokraterna är motståndare till såväl euron som
medlemskapet i EU, men de har
tvingats tona ned denna hållning för att kunna ingå i den
nya koalitionsregeringen och
därmed slå ett slag mot eurokra-
terna och deras auktoritära
bundsförvanter i Sydeuropa
som förnekar folkstyrets giltighet.
ENLIGT VILLKOREN FRÅN ett tidiga-
re lån från EU/IMF-trojkan ska
budgetunderskottet minskas till
0,2 procent av BNP och statsskulden minskas till 107,6 procent av BNP år 2010 genom en
hård nedskärnings- och åtstramningspolitik – den postdemokratiskt och marknadsliberala
merkelismen.
Men vänsterregeringen vill
minska åtstramningarna och säger att man ska stoppa alla planerade privatiseringar, att kollektivavtal åter ska börja gälla på arbetsplatserna och dessutom lovar man att återställa pensionerna och lönerna för arbetare i offentliga sektorn till den nivå som
rådde före eurokrisen.
Vänsterpartierna har sagt att
budgetunderskottet ska sjunka
från 3 procent av BNP i år till
1,5 procent 2019 och statsskulden krympa till 112 procent av
BNP.
Ett sådant långsammare tempo i "saneringen" av de offentliga finanserna måste godkännas
av EU-kommissionen.
HUGO TORSTENSSON
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 7
SD är ett antidemokratiskt
fascistiskt högerparti
så kallade
landsdagar I Lund. Säkerheten
är rigorös. Alla som ska gå ut eller
gå ut visiterades. Utanför ingången till byggnaden har polisen ställt upp kravallastaket.
Runt området, och hotellet,
löper ett två meter byggstängsel.
På marken innanför stängslet
ligger concertinatråd. På marken
innanför stängslen. På marken
innanför stängslet ligger concertinatråd, rakbladstråd med knipskarva blad.
SD AVHÖLL NYLIGEN
har SD varit
ovanligt tysta i debatten. De
bojkottar sina riksdagsplatser för
att vara ute i Sverige för att samla
namn för en folkomröstning om
flyktingpolitiken, san besöka de
värt krisdrabbade länderna i
Sydöstra Medelhavet där de
med flygplan på sjuk olika språk
uppmanat flyktingarna att inte
försöka ta sig till Sverige. Flugbladen innehåller dessutom flera
faktafel. Bland annat påståendet
att halalslakt är förbjuden i
Sverige. Det är den inte om djuren bedövas först.
DEN SENASTE TIDEN
(man har tagit
månmilonbelopp ur valkassa)
kunde knappas vara mer feltimed. För samtidigt satt de övriga sju riksdagsparterna och förhandlade om åtstramningar av
asyl- och migrationspolitiken.
Efter att Vänster hoppade av
förhandlingarna så enas allianspartierna och regeringspartier
om åtgärder som dels handlade
DEN PR-INSATSEN
om att minska antalet migranter,
på grund av det inte fanns bostäder och olika former av boenden för att härbärgera den stigande flyktingströmmen.
statsminister Stefan Lövfen och vice
statsminister Åsa Romson om en
ny presskonferens. Deras besked
var att Sverige inte kan ta emot
flyktingar på grund av det full
och att Sverige skulle lägga sig
på EU:s miniminivå, samt en
rad åtgärder, id-kontroller innan
resenärer tillåts köpa biljett eller,
tillfälliga uppehållstillstånd.
Stefan Löfven flaggar för att
fler åtgärder kan bli aktuellt om
inte den tredje åtstramande
migrationslinjen får tillräcklig effekt. Men regeringskollegan
Gustav Fridolin [Mp] upprepade att Miljöpartiet nått sin
gräns.
– Vi har precis gått ut och
sagt att vi lägger oss på lägstanivån för internationella konventioner. Lägstanivån innebär att
den är lägst.
KORT DÄREFTER INBJÖD
presenterade sin nya skärpta migrationspolitik har Miljöpartiet hamnat i
det politiska strålkastarljuset.
Partiet, med sin flyktingliberala
tradition, medverkar till en historiskt inhumanitär flyktingpolitik i Sverige.
Så sen som i maj 1994, dvs.
under pågående EU-valrörelse,
EFTER ATT REGERINGEN
8 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
en i debattartikel i Dagens Nyheter [30 maj]skrev Åsa Romson, Gustav Fridolin och Maria
Ferm: ”Vi kommer aldrig att
försvåra för människor att komma till Sverige”. Vad var det löftet värt?
Även ett återvändadebidrag
på nationell nivå till flyktingar
diskuteras i SD-ledningen.
Med anledning av den rättning höger som pågår bland de
borgerliga partierna, har SD-siktet inställt på en M-SD-KD-regering efter valet 2018 eller senast 2022.
Vid riksdagsvalet 2014 erhöll
partiet knappa 13 procent av
rösterna och ligger idag på omkring 17 procent. Trenden uppåt är påtaglig och allt oftare ställs
frågan hur stort partiet kan bli.
SD:s svar är tydligt:
”Vår långsiktiga ambition är
att få bort de andra partierna”,
enligt riksdagsledamoten Pavel
Gamov. Enpartisystemet ska
dock inte införas via statskupp
eller liknande, utan parlamentariskt, precis som i Italien på 20talet och Tyskland på 30-talet.
ENLIGT SD PÅGÅR en självklar process, där alla andra partier långsamt tynar bort och småningom
hamnar under fyraprocentsspärren. Sedan återstår SD som enda
svenska parti och den ”nationella pånyttfödelsen” kan starta på
allvar.
”Fria val och pressfrihet är enbart ’liberalmarxism’”, twittrade
järnrörsmannen Erik Almqvist i
september 2014. Efter att han
emigrerade till Ungern [där bör
han känna sig hemma] har Almqvist i hemlighet styrt allt som
publicerats i SD:s stora medieprojekt Samtiden.
De flesta riksdagspartierna,
med undantag för Vänsterpartiet, kopiera stora delar av SD:s
invandrarfientliga politik. ”Det
är bra”, säger Jimmie Åkesson.
Efter Moderaternas förslag att
stänga gränsen för asylsökande
kommer SD med nu med ett
liknande förslag.
I en riksdagsmotion uppmanas regeringen att ta bort möjligheten att söka asyl vid gränsen.
SD-ledningen diskuterar också möjligheten att riva upp reddan fattade beslut om permanenta uppehållstillstånd.
HUGO TORSTENSSON
SD inspiratörer till den våg av
högerextremt våld som sker
höst som skakat om det svenska folkhemmet
eller vad som är kvar av det. En
tid då våldet och hatet har tagit
plats vid vårt bord. Ett tjugotal
asyl- och flyktingboenden har
bränts ner i skydd av mörkret
och vår blåögdhet. Hus som
skulle blivit traumatiserade flyktingars trygghet har istället blivit
lågornas rov. Detta medan varken polis eller den juridiska
makten kunnat göra eller förmått göra något åt vad som enbart kan kallas terrorism. Det har
varit ett under att ingen människa fått sätta livet till i dessa marodörers värv.
I Trollhättan marscherade en
ung man, förgiftad av hat, in på
en skola och högg ner väl valda
offer. Flera människor fick sätta
livet till innan polisen kunde sätta stopp för den av högerextremism anfrätte ynglingens
svärd och knivar. Hade det inte
varit för en i personalen på skolan offrade sitt liv hade det kunnat bli än värre när den lokale
wannabe-Breiviken angrep barn
med något mörkare hudfärg än
den ariske ynglingen själv.
