Salgsopstilling

Comments

Transcription

Salgsopstilling
Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK.
Ejendomsmæglerfirmaet
John Frandsen A/S
Ejendomsmæglere & valuarer MDE
Nørretorv 13, st. tv.
Tlf. 88 53 55 00
E-mail: [email protected]
www.johnfrandsen.dk
Salgsopstilling
Adresse:
Købspris:
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Dato: 07-02-2016
Beskrivelse af andelsboligen :
En velindrettet og funtionel andelsbolig som ligger ud til et grønt natur område.
Her er andelsboligen til dig, som ønsker en flot andelsbolig med en lille tilhørende grund
til. En af de velkendte Huscompagni rækkehuse på 106 m2 med en fantastisk god
indretning. Dette hus er et enderækkehus med en integreret carport og udhus. Den lille
have er sydvendt og grænser op til et dejligt naturområde, og et stisystem, som forbinder
hele sydbyen på kryds og tværs. Denne andelsbolig er en af ialt 18 boliger i en
velfungerende andelsboligforening, se eventuelt mere på foreningens hjemmeside
http://smedhoej3.abf-net.dk.
INDRETNING: Indgang/Bryggers med et lyst klinkegulv og med hvidt inventar/skabe. Et
åbent køkken med mange skabe, og som er i åben forbindelse til en dejlig lys stue med
parketgulv, og udgang til sydvendt terrasse og have. Soveværelse og 2 fine værelser. Et
lækkert badeværelse med klinkegulv, god skabsplads og med bruseniche. Der er
gulvvarme i alle rum.
Vigtig information
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det
måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Andre Dalsgaard Pedersen
Version 2.0 A/SO
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1
Adresse:
Købspris:
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
Plantegning
Version 2.0 A/SO
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Dato: 07-02-2016
Ejendommen
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1C
Adresse:
Købspris:
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
Version 2.0 A/SO
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Dato: 07-02-2016
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 1B
Adresse:
Købspris:
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
Ejendomsdata :
Andelsboligen:
Ejendommen/andelsboligforeningen
Må benyttes til:
Ifølge:
Andelsnr.:
Fordelingstal vedr.
Horsens
Kommune:
14kq Tyrsted By, Tyrsted
Matr.nr.:
2007
Opført/ombygget år:
Zonestatus:
Anskaffelsespris
Anvendt vurderingsprincip:
31-12-2014
Pr.:
Værdi iflg. anv. vurderingsprincip: 336.847
C
Energimærkning:
Fællesfaciliteter:
Grønne områder og parkering
Dato: 07-02-2016
Helårsbeboelse
BBR-ejermeddelelse
59
336.847,00/5.83
formuen:
5.000,00
7.433,00/129.93
Fordelingstal vedr. boligafgift:
3,00
Evt. bemærkninger til boligafgiftens
fordeling:
Brugsret:
Servitutter, byrder, planer og andre
anvendelsesbegrænsninger:
Lokalplan: Se ejendomsdatarapport
Arealer:
Boligareal ifølge BBR:
-heraf Carport (Integreret)
106 m²
22 m²
Inventar og løsøre:
Følgende særlig tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):
Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat)*):
1 keramisk elkomfur kr. 0,00, 1 køle-/fryseskab kr. 0,00, 1 opvaskemaskine kr. 0,00, 1 emhætte kr. 0,00
*) Køber er ifølge andelsboligloven ikke forpligtet til at købe det nævnte løsøre.
Version 2.0 A/SO
Her henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 2
Adresse:
Købspris:
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Dato: 07-02-2016
Forbrugsafhængige udgifter:
Andre forhold af væsentlig betydning :
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 9.300
Forbrug: 9300
Udgiften er beregnet i år: 2014
Andelsboligens primære varmekilde: Naturgasfyr
Vedr. varmeforbruget::
Sælger har i perioden 2014-2015 haft en varmeudgift på ca. kr. 9.300,- (naturgas)
Oplysningerne stammer fra: Sælgers seneste årsforbrug