Under hösten har en god vän
till mig fått motta hot, de har
tänt gravljus bakom hennes bil,
de har hotat henne på nätet och
trakasserat henne. Hon är inte
ensam utan det är många antirasister och demokrater som hotas dagligen av högerextremister.
Det pågår en terror i det tysta i
Sverige idag. En terror riktad
mot demokratins fundament –
människors trygghet och att de
vågar säga nej till högerextremismens agenda.
På 1960-talet så lanserade italienska högerextremister vad de
kallade för terrorns strategi. De
skulle tysta demokraterna och
med terror skapa instabilitet i
Italien så ropen på en stark man
vaknade på nytt. De misslyckades med det var många som fick
betala priset. Människor mördades, trakasserades, misshandlades, men tillräckligt många vågade stå upp för demokratin trots
en utbredd korruption.
DET HAR VARIT EN
I dagens Sverige talar en del
politiker och andra om att vi ska
samarbeta eller tala med
Sverige”demokraterna”. Vi ska
diskutera med dem. En totalt
galen idé anser jag. Man kan
inte föra ett demokratiskt samtal
med anti-demokrater. Det går
lika lite som att det gick att tala
nazismens hantlangare till rätta.
I dagens Sverige är SD inspiratörerna till den våg av högerextremt våld som sker och ökar.
För några dagar sedan publicerades en norsk rapport som fastslog att Sverige har i förhållande
till befolkningen mest högerextremt våld. En skrämmande utveckling.
mjuka ryggraden är det största hotet mot
demokratin. Vi får inte vara tysta, vi måste ta i och lagföra varje
kränkning av demokraterna och
av demokratin. För annars riskerar det att bli som den tyske
prästen Martin Niemöller beskrev i sin dikt.
När nazisterna hämtade kommunisterna,
teg jag;
jag var ju ingen kommunist.
När de spärrade in socialdemokraterna,
teg jag;
jag var ju ingen socialdemokrat.
TYSTNADEN OCH DEN
När de hämtade de fackliga,
lät jag bli att protestera;
jag var ju inte med i facket.
När de hämtade mig,
fanns det ingen kvar som
kunde protestera.
Bryt tystnaden och vägra att
kröka rygg för högerterroristerna
då varje kränkning av demokratin och utövandet av demokratiska rättigheter är ett brott mot
vår grundlag. Den som i offentlighet säger som ledande representant för det politiska partiet
SD att ”när vi tagit makten” så
ska vissa saker ske. Det är ett uttalat hot mot demokratin för i
en demokrati tar du inte makten
utan makten ges i förtroende
och villkorligt i fria val!
Fackföreningsrörelsen har ett
stort ansvar att ta upp kampen
för demokratin. Att inte tillåta
att medlemmar eller arbetskamrater med en annan hudfärg eller annat etniskt ursprung än
det svenska ska utsättas för gliringar eller värre. Som facklig
förtroendeman måste då man
säga ifrån. Det måste vara självklart med nolltolerans mot allt
sådant för annars flyttas gränser
bakåt för vad som accepteras.
Jobbigt, kanske men nödvändigt. För gör vi inte det så kanske den dagen kommer då det
inte finns någon kvar som kan
protestera.
Betänk det!
INGEMAR E. L. GÖRANSSON
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 9
Nya EU-vallagar för EUparlamentet hotar demokratin
november beslutade EU-parlamentet hur det
vill ändra EU:s vallag.
Förslaget innehåller en del bra
saker som ska förbättra valen
rent praktiskt och göra det enklare för människor att rösta. Men
det innehåller också kontroversiella moment som syftar till att
centralisera makten i EU, detaljreglera och försvåra för mindre
partier.
Flera svenska ledamöter röstade för förslaget.
EU-parlamentets majoritet
kräver bland annat att det ska
införas obligatoriska procentspärrar på tre till fem procent för
att få mandat i EU-parlamentet.
Det innebär att det blir omöjligt
för mindre eller regionala partier
i länder som Tyskland och Spanien att bli invalda.
Det handlar om miljoner väljare som inte längre kommer att
kunna bli representerade av det
parti de vill rösta på. Enbart i
gröna gruppen i EU-parlamentet skulle sex partier slås ut. En
treprocentsspärr i Tyskland skulle leda till orimligt höga trösklar
och innebära att ett parti behöver fler än 800.000 röster för att
kunna bli invalt.
I jämförelse behöver ett parti i
Sverige bara drygt 150000 röster. Detta är ett uppenbart försök från Socialdemokraternas
och Moderaternas partigrupper
att komma över de små partiernas mandat.
ONSDAGEN DEN 11
EU-PARLAMENTET RÖSTADE också
för att införa så kallade transnationella listor i EU-valen. Det
innebär att ledamöter inte blir
valda från sina hemländer, utan i
stället väljs från en valkrets som
omfattar EU som helhet, på listor som bestäms av så kallade
Europapartier.
Till en början skulle det bara
gälla en mindre del av parlamentet, men i förlängningen är
det troligt att det kommer gälla
för en mycket stor del av ledamöterna. Det finns nämligen ett
missnöje inom de större grupperna i EU-parlamentet med att
ledamöter kandiderar för nationella partier [som S, M eller
MP], väljs i sina hemländer, utifrån sina egna valmanifest och
representerar sina egna väljare.
I stället vill man att ledamöterna ska väljas på europeiska valmanifest, och vara ansvariga inför Europapartierna.
DETTA TROTS ATT DE så kallade Eu-
ropapartierna inte är några riktiga partier, utan löst sammansatta
koalitioner, som de flesta väljare
inte ens känner till att de existerar. Det svenska Miljöpartiet är
inte alls samma sak som det franska gröna partiet. Socialdemokraterna är inte samma sak som
brittiska Labour, och våra moderater skiljer sig [än så länge] en
hel del från Viktor Orbáns Fidesz.
Transnationella listor skulle
öka avståndet mellan väljare och
valda. I praktiken innebär det
10 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
att man flyttar makten att utse
EU-parlamentariker från partimedlemmar till en politisk elit
på EU-nivå.
EU-PARLAMENTET KRÄVER också i
förslaget att Europapartiernas
loggor måste finnas med på valsedlar och kampanjmaterial.
Man vill till och med lagstifta
om att medlemsländerna måste
informera om vilket Europaparti
ett nationellt parti samarbetar
med i tv- och radiosändningar.
I förslaget till ny vallag i EU
finns också en del bra moment
som till exempel bättre möjligheter för alla EU-medborgare att
kunna rösta från utlandet, och
icke-bindande skrivningar om
jämställda listor och rösträtt vid
16 års ålder. Men det ändrar
inte på helhetsbilden.
Miljöpartiet röstade emot förslaget om den nya EU-vallagen.
Det är viktigt att vi i Sverige
även fortsättningsvis kan få bestämma över vår vallag.
Miljöpartiet vill att EU-parlamentarikerna ska väljas från sina
hemländer, med sina egna partier och valmanifest, och representera sina väljare. EU:s medlemsländer är olika, väljarna
tycker olika, och det är något
som vi tycker är bra. Även små
och regionala partier har rätt att
finnas.
leda till
en minskad mångfald och syftar
till att flytta makt från medlemsländerna till Europapartierna.
Det skulle öka avståndet mellan
väljare och valda och undergräver därmed demokratin. Lyckligtvis så bestämmer inte EUparlamentet själv i denna fråga.
Nu hoppas jag att ministerrådet ser till att de dåliga förslagen
inte blir verklighet.
FÖRSLAGET KOMMER ATT
MAX ANDERSSON
Främlingsfientligt högerparti tar
regeringsmakten i Polen
sig kolera till
de grekiska öarna och olika typer
av parasiter.” Så utrycker sig Jaroslaw Kaczynski, ordförande
för det högerextrema partiet Lag
och Rättvisa [Prawo i Sprawieliwosc, PiS]. Den 25 november
tog partiet över regeringsmakten
i Polen. PiS fick 39,1 procent av
rösterna vilket gav egen majoritet i parlamentet, 241 av 460
mandat. Det tidigare regeringspartiet, högerliberala Medborgarplattformen [Platforma Obywatelska, PO], rasade från 39,1
till 23,4 procent av rösterna.
Redan i våras vann PiS presidentvalet. Den sittande presidenten Bronislaw Komorowski
från regeringspartiet PO förlorade överraskande till utmanaren
Andrz Duda. Duda från PiS är i
dag Polens president.
Beata Szydlo blir nu premiärminister i Warszawa. Men i bakgrunden är det PiS-ordföranden
Jaroslaw Kaczynski som håller i
trådarna och landet, med 38
miljoner medborgare det största
av de forna östeuropeiska EUländerna, blir ett mer oberäkneligt medlemsland i EU.
”Flyktingar för med
till den katolska kyrkan och är starkast på
landsbygden och i östra Polen.
Det finns starka inslag av EUkritik och en klar vilja att mer än
hittills hävda nationella intressen. Ett euromedlemskap är uteslutet. En överstatlig flyktingpolitik blir ännu svårare än hittills
att enas om i EU.
PiS varnar för en islamisering
av Polen och kräver hårdare
gränsövervakning. Jaroslaw Kaczynski skräder inte orden. Han
har uttalat att flyktingarna är
smittbärare [kolera, dysenteri,
parasiter] och de vill ”skapa shariaområden som i Sverige eller
förvandla kyrkor till toaletter
som i Italien”.
Även den inflytelserika katolska kyrkan varnar öppet för en
islamisering av Polen.
– Tar vi emot dem här i Polen
så kommer de att kräva att vi lever som de gör. De kommer att
PIS HAR TÄTA BAND
kräva pengar för att bygga moskéer”, predikarprästen Jan Gacek
från Legnica.
När den tidigare regeringschefen Ewa Kopacz från PO gav efter och som enda av de östeuropeiska motståndarna till en fördelning av flyktingar gick med
på EU:s krav om att ta emot
flyktingar [4.500) i slutet av
september kallades hon förrädare och anklagades för att inte
skydda nationen av Jaroslaw
Kaczynski och andra företrädare
för PiS.
– Vi polacker vill fortsätta vara
herrar i vårt eget hus, dundrade
Jaroslaw Kaczynski i en inflammerad parlamentsdebatt.
I EN ENKÄT SOM nyligen genomfördes av opinionsinstitutet
CBOS uppgav 55 procent av
de tillfrågade att de är kategoriskt emot flyktingar från Mellanöstern och Afrika.
Faktum är att Polen i allt väsentligt är vitt [ariskt], katolskt
och etniskt homogent. Av befolkningen är bara 0,3 procent
utlänningar, att jämföra med
Sveriges och Tysklands cirka 7
procent, enligt senaste EU-statistik från 2013.
– Men det är inget som vi eftersträvar, säger PiS-parlamentsledamoten Witold Waszcykowski som är utrikes- och säkerhetspolitisk talesperson för PiS.
– Faktum är att muslimer aldrig kommer att integrera sig i
våra samhällen. Tvärtom. Jag vill
inte att min hustru ska behöva
klä sig och uppföra sig som i ett
arabiskt land, säger han i en intervju med Svenska Dagbladet.
Ungrarna har byggt ett högt 17
mil långt taggtrådsstängsel längs
gränsen mot Serbien (kandidatland till EU) för att hindra flyktingar att ta sig in i landet. De
har också infört skärpta gränskontroller och anlagt ett taggtrådstängsel mot Slovenien
[medlem i EU] för att stoppa
den stora flyktingströmmen som
kommer den vägen.
Den redan tidigare främlingsfientlige Orbán har gjort en rad
extrema uttalanden som skakar
makthavarna i EU. Den ungerske premiärministern hävdade
på en presskonferens i Bryssel i
början av september att han försvarar kristenheten i Europa mot
en muslimsk inmarsch.
– Vi vill inte ha ett stort antal
muslimer i vårt land, sade Viktor
Orbán.
– De som kommer är uppfostrade in radikalt annorlunda
religion och representerar en ra-
dikalt annorlunda kultur. De
flesta av dem är inte kristna utan
muslimer.
– Är det inte oroande att den
europeiska kristenheten nu
knappast kan bevara Europa
kristet? Det finns inget alternativ, vi måste försvara våra gränser, säger han.
i Paris
meddelade Polens nya regering
att landet inte tänker ta emot
flyktingar enligt EU:s nyligen
beslutade system för omfördelning av ansvaret för 160.000
flyktingar som befinner sig i
Grekland och Italien.
Utrikesminister Konrad Szymanski förklarade dagen efter
terrorattackerna att Polen inte
tänker ”respektera” EU:s beslut
och att den polska regeringen
avser att ”behålla kontrollen över
landets gränser”.
EFTER TERRORATTACKERNA
HUGO TORSTENSSON
om en förestående orbanisering, att utvecklingen i Polen kommer att gå i ungersk riktning. Där har samhället
blivit alltmer reaktionärt, auktoritärt och intolerant under kommando från premiärminister
Victor Orbán, ledare för det högerpopulistiska partiet Fidesz.
Klart är att den nya PiS-regeringen är helt överens med Orbán-regeringen i flyktingfrågan.
DET TALAS OCKSÅ
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 11
Svenskt stöd till Frankrike nära
i kriget mot IS-terroristerna
är
nära ett beslut om hur man ska
stödja Frankrike i dess kamp
mot IS i Syrien, enligt utrikesminister Margot Wallström (s).
Hon vill inte peka ut exakt
vad det blir för insatser, men flera spår är aktuella.
– Vi har ett politiskt spår, ett
humanitärt spår och vi kar också
en militär insats i Syrien, säger
hon
Det kan även bli aktuellt att
avlasta Frankrike i insatsen i
Mali, där Sverige redan har soldater.
DEN SVENSKA REGERINGEN
Margot Wallström
Lissabonfördragets så kallade solidaritetsklausul,
artikel 42.7 i FEU) är samtliga
EU:s medlemsländer (förutom
Nato-landet Danmark) skyldiga
till att bistå den medlemstat som
utsatts för ”ett väpnat angrepp”
och ge den ”stöd och bistånd
med alla till buds stående medel” inklusive militära.
I ENLIGHET MED
Det finns ytterligare en solidaritetsklausul i Lissabonfördraget,
nämligen artikel 222.1 i FEUF.
Den lyder så här: ”Unionen och
dessmedlemsstater ska handla
gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts
för en terroristattack […] Unionen ska mobilisera alla instru-
ment som står till dess förfogande, även de militära resurser som
medlemsstaternas tillhandahåller
[…]”
För se vad den sista meningen
betyder får vi gå tillbaka till artikel 42.1. Där slås det fast att
”Den gemensamma utrikes- och
försvarspoltiken […] ska tillförsäkra unionen en operativ kapacitet. Unionen kan använda
dessa resurser vid uppdrag utanför […] Dessa uppgifter ska genomföras med den kapacitet
som tillhandahålls av medlemsstaterna. […] I syfte att genomföra den gemensamma säkerhets- och försvarspolitik ska
medlemsstaterna ställa civil och
militär kapacitet till unionens
förfogande […]
22 AV DE 28 EU-staterna
är också
medlemmar i Nato, i vars stadga
det finns en likvärdig garanti om
kollektivförsvar. Nato-stadgans
artikel 5 innebär att varje med-
lemsland förbinder sig att vid ett
angrepp på ett annat medlemsland komma till dess försvar på
det sätt som man finner bäst.