Øvrige udgifter vedr. andelsboligens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, andre forbrugsafhængige forhold, eftersyn
af forsyningsanlæg samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken salgsopstillingens
forbrugsafhængige udgifter eller boligydelsen.
Forsikringsforhold:
Ejendommen er forsikret via andelsboligforeningen hos Andelboligforeningens forsikring
Præmien, der indgår i boligafgiften, dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp: Ja
insekt: Ja
rørskade: Ja
Forbehold:
Ejerpantebreve i andelsboligen:
Version 2.0 A/SO
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 3
Adresse:
Købspris:
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
Beregning af andelsboligens maksimalpris og købspris:
Dato: 07-02-2016
Boligydelse:
Andel i foreningens formue
Forbedringer i andelsboligen
Tillæg/fradrag for andelsboligens
vedligeholdelsesmæssige stand
Særlig tilpasset inventar
Maksimalpris, jf. andelsboliglovens § 5
Kr.
Kr.
336.847
83.108
Kr.
Kr.
Kr.
-19.000
0
400.955
Evt. nedslag i maksimalprisen
Kr.
205.955
Samlet købspris
Kr.
195.000
Andet løsøre, der kan købes separat, jf. side 2.
Kr.
0
I alt at betale hvis løsøre tilkøbes
Kr.
195.000
Kontantbehov ved køb:
Boligafgift, jf. Foreningens seneste
årsregnskab
Fællesantenne
Kabel-tv
Internet
Boligafgift
Renovation
Skorstensfejning
Rottebekæmpelse
Kr.
0
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
0
0
0
89.196
2.500
0
0
Boligydelse i alt pr. år
Boligydelse i alt pr. md.
Kr.
Kr.
Købspris:
Forudbetaling af
boligafgift/depositum
Gebyr til foreningen vedr.
registrering af køb
Omkostninger til garantistillelse af enhver
art i pengeinstitut, anslået
Omkostninger til købers rådgiver(e) incl.
berigtigelse, anslået
Kr.
195.000
Kr.
0
Kr.
0
Kr.
1.000
Kr.
8.750
I alt
Kr.
204.750
91.696
7.641
Teknisk pris:
Den tekniske pris er sammensat af købsprisen tillagt den forholdsmæssige andel af foreningens gæld fratrukket foreningens omsætningsaktiver i henhold til Nøgleoplysningsskema for
andelsboligforeningen pkt. K2. Køber gøres opmærksom på, at denne opgørelse ikke nødvendigvis tager højde for alle forhold i foreningen, f.eks. om grundlaget for opgørelsen af foreningens
formue er ajourført, om foreningen har anvendt finansielle instrumenter (herunder renteswaps) f.eks. til afdækning af kurs- eller renterisiko, afdragsfrie lån o.lign.. Opgørelsen vil derfor oftest
ikke være fuldstændig retvisende. For nærmere oplysninger om foreningens økonomi henvises til Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen. Køber opfordres til at søge egen rådgiver
herom.
Købspris:
Forholdsmæssig andel af foreningens samlede gæld ÷omsætningsaktiver:
Teknisk pris
Version 2.0 A/SO
Kr.
Kr.
Kr.
195.000
1.947.798
2.142.798
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 4
Adresse:
Købspris:
HOA5103
Sagsnr.:
Boligydelse/md.: 7.641
Erantisvej 59, 8700 Horsens
195.000
Dato: 07-02-2016
Oplysninger om andelsboligforeningen:
Venteliste:
Fremleje:
Husdyr:
Gæld uden for købesummen:
Oplysninger om andelsboligforeningens lån i ejendommen:
Långiver
NYKREDIT
Lånetype
*
Næste rentetilpasning
*
Restgæld
23.600.000
Kursværdi
23.580.884
Rente
Variabel
Udløb
2037
Afdragsfrihed
ja
Personlig hæftelse
Ingen
Vilkår mv.
(*) Afventer besvarelse
Øvrige oplysninger om foreningens lån/økonomi: Kreditforeningslånet er rentesikretr med en rente SWAP, renten er pt. 5,02% stigende til 5,24% i 2016, hvorefter renten er fast til 2026
Køber gøres opmærksom på, at ovenstående oplysninger stammer fra andelsboligforeningens seneste regnskab/Nøgleoplysningsskema (evt. suppleret med oplysninger fra foreningen), hvorfor
der kan være foretaget ændringer heri efterfølgende, f.eks. kan foreningen have optaget yderligere lån eller der kan være afdraget yderligere på de eksisterende lån.
Version 2.0 A/SO
COPYRIGHT DE - Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening
Side 5

Similar documents