Men varje Nato-land måstesjälv
måste fatta beslut om det ska
delta och i så med vilka medel.
artikel 5 i EUfördraget och artikel 5 i Natostadgan, så förefaller EU-fördragets skrivningar vara mer långtgående bland annat i avseende
att är EU-staterna är mer förpliktade att gå till militära medel
mot en yttre angripare.
Ett Natoland kan avstå från
Natos verksamhet i en fråga som
är mycket viktig för landet självt,
förutsatt att det inte skadar de
andras Nato-ländernas verksamhet. Varje land fattar alltid självt
beslut om att delta eller inte delta i en operation.
Den optionen erbjuder inte
Lissabonfördraget.
OM MAN JÄMFÖR
HUGO TORSTENSSON
Grävande journalister stämmer
EU-parlamentet inför domstolen
GRÄVANDE JOURNALISTER från oli-
ka EU-länder bad om att få se
hur de 751 EU-parlamentarikerna i Bryssel och Strasbourg
använder skattebetalarnas pengar men fick nej. De stämmer nu
parlamentet i EU-domstolen.
Stämningen
gäller
den
klumpsumma som varje EUparlamentariker får till så kallade
”allmänna utgifter”. Det handlar
om 4.299 euro i månaden, alltså
omkring 40.000 kronor, som
enligt regelverket ska gå till telefonräkningar, inköp av data- och
telefoniutrustning och annat
kontorsmaterial.
När 29 journalister från olika
EU-länder var och en begärde
ut redovisningar för hur dessa
pengar används, i enlighet med
en EU-förordning som ger allmänheten rätt att begära ut
handlingar från EU-institutionerna, så fick de nobben.
EU-parlamentets administration svarade att det vore integritetskränkande att lämna ut ledamöternas räkenskaper. Då sände
journalisterna, som nu gått samman under namnet The MEP:s
Project in en anmälan till EUdomstolen i Luxemburg.
gå på
EU-parlamentets linje, och acceptera att det är integritetskränkande för en politiker att behöva
redovisa hur hen använder skattebetalarnas pengar, så vore det i
princip att kalla den svenska offentlighetsprincipen, som ger
allmänheten rätt att se varje taxikvitto och restaurangnota en
politiker skaffar sig i tjänsten, för
integritetskränkande.
Den svensk-danske frilansjournalisten Staffan Dahllöf är
en av medlemmarna i The
MEP:s Project. Han förklarar att
SKULLE EU-DOMSTOLEN
12 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
det i EU-förordningen om tillgång till dokument finns en rad
undantag för integritet och när
en EU-institution kan neka insyn i vissa dokument. Han menar dock att dessa undantag inte
kan appliceras svepande, som
idag.
– Vi ber inte om att få se parlamentarikernas privata inköp,
utan bara de utgifter som de
gjort i förtroendeuppdraget som
folkvalda EU-politiker, säger
Dahllöf till Svenska Dagbladet.
EU-PARLAMENTARIKERNAS inkomster och utgifter är i stort sett
okontrollerade. Visserligen så har
EU-parlamentet skärpt reglerna
på sistone – sedan några år tillbaka måste ledamöterna visa
kvitton för exempelvis flygresor.
Innan dess kunde de köpa en
Ryan Air-biljett för några hundra kronor och sedan ta ut typ
10.000 i schablonersättning
Traktamentet för varje dag
som ledamöterna närvarar vid
parlamentets sammankomster i
Bryssel eller Strasbourg är liksom
kontorsutgifterna fortfarande en
schablonsumma. Ledamöterna
får cirka 2.800 kronor i för varje
dag de befinner sig på jobbet,
skattefritt, utöver månadslönen
på cirka 75.000 kronor. Traktamentena betalas ut kontant, i
kuvert fulla med eurosedlar, och
ingen ber om kvitton.
– Räknar man ihop alla pengar som en EU-parlamentariker
förfogar över varje månad, alltså
lön, assistentlöner, kontorspengar, dagtraktamenten och olika
andra ersättningar, så handlar
det om i runda slängar en kvarts
miljon kronor, varav nästan ingenting redovisas för allmänheten, säger Staffan Dahllöf.
EVA-BRITT SVENSSON
GÄSTKRÖNIKA
Sverige har förlorat mycket makt i EU
NÄR VI INFÖR olkomröstningen
1994 diskuterade medlemskap i
EU gällde Maastrichtfördraget
från 1991. Övergången från
EG till EU utökade kraftigt
EU:s makt. Sedan EU-inträdet
har tre nya EU-författningar sett
dagens ljus, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och nu senast
Lissabonfördraget 2009. Vid
varje nytt fördrag har med makt
överförts till EU på medlemsstaternas bekostnad.
ingen självständig utrikespolitik. Det mesta
kring migration, internationella
kriser och närliggande konflikter
som nu i Ryssland går genom
EU. Det gällde under Carl Bildt
som utrikesminister och det gäller nu under Margot Wallström.
Finans- och eurokrisen har ökat
EU;s makt över bankvärden
med mängder av förslag på
bankunion,
euroobligationer
och den så kallade europeiska
terminen där medlemsstaternas
statsbudget om skatter och investeringar överprövas av tjänstemän i Bryssel. Det demokratiska underskottet är stort och Sveriges offentlighetsprincip kan
inte följas om vi ska få del av
hemligstämplade
EU-dokument.
I Lissabonfördraget understryks ytterligare att nationell rätt
underordnas EU-rätten, samtidigt som överföringen av makt
ökar. Om det vid en ny EU-lag
kommer in protester från en
SVERIGE HAR I DAG
tredjedel av medlemsstaterna
inom åtta veckor ska EU-kommissionen kunna ompröva sitt
förslag. Jag känner inte till att
detta har skett vid något enda
tillfälle. 60 procent av frågorna i
en kommun påverkas direkt eller
indirekt av EU-regler.
MED LISSABONFÖRDRAGET krävs
för kvalificerad majoritet 55 procent av medlemsländerna och
65 procent av befolkningen, så
kallad dubbel majoritet. Det förstärker kraftigt de stora medlemsstaternas makt genom att
befolkningsstorlek blir avgörande. Tysklands röststyrka blir över
8 gånger så stor som Sveriges,
jämfört med det tidigare Nicefördragets 2,9. Tyskland är EU:s
allt tydligare maktcentrum. De
små medlemsstaternas inflytande i ministerrådet minskas drastiskt. Dessa förändringar har nyligen trätt i kraft den 1 november 2014. Sverige är en av de
länder som förlorar mest inflytande. Euro-länderna har egen
majoritet i ministerrådet.
NU HANDLAR INTE MAKT och inflytande bara om siffror. Göran
Persson stärkte Sveriges roll i EU
när vi var ordförandeland i början på 2000-talet. Fredrik Reinfeldt gjorde det också 2009 när
vi åter var ordförandeland.
Starka personligheter som
Margot Wallström gör det nu,
till exempel med erkännandet
av Palestina och i Ryssland-
Ukrainakonflikten.
Folkomröstningen i Storbritannien 2017 där makt ska föras
tillbaka från EU kan ändra läget.
Nederländerna har redan tagit
fram en lista på 49 frågor som
man vill återföra från EU.
Sverige kan då göra detsamma
till exempel inom rovdjurs-och
jordbrukspolitiken och självklart
kräva ett formellt undantag från
euron.
Jag tycker att Sverige redan
nu ska göra en utvärdering av de
20 åren i EU där en lista på återföring av makt ska finnas med.
Om ett nytt avtal med EU kommer till stånd bör en ny folkomröstning följa.
HANS LINDQVIST
[Centerpartist från Värmdö]
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 13
Turkiet ska agera gränsvakt åt
EU för att stoppa flyktingarna
ut i Syrien
för snart fem år sedan har totalt
har 4 miljoner människor tvingats fly landet – och dubbelt så
många är på flykt inom Syrien.
Över 2,2 miljoner syrier har
flytt över gränsen in i grannlandet Turkiet. Sannolikt finns
dessutom minst en miljon oregistrerade flyktingar i landet.
Det innebär att Turkiet är det
land som har tagit emot flest syriska flyktingar – ungefär fyra
gånger så många som hela EU.
I Turkiet finns cirka 25 statliga
flyktingläger. De många syriska
flyktingarna gör att flyktinglägren inte räcker till på långa vägar
– bara runt 15 procent av flyktingarna, ungefär 300.000, bor
i lägren under dåliga förhållanden.
För de flyktingar som inte får
någon bostad i ett läger är situationen ännu svårare. Många får
försöka hitta någonstans att bo
på egen hand, och har svårt att
klara sig ekonomiskt. Situationen förvärras av att de syriska
flyktingarna inte har tillstånd att
arbeta i Turkiet. Någon förändring ser det heller inte ut att bli,
nyligen förhalades ett förslag om
att flyktingar ska kunna få arbetstillstånd. Dessutom är det få
av barnen som går i skola. En
rapport från människorättsorganisationen Human Rights
Watch visar att två tredjedelar av
de drygt 700.000 syriska barn
som har flytt till Turkiet inte går
i skolan.
SEDAN KRIGET BRÖT
mellan
Turkiet och de båda EU-länderna Grekland och Bulgarien har
stängts genom höga stängsel,
taggtråd, sensorer, mobila gränspatruller etc. har de flyktingar
som vill ta sig till EU tvingats
anlita smugglare som för dyra
pengar ordnat med transport i
överlastade gummibåtar med
utombordsmotorer från den turkiska kusten över Egeiska havet
till Grekland.
500.000 syrier har sökt asyl i
EU. Det är mindre än en fjärdedel av de syriska flyktingar som
SEDAN L ANDGRÄNSERNA
Turkiet tagit emot. Ändå menar
EU att antalet syriska flyktingar
som tar sig från Turkiet in i EU
måste minska.
Nyligen ingicks en överenskommelse mellan EU, representerat av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, och Turkiet,
som representerades av premiärministern Ahmet Davutoglu,
som innebär att flyktingar kommer att stoppas från att ta sig till
EU via den turkiska kustgränsen. Turkiet ska agera gränsvakt
åt EU.
I gengäld får Turkiet 27 miljarder kronor, som bland annat
ska gå till att bygga fler flyktingläger i landet, samt löften om att
turkiska medborgare ska få resa
visumfritt till EU framöver och
att förhandlingarna om EUmedlemskap ska återupptas.
Överenskommelsen har mötts
av stark kritik från olika vinklar.
Bland annat att den ger den turkiska regimen och den allt mer
auktoritära presidenten Recep
Tayyip Erdogan ökad legitimitet. Turkiet toppar listan över
14 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
antalet fängslade journalister i
världen. Det senaste året har
dessutom våldet mot oppositionen, och då framför allt vänsterpartiet HDP, eskalerat med
hundratals dödade i en rad attentat som i flera fall kan kopplas samman Erdogans parti AKP
och dess ungdomsförbund.
– Det är en pakt med djävulen och det skamligaste ögonblicket i EU:s historia. Ett moraliskt förfall, säger Halil Karaveli,
Turkietexpert på Institutet för
säkerhets- och utvecklingspolitik
i Stockholm, till tidningen Arbetaren. Han menar att EU håller
en förtryckarregim under armarna.
en rapport från Amnesty som kritiserar
Turkiets försök att förhindra att
flyktingar tar sig in i landet. Enligt rapporten har Turkiet frihetsberövat asylsökande och
med tvång skickat tillbaka dem
till Syrien och Irak, utan att de
fått möjlighet att söka asyl i Turkiet – trots att det strider mot
NYLIGEN KOM DESSUTOM
internationell rätt.
John Dalhuisen, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning, menar därför att
det är fel av EU att låta Turkiet
ta ansvar för att minska antalet
asylsökande i EU.
– EU ska inte vända sig till
stater som inte klarar av, eller inte
respekterar, flyktingar och migranters rättigheter, för att dessa
stater ska göra grovjobbet åt
dem, säger John Dalhuisen i ett
uttalande.
Samtliga 28 regeringschefer
inom EU ställde sig bakom den
kritiserade överenskommelsen.
– Nu ska vi ge Turkiet respekt
och ett erkännande för det man
gör, sade Sveriges statsminister
Stefan Löfven till Expressen.
Ett knappt dygn senare slog
den turkiska kustbevakningen
till. Över 750 flyktingar från Syrien, Afghanistan, Iran och Irak
stoppades då från att ta sig till
den grekiska ön Lesbos inte
långt från det turkiska fastlandet.
HUGO TORSTENSSON
NYHETER I KORTHET
Flyktingar dör vid
EU:s gränser
Privatiseringar i
Portugal stoppas
Taggtrådsstängsel och militär
som vaktar gränserna in i EU
kostar livet för många flyktingar.
Det hävdar Amnesty International i en ny rapport.
Stängslen har hindrat flyktingar från att söka asyl och
tvingat tusentals att riskera livet
genom att söka sig till EU över
Medelhavet.
I rapporten ”Fears and fences”
läggs en rad förslag fram: Amnesty vill att medlemsländerna
skapar säkra vägar in i EU och
erbjuder nära 300.000 omplaceringsplatser åt flyktingar de
närmaste två åren.
Portugals nya vänsterregering
vill stoppa privatiseringen av
kollektivtrafiken i Lissabon och
Porto, ett projekt igångsatt av
den förra högerregeringen efter
krav från EU och IMF.
Socialdemokratiska Partido
Socialistas, som leder regeringen,
och de två vänstergrupper, Bloco de Esquerda och Coligacâo
Democraática Unitária, som ingår i densamma är överens om
att kollektivtrafiken ska drivas i
offentlig regi, men ännu inte om
hur en privatisering ska hindras.
Tyskland skärper
asylregler
Framöver kommer de tyska
myndigheterna att göra muntliga intervjuer med alla asylsökande. Det innebär en skärpning
för exempelvis syriska flyktingar,
som tidigare bara behövt lämna
in skriftlig information.
Enligt inrikesminister Thomas
de Maizière är det ”säkerhetsskäl” som ligger bakom skärpningen, det har till exempel förekommit fall med förfalskade
syriska pass. Det är oklart när de
nya rutinerna kommer att införas.
Ja till grekiska
nedskärningar
Greklands parlament har godkänt budgeten för 2016 med
nedskärningar på motsvarande
52,6 miljarder kronor.
Bland annat sker besparingar
inom pensionsområdet och försvarssektorn. Skatterna höjs med
kring 18,4 miljarder kronor.
Premiärminister
Alexis
Tsipras, vänsterpartiet Syrizas
ordförande, är tvungen att leverera åtstramningar efter krav från
EU och IMF i utbyte mot ett
nytt lånepaket.
Vart fjärde barn
riskerar fattigdom
Mer än vart fjärde barn i EU lever i risk för fattigdom och socialt utanförskap. Det visar en
rapport från Eurostat, EU:s
egen myndighet för statistik. Totalt rör det sig om 26 miljoner
barn under 18 år i EU:s 28
medlemsstater.
Värsta är situationen i Rumänien där 51 procent av barnen
är drabbade, följt av Bulgarien
med 45,2 procent och Ungern
med 41,4 procent. Det kan jämföras med Sverige där 16,7 procent av barnen lever i risk för fattigdom.
Montenegro nära
Natomedlemskap
Krigsalliansen Nato har bjudit
in Montenegro att inleda formella inträdessamtal, efter beslut
från medlemsländernas utrikesministrar.
– Vi gratulerar Montenegro.
Det här är början på en väldigt
vacker allians, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
och möttes av applåder från utrikesministrarna Vid Natos högkvarter i Bryssel.
Montenegro kommer att bli
det 29:e medlemslandet i Nato
och väntas formellt upptas som
medlem i juli 2016. Natoföreträdare säger att beslutet skickar
en signal till Ryssland att det
inte har ”veto” mot Natos expansion österut.
Färre har
kollektivavtal
Efter den senaste finanskrisen,
som i Europa utlöste den alltjämt pågående eurokrisen, omfattas allt färre arbetare av kollektivavtal. Detta enligt en rapport
från ILO, som analyserat effekten av finanskrisen/eurokrisen
på kollektivavtalen i 48 länder.
Andelen som omfattas av kollektivavtal har sjunkit med i genomsnitt 4,6 procent och andelen fackligt anslutna har minskat
med 2,3 procent mellan 2008
och 2013.
De kraftigaste nedgångarna
syns i de länder som också drabbades hårdast av eurokrisen som
Cypern, Irland, Lettland, Portugal och Grekland.
Hollande vill se
euroregering
Frankrikes president Francois
Hollande föreslår att det skapas
en gemensam regering för länderna i eurozonen. Hollande
dammar därmed av ett gammalt
förslag som ursprungligen lades
fram av den förre ordföranden
för EU-kommissionen, Jacques
Delors.
Utöver en regering vill Francois Hollande se en gemensam
budget för euroländerna, såväl
som ett parlament ”för att säkerställa dess demokratiska kontroll”.
Danmark skärper
flyktingspolitiken
Danmark skärper nu sina asylregler. Bland annat försvåras anhöriginvandring och att asylsökande själva får betala för att bo
på asylanläggning. Det kommer
också att bli svårare att få perma-
nent uppehållstillstånd och tillfälliga uppehållstillstånd kortas
från fem till tv år.
De borgerliga partierna och
Socialdemokraterna i Danmark
har enats om en lång rad skärpningar av asylpolitiken.
Migrations- och integrationsminister Inger Stöjberg konstaterar att Danmark när reglerna är
införda kommer att ha den stramaste (dvs. mest inhumana)
asylpolitiken av alla grannländer.
USA vill att
britterna stannar
Storbritannien måste stanna
kvar i EU om landet vill behålla
sitt ”globala inflytande”. Det är
budskapet från USA:s president
Barack Obama i en intervju för
brittiska BBC.
Det brittiska EU-medlemskapet ”gör vår tro på den transatlantiska unionen betydligt starkare”, sade Obama om banden
till USA:s närmaste allierade. För
USA tjänar Storbritannien som
en trojansk häst inom EU och
Washington befara ett minskat
inflytande över EU om Storbritannien lämnar EU
Merkel begränsar
strejkrätten
Tyskland kan komma att inskränka strejkrätten för landets
mindre fackförbund. Det meddelade förbundskansler Angela
Merkel nyligen i ett uttalande
där hon bland annat kritiserade
fackföreningarnas metoder vid
arbetsmarknadskonflikter.
Ett nytt lagförslag håller, enligt tidningen Arbetet, på att tas
fram av den tyska koalitionsregeringen, bestående av Merkels
parti Kristdemokraterna [CDU/
CSU] och Socialdemokraterna
[SPD], som syftar till att begränsa strejkrätten för de mindre
fackförbunden.
Det senaste året har antalet
strejker i Tyskland varit fler än
på 20 år.
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 15
Facken krävde för mycket i
Sava Star-målet enligt EU
TVISTEN MELLAN DET norska rederiet Fonnship och de svenska
facken Seko och Transport har
pågått i 14 år. Efter en vända till
EU-domstolen hölls huvudförhandling i Arbetsdomstolen i
mars i år.
Det norska fartyget Sava Star
möttes av stridsåtgärder när det
seglade in i Holmsunds hamn
under Panamaflagg 2001. De
svenska facken krävde att ett
standardavtal godkänt av Internationella transportarbetarfederationen skulle gälla för den ryska och polska besättningen på
Sava Star. Stridsåtgärderna avblåstes efter att det norska fartygets ägare skrivit på.
2002
stämde
Fonnship
Transport till Arbetsdomstolen
och krävde skadestånd. Trans-
port stämde Fonnship för att
inte ha följt avtalet. 2003 var
det dags för nya stridsåtgärder
nu från Sekos sida, och nya
stämningar till Arbetsdomstolen.
2009 avgjorde Arbetsdomstolen i en mellandom att svensk
rätt ska gälla. 2013 skickade AD
en fråga till EU-domstolen om
reglerna i EES-avtalet gäller i det
här fallet. EU-domstolen svarade förra året att den fria rörligheten för sjötransporter gäller.
Huvudförhandlingen i AD
hölls i mars i år. Efter åtta månaders funderande kom AD:s avgörande den 25 november. De
stridsåtgärder Seko och Transport vidtog i början på 2000-talet strider i princip inte emot
EU-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster, skriver AD i
domen. Syftet var ju att se till att
besättningen skulle få sådana
minimivillkor som tillämpas allmänt i branschen, i det här fallet
inom internationell sjöfart.
SÅVÄL DEN GRUND läggande fria
rörligheten för tjänster som den
grundläggande rätten till föreningsfrihet kan inskränkas om det
finns skäl för det, resonerar AD.
Men avvägningen får inte gå utöver vad som är lämpligt, nödvändigt och skäligt för att tillgodose den grundläggande friheten respektive den grundläggande rättigheten.
De krav som förbunden ställde för att avsluta stridsåtgärderna var för långtgående för att
stridsåtgärderna ska vara tillåtna
enligt EU-rätten, avgör domsto-
len. Ett nytt fackötreninsgfietligt
Laval-fall, med andra ord.
Det avtal som de svenska facken krävde var Internationella
transportarbetarefederationens
standardavtal, special agreement-avtal, och det har högre
lönenivåer än det TCC-avtal
som erbjuds utflaggade fartyg
som frivilligt vill teckna avtal.
Det tecknade avtalet var alltså
väsentligen dyrare för Fonnship.
Transport och Seko ska betala
tillbaka vissa avgifter och betala
10.623 respektive 6.000 amerikanska dollar i skadestånd till
Fonnship. Och eftersom de har
förlorat målet ska de båda facken
betala hälften var av motpartens
rättegångskostnader på drygt två
miljoner kronor.
HUGO TORSTENSSIN
LO, TCO och SACO förespråkar
TTIP-avtalet
MEDAN EN STOR del av fackföreningsrörelsen i Europa är starkt
kritiska eller motståndare till
TTIP-avtalet, så sticker de centrala svenska facken ut som förespråkare till TTIP-avtalet.
I en panel i Europahuset 9
november fick de ansvariga
funktionärerna Johan Danielsson LO, Per Hilmersson TCO
och Åsa Ehinger Berling frågan
vad de ansåg om TTIP-avtalet.
Alla tre var fullständigt eniga.
”TTIP är en bra idé. I Sverige lever vi på vår export, så det övergripande är att öka handeln,
men regelverket skall bli så bra
som möjligt”, sade Ehringer Berling. Detta skulle ha kunna sagt
av vilken näringslivsrepresentant
som helst. Johan Danielsson menade dock att på kort sikt så
kanske inte alla länder blir vinnare med TTIP.
Alla tre berömde och gav den
ansvariga EU-kommissionären
Cecilia Malmström godkänt,
som i sin iver att få igenom
TTIP-avtalet har mildrat avtalet
tvistlösningsmekanism [ISDS].
Men det är bara ett trick för att
få igenom hela avtalet. En dom i
storbolagens privata domstolsmekanism, som kan döma en regering och en riksdag för att ha
infört regler som hindrar den
fria konkurrensen, skall kunna
överprövas i en icke namngiven
officiell domstol. Detta förändrar ingenting i sak, bara förlänger processen.
Från den fackligt politiska led-
16 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
ningen sägs samma sak. LO:s
ordförande Karl-Petter Thorwaldsson var tillsammans med
svenskt Näringslivs vd Carola
Lemne i Bryssel för att få igenom
ett snabbt avtal. ”Skynda på!
EU och Sverige behöver TTIP”
var budskapet från Thorwaldsson och Lemne. På ett TTIP-seminarium i EU-parlamentet fyllde Thorwaldsson på med ”Vi är
inte överens om allt vad gäller
TTIP, men vi är överens om att
vi tror att det skulle vara positivt
för svensk ekonomi och svenska
löntagare och företag” enligt tidningen Ingenjören.
KANSKE THORWALDSSON och hans
ledningsvänner i TCO och
SACO är oroade över växande
fackliga protester mot TTIP ute i
Europa. Tidigare i höst demonstrerade upp till 200.000 personer i Berlin, varav många var aktivister i det tyska facket Verdi,
mot TTIP-avtalet. De tre svenska facken tillhör högern inom
Europafacket. Redan i ett brev
till EU:s handelskommissionär i
juni 2014 förklarade Europafacket att det ”fundamentalt
motsätter sig införlivandet av
ISDS i TTIP samt uttryckte betänkligheter över att den offentliga sektorn och arbetsrätten inte
är fullt skyddad genom TTIP.
LO:s engelska motsvarighet
TUC kräver förutom att det är
emot ISDS att den offentliga
sektorn utesluts från TTIP, och
säger att särskilt utbildningsoch hälsosektorn kommer att
drabbas av TTIP.
Men det mest allvarliga med
de centrala fackledningarnas
agerande och samsyn är det har
inskränkt den fackliga demokratin i förbunden. Frågan om
TTIP anses redan som avgjord,
varför ingen kritisk debatt på
medlemsnivå sätts igång eller
förs i stort sett alla förbund med
Transportarbetarförbundet som
det mest markerade undantaget.
Det är dags att medlemmar att
kräver en sådan debatt.
JAN-ERIK GUSTAFSSON
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 17
[folkrörelsen nej till eu]
Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU:
EU är odemokratiskt
FÖR TRETTIO ÅR sedan var Sverige
ett av världens mest välmående
länder; jämlikt och väl sett i världen; en förebild för många. I
dag är det annorlunda.
Grunden för vår framgångsrika utveckling var folkstyret. Demokrati. Vi fick en fredlig utveckling från ett fattigt jordbrukssamhälle till folkhemmet.
Böndernas barn gick från den
magra torvan i Småland till
tändsticksfabriken och Munksjö; från bystämman till fackföreningsmöten och partiengagemang.
För demokrati finns lokalt, i
vardagen- eller inte alls. Makt
måste alltid förvaltas lokalt, i vardagen, hos medborgare och förtroendevalda.
I EU är det tvärtom. Den i
praktiken laggivande försam-
lingen – kommissionen – som
har ensamrätt på att ge förslag
till nya lagar, är inte folkvald.
Hela penningpolitiken styrs
av en odemokratisk centralbank.
Inom eurozonen fastställs dessutom budget- och skattepolitiken i praktiken federalt – överstatligt.
EUs grundlag, Lissabonfördraget föreskriver att bara nyliberal ekonomisk politik får föras.
Länder som inte godtar detta
sätts under förmyndare till exempel i Grekland. Portugals
president vägrade efter valet nyligen en vänsterkoalition att bilda regering, som valts med absolut majoritet på programmet att
hejda den felfungerande anorektiska svältkuren, med motiveringen ” att det skulle skicka fel
signaler till finansmarknader-
na…” (!!!) Ingen i EU-ledningen eller någon av EUs statschefer protesterade och stod upp
för att vänsterkoalitionen enligt
alla parlamentariska och demokratiska principer borde få bilda
regering.
Inte ens den mest fanatiska
EU-förespråkare kan hävda att
EU är demokratiskt eller försvarar demokratin.
EU är odemokratiskt:
Där har makt flyttats uppåt
och bort; från folkvalda till
tjänstemän, bankdirektörer och
näringslivets och militärindustrins lobbyister. Upp till lufttomma rum, högt ovan vanliga
människors vardag och erfarenheter.
Och därför har EU en demokratisk kris. Och därigenom också en politisk, ekonomisk och so-
Kallelse till
Folkrörelsen Nej till
EU:s kongress
Folkrörelsen Nej till EU:s 18:e kongress äger rum
Kafé Marx lokaler i Stockholm helgen 16-17 april
2016.
Sedvanliga kongressförhandlingar;
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse,
handlingsprogram, motioner, val av styrelse med
mera.
Motionstiden utgår den 6 februari. Motioner mejlas
till [email protected] eller skickas till Folkrörelsen
Nej till EU, Pölgatan 6, 414 60 Göteborg.
Folkrörelsen Nej till EU:s Riksstyrelse
gm Jan-Erik Gustafsson
18 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015
cial kris: nu växer fascismen. I
EU.
Inlåsta i EU hotas vårt folkstyre. Den bärande grunden.
Sverige måste lämna EU.
Berit Wiklund in
memoriam
avled Berit
Wiklund. Vi som haft kontakt
med henne under många år
blev chockade. Hon hade genomgått en knäoperation och
allt verkade ha gått bra. Men då
kom dödsbudet – Berit hade
dött av en hjärtinfarkt.
Berit verkade i det fördolda
men ändå så publikt. I och med
att nätet blev allt viktigare att
föra ut sitt budskap hade Folkrörelsen Nej till EU svårt att få
till stånd en bra hemsida. Då
dök plötsligt Berit upp och var
villig att ta sig an den för oss nya
och viktiga uppgiften. Det gjorde hon med bravur.
Berit har varit en ovärderlig
aktivist inom Folkrörelsen Nej
till EU. Hon har utvecklat vår
hemsida till ett forum när det
gäller kritisk information om
EU-frågor. Hon har varit idérik
och haft en känsla för vad som
bör publiceras. Dessutom har
hon varit en pålitlig vän med en
stor portion av humor.
Vi saknar dig Berit.
För Folkrörelsen Nej till EU
DEN 22 NOVEMBER
Jan-Erik Gustafsson, Ordförande
Ingela Mårtensson, f d ordförande
Eva-Britt Svensson, f d ordförande
”NÅGON BORDE BEFRIA svensk eko-
nomisk debatt från de dogmer
som fortfarande kväver tänkandet hos såväl Riksbanken som finansdepartemetet – och som
mest av allt för tankarna till den
amerikakanska Tea party-rörelsen.” Det skriver Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski i en söndagskrönika.
Lösningen är enkel; Sverige
bär så snart som möjligt lämna
EU vars regelverk, först och
främst Lissabonfördraget och
EU:s så kallade Stabilitetspakt
innehåller just de dogmer Wolodarski kritiserar.
Välkommen som medlem i
befrielserörelsen mot EU, Folkrörelsen Nej till EU. Ett års
medlemskap kostar 300 kronor,
vilket inte borde vara något hinder för en högavlönad chefredaktör. Plusgiro 433 02 07 – 4.
Så
mycket genererar den organiserade brottsligheten i EU-länderna varje år. Den svarta ekonomin
motsvarar en procent av EUländerna sammanlagda ekonomi.
Uppgifterna kommer från
projektet Organised Crime Portfolio som definierar brottslighet
som droger-, vapen- och människohandel, förfalskning och
bedrägerier.
1.000 MILJARDER KRONOR.
”SD-spel för
gallerierna” skriver Vesna Precopic i en kommentar i Dagens
Arena att ”Det vi ser av uteslutningar och fördömanden handlar enbart om fasadputsning för
att kunna växa som parti.” Hon
fortsätter:
”I Agendaintervjun försäkrade
Mattias Karlsson att turbulensen
kommer avta eftersom SD nu
visar att partiet är en ’bred, vänlig, folklig folkrörelse’ som ska
utmana Socialdemokraterna såväl som alliansen och regeringsmakten.
UNDER RUBRIKEN
Det finns inget brett eller vänligt med SD. Partiledningens
välregisserade mediebild av de
ostyriga ungtupparna Kasselstrand och Hahne i ena ringhörnan och de äldre och förtroendeingivande Karlsson och Åkesson är bedräglig. Den får åskådarna att glömma att nationalismen, rasismen och extremismen
är grunden inom både SD och
SDU.”
EN GOD NYHET: Det nynazistiska
partiet Svenskarnas parti lägger
ner. Det meddelar de själva på
sin hemsida. Orsaken är det dåliga valresultatet 2014.
Partiet storsatsade och hade
som mål att nå 10.000 röster i
riksdagsvalet. Man fick inte ens
hälften av det antalet och lyckades inte heller få mandat i en
enda av de 34 kommuner man
kandiderade i.
”Möjligheten att nå nästa nivå
på den politiska stegen, att få in
de nya organisatörer och partiföreträdare som behövdes, försvann”, skriver partistyrelsen i
det nu upplösta partiet.
AV DE LÄNDER SOM står fria från
det tredje steget av EU:s ekonomika och monetära union
[EMU], dvs. överstatlig valutapolitik och penningpolitik och
alltmer omfattande överstatlig
styrnings av euroländernas finanspolitik, är skepsisen mot att
man någonsin kommer gå med
störst i Sverige.
35 procent av de tillfrågade
svenskarna tror inte att Sverige
någonsin kommer att gå med i
euron. Det visar en opinionsundersökning från Eurobarometern.
Undersökningen är gjord i de
sju EU-länder som inte infört
euron men om enligt fördraget
så småningom måste göra det:
Sverige, Bulgarien, Tjeckien, Polen, Rumänien, Kroatien och
Ungern. Det är bara Danmark
och Storbritannien som har juridiskt bindande undantag.
I Sverige är två tredjedelar mot
att införa euron – det högsta
motståndet näst efter Tjeckien.
ÄNNU EN GÅNG har det befästs hur
långt från väljarna den politiska
eliten befinner sig. Ännu en
gång har den politiska eliten fått
en anledning att ondgöra sig
över folkstyret i allmänhet och
folkomröstningar i synnerhet.
Den 3 december röstade det
danska folket nej till att avhända
sig självständighet till EU inom
rättspolitiken och polisverksamheten. De frågorna ska fortsatt
avgöras i det danska folketinget,
grundat på resultat i demokratiska val – punkt slut.
”VÅR EUROZON ÄR en mycket
ogästvänlig plats för hederliga
människor.”
Greklands förre finansminister Yanis Varoufakis om spelet
bakom kulisserna i Bryssel.
MED DE NYA HÅRDARE reglerna för
anhöriginvandring placerar sig
Sverige bland de mest restriktiva
EU-länderna, enligt en kartläggning gjord av Europeiska rådet
för flyktingar och fördrivna
[ECRE] och europeiska Röda
Korset.
– Sverige ansluter sig nu till
den lilla klubb i EU som inte
ger samma rätt till familjeåterförening till alla skyddsbehövande,
utan bara till en kategori, de som
klassas som flyktingar enligt
FN:s Genèvekonvention, säger
Ann Bathily på ECRE.
I ”klubben” ingår Grekland,
Cypern, Malta och Rumänien.
Och nu Sverige. Grattis Åsa
Romson och Stefan Löfven!
HÄROMÅRET MEDDELADE nyhetsbyrån AP att man skulle sluta
använda termen ”illegal invandrare”. En människa kan begå illegala handlingar, som att korsa
en gräns utan tillstånd. Däremot
kan ingen människa i sig vara illegal, ansåg AP:s språkvårdare.
Det här var ett bra beslut.
Men under den pågående så
kallade ”flyktingkrisen” har vårt
perspektiv, skapat av makthavarnas handlingar och massmedias
rapportering, återigen blivit
skevt.
Eller som författaren Theodor
Kallifatides nyligen skrev: ”Jag
förstår inte riktigt hur den flyktingtragedi vi bevittnar debatteras som ett större problem för oss
än för alla som genomlever den.
SVERIGE ÄR ETT AV Europas mest
glesbefolkade länder. Om hela
Sverige var lika tättbefolkat som
Stockholms län skulle Sverige ha
den största befolkningen i EU;
137 miljoner invånare.
Vore vi lika tätbefolkade som
vårt grannland Danmark skulle
vi vara 53 miljoner i Sverige.
Om Sverige var lika tätt befolkat som Tyskland skulle det
rymma 94 miljoner människor.
Vore vi lika tätbefolkade som
Holland skulle det rymmas 200
miljoner inom Sveriges geografiska gränser.
Visst finns det plats för flyktingar undan krig, förföljelse,
fattigdom och annat elände i vår
omvärld.
POLEN OCH UNGERN blockerade en
kompromiss om nya EU-regler
för tvister om bodelning och arv
för EU-medborgare bosatta i
annat EU-land. Den nya EUlagstiftningen skulle vara ickediskriminerande och tillämpas
också vid skilsmässor mellan till
exempel ett svenskt samkönat
par bosatt i Polen och Ungern,
men det kunde de reaktionära
högerregeringarna i Warszawa
och Budapest inte acceptera.
Därmed föll förslaget. Ännu en
anledning för KDU:s ordförande att skåla i champagne.
HUGO TORSTENSSON
kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015 | 19
Posttidning B
Avsändare:
Kritiska EU-fakta
Pölgatan 5
414 60 Göteborg
GALLERIET/ULF FRÖDIN
20 | kritiska eu-fakta | nr 140 | december 2015